Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WANIEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i ewolucja zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu.
Tytuł angielski: Clinical course and evolution of lesion in MRI in central pontine myelinolysis in a patient abusing alcohol.
Autorzy: Waniek Joanna, Habrat Bogusław, Kulczycki Jerzy, Łysiak Zofia, Kozłowski Piotr
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.385-391, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 44-letniej chorej, u której po co najmniej 10-ciu latach nadużywania alkoholu rozwinął się zespół psychoorganiczny połączony z niezbornością móżdżkową, lewostronnym porażeniem połowiczym i objawami opuszkowymi. Badanie MR głowy wykazało obecność dużego ogniska hiperintensywnego w obrazach T2-zależnych, obejmujących centralną część mostu. Rozpoznano środkową mielinozę mostu. Badania laboratoryjne nie wykazały hiponatremii. Po leczeniu odwykowym i rehabilitacji ruchowej zaburzenia neurologiczne niemal zupełnie się wycofały. Po upływie około 1.5 roku kontrolne badanie MR wykazało zmniejszenie sie ogniska demielinizacyjnego w pniu mózgu, mimo powrotu chorej do nadużywania alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The authors report a 44-year-old patient with at least a 10-year history of alcohol abuse in whom an organic brain syndrome developed with cerebellar ataxia, left-side hemiparesis and bulbar symptoms. MR imaging of the head demonstrated a large hyperintense focus in T2-weighted images involving the central part of the pons. Central pontine myelinolysis was diagnosed. Laboratory investigations showed no hyponartraemia. After withdraval treatment and motor function rehabilitation the neurological symptoms regressed nearly completely. After 18 months control MR imaging demonstrated considerable reduction in the size of the myelinolysis area in the brainstem, despite the fact that the patient resumed alcohol drinking.

  stosując format: