Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARWAS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Cystatyna C - potencjalne zastosowanie w medycynie.
Tytuł angielski: Cystatin C - potential application in medicine.
Autorzy: Warwas Maria
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.684-690, bibliogr. 43 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia
 • stomatologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The biochemical characteristics of human cystatin C, a cysteine peptidase inhibitor, are described on the basis of published reports. Special attention is paid to the potential usefulness of cystatin C in diagnosis and therpay. Actually, the concentration of serum cystatin C, measured with a commercially available test, can be recommended as a marker of glomerular filtration rate. Cystatin C and structurally related peptides are expected to be potential drugs for inflammations, infections and cancer.


  2/4

  Tytuł oryginału: Niektóre właściwości kurzej cystatyny C : praca doktorska
  Autorzy: Gołąb Krzysztof, Warwas Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki


  3/4

  Tytuł oryginału: Środki krwiozastępcze transportujące tlen.
  Tytuł angielski: Oxygen carrying blood substitutes.
  Autorzy: Goj Bogusława, Warwas Maria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1088-1095, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Red blood cells substitutes (RBCS) are alternative products to blood transfusion. These therapeutic agents can be divided into three groups: perfluorocarbons, modified hemoglobins and artificial red cells. Several products are undergoing advanced clinical trials. This review deals with the clinical status and pharmacological effects of the family of new drugs.


  4/4

  Tytuł oryginału: Katepsyna B i białkowe grupy tiolowe w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie oraz marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Cathepsin B and thiol groups in the blood serum of patients with chronic viral hepatitis or liver cirrhosis.
  Autorzy: Zuwała-Jagiełło Jolanta, Simon Krzysztof, Rotter Katarzyna, Haczyńska Halina, Warwas Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.391-398, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano zależność aktywności katepsyny B (całkowitej i formy alkalostabilnej), E-glukuronidazy i stężenia białkowych grup tiolowych od etiologicznego czynnika zapalenia wątroby oraz oceniono przydatność tych parametrów w diagnostyce różnicowej przewleklego wirusowego zapalenia i marskości wątroby. Badaniami objęto grupę 47 chorych, u których najczęściej rozpoznawano przewlekłe zapalenie wątroby (pzw) typu - HBV i - HCV oraz marskość wątroby. Dla wszystkich badanych enzymów zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wartości u chorych w stosunku do zdrowych. Całkowita aktywność katepsyny B oraz á-glukuronidazy była istotnie wyższa w grupie chorych na marskość wątroby. Stężenie grup tiolowych było istotnie obniżone u pacjentów z pzw - HCV (p 0,001) i z masrkością wątroby (p 0,005) w stosunku do grupy kontrolnej. Jedynie aktywność alkalostabilnej formy katepsyny B różniła się między wyodrębnionymi podgrupami i była znamienne wyższa w podgrupie pzw - HBV w porównaniu od pogrupy pzw - HCV.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of usefulness of measurement of cathepsin B (CB), CB alkaline -stable form and á-glucuronidase activities for diagnosing chronic viral hepatitis and liver cirrhosis compared with measurement of serum thiol groups levels. The study was carried out in 47 patients suffering most often from chronic HBV or HCV hepatitis, liver cirrhosis. In the patients a statistically significant increase of all measured enzymes in comparison to control, were observed. The increase of cathepsin B and á-glucuronidase was higher in the group of patients with liver cirrhosis. Significant decrease of thiol groups concentration was found in serum of patients with chronic hepatitis HCV (p 0,001) and liver cirrhosis (p 0,005) in comparison to control. In groups of patients with chronic hepatitis HBV and hepaitits HCV a significant increase of activity CB alkaline-stable form was observed.

  stosując format: