Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAMIL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Czas do rozpoznania w nowotworach krwi - wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia?
Tytuł angielski: Time till diagnosis in blood neoplasia - an index of the efficiency of health care system?
Autorzy: Snarski Emilian, Kędzierska Magdalena, Wamil Małgorzata, Prejbisz Aleksander, Pędzisz Piotr, Wiktor-Jędrzejczak Wiesław
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.257-262, il., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 1999 przeprowadzono w Polsce reformę ochrony zdrowia. Polegała ona na wprwadzeniu instytucji lekarza rodzinnego na poziomie podstawowych usług zdrowotnych oraz utworzenia kas chorych - nowych instytucji zarządzających finansami. W założeniu miało to usprawnić proces diagnostyczny i poprawić spsosób kierowania chorych do odpowiednich specjalistów. Powinno więc zaowocować skróceniem czasu upływającego od wystąpienia objawów do rozpoznania. Celem pracy było porównanie czasu potrzenego do postawienia diagnozy w ostrych i przewlekłych białaczkabh w latach 1990-1998 oraz 1999-2001. W ostrych i przewlekłych białaczkach średni czas od pierwszego kontaktu z lekarzem do rozpoznania był krótszy po reformie niż przed nią (wyniósł w ostrych białaczkach 11 ń 2 dni, w latach 1999-2001 i 20 ń 2 dni 1990-1998, p = 0,01 w przewlekłych białaczkach 9 ń 2 dni w latach 1999-2001 i 18 ń 2 dni w latach 1990-1998, p = 0,01). Jednoczeąśnie zaobserwowano zmniejszenie liczby przypadkowych diagnoz przewlekłych bialaczek z 18 na 96 rozpoznań (20 proc.) w latach 1990-19988 do 0 na 30 rozpoznań w latach 1999-2001 (p = 0,03). Nie zaobserwowano istotnych różnic w średnim czasie upływającym do wystąpienia pierwszych objawów choroby do kontaktu z lekarzem. Wyniki te sugerują, że w wyniku reformy doszło do istotnego skrócenia czasu rozpoznawania białaczek. Zostało to najprawdopodobniej uzyskane dzięki szybkiemu przenoszeniu chorych do ośrodków specjalistycznych. Z drugiej strony zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: In 1999 a reform of health insurance system was introduced in Poland. It hinged on introducing the institution of family doctor on the basic level of medical service and on creation of new institutions managing financies ('health funds'). The changes were intended to improve the diagnostics and the traffic of patients to appropriate specjalists, and thus shorten the time between the onset of the disease and the diagnosis. The aim was to compare the lengh of time prior to diagnosis in acute and chronic leukemia in years 1990-1998 and 1999-2001. The average time up to diagnosis in both acute and chronic leukemia was shorter after the reform (in acute leukemia the time was 11 ń 2 days in yearrs 1999-2001 compared to 20 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01, in case of chronic leukemia the time was 9 ń 2 days in years 1999-2001 and 18 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01). Also, a reduction of the frequency of incidental diagnoses was observed in chronic leukemia (drop from 18 to 96 cases (20 p.c.) in years 1990-1998 to 0 of 30 cases in the years 1999-2001; p = 0.03). There was no difference in the average of time leugth from the appearance of first symptoms to the contact with general practitioner in pre- and post- reform groups. The results suggest that the reform had led to considerablereduction of time needed for leukemia diagnosis. It is probably due to rapid transfer of leukemia patients to specialized units. On the other hand, the economic constraints in family ...

  stosując format: