Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAJGT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przypadek zakrzepicy zatok żylnych mózgu u młodej kobiety.
Tytuł angielski: Cerebral venous sinus thrombosis: a young woman case study.
Autorzy: Strzyżewska-Lubos Larysa, Wajgt Andrzej, Wolwender Katarzyna
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.993-999, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakrzepica zatok żylnych mózgu jest jedną z najrzadziej rozpoznawanych chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ta cechuje się gwałtownym przebiegiem i wysoką śmiertelnością. W etiologii tego schorzenia szczególną rolę odgrywają zaburzenia układu krzepnięcia, urazy i stany zapalne w obrębie głowy. Autorzy przedstawiają przypadek masywnej zakrzepicy zatok żylnych mózgu u młodej kobiety, u której nie stwierdzono żadnych czynników ryzyka wystąpienia tej choroby. U pacjentki w ciągu kilku godzin rozwinęło się porażenie lewostronne z pełną afazją a następnie zaburzenia świadomości, drgawki i niewydolność oddechowa. Rozpoznanie oparto na obrazie klinicznycm i wynikach badań obrazowcyh (CT, MRI, i angio-MRI). Wdrożono intensywne leczenie trombolityczne i fibrynolityczne, przeciwobrzękowe i antybiotyki, uzyskując stopniowe ustąpienie objawów. Przedstawiany przypadek wydaje się podkreślać konieczność wczesnego rozpoznawania i leczenia zakrzepicy zatok żylnych mózgu.


  2/2

  Tytuł oryginału: Udar pnia mózgu w przebiegu krytycznego zwężenia tętnicy podstawnej u mężczyzny 33 letniego po urazie głowy.
  Tytuł angielski: Brain stem infarction occurs in the cause of critical basilar artery narrowing in 33-year-old man head trauma.
  Autorzy: Gaweł Barbara, Wajgt Andrzej, Smok Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.175-179, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W następstwie wypadków komunikacyjnych może wystąpić uszkodzenie naczyń, zarówno w odcinku wewnątrz jak i zewnątrz czaszkowym. Pourazowy zakrzep i niedrożność naczynia mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie głowy. Objawy zwykle występują w czasie 24 do 48 godzin po urazie, ale mogą rozwijać się powoli, nawet przez kilka dni. Opis przypadku: Opisywany przez nas 33-letni chory wprawdzie brał udział w wypadku samochodowym, jednakże nie doznał kontaktowych obrażeń. Po około 14 dniach od wypadku u chorego wystąpiły objawy zespołu bocznego opuszki w następstwie zawału pnia mózgu, spowodowanego zakrzepem tętnicy podstawnej mózgu. Wnioski: Ogromne znaczenie w rozpoznawaniu etiologii i miejsca niedrożności naczyń mózgowych odgrywa angiografia, obecnie wykonywana metodą nieinwazyjną rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. W każdym przypadku, w którym udar poprzedzony był urazem, nawet niewielkim, konieczne jest wykonanie badania angiograficznego. Pacjenci oporni na leczenie przeciwzakrzepowe, lub u których są przeciwwskazania do tego leczenia, są kwalifikowani do angioplastyki.

  stosując format: