Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARDA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Pomoce do ćwiczeń z biochemii
Autorzy: Czuczejko Jolanta, Łęcka Joanna, Pawluk Hanna, Szewczyk-Golec Karolina, Szurlej Katarzyna, Trafikowska Anna, Wardak Cezary, Zachara Bronisław
Opracowanie edytorskie: Zachara Bronisław A. (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i poszerz
Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 123 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,016


2/13

Tytuł oryginału: Chronic treatments with haloperidol and clozapine alter the level of NMDA-R1 mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study.
Autorzy: Ossowska Krystyna, Pietraszek Małgorzata, Wardas Jadwiga, Dziedzicka-Wasylewska Marta, Nowicka Dorota, Wolfarth Stanisław
Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.1-9, il., bibliogr. 45 poz.
Sygnatura GBL: 313,156

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to examine the influence of 3-month administration of the typical neuroleptic haloperidol (1 mg/kg/day) and the atypical one clozapine (30 mg/kg/day) on the expression of the NMDA-R1 mRNA in different brain structures using in situ hybridization in rats. A long-term treatment with haloperidol decreased the NMDA-R1 mRNA level in intermediate and caudal parts of the caudate-putamen and in more caudally localized regions of parietal and frontal cortices, but increased it in the CA1 region of the hippocampus. No significant changes in the nucleus accumbens, insular cortex, CA3 and dentate gyrus of the hippocampus were found after haloperidol administration. Clozapine did not influence the NMDA-R1 mRNA expression in the hippocampus, as well as in the intermediate and caudal regions of the caudate-putamen, but significantly increased it in the rostral region of the latter structure, in the nucleus accumbens and insular cortex. The present study suggests that both these neuroleptics influence the expression of the mRNA of the NMDA-R1 subunit in brain structures which are thought to be important for development of psychotic symptoms.


  3/13

  Tytuł oryginału: Patologiczne śródstawowe i przynasadowe złamania okolicy stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Pathological fractures of the knee.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.157-162, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposoby i wyniki leczenia patologicznych śródstawowych i przynasadowych złamań kolan u 20 chorych, leczonych w lubelskiej Klinice Ortopedii i Traumatologii w latach 1962-1999. Zanotowano 18 złamań dalszej części kości udowej i 2 bliższej części piszczeli. Przyczyną 14 złamań były zmiany niezłośliwe, a 6 - nowotowry złośliwe pierwotne lub przerzuty. Wiek chorych wynosił średnio 39 lat. Zrosły się złamania przez ogniska chłoniaków i szpiczaka u 3 chorych, leczone opatrunkami gipsowymi lub wyciągiem szkieletowym. Resekcję guzów złośliwych i rekonstrukcję z użyciem metakrylanu i łączników metalowych wykonano 2 chorym, zaś chorej z mięsakiem naczyniowym wyłuszczono kończynę w stawie biodrowym. Miejscowe korzystne wyniki leczenia u 5 chorych (ustąpienie bólów i odzyskanie zdolności obciążania kończyny) były nietrwałe wskutek nawrotów guzów, mimo równoczesnego napromieniania i chemioterapii. Zmarło 5 osób wskutek przerzutów do płuc w okresie od 6 miesięcy do 7 lat po złamaniu. Zmiany niezłośliwe leczono przez usunięcie patologicznych tkanek, frezowanie ścian jam kostnych z wypełnieniem przeszczepami. Tylko 1 choremu wypełniono jamę cementem kostnym. Po operacji kończyny unieruchamiano opatrunkami gipsowymi. Zrosły się wszystkie złamania. Średni okres obserwacji chorych tej grupy wnosił 8 lat. Artroza z trwałą niedomogą bólową kolana wystąpiła u chorego trzykrotnie operowanego z powodu nawrotów guza olbrzymiokomórkowego, z powikłaniem zapalnym i szpotawym ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the methods and results of treatment of 20 epiphyseal and low-metaphysis pathological knee fractures treated at the Department of Orthopedics of the Lublin University of Medical Sciences between 1962-1999. The average age was 39 years. Malignant tumours (2 lymphomas, 1 plasmocytoma, 1 hemangiopericitoma, 2 adenocarcinoma metastases) and benign lesions (10 giant cell tumours, 3 solitary bone cysts, 1 intraosseous extension of pigmented villonodular synovitis) causes 18 femur fractures and 2 tibia fractures. The fractures caused by lymphomas in 2 patietns and plasmocytoma in 1 patients were treated with either a plaster cast or skeletal traction and healed within 16 weeks. Tumour resection and reconstruction with Rush rods, Kuntscher nail, plate and methylmetacrylate were performed in 2 cases. In 1 case with hemangiopericytoma hip exarticulation was performed. In 5 cases pain relief and weight bearing capacity of the limb was not achieved because of neoplasm recurrences; 5 deaths occurred within 6 months to 7 years after femur fracture because of pulmonary metastases. Benign bone lesions were treated by curettage of pathological tissues, burring bony walls of the lesions and filling the cavities with bone grafts or methylmetacrylate (1 case). Displaced fragments were reduced whenever possible. Limbs were immobilised in plaster casts. The follow-up period for patietns with benign lesions was 8 years. All fractures healed. Arthritis with persistent ...


  4/13

  Tytuł oryginału: Naproxen ion-selective electrode and its application to pharmaceutical analysis.
  Autorzy: Lenik Joanna, Dumkiewicz Ryszard, Wardak Cecylia, Marczewska Barbara
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.171-176, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: An ion-selective membrane electrode was prepared based on ion-pair complex of naproxen with methyltrioctylammonium. Its basic analytical parameters such as: slope characteristics, measuring range, detection limit, response time were determined. The electrode showed Nernstian response from the 10**-1 to 10**-4 mol 1*-1 concentration range and 5.5 - 8.5 pH range, low limit of detection 5 x 10**-5 mol 1*-1 and short response time -20s. Selectivity was good over a number of organic and inorganic anions. The electrode was applied for the determination of naproxen tablets in aqueous solutions by the calibration curve method and standard addition method.


  5/13

  Tytuł oryginału: Neuroprotective role of adenosine in the CNS.
  Autorzy: Wardas Jadwiga
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.313-326, il., tab., bibliogr. 117 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is well estabilished that in the CNS, endogenous adenosine plays a pivotal role in neurodegeneration. A low, nanomolar concentration of adenosine is normally present in the extracellular fluid, but it increases dramatically during enhanced nerve activity, hypoxia or ischemia. In these pathological conditions, adenosinergic transmission-potentiating agents, which elevate adenosine level by either inhibiting its degradation (adenosine deaminase and kinase inhibitors) or preventing its transport, offer protection against ischemic or excitotoxic neuronal damage. The directly acting adenosine A1 receptor agonists are known to mediate neuroprotection, mostly by the blockade of Ca2+ influx, which results in the inhibition of glutamate release and reduction of its excitatory effects at a postsynaptic level. More recent data have shown that antagonists of adenosine A2A receptors markedly reduce cerebral ischemic damage in animal models of focal and global ischemia. Moreover, these compounds attenuate the neuronal loss induced by excitatory amino acids (EAA). A neuroprotective effect of adenosine A2A receptor antagonists was also shown in animal models of Parkinson's disease (MPTP, 6-OHDA, methamphetamine). Hence, it might be suggested that adenosine A2A receptor antagonists may represent a novel strategy in the therapeutic approach to pathologies characterized by acute or chronic neurodegenerative events, since they not only reverse motor impairment but can act as neuroprotective compounds by promoting cell survival.


  6/13

  Tytuł oryginału: Efekty blokady glutaminianergicznych receptorów metabotropowych (mGluR) 1 i 5 w modelach choroby Parkinsona u szczurów.
  Tytuł angielski: Effects of blockade of metabotropic glutamate receptors, subtype 1 and 5 in rat's models of Parkinson's disease.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Wolfarth Stanisław, Konieczny Jolanta, Wardas Jadwiga
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.114-116, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  7/13

  Tytuł oryginału: Ocena przeciwutleniających właściwości wybranych substancji naturalnych w olejach roślinnych : praca doktorska
  Autorzy: Zalejska-Fiolka Jolanta, Wardas Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Ogólnej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 149 k. : il., tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna


  8/13

  Tytuł oryginału: Złamania zmęczeniowe goleni starszych kobiet.
  Tytuł angielski: Stress fractures of the tibia with concomitant osteoarthritis of the knee in elderly women.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.515-520, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W lubelskiej Klinice Ortopedii i Taumatologii w latach 1996-2001 hospitalizowaliśmy 5 kobiet w wieku 57-78 lat z powodu zmęczeniowych złamań trzonów piszczeli wikłających zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową obu kolan. Dwie chore nie chodziły od 3. i od 9. miesięcy, a 3 poruszały się z trudem za pomocą 2 lasek. Złamania u 2 chorych wygoiły się po 5. i 6. miesiącach unieruchomienia marszowymi opatrunkami gipsowymi. Operowano 2 chore, u których doszło do dużych zniekształceń osi piszczeli. Złamanie 72-letniej chorej wygoiło się 10 miesięcy po korekcji zniekształcenia, dekortykacji, zastosowaniu przeszczepów oraz zespoleniu złamania ryglowanym prętem śródszpikowym. U innej 78-letniej chorej wykonano dekortykację, poprawiono oś goleni i ognisko złamania obłożono przeszczepami. Równocześnie wykonano artrodezę stawu kolanowego sposobem Charnleya. Zrost uzyskano po 7. miesiącach unieruchomienia w opatrunku gipsowym. Po roku u tej samej chorej wszczepiono protezę drugiego kolana. Zaniechano leczenia 72-letniej chorej z powodu złego stanu zdrowia. U wszystkich leczonych chorych ustąpiły bóle w miejscu wygojonych złamań i uzyskano poprawę wydolności chodu.


  9/13

  Tytuł oryginału: Naturalne i wspomagane sposoby gojenia zakażonej kości zbitej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Warda Edward; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 112 s. : il., tab., bibliogr. 222 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 735,798

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Glutation - tiolowy antyoksydant.
  Tytuł angielski: Glutathione - thiol antioxidant.
  Autorzy: Pawłowska-Góral Katarzyna, Wardas Maria, Maciejewska-Paszek Izabela, Maślanka Agnieszka, Adamek Ewa, Karbowski Witold
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.79-88, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Rola wybranych makroelementów na przykładzie jonów magnezu w żywieniu człowieka.
  Tytuł angielski: The function of some macroelements, such as magnesium ions, in human nutrition.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Stec Małgorzata, Adamek Ewa, Maciejewska-Paszek Izabela
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.292-294, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przyczynami hipomagnezemii może być, między inymi, niedostateczna podaż magnezu z pożywieniem, przyjmowanie niektorych leków, choroby np. nerek, alkoholizm. W celu zapobiegania hipomagnezemii można stosować preparaty farmaceutyczne zawierające magnez. Cel. celem badań była ocena dostępności biologicznej wybranych soli magnezu, mleczanu, węglanu oraz tlenku magnezu. Metodyka. Badania przeprowadzono na szczurach rasy Wistar oraz wstępnie na 4 pacjentach. W surowicy zwierząt i ludzi metodą spektroskopii absorpcji atomowej oznaczano stężenie jonów magnezu i obliczano ilość jonów magnezu jaka dostała się do organizmu z podanej dawki (AUC) oraz stężenie maksymalne magnezu w krwi po czasie (cmax i tmax). Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników, obliczone parametry biofarmaceutyczne w eksperymencie zwierzęcym kształtowały się następująco: dla cytrynianu magnezu: AUC = 4,10 mg proc. ú min**-1, cmax = 2,70 mg proc. ú min**-1, tmax = 33,88 min; dla mleczanu magnezu: AUC = 2,89 mg proc ú min**-1, cmax = 2,84 mg proc. ú min**-1, tmax = 32,00 min; dla mieszaniny weglanów wapnia i magnezu AUC = 8,85 mg proc ú min**-1, cmax = 2,39 mg proc. ú min**-1, tmax = 180 min; dla tlenku magnezu AUC = 16,76 mg proc. ú min**-1, cmax = 4,92 mg proc ú min**-1 i tmax = 2,39 min. Wyniki badań prowadzonych na pacjentach - w przypadku stężenia maksymalnego (cmax) we krwi po podaniu mieszaniny węglanu wapnia i magnezu - potwierdziły wyniki uzyskane u zwierząt. Wnioski. Na podstawie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction Possible reasons for hypomagnesaemia include an inadequate supply of magnesium in food, the effect of some medicines, disease e.g., of the kidneys, and alcoholism. In order to prevent hypomagnesaemia a number of pharmaceutical prepartaions containing magnesium can be used. Aim. In our study the bioavailability of different magnesium (magnesium citrate, magnesium lactate, a mixture of magnesium and calcium carbonates and magnesium oxide) was determined. Methods. The experiments were carried out on male Wistar rats and 4 humans. In both the animal and human serum the concentration of nagnesium ons was determined by means of atomic absorbtion spectroscopy and both the number of magnesium ions which were absorbed from a given dose (AUC) and the highest concentration of magnesium in the blood after time (cmax and tmax) were recorded. Results. The biophrmaceutical parameters calculated by standard method for determinate magnesium salts were as follows: magnesium citrate: AUC = 4.10 mgp.c. ú min**-1, cmax = 2.70 mgp.c. úmin.**-1, tmax = 33.88 min. magnesium lactate: AUC = 2.89 mgp.c. ú min**-1, cmax = 2.80 mgp.c. úmin **-1, tmax = 32,00 min.: a mixture of magnesium and calcium carbonates: AUC = 8.85 mgp.c. úmin**-1, cmax = 2.39 mgp.c. ú min**-1, tmax = 180.0 min.: magnesium oxide: AUC = 16.76 mgp.c. úmin **-1 and tmax = 2.39 min. Similar results were obtained when only the mixture of magnesium and calcium carbonates was tested on the patients. Conclusions. We ...


  12/13

  Tytuł oryginału: Ocena procesu peroksydacji lipidów modyfikowanego jonami magnezu i etanolem w izolowanych hepatocytach szczura.
  Tytuł angielski: Determination of the peroxidation process of lipids modified by magnesium ions and ethanol in isolated rat hepatocytes.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Stec Małgorzata, Dołowy Małgorzata
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.295-298, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Magnez jest jednym z najważniejszych wewnątrzkomórkowych kationów w organizmie. Wiele ludzi stosuje preparaty farmaceutyczne zawierające sole magnezu osobno lub razem z innymi mikro- lub makroelementami. Wiadomo, że etanol może wywołać stres oksydacyjny zwłaszcza w hodowlach szczurzych hepatocytów, a także, iż metabolizm etanolu może wywołać peroksydację lipidow. Końcowym produktem peroksydacji lipidów jest między innymi dialdehyd malonowy (MDA). Powszechnie uważa się, że ilość powstającego MDA jest miarą nasilenia procesu peroksydacji. Cel. Celem naszych badań było ocena wpływu dużych dawek jonów magnezu i/lub etanolu na proces peroksydacji lipidów w izolowanych szczurzych hepatocytach. Metodyka. Hepatocyty izolowano z wątrób 3-miesięcznych szczurów rasy Wistar, zgodnie z metodą opisaną przez Seglena. Do badań wykorzystano komórki o żywotności większej niż 95 proc. (oznaczanej błękitem trypanu). Hepatoyty inkubowano w podłożu "Hepatocyte Medium" zawierającym MgCl2 o stężeniu 2,0 i/lub 4,0 mmol/dm3 oraz etanol o stężeniu 150 mmol/dm3, a także mieszaninę obydwu związków. W hepatocytach po 1, 3, 5 godzinach inkubacji oznaczono zawartość dialdehydu malonowego (MDA) zestawem testowym BIOXYTECH**R-LPO-586TM (Oxis International, Inc.). Wyniki. Stwierdzono nasilenie procesu peroksydacji lipidów w hepatocytach inkubowanych z etanolem oraz z jonami magnezu o wyższym stężeniu. Obecność w podłożu inkubacyjnym jonów magnezu o niższym stężeniu zarówno w obecności, jak i ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Magnesium is one of the most important intracellular cations in an organism. Many people use pharmaceutical preparations containing magnesium salts either alone or together with other micro- and macroelements. It is known that ethanol may induce oxidative stress in rat hepatocyte cultures and ethanol metabolism can also induce lipid peroxidation. One final product of lipid peroxidation is malondialdehyde (MDA). An increase in the volume of MDA is generaly considered to be an indicator of lipid peroxidation. Aim. The aim of our study was to determine the influence of high doses of magnesium ions and/or ethanol on the process of lipid peroxidation in isplated rat's hepatocytes. Methods. The hepatocytes were isolated from the livers of 3-month old Wistar rats, using Seglen's method. Cells were used if viability was greater than 95 p.c. (assessed) by Trypan Blue exclusion). The hepatocytes were incubated in Hepatocyte Medium containing: 2.0 and/or 4.0-mol/lMgCl2, 150-mmol/l ethanol, and a mixture of both compounds. After 1, 3 and 5 hours incubation, the concentration of malondialdehyde (MDA) in the hepatocytes was determined by BIOXYTECH**R-LPO-586TM (Oxis International, Inc) assay. Results. It was found that the peroxidation process of lipids in rat's hepatocytes incubated with ethanol, or with high concentrations of magnesium ions, increased. The presence in the incubated medium of magnesium ions of lower concentration with or without the presence of ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Rola magnezu w przebiegu ketogenezy w warunkach "in vitro".
  Tytuł angielski: The role of magnesium ions in ketogenesis in vitro.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Maciejewska-Paszek Izabela, Dul Lechosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.299-302, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oznaczanie w izolowanych hepatocytach stężenia molowego acetooctanu i á-hydroksymaślanu pozwala na obliczenie ich malowego stosunku (KBR), co z kolei pozwala na określenie wydolności energetycznej komórek. Cel. Celem pracy byla próba wyjaśnienia roli jonów magnezu w zakłócaniu komórkowej homeostazy oksydacyjno-redukcyjnej ocenionej poprzez pomiar stężenia acetooctanu i á-hydroksymaślanu oraz obliczenie KBR (Ketone Body Ratio). Metodyka. Badania prowadzono na izolowanych metodą enzymatyczną hepatocytach szczura, inkubowanych przez okres 1, 3 i 5 godzin w pożywce zawierającej jony magnezu o stężeniach 2 i 4 mmol/dm3. Po imkubacji w hepatocytach oznaczano przy pomocy testów Ketorex stężenie acetooctanu, jak i á-hydroksymaślanu oraz obliczano KBR. Wyniki. Zaobserwowano zarówno w hepatocytach kontrolnych, jak i inkubowanych z jonami magnezu zmiany stężenia obu oznaczanych ciał ketonowych w miarę upływu czasu inkubacji. Stwierdzono również, iż obecność janów magnezu w pożywce imkubacyjnej zmienia istotnie stężenie zarówno acetooctanu, jak i á-hydroksymaślanu w hepatocytach, w porównaniu do komórek kontrolnych. Jednakże pomimo obserwowanych zmian stężeń ciał ketonowych nie stwerdzono w porównaniu z kontrolą istotnego obniżenia obliczonej wartości KBR ani w przypadku wydłużonego czasu inkubacji, ani w przypadku obecności jonów magnezu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Determination of the molar concentration of acatoacetate and á-hydroxybutyrate in isolated hepatocytes enables us to estimate their molar ratio (KBR) which establishes the energy efficiency of these cells. Aim. The purpose of the research was to try explain the role of the magnesium ion in the disturbance of cellular oxidation-reduction homeostasis estimated bu measurement of the concentration of acatoacetate and á-hydroxybutyrate and by calculating KBR (Ketone Body Ratio). Methods. The research was performed on enzymatically isolated hepatocytes of a rat. These hepatocytes were incubated for 1, 3 and 5 hour in a medium containing magnesium ions at concentrations of 2 and 4 mmol/dm3. After incubation, the concentrations of both acatoacetate and á-hydroxybutyrate were determined and the KBR was calculated using of Ketorex tests. Results. Changes in the concentration of both ketone bodies throught the process of incubation were observed in those incubated with magnesium ions as well as in control hepatocytes. It was also found that the presence of magnesium ions in the incubated medium radically changes the concentration of both acatoacetate and á-hydroxybutyrate in the hepatocytes in comparison to the control cells. However, despite the changes observed in concentration of ketone bodies in comparison to the control group, no marked reduction of the calculated KBR value was observed in either the case of prolonged periods of incubation, or in the presence of magnesium ions.

  stosując format: