Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALENT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kształtowanie się struktur organizacyjnych opieki zdrowotnej w Zgierzu w latach 1945-1973 : praca doktorska
Autorzy: Walent Witold M., Supady Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
Źródło: [2002], 131 k., [3] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 118-131, streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20062

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  2/3

  Tytuł oryginału: Epidemiologia urazów sportowych.
  Autorzy: Walentukiewicz Anna
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 13 s.19-35, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków matek palących i niepalących podczas ciąży.
  Tytuł angielski: Relationships between maternal cigarette smoking and newborn birth weight and condition.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Walentyn Elżbieta, Wiktor Henryk
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.152-156, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W bieżącym piśmiennictwie trwa dyskusja, czy niższa masa urodzeniowa noworodków kobiet palących podczas ciąży jest tylko wynikiem palenia tyoniu, czy gorszych warunków socjalno-bytowych, w jakich żyją. Badania w celu dokonania analizy masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków w grupach kobiet palących i niepalących w trakcie ciąży, przeprowadzono u kobiet o porównywalnym statusie społeczno-bytowym oraz porównywalnym wieku ciążowym w chwili porodu, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety i analizy dokumentacji medycznej. Stan ogólny noworodków określano na podstawie oceny punktowej w skali Apgar w 5 min po porodzie. W grupie kobiet palących podczas ciąży średnia masa urodzeniowa noworodków oraz średnia wartość punktowa wyniku oceny ich stanu ogólnego w skali Apgar w 5 min po porodzie były mniejsze od wartości uzyskanych w grupie kobiet niepalących. Badania wykazały, że palenie papierosów przez kobiety podczas ciąży prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej oraz gorszego stanu ogólnego noworodków bezpośrednio po porodzie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że palenie papierosów przez kobiety ciężarne istotnie wpływa na stan noworodków.

  Streszczenie angielskie: Current literature presents the argument whether decrease of birth weight of newborns delivered by women smoking during pregnancy results from tobacco smoking or from lower standard of living of smoking women. Therefore research was undertaken to analyse birth weight and general condition of newborns in groups of women smoking and non-smoking during pregnancy representing comparable social-living status in examined groups and at comparable gestation age at labour. The study was performed with the method of diagnostic survey using questionnaire technique and analysis of medical records. General condition of newborns was determined by means of Apgar score in the fifth minute after birth. In the group of women smoking during pregnancy mean birth weight of newborns and mean Apgar score value of general health condition of newborns in the fifth minute after birth were smaller than those found in the group of non-smoking women. The study has shown that cigarette smoking by women during pregnancy is associated with a decrease of birth-weight and worse general condition in newborns right after delivery. Studies indicate a cause-effect relationship between cigarette smoking by women during pregnancy and newborns condition.

  stosując format: