Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARZOCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome.
Autorzy: Juszyczyński Przemysław, Kalinka Ewa, Bienvenu Jacques, Woszczek Grzegorz, Borowiec Maciej, Robak Tadeusz, Kowalski Marek, Lech-Maranda Ewa, Baseggio Lucile, Coiffier Bertrand, Salles Gilles, Warzocha Krzysztof
Źródło: Blood 2002: 100 (8) s.3037-3040, il., tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: at least 2 inherited factors involved in NHL outcome.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) production and non-Hodgkin lymphoma (NHL) outcome was found to be related to the TNF-308 polymorphism. To explore whether this could be linked to neighboring polymorphisms, we genotyped the TNF-376,-308,-238,-163, lymphotoxin alpha (LTŕ)+252, and HLA DRB1 alleles in 204 patients with NHL and 120 controls. TNF-308A was the only allele associated with higher TNF and its p55 and p75 receptors' levels (P=.009, P=.03, and P=.007) and lower complete remission rates (P=.006). Freedom from progession (FFP) and overall survival (OS) were shorter in patients with TNF-308A (P=.009 and P=.02), null HLA DRB1*02 allele (P=.007 and P.14) or both genetic markers (P=.004 and P.005). Multivariate analysis incorporating international. Prognostic index (IPI) identified TNF-308A (P .0001, relative risk (RR) = 1.63; P .0001, RR=1.51) and null HLA DRB1*02 alleles (P=.015, RR - 1.18; P .0001, RR = 1.25) as independent factors for FFP and OS. These results indicate the existence of least 2 inherited factors involved in NHL outcome. (Blood. 2002; 100 : 3037-3040).


  2/9

  Tytuł oryginału: Expression of the multidrug resistance-associated protein (mrp) gene in chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Niewiarowski Wojciech, Krykowski Euzebiusz, Robak Tadeusz, Warzocha Krzysztof
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (1) s.153-158, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to define more accurately the role of multidrug resistance (MDR)-related protein (mrp) gene in chronic lymphocytic leukemia (CLL), we addressed the question of its expression pattern in isolated peripheral blood B lymphocytes in seven healthy donors and 28 patients with CLL, with respect to some laboratory and clinical parameters of the disease. For this purpose, we used a semiquantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), based on the coamplification of an internal standard not homologous to the DNA target to quantify the mrp transcription level in each studied sample. We report that the level of constitutive mrp gene's expression in peripheral blood lymphocytes is higher in CLL patients than in healthy controls. We found increased mrp gene expression levels in patients with higher white blood cells (WBC) and lymphocytes' counts as well as in more advanced disease stages according to Rai or Binet scale. Finally, mrp gene's expression was higher in patients with progressive CLL, especially in cases refractory to chemotherapy salvage. The results of the present study suggest that expression of mrp gene might be relevant in the pathogenesis of the MDR phenotype in CLL.


  3/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie genetycznych polimorfizmów HLA DRB1 w nieziarniczych chłoniakach złośliwych : praca doktorska
  Autorzy: Kalinka Ewa, Warzocha Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 81 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20140

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie genetycznych polimorfizmów promotora genu dla czynika martwicy nowotworów w nieziarniczych chłoniakach złośliwych : praca doktorska
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Warzocha Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Hematologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka operacyjnego leczenia tętniaków aorty brzusznej w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Pietraszek Krzysztof, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Kocot Arkadiusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.280-285, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki leczenia zakażonych protez aortalnych w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Cieślik Zbigniew, Walas Ryszard, Warzocha Ireneusz, Kuśmierz Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.321-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Miejsce laparostomii w leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej
  Autorzy: Motyka Marek, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew, Kuśmierz Janusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.359-362, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów: przekazanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udziału w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków.
  Tytuł angielski: Tumour necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. P. 1.
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Warzocha Krzysztof
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.191-203, il., bibliogr. 106 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynnik martwiczy nowotworów (TFN) pełni kluczową rolę w ontogenezie i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przekazanie sygnału wewnątrzkomórkowego zainicjowane połączeniem tej cytokiny z błonowymi receptorami typu (p55) i II (p75) polega na indukcji komórkowej apoptozy lub proliferacji. Pierwsza cześć pracy jest poświęcona omówieniu molekularnych mechanizmów przekazywania sygnału do wnętrza komórki przez TNF. Druga część omawia molekularne mechanizmy ekspresji i patogenetyczny udział tej cytokiny w chorobach zapalnych i chłoniaków.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) plays a crucial role in normal ontogenesis and function of the immune system. Signal transduction pathways which are initiated by TNF utilize membrane receptors type I (p55) and II (p75) and terminate on cellular apoptosis or proliferation. The first part of the review deals with molecular mechanisms of signal transduction pathways inducted by TNF. The second part describes its molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas.


  9/9

  Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków.
  Tytuł angielski: Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. P. 2.
  Autorzy: Juszczyński Przemysław, Warzocha Krzysztof
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.269-283, il., bibliogr. 94 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Czynnik martwicy nowtoworów (TNF) pełni kluczową rolę w ontogenezie i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego zainicjowane połączeniem tej cytokiny z błonowymi receptorami typu I (p55) i II (p75) polega na indukcji komórkowej apoptozy lub proliferacji. Pierwsza część pracy jest poświęcona omówieniu molekularnych mechanizmów przekazywania sygnału do wnętrza komórki przez TNF. Druga część omawia molekularne mechanizmy ekspresji i patogenetyczny udział tej cytokiny w chorobach zapalnych i nieziarniczych chłoniakach złośliwych.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) plays a crucial role in normal ontogenesis and function of the immune system. Signal transduction pathways which are initiated by TNF utilize membrane receptors type I (p55) and II (p75) and terminate on cellular apoptosis of proliferation. The first part of the review deals with molecular mechanisms of signal transduction pathways induced by TNF. The second part describes its molecular mechanisms of expression and rol ein pathogenesis of inflammatory disorders and non-Hodgkin lymphomas.

  stosując format: