Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARZECHA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA) w żywności: metody wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania jakościowo-ilościowego.
Tytuł angielski: Heterocyclic aromatic amines (HAA) in food: isolation, purification and determination methods.
Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Błaszczyk Urszula, Janoszka Beata, Warzecha Lidia, Stróżyk Małgorzata
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.1-9, il., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura GBL: 305,377


2/5

Tytuł oryginału: The influence of epidermal growth factor on the course of ischemia-reperfusion induced pancreatitis in rats.
Autorzy: Tomaszewska R., Dembiński A[rtur], Warzecha Z., Ceranowicz P., Konturek S[tanisław] J., Stachura J.
Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.183-198, il., tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 302,092

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acute pancreatitis is accompanied by the enhanced expression of EGF in the pancreas and the administration of EGF was found to exhibit the beneficial efect on edematous cerulein-induced pancreatitis. Therefore, we decided to determine the influence of EGF on necro-hemorrhagic pancreatitis induced by ischaemia and reperfusion (I/R). Acute pancreatitis ws induced in rats by rectricting the pancreatic blood flow (PBF) in the inferior splenic artery for 30 min using microvascular clips. EGF was administered three times daily (10ć/kg per dose s.c.) starting immediately after the clips removal. Rats were sacrificied on day 1,3,5,10 and 21 following ischemia. PBF was measured using a laser Doppler flowmeter. Morphological signs of pancreatitis, as well as the levels of plasma amylase, lipase, interleukin-1á and interleukin-10 concentration and pancreatic cell proliferation were examined. Results: Ischemia with reperfusion caused necro-hemorrhagic pancreatitis with a histological and biochemical maifestation of pancreatic damage, followed by a spontaneous regeneration. The administration of EGF caused the reduction in the histological signs of pancreatic damage, such as necrosis, edema and leukocyte infiltration, and accelerated the pancreatic repair. Also, EGF treatment significantly attenuated the reduction in pancreatic blood flow and DNA syntehsis. The activity of plasma amylase and lipase, as well as plasma interleukin-1á and interleukin-10 concentrations were decreased in EGF treated animals. Conclusions: ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Zawartość biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych amin w wysokobiałkowej żywności poddanej obróbce termicznej : praca doktorska
  Autorzy: Błaszczyk Urszula, Warzecha Lidia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Ogólnej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [4], 108 k., [35] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of functionality in patients with traumatic spinal cord injury.
  Autorzy: Cywińska-Wasilewska G., Warzecha D.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.747-751, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Do lepszego poznania możliwości funkcjonalnych pacjentów z porażeniami i niedowładami po uszkodzeniach kręgosłupa we wczesnym okresie rehabilitacji, zastosowano prostą skalę sprawności funkcjonalnej dotyczącą głównie sprawności ruchowej i lokomocji. Materiał i metoda. Przeprowadzono analizę postępów rehabilitacji 31 pacjentów z porażeniami i niedowładami po urazach rdzenia kręgowego, leczonych w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. Oceny dokonywano ok. 6 i 12 miesięcy po urazie, na podstawie 22-punktowej skali opracowanej dla pacjentów po urazach rdzenia, dotyczącej podstawowej sprawności ruchowej i lokomocyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników obliczano tzw. współczynnik sprawności funkcjonalnej (przy pełnej sprawności, tj. uzyskanych 44 punktach wsp. = 1,0). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazywały, że najlepsze postępy w rehabilitacji uzyskiwali pacjenci młodzi, z uszkodzeniami na niższych poziomach i z lepszym stanem wyjściowym. Wnioski. Zastosowanie prostej skali oceny funkcjonalnej pozwala na obiektywną weryfikację wyników w stosunku do możliwości wyznaczanych przez poziom urazu rdzenia. Przyczynia się również do lepszej motywacji pacjenta i aktywnego jego włączania się w proces rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: Background. In order to develop a better picture in the earlier of rehabilitation of the functional possibilities of patients with plegia and paresis resulting from spinal damage, the authors have developed a simple functionality scale, involving primarily motor and locomotive capacity. Material and methods. We analyzed the progress in rehabilitation of 31 patients with plegia or paresis subsequent to spinal cord injury, treated in the Rehabilitation Clinic at the Poznań Academy of Medicine. The evaluation was performed 6-12 months after the injury on a 22-point scale developed for patients with spinal cord injury, dealing with basic motor and locomotor capacity. The results obtained were used to calculate the "functionality index", where full functionality, i.e. 44 points, is treated as 1.0. Results. The results indicated that the best progress in rehabilitation was achieved by young patients with damage on lower levels and with better initial condition. Conclusions. The application of this simple scale to assess functionality makes it possible to verify objectively the results in relation to the potential indicated by the level of spinal trauma. It also contributes to better patient motivation and active inclusion in the rehabilitation process.


  5/5

  Tytuł oryginału: Influence of leptin administration on the course of acute ischemic pancreatitis.
  Autorzy: Warzecha Z., Dembiński A[rtur], Ceranowicz P., Jaworek J., Konturek P. C., Dembiński M., Bilski J., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.775-790, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Leptin is involved in the regulation of food intake and previous studied have shown that leptin affects the inflammatory response in various tissues. The objective of this study was to examine the influence of leptin administration on the development and the course of acute ischemic pancreatitis. Acute pancreatitis was induced by limitation of pancreatic blood flow by clamping of inferior splenic artery for 30 min, followed by reperfusion. Leptin was administered three times daily at the dose 10 or 50 ćg/kg. Animals were sacrificed 1, 3, 5, 10 and 21 days after removal of vascular clips. Administration of leptin reduced development of pancreatic damage and accelerated pancreatic regeneration what was manifested by the improvement of pancreatic histology, the decrease in serum lipase and amylase activity, and the reduction in serum interleukin-1á concentration. Also, treatment with leptin caused the increase in the pancreatic blood flow and pancreatic DNA synthesis. Leptin administration was without effect on serum interleukin-10 concentration. Leptin at the dose 50 ć/kg was more effective than 10 ćg/kg. We conclude that leptin reduces the pancreatic damage in the course of ischemic pancreatitis and accelerates the pancreatic tissue repair. The beneficial effects of leptin appear to be dependent on the improvement of pancreatic blood flow, the increase in pancreatic cell growth, and the limitation of pro-inflammatory interleukin-1á release.

  stosując format: