Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALDEN-GAŁUSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Problemy opieki paliatywnej u chorych w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Palliative care problems in the elderly patients.
Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.355-357, bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzrost zachorowań na choroby nowotworowe i starzenia się społeczeństwa jest powodem dynamicznego rozwoju opieki paliatywnej świadczonej osobom w terminalnym okresie wszystkich przewlekłych chorób somatycznych. Filozofia opieki paliatywnej zakłada, że opieka ta jest opieką całościową, jej głównym celem jest dobra jakość życia chorych, a konsekwencją tego - akceptacja nieuchronności śmierci. Realizując opiekę paliatywną wobec ludzi w podeszłym wieku i starych należy umieć rozróżnić grupę zdrowych psychicznie, lecz odznaczających się specyficznymi właściwościami psychiki od grupy z cechami psychopatologicznymi (otępienie zmiany charakteru lub ostre zaburzenia świadomości). Rozróżnienie to jest szczególnie ważne z praktycznego punktu widzenia ponieważ uwzględnienie ich pozwoli uczynić opiekę paliatywną bardziej skuteczną, bo dostosowaną do potrzeb psychicznych tych osób.

  Streszczenie angielskie: Palliative care has rapidly developed due to increasing of cancer disease and agaeing of society as well. Philosophy of palliative care means: holistic care, good quality of life as it's main goal and acceptance of death. Good palliative care means also that the terminally ill elderly patients should be divided into two groups: 1. Persons with good psychic health state (but with some specific features of "senile personality"); 2. Patients with psychiatric disorders (dementia, delirium, aggressive behavior). The prompt recognition and treatment of both psychiatric and psychic healthy terminally ill patients becomes very important to the effective and good palliative care.


  2/6

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych w aspekcie choroby nowotworowej.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of health-related behaviour.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.58-62, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania epidemiologiczne udowodniły wpływ czynników zewnętrznych i stylu życia człowieka na powstawanie choroby nowotworowej. To spowodowało wzrost zainteresowania problemem zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych. Działalność lekarza rodzinnego powinna obejmować działanie zarówno z kręgu promocji zdrowia (poprawa ogólnej sytuacji zdrowotnej populacji), jak i prewencji (zapobieganie chorobom). Istotnym elementem tych działań jest zmotywowanie chorych do badań przesiewowych (wraz z uświadomieniem niektórych zagrożeń, które się z tym wiążą), a także do wczesnego zgłaszania się na badania z chwilą zauważenia niepokojących objawów. Opóźnienia w zgłoszeniu się do lekarza wynikają często z wielu przyczyn natury psychologicznej. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wczesnego rozpoznania i leczenia choroby jest sposób przeprowadzenia pierwszej wizyty: zlecanie badań i przekazywanie informacji o stanie zdrowia. Podkreślono ogromne znaczenie komunikacji w układzie lekarz - pacjent.

  Streszczenie angielskie: The impact of external factors and styles of human life on cancer disease were determined by many epidemiologically studies. Due to this fact the interest on problems of health related behaviour (positive and neagative one) increases. The family doctors (GP) ought to include health promotion and prevention to their usual activity. The most important part of these actions is to motivate patients to participate in screening examination and to visit GP as early as possible in the case of health state changes - revealed. The physiological causes of delay of these visit and psychological aspects of first diagnostic visit were described. The role of good, professional comunications: doctor - patient was very strongly expressed.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rola opieki paliatywnej w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Paliative care in general medical practice.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.18-21, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • aIDS
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The need for palliative care (pc) will certainly increase in the whole as well in Poland. There are many reasons for that fact: ageing of population, increase of mortality caused by AIDS and cancer disease, organization of pc for non-cancer patients. Paliative care is (and will) be provided by pc units and by conventional out patients care services. That is the reason of necessity to establish good criteria for qualifying patients to those forms of medical care. General practitioner, responsible for his terminally ill patient, is expected 1) to improve his own education relating to pc (and the education of the nurses working in his unit), 2) to know whic patient has to be sent to specialistic palliative care team, 3) to have a good cooperation with specialistic palliative care center (conclusion, education), 4) to get information on pc from various sources (specialistic courses, internet, literature).


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena związku pomiędzy satysfakcją zawodową, jakością usług pielęgniarskich a jakością życia chorych w stanie terminalnym : praca doktorska
  Autorzy: Gawrońska Aleksandra, Walden-Gałuszko Krystyna de (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 109 k. : il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20457

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de, Majkowicz Mikołaj, Janiszewska Justyna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.83-88, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku między somatyczną-zmysłową percepcją bólu a reakcją emocjonalną oraz oceną poznawczo-wartościującą zjawisko bólu. Badaniem objęto 51 pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Klatki Piersiowej. Pacjenci przed zabiegiem oceniali za pomocą wywiadu strukturyzowanego swoją sytuację chorobową i nadzieję na przyszłość, wartościowali zjawisko bólu. Oceniano u nich poziom lęku, depresji i agresji zmodyfikowaną skalą HD, a osobowość - kwestionariuszem NEO-FFI. W drugiej dobie po zabiegu chorzy oceniali skalą VAS natężenie bólu w ciągu ostatnich 24 godzin i tą samą skalą - poziom przykrości spowodowany przez ból. Analiza statystyczna wyników ujawniła, że: 1. zmysłowo-dyskryminacyjna percepcja bólu pooperacyjnego jest skorelowana z jej prostym odpowiednikiem emocjonalnym przykrości; 2. percepcja zmysłowo-dyskryminacyjna bólu pooperacyjnego pozostaje w związku z nasileniem lęku i agresji przed zabiegiem; 3. percepcja zmysłowa bólu wraz z towarzyszącą jej aftektywną reakcją przykrości pozostają w związku z cechą osobowości zwaną "otwartością"; 4. prosta aftektywna reakcja przykrości na ból pooperacyjny jest skorelowana z subiektywną oceną sytuacji zdrowotnej, a zwłaszcza poziomem nadziei chorych.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to determine the relations between - sensory discriminative perception of pain and emotional unpleasantness and cognitive evaluation of pain phenomenon. Fifty one oncological patients were examined in Department of Oncological Surgery and Chest Surgery. The following methods were used before surgery: 1. structured interview (social demographic data assessment of health state, hope, evaluation of pain); 2. modified HAD-Scale (anxiety depression, aggression); 3. NEO-FFI (Five Factor Inventory). Seventy two hours after surgery patients were asked to assess their pain and immediate unpeasantness caused by this pain (by VAS - scale) statistical analysis of the results revealed that: 1. there was strong correlation between sensorydiscriminative perception of pain and the simple emotional reaction (unplasantness) to this perception; 2. sensory - discriminative perception of postoperative pain was correlated with the high level of anxiety and aggression before the surgery; 3. sensory discriminative perception of pain and immediate upleasanants were correlated with openess (one of the five factors of the a traits of personality).


  6/6

  Tytuł oryginału: Leczenie objawowe w stanach terminalnych
  Opracowanie edytorskie: Walden-Gałuszko Krystyna de (przedm.), Szermer Paweł (tł.).
  Źródło: - Kraków, ELIPSA-JAIM s.c. 2002, 101 s. : tab., 23 cm. - Tyt. oryg. Symptom relief in terminal illness
  Sygnatura GBL: 736,298

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: