Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WALASZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (VIP Light) w rehabilitacji.
Tytuł angielski: The use of visible incoherent polarised light in rehabilitation. P. 2: Mechanism of biological impact of visible incoherent polarised light.
Autorzy: Kużdżał Adrian, Walaszek Robert
Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.65-71, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,222

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł jes kontynuacją serii opracowań dotyczących terapeutycznych właściwości polichromatycznego światła spolaryzowanego liniowo - VIP (Visible Incoherent Polarized) light. W poprzednim artykule przedstawiono fizyczną charakterystykę światła VIP. W części drugiej autorzy przedstawiają obecnie uznawane hipotezy i teorie różnych badaczy i jednostki naukowe, dotyczące mechanizmów biologicznego oddziaływania światła spolaryzowanego. Zarówno w przypadku biostymulacji laserowej, jak i światłem VIP liczne obserwacje kliniczne wyprzedziły badania mechanizmów oddziaływania biologicznego. Pomimo wielu opinii na temat oddziaływania światła na tkanki ludzkie, jak dotąd rzeczywiste procesy i mechanizmy zachodzące na poziomie molekularnym pod wpływem biostymulacji światłem nie są znane.

  Streszczenie angielskie: This article continues the series of papers about therapic properties of the visible incoherent polarised light. The first paper described the physical features of the VIP light. In the 24nd part the authors present current hypotheses and theories concerning the mechanism of biological impact of the polarised light recognised by different scientists and scientific institutes. In both laser and VIP light stimulation, numerous clinical observations proceed the studies on the mechanisms of biological impact of the polarised light. Despite numerous views on the impact of the polarised light on human tissues, the actual processes and mechanisms preceeding at the molecular level under the influence of light biostimulation, so far remain unknown.


  2/3

  Tytuł oryginału: Badanie cyklu włosowego u kobiet z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej na podstawie badań trychologicznych.
  Tytuł angielski: Hair cycle in trychogram in female patients with connective tissue disease (CTD).
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia, Kamińska-Budzińska Grażyna, Walaszek Aneta, Wcisło Dominika, Figurski Szymon
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.25-28, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było określenie mechanizmu łysienia w badanych grupach pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej oraz dokonanie oceny porównawczej trychogramów grup chorych z grupą kontrolną. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 kobiety - w wieku od 26 do 76 lat (średnia wieku 48,23 roku) z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej (utworzono 4 grupy po 16 pacjentek chorujących na toczeń rumieniowaty układowy oraz ogniskowy, twardzinę układową oraz zapalenie skórno-mięśniowe), hosptializowane w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiej AM w Katowicach w okresie od października 2000 do lutego 2002 r. U wszystkich kobiet przeprowadzono: wywiad, badanie kliniczne oraz badanie trychologiczne, w którym oceniono stan korzeni włosów. Wyniki: Skład procentowy włosów, anagenowych i telogenowych, w poszczególnych grupach badanych przedstawiał się następująco: twardzina układowa - 84,06 proc. i 14,88 proc., zapalenie skórno-mięśniowe - 75,75 proc. i 23,63 proc., toczeń rumieniowaty układowy - 72,94 proc. i 19,50 proc., toczeń rumieniowaty ogniskowy DLE - 71,13 proc. i 25,69 proc. Ponadto największy odsetek włosów dystroficznych zaobserwowano u chorych z SLE i DLE. Najlepszy, w stosunku do grupy kontrolnej, stan włosów miały pacjentki z twardziną układową.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to assess mechanisms of alopecia in patients' with connective tissue disease and to compare to the control group. Material and methods: 64 female patients (four groups with 16 patients) with diagnosed connective tissue diseases such as systemic and discoid lupus erythematosus, systemic sclerosis and dermatomyositis were examiend. Age of patients 26 to 76 years (average age 48.23). All patients were diagnosed and treated in Dermatological Department of Silesian Medical Academy in Katowice in period from October 2000 to February 2002. All women had: detailed history, physical examination, trychograms in which the groups of hair root were studied. Results: Percentage distribution of anagen and telogen hairs in selected, studied group were presented consequently: in systemic sclerosis 84.06 p.c. and 14.88 p.c., in dermatomyositis 75.75 p.c. and 23.63 p.c., in systemic lupus erythematosus 72.94 p.c. and 19.50 p.c., in discoid lupus erythematosus 71.13 p.c. and 25.69 p.c. Predominantly dystrophic hairs in patients' group with lupus erythematosus (systemic and discoid) were observed. The best trychograms in systemic sclerosis in comparison to the control group were noted.


  3/3

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna analiza parametrów siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa.
  Tytuł angielski: Biomechanical analysis of speed, force and strength parameters for the sural triceps muscle after the reconstruction of a torn Achilles tendon using carbon fibers.
  Autorzy: Chwała Wiesław, Staszków Emil, Walaszek Robert
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.26-33, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: