Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WARCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  2/4

  Tytuł oryginału: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Siwik Jan, Warczyńska Agnieszka, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.293-306, il., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej są bardzo rzadkimi zmianami patologicznymi występującymi w okolicy skrzyżowania wzrokowego. Ich patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Lokalizują się na pograniczu płata przedniego i tylnego przysadki. Ze względu na położenie torbiele koloidowe wywołują objawy niedoczynności przysadki mózgowej, moczówkę prostą, zaburzenia widzenia, itp. Są także przyczyną udarów przysadki. Najdokładniejszą metodą ich obrazowania jest badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem. W okresie od stycznia 1996 do lutego 2001 roku wykonano 503 przezklinowe eksploracje siodła tureckiego. U 7 osób (jeden z pacjentów był operowany przezczaszkowo) stwierdzono torbiel koloidową przysadki z towarzyszącymi zaburzeniami funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego. Najczęściej obserwowanymi objawami były bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok. Moczówka prosta w okresie przedoperacyjnym występowała u dwóch pacjentek. Torbiel koloidowa była przyczyną udaru przysadki w jednym przypadku. U dwojga chorych stwierdzano ograniczenie pola widzenia. Wszystkich chorych leczono operacyjnie. Szścioro chorych poddano eksploaracji siodła tureckiego z dostępu przezklinowego, a jednego z pacjentów operowano przezczaszkowo. W okresie pooperacyjnym oceniano funkcję układu podwzgórzowo-przysadkowego w odniesieniu do stanu wyjściowego. Zabieg operacyjny z dostępu przezklinowego jest bezpieczną metodą leczenia torbieli koloidowych przysadki.

  Streszczenie angielskie: Colloid cysts of the pituitary gland are very rare pathological lesions occurring in sellar region. Their pathogenesis is not clear. They are located between the anterior and posterior lobe of the pituitary. Colloid cysts of the pituitary gland are space occupying lesions and induce hypopituitarism, diabetes insipidus, visual disturbances, ect. They cause pituitary apoplexy too. Magnetic resonance imaging is the prefered neurodiagnostic method in evaluating these lesions. 503 transsphenoidal procedures were performed from January 1996 to February 2001. Hypothalamo-hypophyseal dysfunction was caused by colloid cyst in seven cases. The most frequently presenting symptoms were headaches, oligomenorrhea and loss of libido. Diabetes insipidus was found in two cases before surgery. Colloid cyst induced pituitary apoplexy in one patient. Two patients presented visual disturbances. All our patients were operated on. We performed six transsphenoidal procedures and one transcranial operation. postoperatively, the endocrine function of the pituitary gland was evaluated. We concluded that transsphenoidal operation is a safe method for treating colloid cyst located in the sellar region.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Autorzy: Warczyńska Agnieszka, Zieliński Grzegorz, Koziarski Andrzej, Podgórski Jan K.
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ektopowe gruczolaki przysadki są bardzo rzadkimi nowotworami. Zazwyczaj zlokalizowane są są w obrębie zatoki klinowej oraz w stropie nosogardła. Powstają z tkanki gruczołowej zarodkowego przewodu czaszkowo-gardłowego. Wykazują podobieństwo morfologiczne, właściwości antygenowe oraz czynność hormonalną identyczną z gruczolakami przedniego płata przysadki. Znane z piśmiennictwa ektopowe guzy przysadki w 1/3 były nieczynne hormonalnie w pozostałych przypadkach wykazywały czynność hormonalną zwykle wydzielały ACTH i powodowały objawy choroby Cushinga. Około 50 proc. ektopowych gruczolaków było zlokalizowanych w obrębie podstawy czaszki i charakteryzowało się agresywnym, inwazyjnym wzrostem. Ich obecność potwierdzono badaniami obrazowymi (CT i/lub MR), a wszystkich pacjentów leczono chirurgicznie. Przedoperacyjne rozpoznanie nie czynnego hormonalnie ektopowego guza przysadki zlokalizowanego w obrębie podstawy czaszki jest trudne. Zwykle wykonane badania diagnostyczne sugerują inny typ nowotworu np.: struniak, rak nosogardła, przerzut. Ustalenie właściwego rozpoznania jest możliwe dopiero po wykonaniu badania histopatologicznego (często po uzupełnieniu o diagnostykę immunohistochemiczną). Prezentujemy, rzdko występujący przypadek ektopowego, nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki zlokalizowanego w obrębie zatoki klinowej i nosogardła przebiegającego z uszkodzeniem nerwów czaszkowych. Obecność rozległego, inwazyjnego guza ujawniono badaniem rezonansu magnnetycznego. Wykonana diagnostyka histopatologiczna (uzupełniona o barwienia immunochistochemiczne) usuniętej operacyjnie zmiany potwierdziła rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Ectopic pituitary adenomas are very rare neoplasms. They are usually located in the sphenoid sinus or nasopharynx. Ectopic tumours derive from a residual pituitary fragment in the craniopharyngeal duct. They are similar in morphology, immunohistochemistry and hormonal activity to the typical pituitary adwenoma. One third ectopic pituitary tumors reported in the litearure are endocrine inactive, while the remaining ones indicate a hormonal activity and usually secrete ACTH, causing the Cushing disease. About 50 p.c. of pituitary adenomas are located at the skull base and present as aggressive neoplams. The computed axial tomography (CAT) and magnetic resonance imaging (MRI) a very useful in revealing of the presence of these tumors. Preoperative diagnosis of ectopic pituitary adenomas located at the skull base is difficult. Diagnosis procedures usually suggest another type of neoplasms, e.g. chordoma, nasopharyngeal carcinoma, or a metastatic tumor. Pathological examination ibncluding immunohistochemical studies of neuroendocrine markers is important in establishing the diagnosis. A unique case of ectopic, nonfunctioning pituitary adenoma involving the sphenoid sinus and nasopharnyx and causing palsy of cranial nerves is presented. MRI examination revealed the presence of a large invasive tumor. The neoplasms was partially resected by transnasal approach. The diagnosis was confirmed by a pathological examination including immunohistochemical smears.


  4/4

  Tytuł oryginału: Tyreotropinoma - gruczolak przysadki wydzielający TSH.
  Tytuł angielski: Thyrotropinoma - TSH secreting pituitary tumor.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Warczyńska Agnieszka, Koziarski Andrzej, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1018-1023, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki wydzielające hormon tyreotropowy (TSH) stanowią od 0,9 proc. do 2,8 proc. wszystkich rozpoznawanych nowotworów przysadki. Są one powodem występowania wtórnej, centralnej nadczynności tarczycy. Częstosć rozpoznawania tych guzów wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat w zwiazku z poprawą diagnostyki biochemicznej (wprowadzeniem czułych testów immunoradiometrycznych do oznaczania TSH) i radiologicznej (rutynowe zastoswoanie obrazowania MR). Gruczolaki tyreotropinowe są nowotworami o szybkim i inwazyjnym wzroście a stosowane leczenie (farmakologiczne, chirurgiczne, radioterapia) jest ciągle mało sktueczne. Obecnie, rozpoznanie guza tyreotropniowego piera sie o znastępujące kryteria: a. brak hamowania wydzielania TSH wobec prawidłowego lub częściej podwyższonego stężenia wolnych hormonó tarczycy: b. brak wydzielania TSH w teście stymulacji z TRH, c. obecnośc nieprawidłowej masy nowotworwej w obrębie siodła tureckiego potwierdzonej badaniem MR. Leczeniem z wyboru w przypadku guzów wydzielających TSH jest selektywna przezklinowa adenomektomia. Operacje przezczaszkowe są zarezerwowane dla przypadków o wzroście pozasiodłowym. Obecnie uznaje się, że operacja guza tyreotropinowego powinna być poprzedzona farmakolgoicznym przygotowaniem z użyciem analogu somatostatyny. Leczenie to pozwala, bowiem na uzyskanie zmniejszenie stężeń TSH i wolnych hormonów tarczycy a także powoduje zmniejszenie rozmiarów guza i wpływa na jego konsystencję. Dzięki temu częstość niepowodzeń i ilość ...

  Streszczenie angielskie: Thyrotropin-releasing pituitary tumors represent 0,9 to 2,8 p.c. of all pitiutary adenomas. They cause secondary or central hyperthyroidism. The diagnosis of these tumors has been increasing in the past 20 years. It was produced by introduction of the sensitive immunoradio-metric assay of TSH and better radiological imaging (magnetic resonance imaging). TSH - secreting pituitary adenomas are aggressive an invasive neoplasms. Most reports describe apoor outcome after pharmacological therapy, surgery and radiation therapy. Presently the diagnosis of thyrotropin-secreting pituitary tumor is based on the lack of: a. inhibition of TSH levels in the presence of increased free thyroid hormones; b. response of TSH to stimulation with TRH; c. and presence of a abnormal, neoplastic (adenomatous) intrasellar or parasellar mass. Surgical excision (selective adenomectomy) by the transsphenoidal route is the first treatment. Craniotomy should be reserved for parasellar tumors with signfiicant lateral extension. Pharmacological pretreatment with long acting somatostatin analogues is recently a standard before surgery. This medical treatment of the TSH-omas is effective in reducing TSH and free thyroid hormone plasma levels. Adminsitration of the somatostatin analogues causing tumor mass shrinkage and changes consistency. This pretreatment is effective therapy and improves surgical outcome especially in patients harbouring macroadenomas. Radiotherapy is noncurative and produces long ...

  stosując format: