Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARENIK-SZYMANKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Estrogeny a choroby ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł angielski: Estrogens and central nervous system diseases.
Autorzy: Warenik-Szymankiewicz Alina, Słopień Radosław
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.22, 24-27, bibliogr. 47 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Estrogens stimulate generation of connections between neurones in the brain tissue from the prenatal period till puberty. During lifetime these steroids activate many functions of various brain regions. On the level of the central nervous system estrogens act through intracellular nuclear receptors and neurone membrane receptors. Estrogens affect neurons directly or through their influence on neuroglia, immune-competent cells, cerebral blood flow and glucose metabolism. The role of estrogens and their deficiency in pathophysiology of depression, Alzheimer's disease, brain stroke, Parkinson's disease, migraine and multiple sclerosis is discussed.


  2/11

  Tytuł oryginału: Macica podwójna z krwiakiem w szczątkowym rogu u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl - the case report.
  Autorzy: Grotowski W., Friebe Z., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.29-30, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek wady wrodzonej macicy u 16-letniej dziewczynki o charakterze macicy podwójnej z krwiakiem w szczątkowym rogu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań diagnostycznych oraz leczeniem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: We present the case of uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl who underwent surgical treatment.


  3/11

  Tytuł oryginału: Pierwotny brak miesiączki u chorych hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001.
  Autorzy: Halerz-Nowakowska B., Słopień R., Szczęsna A., Grotowski W., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.80-82, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 27 chorych, które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001 z powodu pierwotnego braku miesiączki. Średnie wieku badanych kobiet wynosiła 17,7 ń 2,5 lat. Pierwotny brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego rozpoznano u 14 chorych, z czego u 4 chorych rozpoznano wtórny brak miesiączki na podłożu odchudzania, a u jednej chorej przewlekły brak miesiączki na podłożu nadmiernego wysiłku fizycznego. Pierwotny brak miesiączki na tle niewydolności przysadki mózgowej rozpoznano u jednej chorej, która przeszła uprzednio operację mózgu z powodu czaszkogardlaka okolicy szypuły przysadki. Pierwotny brak miesiączki na tle hypoplazji jajników rozpoznano u 1 chorej; zespół Turnera rozpoznano u 5 chorych; zespół Sweyera u 2 chorych; zespół Mayera-Rokitansk'ego-Kstnera u 2 chorych, a zespół Morrisa u 2 chorych.

  Streszczenie angielskie: We studied 27 women who applied to Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001 because of primary amenorrhea. The maen age of studied women was 17.7 ń 2.5 years. Hypothalamic primary amenorrhea was diagnosed in 14 women, 4 of them amenorrhea was caused by denutrition and in 1 of them by exercise. Primary amenorrhea caused by anterior pituitary dysfunction was diagnosed in 1 woman after brain surgery because of craniopharyngioma. Primary amenorrhea caused by ovarian hypoplasia was diagnosed in 1 woman. Turner syndrome was present in 5 women, Sweyer syndrome in 2 patiens; Mayer-Rokitansky-Kstner syndrome in 2 women; Morris syndrome in 2 patients.


  4/11

  Tytuł oryginału: Rola ekspresji genu CYP17 w patogenezie zespołu policystycznych jajników.
  Tytuł angielski: Expression of cytochrome P450c17 (CYP17) gene in policystic ovaries.
  Autorzy: Katulski Krzysztof, Warenik-Szymankiewicz Alina, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.38, 40-41, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (syndroma ovariorum polycysticorum, ang. policystic ovary syndrom - PCOS) obejmuje: niepłodność, otyłość i hursutyzm. Zsepołowi obajwów klinicznych towarzyszy powiększenie jajników. Badanie wykonano u 25 chorych z rozpoznaniem pełnoobjawowego zespołu PCOS, leczonych w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu, u których wykonano zabieg leczniczy klinowej resekcji jajników. Celem pracy było podjęcie próby wyjaśnienia nieprawidłowości molekularnych, stanowiących podłoże patogenezy zespołu pilicystycznych jajników. Podwyższona ekspresja genu 17 ŕ-hydroksylazy sterydowej/17,20-liazy, sprzyja wystąpieniu PCOS i warunkuje pojawienie się objawów klinicznych. Poziom ekspresji genu CYP17 u chorych z rozpoznanym PCOS, koreluje dodatnio z poziomami stężeń LH. Wydaje się, że ekspresja genu 17 ŕ-hydroksylazy sterydowej/17,20-liazy u chorych z PCOS odgrywa kluczową rolę. Dokładne poznanie mechanizmów wspomnianych zależności wymaga jednak dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is associated with an increase in androgen production in theca cells of the ovary, the rate limiting reaction being the conversion of progesterone to androstendione which requires cytochrome P450c17. The expression of cytochrome P450c17 (CYP17) gene has been studied in the normal and in the polycystic ovaries of one hundred PCOS patients who exhibited typical symptoms of the disease and underwent wedge resection therapy. It was demonstrated that concentration of cytochrome P450c17 was several-fold higher in the polycystic ovaries as compared with the normal ovaries, by Western blot analysis. It was concluded that the symptoms of hyperandrogenism observed in the PCOS patients are mainly caused by an increase in expression of CYP17 gene.


  5/11

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry hormonalne w zespole policystycznych jajników u młodych kobiet.
  Tytuł angielski: Hormonal results in adolescent with polycystic ovarian syndrome.
  Autorzy: Hadaś Krzysztof, Maciejewska Marzena, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Słopień Radosław, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.19-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zespołem zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, obejmujących w znacznym odsetku insulinooporność i nadwagę. Celem pracy była ocena występowania insulinooporności młodocianych kobiet z rozpoznaniem PCOS i ocena wzajemnych korelacji oznaczanych parametrów. Analizie poddano 259 kobiet w wieku 12-20 lat z rozpoznaniem PCOS. Wykonano ocenę kliniczną i badania hormonalne (FSH, LH, estradiol, insulina, testosteron, DHEA-s i PRL), glukozę na czczo i USG. BMI korelowało ze wskaźnikiem insulinooporności (IR) (p 0,005), z insuliną (p 0,00001) i testosteronem (p 0,001). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy objętością jajników a stosunkiem, LH do FSH (p 0,005). Insulina korelowała ze stężeniem DHEA-s (p 0,05) i stężeniem SHBG (p 0,05). Stężenie DHEA-S powyżej górnej granicy normy występowało u 11,1 proc. kobiet z rozpoznaniem PCOS. Stężenie SHBG nie korelowało zw wskaźnikiem insulinooporności. Nie wykazano zależności między stosunkiem LH/FSH, insulinmy i IR a stężeniem testosteronu oraz zależności między stężeniem insuliny a objętością jajników. Wnioski: 1. Stopień zaburzeń hormonalnych u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników jest mniejszy niż u dojrzałych kobiet z zespołem PCO. 2. Określenie stężenia insuliny lepiej koreluje z zaburzeniami obserwowanymi w zespole policystycznych jajników niż wskaźnik insulinooporności.


  6/11

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo HRT i SERM w świetle aktualnych wyników badań klinicznych.
  Tytuł angielski: The safety of HRT and SERM in view of recent trial results.
  Autorzy: Warenik-Szymankiewicz Alina, Słopień Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.15-18, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Before starting hormonal replacement therapy (HRT) treatment contraindications like: abnormal uterine bleeding, several brain diseases, deep venous thrombosis, liver insufficiency, breast and endometrial cancer should be excluded. The safety of this treatment requires clinical evaluation, gynecological examination, cervical cytology, transvaginal ultrasound with endometrial thickness evaluation, mammogrraphy, lipid profile, coagulation and liver function tests. What is very important is the choice of hormonal formula, schedule and way of treatment. Starting with small doses of hormones (0.25 ćg trandermal estradiol, 1 mg oral estradiol) is suggested. Estradiol should always be given with progestagen (the only exception is a patient after hysterectomy). A new group of medication used in hormonal replacement therpay are SERM (raloxifen, droloxifen and toremifen).


  7/11

  Tytuł oryginału: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu u dziewcząt i młodych kobiet hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001.
  Autorzy: Słopień Radosław, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Szczęsna Arleta, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu jest zaburzeniem funkcjonalnym, które jest spowodowane upośledzeniem pulsacyjnego wydzielania GnRH. Grupę badaną stanowiły 44 dziewczęta i młode kobiety, hospitalizowane w Klinicwe Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001 z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Średni wiek dziewcząt i młodych kobiet z grupy badanej wynosił 17,7 (ń 1,5) lat. BMI w grupie badanej wynosiło średnio 17,76 kg/mý (ń 1,42), średnie stężenie FSH wynosiło: 5,7 IU/l (ń 2,7 IU/l), LH 2,3 IU/l (ń 1,79 IU/l) a estradiolu: 26,5 pg/ml (ń 19,75 pg/ml). Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że decydujące znaczenie z punktu widzenia aktywności układu podwzgórze-przysadka-jajnik ma wielkość spodku masy ciała a nie aktualna wartość wskaźnika BMI.

  Streszczenie angielskie: Secondary amenorrhea after denutrition is a regulatory disorder, which is caused by an impairment in GnRH secretion. We studied 44 young women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001. The mean age of studied women was 17.7 (ń 1,5) years. The mean value of BMI was 17.76 kg/mý (ń 1.42), the mean FSH concentration was: 5.7 IU/l (ń 2.7 IU/l), LH 2.3 IU/l (ń 1.79 IU/l) and estradiol: 26.5 pg/ml (ń 19.75 pg/ml). Obtained results suggest that the value of body mass decrease is more important than actual BMI value from the point of ovarian activity.


  8/11

  Tytuł oryginału: Stężenie serotoniny w surowicy u młodych kobiet z wtórnym brakiem miesiączki po odchudzaniu.
  Tytuł angielski: Serotonin in weight loss amenorrhea.
  Autorzy: Słopień Radosław, Męczekalski Błażej, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.45-47, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 26 młodych kobiet, hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Grupę kontrolną stanowiło 12 regularnie miesiączkujących kobiet. Średni wiek kobiet z grupy badanej wynosił 20,2 ń 2,3 lat. Średnia wartość wskaźnika masy ciała (BMI) w grupie badanej wynosiła 17,1 ń 0,75 kg/mý; średnie stężenie FSH wynosiło: 3,24 ń 0,9 IU/l; LH 1,29 ń 1,19 IU/l; estradiolu 15,4 ń 2,98 pg/ml a średnie stężenie serotoniny: 136,89 ń 24,8 ng/ml. Średni wiek kobiet z grupy kontrolnej wynosił 22,12 ń 0,95 lat. Średnia wartość BMI w grupie kontrolnej wynosiła 21,37 ń 0,61 kg/mý; średnie stężenie FSH: 6,87 ń 1,3 IU/l; LH 7,76 ń 4,55 IU/l; estradiolu 94,9 ń 18,5 pg/ml a średnie stężenie serotoniny w surowicy wynosiło 115,48 ń 26,3 ng/ml. Wartości BMI, FSH, LH i estradiolu w grupie badanej były niższe niż w grupie kontrolnej (p 0,001), natomiast stężenie serotoniny w surowicy było wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (p 0,05). Uzyskane wyniki potwierdzają rozpoznanie wtórnego braku miesiączki pochodzenia podwzgórzowego na podłożu odchudzania. Stężenie serotoniny u kobiet z wtórnym brakiem miesiączki w następstwie odchudzania jest niższe u regularnie miesiączkujących kobiet, co potwierdza wcześniejsze doniesienia dotyczące zależności pomiędzy poziomem aktywacji układu serotonergicznego a zmniejszonym przyjmowaniem pożywienia.

  Streszczenie angielskie: We studied 26 women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań, Poland because of weight loss induced secondary amenorrhea. The control group were 12 regularly menstruating women in reproductive age. The mean age of women from the study group was 20,2 (ń 2,3) years. Mean value of Body Mass Index (BMI) in the study group was 17,1 (ń 0,75) kg/mý; the mean FSH level was: 3,24 (ń 0,9) IU/l; LH 1,29 (ń 1,19) IU/l; estradiol 15,4 (ń 2,98) pg/ml and mean serum serotonin level was: 136,89 (ń 24,8) ng/ml. In the control group the mean age was 22,12 (ń 0,95) years. Mean value of BMI in the control group was 21,37 (ń 0,61) kg/mý; mean FSH level was: 6,87 (ń 1,3) IU/l; LH 7,76 (ń 4,55) IU/l; estradiol 94,9 (ń 18,5) pg/ml and mean serum serotonin level was 115,48 (ń 26,3) ng/ml. BMI, FSH, LH and estradiol levels were lower in the study group than in the control group (p 0,001), the difference between serum serotonin concentration in the study group and in the control group was also statistically relevant (p 0,05). Obtained results support the diagnosis of hypothalamic cause of menstrual disorders after weight loss. Serum serotonin level in women with weight loss induced secondary amenorrhea is lower than in regularly menstruating women, what supports previous data about the dependance between serotoninergic activation and decreased food intake.


  9/11

  Tytuł oryginału: Krwawienia młodocianych.
  Tytuł angielski: Metrorrhagia juvenile.
  Autorzy: Szczęsna Arleta, Katulski Krzysztof, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.48-49, sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę krwawienia młodocianych oraz sposoby ich diagnozowania i leczenia. Grupę badawczą stanowiło 20 dziewcząt w wieku od 12. do 17. roku życia. Przeprowadzono badania antropometryczne, hormonalne, morfologiczne i koagulologiczne oraz badanie USG. Krwawienia młodocianych są to zaburzenia czynnościowe, będące wynikiem niedojrzałości układu podwzgórzowo-przysadkowego, a w konsekwencji dqające objawy niewydolności ciałka żółtego lub całkowitego braku wydzielania progesteronu, co w efekcie stwarza w ustroju stan względnego hiperestrogenizmu i w konsekwencji wystąpienie przedłużonych i obfitych krwawień miesiączkowych. Wszystkim dziewczętom włączono leczenie hormonalne, cykliczne estrogeny i progestageny, a dawka i czas terapii zależały od długości krwawienia. W pierwszym miesiącu leczenia w celu zahamowania krwawienia stosowano syntetyczne estrogeny - etynyloestradiol i medroksyprogesteron.

  Streszczenie angielskie: This study presents causes of metrorrhagia juvenile methods in diagnosis and treatment. We analysed 20 girls beetwen 12 to 17 years old. We carried out antropometric, hormonal, blood count, and coagulation system, and usg examinations (endometrium thickness). It was proved that mertorrhagia was during menarche and the first half of the year of menses. Subject supplied two main reasons of the metrorrhagia: irrelative and relative hyperestrogenism wothout secretve phase and fibrinolitic hyperactivity of endometrium. Changes in coagulation system were not large and were with in the norm. We obtained the best treatments effects out of estrogens in therapy. In examination group of girls we did not reported next episode of metrorrhagia.


  10/11

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na insulinooporność oraz stężenia wybranych białek.
  Autorzy: Hadaś K., Maciejewska M., Halerz-Nowakowska B., Grotowski W., Słopień R., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.183-186, bibliogr. 10 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: