Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Comparative studies on the occurrence of protozoans, bacteria and fungi in the oral cavity of patients with systemic disorders.
Autorzy: Chomicz Lidia, Piekarczyk Janusz, Starościak Bohdan, Fiedor Piotr, Piekarczyk Barbara, Szubińska Dorota, Zawadzki Paweł J., Walski Michał
Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.147-153, il., bibliogr. s. 152-153
Sygnatura GBL: 303,018

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the oral cavity status with the species composition of microorganisms colonizing the mounth of patients with or without systemic diseases. Seventy-seven men and women, 19 to 65-years-old, of four groups: hemodialyzed patients (HD), kidney allograft recipients (Tx), congenitally disordered (Cd) and control (C) patients (without systemic diseases) were examined clinically for the oral cavity status and the microorganisms occurring in the mounth were identified. Swabs and samples taken from dental plaques, pockets and periodontium were used for light and electron microscopical studies as well as for protozoan, bacterial and fungal cultures. Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax were found in the HD, Tx, Cd and C groups (top prevalence 14, 14, 87.5 and 25 p.c. respectively); free-living amoebae (with some features of Acanthamoeba sp.) also occurred in several cases. Staphylococcus aureus bacteria were found in 66 p.c. of Cd patients infected with the protozoans. Numerous fecal bacteria and/or fungi Candida albicans have been observed in 41-51-year-old Cd and HD patients. In all patient groups, it was the 41-51-year-olds who showed the highest prevalence of protozoans, bacteria and fungi. The results indicate that metabolic disabilities favour pathological changes in periodontal tissues and may influence the species composition of mixed protozoan, bacterial and/or fungal infections in various ways, in patients with different systemic diseases.


  2/6

  Tytuł oryginału: Electron microscope investigation of the role of Chlamydia sp. in the process of rebuilding the arterial wall. Neoangiogenesis in atherosclerotic plaques in human cervical artery walls.
  Autorzy: Walski Michał, Łazowski Tomasz, Szosek Mieczysław, Opolski Grzegorz, Celary-Walska Renata, Andruszkiewicz Paweł, Ryba Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR30-BR38, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The inflammatory process has an essential impact on the development of atherosclerosis. There mechanisms are mentioned.: 1) possibility of direct development of Chlamydia infection in the vicinity of the blood vessel wall; 2) impact of persistent or recurrent Chlamydia infection on the increased blood concentration of risk factors for atherosclerosis; 3) an autoimmunological reaction. Material/methods: Electron microscope examinations were performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior cervical arteries, collected from patients who had undergone endarterectomy. The material came from 8 patients (age from 58 to 72). The specimens were fixed for electron microscopy, and after dehydration were immersed in Spurr resin. Ultrathin slices were examined under a transmission electron micoroscope. Results: In the successive tested layers nearest the lumen of the vessel we found erythrocytic elements, fibrin, and lipid membranes. In deeper layers there were lymphocytic cells, monocytes, and macrophages loaded with phagocyted lipid material. Under this layer we found in some specimens a coating which had undergone mineralization: calcium structures and cholesterol were overlaid on a proteoglycanate base. Smooth muscles cells had undergone the heaviest proliferation among the cells on artery wall. In the tested material we detected diversified morphological forms of Chlamydia sp. Particular attetnion should be drawn to the appearance of very young vessel forms, which suggests a process of angiogenesis in the atherosclerotic plaques. Conclusions: We found that one of the pathogens that may lead ot atherosclerotic lesions is chalmydia wp. The process of atherogenesis in cervical arteries is accomanied by angiogenetic processes.


  3/6

  Tytuł oryginału: Iatrogenic Chlamydia infection-associated damage in the basilar arterial wall of the rat.
  Autorzy: Chrapusta Stanisław J., Walski Michał
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.385-387, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A random finding of intracranial vascular Chlamydia sp. infection in Wistar rats and its associated damage of the component tissues of the basilar arterial wall are described as seen with transmission electron microscopy. The pathological changes observed showed no apparent specificity except for "striding" of the endothelial cells on the elastic lamina, the phenomenon observed in all five rats with basilar arterial Chlamydia infection, and in only two out of 13 rats with no proof of the infection. No atherosclerotic changes were found in the infected artery in rats sacrificed 8 or 26 weeks after the presumed infection.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zmiany patomorfologiczne w płucach psów po wstrzyknięciu pięcioprocentowego roztworu etanolaminy.
  Tytuł angielski: Pathomorphological changes in the lungs of dogs following the injection of a 5 p.c. solution of ethanolamine.
  Autorzy: Ratajczak Jerzy, Meissner Alfred J., Walski Michał, Szczepanik Andrzej B.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1029-1038, il., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena patomorfologiczna zmian w płucach po dożylnym wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy. Materiał i metodyka. Doświadczenia przeprowadzono na 15 psach rasy mieszanej, które nie różniły się istotnie między sobą pod względem wieku, masy ciała i płci. Psy podzielono losowo metodą kopert na dwie grupy. Grupę pierwszą, kontrolną, stanowiło 7 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo do żyły głównej górnej 1 ml/kg m.c. 0,9 proc. roztwór chlorku sodu. Grupę drugą, etanolaminową, stanowiło 8 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo 5 proc. olejowy roztwór etanolaminy w dawce 1 ml/kg m.c. do żyły głownej górnej. Wycinki tkanki płucnej pobierano przed wstrzyknięciem oraz 2 i 24 h po wstrzyknięciu etanolaminy lub 0,9 proc. NaCl. Wyniki. W wycinkach płuc psów grupy kontrolnej, pobranych przed i po wstrzyknięciu 0,9 proc. roztworu chlorku sodu, obserwowano prawidłowo zbudowane przegrody oddechowe. W wycinkach tkanki płucnej psów grupy etanolaminowej, pobranych w 2 i 24 h po wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy, obserwowano w świetle naczyń liczne monocyty, agregaty krwinek czerwonych i krwinek płytkowych. W świetle pęcherzyków płucnych widoczne były uszkodzone tubule mielinowe surfaktanta oraz złuszczone komórki nabłonkowe typu II. Wniosek. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wstrzyknięcie etanolaminy do układu żylnego wywołuje w obrazie patomorfologicznym płuc psów zmiany o typie zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).


  5/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Angiogeneza w blaszce miażdżycowej].
  Autorzy: Walski Michał
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.28, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2001; 3 : 225-233
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Ultrastructural alterations of endothelium covering advanced atherosclerotic plaque in human carotid artery visualised by scanning electron microscope.
  Autorzy: Walski M., Chłopicki S[tefan], Celary-Walska R., Frontczak-Baniewicz M.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 1) s.713-723, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Human atherosclerotic plaque morphology at its various stages was extensively documented using light microscopy. However, much less is known of the ultrastructure of the human atherosclerotic plaque, in particular of ultrastructure of endothelial cells in atherosclerosis. Here, we annalysed alterations of endothelial cells covering advanced atherosclerotic plaque in carotid artery using scanning electron microscope. Examination was performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior carotid artery, collected from 8 patients who had undergone endarterectomy. We found wide spectrum of pathological alternations of the luminal surface of atherosclerotic plaque. In dominant part of the vessel, endothelial layer was preserved but displayed pronounced irregularities in endothelial architecture including appearance of cuboidal cells. Some endothelial cells were covered by numerous microvilli and/or contained "craters" disupting continuous surface of the endothelium. Platelets and leukocytes adhering to endothelium were frequently observed. There were also areas of the vessel lumen with endothelial denudation, in which the subendothelial surface containing fibrin proteins and collagen fibrils were visible. Interestingly, signs of proliferation of endothelial cells tending to cover the partially denuded vessel were observed. In summary, in scanning electron microscope, preserved endothelial cells of advanced atherosclerotic plaque displayed pronounced pathology; whether any of these changes represent the ultrastructural correlate of endothelial dysfunction remains to be estabilished.

  stosując format: