Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WANAT-KRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.237-244, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,066

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorób skóry wieku dziecięcego. Jej leczenie bardzo często przynosi wiele problemów zarówno pacjentom jak i lekarzowi i wymaga ich wzajemnej współpracy. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie, różnicowanie oraz podstawowe zasady leczenia atopowego zapalenia skóry.

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common diseases of skin in children. The treatment is often a big problem for patients and for a physician too and requires theirs close cooperation. In this paper we showed the etiopathogenesis, clinical sings, diagnosis, differential diagnosis and principles of treatm,ent of atopic dermatitis.


  2/6

  Tytuł oryginału: Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.245-252, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię i stan obecny leków przeciwhistaminowych. Opisano zarówno działanie leków przeciwhistaminowych I generacji jak i nowszych leków z tej grupy. Przedstawiono ich działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne oraz skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania w alergicznych chorobach skóry, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych alergicznych chorób skóry wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the history and the current status of antihistamines. The first generation antihistamines and new generation of these drags were shown. The authors present their antiallergic and anti-inflammatory features and clinical efficacy and safety in allergic diseases of skin whit the special point on the allergic diseases of skin in children.


  3/6

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - etiology, pathogenesis, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.35-40, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common the skin diseases in children. Its treatment is often troublesome for patients as well as for the physician and requires their close cooperation. Etiology, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostics, differential diagnosis and principles of treatment of atopic dermatitis are presented in the article.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.


  6/6

  Tytuł oryginału: Pneumonologia i alergologia.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Pogorzelski Andrzej, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.69, 71-73, 75-76, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: