Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WANIC-KOSSOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wysokość ciśnienia tętniczego oceniana metodą 24-godzinnego monitorowania a przerost lewej komory serca u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD).
Tytuł angielski: Blood pressure values in the 24-h ambulatory blood pressure monitoring and left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure (crf) treated with hemodialysis (HD).
Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Leman Piotr, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost lewej komory (LVH) jest czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej u chorych na p.n.n. W pracy analizowano zależność pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego (BP) w 24-godzinnym pomiarze a przerostem lewej komory serca (LVH) u chorych na p.n.n. leczonych HD. Oceniano także rolę innych czynników mających wpływ na LVH. Z grupy 85 chorych na p.n.n. do badań zakwalifikowano 59 chorych w stabilnym stanie klinicznym. 24-godzinny pomiar BP, echokardiografia (ECHO), wskaźnik masy ciała (BMI), stężenie w surowicy parathormonu (PTH), kreatyniny, hemoglobiny, białka całkowitego, albumin, elektrolitów zostały ocenione u wszystkich chorych. LVH stwierdzono u wszystkich chorych; u 46 był to przerost koncentryczny, u 13 chorych przerost ekscentryczny lewej komory. W 24-h pomiarze wartości średniego ciśnieni skurczowego (sBP), rozkurczowego (dBP), średniego dziennego i nocnego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego były istotnie statystycznie (p 0,05) wyższe od wartości uzyskanych w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono nocnego spadku ciśnienia tętniczego - wszystkich chorych określono mianem non-dippers. Wykazano korelację pomiędzy średnim sBP a masą lewej komory (LVM) r = 0,606 (p 0,0001), pomiędzy średnim dBP a (LVM) r = 0,498 (p 0,001), pomiędzy średnim dziennym sBP a (LVM) r = 0,591 (p 0,0001), pomiędzy średnim dziennym dBP a (LVM) r = 0,479 (p 0,001), pomiędzy średnim nocnym dBP a (LVM) r = 548 (p 0,0001), średnim sBP a indeksem lewej komory (LVMI) r = -0.428 ...

  Streszczenie angielskie: Left ventricular hypertrophy (LVH) is common and important predictor of risk of death in end-stage renal failure. In the present study we have analysed the relationship betwen 24-h ambulatory blood pressure (BP) profile and LVH. The effect of parathyroid hormone (PTH) on was also assessed. From a cohort of 85 patients with crf we selected for analysis 59 stable patients. Ambulatory BP 24-h monitoring, echocardiography (ECHO), body mass index (BMI), serum creatinine, hemoglobin, total protein, albumin, electrolytes and PTH concentrations were assessed in all patients. Concentric LVH was detected by ECHO in 46 patients, in 13 patients excentric LVH was observed. Mean 24-h ambulatory sBP, dBP, mean 24-h ambulatory day sBP, dBP as well as night sBP and dBP were significantly higher than in a control group 60 healthy subjests. It was a correlation between mean 24-h ambulatory sBP and left ventricular mas (LVM) r = 0.606 (p 0.0001), between mean dBP and (LVM) r = 0.498 (p 0.001), between mean day sBP and (LVM) r = 0.591 (p 0.0001) between mean day dBP and (LVM) r = 0.479 (p 0.001), between mean night dBP and (LVM) r = 0.548 (p 0.0001), between left ventricular mass index (LVMI) and mean sBP r = 0.428 (p 0.05), between LVMI and mean day sBP r = 0.442 (p 0.05). The loss in physiological night-time BP was observed in all patients. It was also correlations between PTH and (LVM) r = 0.704 (p 0.001), and between BMI and LVMI r = -0.451 (p 0.05). LVH is common ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przerost lewej komory serca u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure treated by hemodialysis.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Lehmann Piotr, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.539-546, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost lewej komory (LVH) jest czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). W pracy analizowaliśmy wykładniki przerostu lewej komory serca (LVH) za pomocą badania echokardiograficznego (ECHO) i określaliśmy zależności pomiędzy wybranymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na LVH u chorych na p.n.n. Z grupy 85 chorych na p.n.n. leczonych hemodializą (HD) do badań zakwalifikowano 59 chorych w stabilnym stanie klinicznym. Badanie ECHO, wskaźnik masy ciała (BMI), stężenie w surowicy kreatyniny, mocznika, białka całkowitego, albumin, hemoglobiny, wartości hematokrytu oraz stężenie parathormonu (PTH) zostały ocenione u wszystkich chorych w kilka godzin po HD. U wszystkich chorych stwierdzono LVH, u 46 był to przerost koncentryczny u 13 chorych przerost ekscentryczny. Średnie stężenie w surowicy mocznika, kreatyniny, PTH i fosforanów odbiegały od normy, natomiast wartości hemoglobiny, hematokrytu, białka całkowitego, albumin, sodu, potasu i wapnia mieściły się w granicach normy. Wykazano istnienie następujących korelacji: dodatnią korelację pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością masy mięśnia lewej komory (LVM) r = 0,704 (p 0,001), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru przegrody międzykomorowej (IVS) r = 0,267 (p 0,03), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru tylnej ściany lewej komory (PW) r = 0,238 (p 0,04) oraz ujemną korelację pomiędzy BMI a wartością wskaźnika masy lewej komory ...

  Streszczenie angielskie: Left ventricular hypertrophy (LVH) is common and important predictor of risk of death in end-stage renal failure. In the present study we have analysed echocardiographically the left ventricular hypertrophy and some possible risk factors continuing to its development in patients with chronic renal failure (crf) treated by hemodialysis (HD). From a cohort of 85 patients with crf we selected from analysis 59 clinically stable patients. Echocardiography (ECHO), body mass index (BMI), serum creatinine, urea, total protein, albumin, hemoglobin, hematocrit and parathyroid hormone (PTH) concentration were evaluated in all patients at the next hours after HD session. LVH was common in HD patients: concentric LVH was detected by ECHO in 46 patients and in 13 patients excentric LVH was observed. Mean serum concentrations of urea, creatinine, PTH and fosphate differed from normal values while hemoglobin, total protein, albumin, sodium kalium, calcium serum concentration were in the normal range. Positive correlation was found between PTH serum concentration and LVM r = 0.704 (p 0.001), between PTH serum concentration and IVS r = 0.267 (p 0.04), between PTH serum concentration and PW t = 0.238 (p 0.04), and negative correlation between BMI and LVMI r = 0.451 (p 0.05). The correlations between serum PTH concentration and LVH and between BMI and LVH confirmed that both hyperparathyroidism and malnutrition are important factors influencing the development of LVH in HD ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Dermatosis bullosa in a patient with chronic renal failure under hemodialysis treatment - case report.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Furmanowska Anna, Pawliczak Elżbieta, Kozioł Lidia, Bajew Liliana, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.671-674, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniej chorej z przewlekłą niewydolnością nerek leczonej zabiegami hemodializ, u której wystąpiły zmiany skórne typowe dla porfirii skórnej późnej. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania klinicznego oraz na podstawie badania histopatologicznego wycinka skóry. Stwierdzano ponadto mierną nadwrażliwość skóry na promienie UVA, w surowicy wykazano znacznie podwyższone stężenie glinu i ołowiu. Nie stwierdzono obecności porfiryn w moczu (zbiórka dobowa 100 ml) i w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: A case of 45-year -old patient with chronic renal failure treated by hemodialysis associated with skin changes typical for porphyria cutanea tarda is reported. The diagnosis was based on clinical manifestations and on histopathologic examination of the skin segment. The skin was low sensitive for UVA rays, serum levels of aluminium and lead were significantly elevated. We did not find porphyrins in the urine (24-hour collection 100 ml) as well as in the dialysis fluid.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia L-karnityną i trimetazydyną na funkcję układu krążenia u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zabiegami hemodializy : praca doktorska
  Autorzy: Płotast Jerzy, Wanic-Kossowska Maria (promot.).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu], [ZOZ w Nowym Mieście]
  Źródło: - Poznań, 2002, 109 k. : tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20808

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: