Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WASILUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie tworzywa sztucznego w opatrzeniu prawostronnej, pourazowej przepukliny przeponowej.
Tytuł angielski: The usage polypropylene mesh in post traumatic right diaphragm rupture.
Autorzy: Wasiluk Paweł, Kott Maciej, Obara Andrzej
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.250-251, bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek kilkuletniej pourazowej przepukliny przeponowej po stronie prawej leczony operacyjnie z wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Omówiono patomechanizm powstawania pourazowych przepuklin przeponowych, objawy kliniczne oraz przedstawiono sposób postępowania leczniczego.

  Streszczenie angielskie: The case of the post traumatic, several years lasting rupture of the right side of diaphragm treated with polypropylene mesh surgery technique is being presented. The mechanism of developing the rupture, clinical symptoms and the treatment method is also discssed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Parametry morfologiczne i liczba płytek krwi w tętnicy i w żyle pępowinowej u noworodków eutroficznych.
  Tytuł angielski: Hematologic parameters and blood platelets count in the umbilical vain and artery in eutrophic neonates.
  Autorzy: Wasiluk Alicja, Mantur Maria, Osada Joanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.203-209, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem podjętych badań było oznaczenie liczby płytek krwi oraz niektórych ich paraemtrów morfologicznych u noworodków donoszonych eutroficznych we krwi pępowinowej tętniczej i żylnej. Badania płytek krwi przeprowadzono u 35 noworodków (19 płci męskiej, 16 płci żeńskiej), wykonywano je na analizatorze hematologicznym Technicon H-3. Przedstawione badania wskazują, że krew pępowinowa żylna zawiera wyższe wartości badanych parametrów (PLT, PCT, MPV, PDW) i również są one wyższe u noworodków płci żeńskiej niż u noworodków płci męskiej. Różnice te nie wykazują istotności statystycznej. Wydaje się, że należy oceniać nie tylko liczbę płytek krwi, ale i ich parametry morfologiczne i uwzględniać je w ocenie klinicznej noworodka, z punktu widzenia oceny funkcji płytek krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the done experiments was to determine in count of the blood platelets in the umbilical vain and artery and MPV, PDW, PCT, LPLT in full-term neonates. The tested group comprised of 35 neonates / 19 boys and 16 girsl. The analysis of the blood platelets was performed on Technicon H-3. The presented findings have shown umbilical vein blood presents higher data concerning PLT, PCT, MPV, PDW and these parameters are increased in girls in comparison to boys. No statistical significant differenaces were noted. It seems it is reasonable to determine not only PLT but also other morphological paraemters and take than under consideration in evaluation of clinical conditions of neonate in respect to the functions of blond platelets.

  stosując format: