Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARDYN
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Albuminuria/proteinuria - objaw nakazujący natychmiastową interwencję. Najważniejsze jest wczesne wykrywanie chorób nerek].
Autorzy: Wardyn Kazimierz A.
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.228-229, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(4)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/23

  Tytuł oryginału: Pierwotne układowe zapalenia naczyń.
  Autorzy: Wardyn Kazimierz A., Życińska Katarzyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.77-82, 85-87, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/23

  Tytuł oryginału: Ziarniniakowatość Wegenera. Choroba - kameleon.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Wardyn Andrzej, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.561-563, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/23

  Tytuł oryginału: Zespół Goodpasture'a - choroba kolagenu typu IV?
  Tytuł angielski: Goodpasture's syndrome - collagen IV disease.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.616-620, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół Goodpasture'a jest zespołem objawów charakteryzujących się triadą objawów: krwawieniem śródpęcherzykowym, gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek oraz obecnością przeciwciał przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i pęcherzyków płucnych (GBM). Przeciwciała anty GBM zostają skierowane przeciwko kolagenowi błony podstawnej. Antygenem docelowym dla przeciwciał anty-GBM jest łańcuch alfa-3 kolagenu typu IV.

  Streszczenie angielskie: Goodpasture'a syndrome is characterized by a triad of findings: pulmonary hemorrhage, rapidly progressive glomerulonephritis and antiglomerular basement membrane antibodies (GBM). Anti-GBM antibodies attack one of six genetically determined components of basement membrane collagen. The target antigen in Goodpasture syndrome is alpha 3(IV) collagen chain.


  5/23

  Tytuł oryginału: Czy prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi dowodzi prawidłowej funkcji nerek?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Niemczyk Longin, Marusza Wojciech, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.640-642, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem kreatyniny w surowicy krwi a GFR wyliczonym na podstawie wzoru Cockroft'a i Gault'a u osób z prawidłowym stężeniem kreatyniny w surowicy krwi. Badana grupa liczyła 27 osób, średnia wieku grupy badanej - 68,8 lat. Tylko u 4 z nich stwierdzono prawidłową wartość GFR. Zatem prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi nie dowodzi prawidłowej funkcji nerek. W przypadkach wątpliwych, szczególnie przy granicznych wartościach kreatyniny, należy obliczyć GFR i ewentualnie zmodyfikować dawki podawanych leków.


  6/23

  Tytuł oryginału: Kotrimoksazol - zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Cotrimoxazole - the principles in general practice.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.701-705, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Preparat skojarzony trimetoprimu i sulfametoksazolu został po raz pierwszy zastosowany ponad 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych w formie doustnej. Oba te związki działając synergistycznie, blokują reduktazę kwasu dihydrofoliowego. Jest to działanie wyłącznie bakteriostatyczne. Jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwdrobnoustrojowych na świecie.


  7/23

  Tytuł oryginału: Linkozamidy i tetracykliny - zasady stosowania w praktyce ambulatoryjnej.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.12, 14-17, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Linkozamidy i tetracykliny są antybiotykami stosowanymi od lat w lecznictwie ambulatoryjnym, choć nie tak często jak najpopularniejsze betalaktamy (penicyliny i cefalosporyny) oraz makrolidy. W artykule, będącym kontynuacją rozpoczętego przez nas cyklu dotyczącego racjonalnej antybiotykoterapii w praktyce lekarza rodzinnego, przedsatwiono podstawowe wiadomości dotyczące mechanzimu działania, podziału, spektruum przeciwbakteryjnego, wskazań i przeciwwskazań działań niepożądanych linkozamidów i tetracyklin.


  8/23

  Tytuł oryginału: Cefalosporyny - zasady racjonalnego stosowania w praktyce ambulatoryjnej.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.462-468, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cefalosporyny są liczną grupą antybiotyków wprowadzoną do leczenia w latach 60. XX wieku. Mnogość preparatów zapewnia z jednej strony szeroki wybór, z drugiej zaś strony wybór ten może być utrudniony, jeśli nie jest znane dokładnie spektrum przeciwbakteryjne, cechy farmakokinetyczne, wskazania do stosowania poszczególnych leków. Celem opracowania jest przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących cefalosporyn, przydatnych w codziennej praktyce, ponieważ właśnie ich znajomość umożliwia dokonywanie merytorycznie prawidłowego wyboru leków.


  9/23

  Tytuł oryginału: Miejscowe leczenie infekcji dróg oddechowych.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.396-398, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono możliwości leczenia wybranych zakażeń dróg oddechowych z użyciem antybiotyku stosowanego miejscowo jakim jest fuzafungina. Omówiono właściwości farmakokinetyczne i spektrum działania leku oraz wskazania do jego stosowania, obejmujące leczenie (np. zapalenia błony śluzowej nosa, gardła, migdałków, krtani, tchawicy, oskrzeli, zatok obocznych nosa) jak i profilaktykę zakażeń. Podkreślono bezpieczeństwo i dobrą tolerancję terapii, wspominając jednocześnie o możliwych działaniach niepożądanych. Zwrócono ponadto uwagę na działanie przeciwzapalne antybiotyku, dzięki któremu łagodzone są objawy uciążliwe dla pacjenta (ból, kaszel, katar). Przedstawiono kilka przypadków właściwego i niewłaściwego stosowania fuzafunginy w praktyce klinicznej.


  10/23

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Andrzej, Olędzka-Oręziak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.329-334, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powiększenie węzłów chłonnych jest jednym z ważniejszych objawów chorób hematologicznych, chorób zakaźnych i chorób układu odpornościowego. Umiejętność ustalenia przyczyn prowadzących do ich powiększenia niejednokrotnie decyduje o rozpoznaniu choroby. Podstawowym zadaniem jest odróżnienie schorzeń łagodnych od chorób nowotworowych i zmian występujących w przebiegu wielu chorób zakaźnych, wymagających specjalistycznego leczenia.


  11/23

  Tytuł oryginału: Akupunktura i akupresura jako komplementarne techniki terapeutyczne we współczesnej medycynie.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Bataa Och, Lange Jacek, Ostrowski Grzegorz, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.45-48, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części omówiono historię i zastosowanie akupunktury i akupresury. W części drugiej skupimy się na teoriach dotyczących mechanizmu działania i próbach naukowego wytłumaczenia efektów, jakie na organizm wywiewrają te techniki.


  12/23

  Tytuł oryginału: Penicyliny - zasady stosowania w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Nitsch-Osuch Aneta, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.93-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jak często bywa w dyscyplinach pionierskich, do epokowego odkrycia, które zrewolucjonizowało leczenie zakażeń, przyczynił się przypadek. W 1928 roku szkocki lekarz Aleksander Fleming zauważył, że wzrost kolonii gronkowca złocistego znajdującego się obok pleśni został zahamowany. Szukając wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, badacz stwierdził, że właściwości bakteriobójcze ma substancja wydzielana przez grzyb mależący do rodzaju Penicyllinum znajdujący się w pleśni. Substancję tę nazwał penicyliną. Badanai nad penicyliną prowadzone były systematycznie, ale dopiero w czasie II wojny światowej nadano im szeroki zasięg (potrzebowano bowiem skutecznego leku do zwalczania zakażeń u żołnierzy). W 1940 roku trzech naukowców: Aleksander Fleming, Howard Florey i Ernest Chaim otrzymali benzylopenicylinę w postaci oczyszczonej oraz ustalili miarę, wedle której określano wartość leczniczą, nadając jej nazwę "jednostki oksfordzkiej". Za pracę nad lekiem trzej badacze uhonorowani zostali Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w 1945 roku.


  13/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ogólne powikłania przewlekłej niewydolności nerek. Obraz kliniczny i najlepsze sposoby postępowania].
  Autorzy: Wardyn Kazimierz A.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.158, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2) : 115
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/23

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - trudne decyzje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Acute coronary syndromes in chronic renal failure - difficult therapeutic decisions.
  Autorzy: Oręziak Artur, Olędzka Małgorzata, Wardyn Andrzej K., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.16-18, 20-22, tab., bibligor. 21 poz. + 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic renal failure have a high prevalence of coronary artery disease and cardiovascular death. Cardiovascular diseases are the leading causes of death in end-stage renal disease populations. Death rates from acute coronary syndromes and other cardiac causes irrespective of age exceed those for non-renal patients. The increased cardiovascular morbidity and mortality seen in renal failure are the result of complex interactions among demographic disease-related and treatment-related factors. While cardiovascular diseases mortality has been decreasing in the general population due to a new therapeutic approach, no such reduction in mortality has been noted in renal patients. Current clinical practice regarding management of acute coronary syndromes in these patients is not in agreement with evidence-based medicine due to the lack of prospective studies. It has to rely on retrospective analyses, extrapolations from studies in non-renal patients, and on clinical judgement. With the increasing use of renal replacement therapy (hemodialysis, peritoneal dialysis and renal transplantation) efforts made to improve longterm survival are crucial - this is a challenge for modern cardiology.


  15/23

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na profilaktykę i leczenie przewlekłej niewydolności nerek - rola lekarza pierwszego kontaktu.
  Autorzy: Wardyn Kazimierz A., Życińska Katarzyna, Olędzka-Oręziak Małgorzata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.904-908, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/23

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego - diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Olędzka-Oręziak Małgorzata, Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.909-917, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/23

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie migdałków podniebiennych w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz A.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.953-955, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/23

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori - współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz A., Życiński Zdzisław
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.956-959, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/23

  Tytuł oryginału: Ostre i przewlekłe biegunki dorosłch w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz A., Życiński Zdzisław
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.960-967, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/23

  Tytuł oryginału: Zaparcia w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Życińska Katarzyna, Wardyn Kazimierz A., Życiński Zdzisław
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.969-972, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nabyte w szpitalu zakażenia dróg moczowych: implikacje dla leczenia i zapobiegania].
  Autorzy: Wardyn Kazimierz A., Życińska Katarzyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.208-209, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Gastroenterology 2002; 4(1) : 15
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  22/23

  Tytuł oryginału: Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania.
  Tytuł angielski: Echolalia in children with autism and its developmental conditions.
  Autorzy: Wardyn Małgorzata, Gałkowski Tadeusz
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.147-177, il., tab., bibliogr. s. 174-177, sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/23

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  stosując format: