Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAGNER
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Fibrinogen expression in atherosclerotic lesions in stable and unstable angina.
Tytuł polski: Ekspresja fibynogenu w blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych u chorych ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową.
Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Adam, Rużyłło Witold
Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.), Kurzelewski Michał (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 4 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. During the last decade clinicians and researchers documented the relationship between high levels of fibrinogen and cardiovascular events. However, a number of questions arise concerning the histopathological characteristics of fibrinogen in human atherosclerotic plaques. Aim. To analyse atherosclerotic lesions obtained by directional coronary percutaneous atherectomy (DCA) and from post-mortem examinations of coronary arteries with the aim to localise the sites where fibrinogen is expressed in atherosclerotic plaques and to compare the findings between patietns with stable and unstable angina. Methods. 90 specimens (70 from DCA and 20 from post-mortem examinations) were collected from 52 men and 38 women (mean age 59.5 years). Each specimen was obtained immediately after tissue removal and stained with immunohistochemical methods using polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen. Results. The plaques derived from the patietns with unstable angina showed a significantly higher number of expression sites than from the patietns with stable angina. The fibrinogen-rich area constituted from 8.2 p.c. to 80 p.c. of the total plaque area. Of the 53 specimens which were clustered close to the maximal value of 80 p.c., 37 were from unstable angina plaques and exhibited 76 ń 4 p.c. of fibrinogen rich area compared with 46 ń 5 p.c. of fibrinogen rich area in 16 specimens taken from patients with stable angina (p 0.005). Of the 37 specimens clustered close to the minimal values of the fibrinogen-rich area, 14 specimens were obtained from unstable patients...


  2/16

  Tytuł oryginału: Wrodzone przetoki tętniczo-żylne u dzieci - rzadka lokalizacja.
  Tytuł angielski: Rare congenital vascular anomalies in children.
  Autorzy: Tarnowska Anna, Brzewski Michał, Werner Bożena, Marciński Andrzej, Wagner Aleksander
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.70-73, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadką lokalizację przetoki tętniczo-żylnej na szyi u dwojga dzieci. U 8 dniowego noworodka szerokie połączenia między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną zewnętrzną imitowały kliniczny obraz przepływowej wady serca z narastającą niewydolnością krążenia. U 7 letniego chłopca przetoka między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną wewnętrzną w połączeniu z powiększonymi węzłami chłonnymi, dała obraz tętniącego guza. Leczenie operacyjne w obu przypadkach z bardzo dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The authors present rare congenital arteriovenous neck fistula in children. An 8-day-old neonate had a wide communication between external carotid artery and external jugular vein. Clinicaly left-to-right shunt and congestive heart failure were observed. A 7-year-old boy with cervical lymphadenopathy, arterovenous fistula between left external carotid artery and left internal jugular vein was clinically demonstrated as a big, pulsatile tumor. In both children surgical treatment proved successful.


  3/16

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and smooth muscle cell detection in atherosclerotic plaques from stable and unstable angina - an immunohistochemical study.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR144-BR148, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study presents a systematic analysis of atherothrombotic lesions taken by percutaneous atherectomy and post mortem examination from coronary arteries, in order to identify: a) the topographic occurrence of fibrinogen and smooth muscle cells (SMCs), b) their independent expression in stable and unstable plaques, and c) their co-expression, which can provide a better understanding of the involvement of fibrinogen and SMCs in the development and progression of atherosclerotic plaques. Material/Methods: 120 specimens from atherosclerotic lesions were collected, using directional coronary atherectomy; 40 additional specimens were collected from postmortem examinations. All specimens were stained by immunohistochemical methods with monoclonal and polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen and SMCs. Results: Fibrinogen appeared to be a component of all stable and unstable coronary atherosclerotic plaques, with a significant predominance in unstable angina. No significant difference was observed between SMC-stained areas in stable and unstable angina; however, a significant difference exists in co-expression of SMCs and fibrinogen between unstable and stable angina. Interestingly, the total number of SMCs at the first stages of formation of unstable plaques is less than in stable plaques. However, in a number of advanced coronary atherosclerotic plaques associated with unstable angina, we observed an increasingly progressive inflammatory cell activity, in which SMC areas were sifnigicantly increased...


  4/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki przełyku w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Esophageal motility disorders in diabetes mellitus.
  Autorzy: Wagner Agnieszka, Jasiński Andrzej, Adrych Krystian, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.135-138, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa powoduje zaburzenia struktury i funkcji różnych narządów i układów, także przewodu pokarmowego. Gastropareza, zaparcie czy biegunka należą do najbardziej znanych powikłań cukrzycy w układzie trawiennym - najprawdopodniej dlatego, iż są one również najbardziej dokuczliwymi dla chorego. Jednak, jak wskazują dostępne publikacje, w przebiegu cukrzycy dochodzi także do rozwoju zabrzeń funkcji przełyku, które najczęściej przebiegają bezobjawowo. Charakterystyczne zmiany motoryki przełyku stwierdzane przez badaczy obejmują zwolnienie, a nawe brak pierwotnej fali perystaltycznej, pojawienie się spontanicznych, silnych skurczów tonicznych, zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku, spowolnienie perystaltyki, rżp. Występowanie tych zmian najprawdopodobniej wiąże się z obecnością innego powikłania dłużej trwającej cukrzycy, dotyczącego ukłądu nerwowego, jakim jest neuropatia autonomiczna. Świadczyć o tym może częstsze występowanie zaburzeń motoryki przełyku u chorych na cukrzycę ze stwierdzaną neuropatią autonomiczną, a także rozpoznanie aż u 40 proc. badanych z chorobą refluksową bez cukrzycy neuropatii autonomicznej. Wymaga to jednak jeszcze dalszych badań zarówno nad funkcją układu współczulengo i przywspółczulnego w obrębie przełyku, jak i samym mechanizmem powstawania zaburzeń motoryki przełyku w cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a systemic disease which causes disorders of funciton and structure of different organs not avoiding gastrointestinal tract. Gastroparesis, constipation, diarrhoea are widely known complications of long-lasting diabetes mellitus in digestive system, probably because they are the most nagging for the patietns. In literautre the dysfunctions of oesophageal motility in diabetes mellitus is also described. Their course is frequently symptomless. Esophageal motor disorders are characterized by absence or marked decrease in the primary peristaltic wave, resence of spontaneous, strong, tonic contractions, reduction in the lower oesophageal sphincteric pressure, delayed oesophageal transit, gastroesophageal reflux. These anomalies most probably are connected with the autnomic neuropathy which is another complication of long-standing diabetes mellitus referring to neurological system. The evidence of this relationship may be that oesophageal motor dysfunction are more likely to occur in diabetics in the presence of autonomic neuropathy and that 40 p.c. of studied non-diabetic patients with gastroesophageal reflux had autonomic neuropathy. The final conclusion is that the further studies of the function of parasympathetic and sympathetic system in oesophagus and the mechanism of oesophageal motility disorders in diabetes are still required.


  5/16

  Tytuł oryginału: Zagrożenie drganiami mechanicznymi na stanowisku pracy lekarza stomatologa (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: The risk of mechanical vibrations in the dentist's workplace (a preliminary report).
  Autorzy: Bzdęga Iwona, Trykowski Jan, Wagner Leopold, Bzdęga Jerzy
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.44-46, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na stanowisku pracy lekarz stomatolog narażony jest na drgania mechaniczne generowane przez obrotowe lub drgające narzędzia końcówek dentystycznych unitu. Mają one charakter przerywany i w ciągu zmiany roboczej trwają przez około 45 min. Ze względu na osobniczą wrażliwość mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

  Streszczenie angielskie: In his/her workplace, the dentist is exposed to mechanical vibrations generated by rotary and vibrational handpieces from the dental unit. They have a non-continuous character and during the working day last around 45 min. Depending on personal sensitivity, they may pose a health hazard.


  6/16

  Tytuł oryginału: Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego. Śmiertelna często pułapka diagnostyczna.
  Tytuł angielski: Eosinophilic myocarditis.
  Autorzy: Bilińska Zofia Teresa, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.268-270, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/16

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach alergicznych układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation in allergic diseases of respiratory system.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Chwała Cezary, Wagner Aneta, Miącz Małgorzata, Kociszewska-Kędzia Beata, Szafron-Michalik Janina, Antoniak Jadwiga
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.175-179, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili aktualny przegląd wiedzy na temat celów, zasad i metod szeroko pojętej rehabilitacji w przewlekłych chorobach alergicznych układu oddechowego. Omówiono ich skuteczność. Przedstawiono także tzw. alternatywne metody treningu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the current survey of knowledge on aims, principles and methods of wideranging rehabilitation in chronic allergic diseases of respiratory system. Their effectiveness was discused. The authors also presented the so-called alternative methods of breathing training.


  8/16

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  9/16

  Tytuł oryginału: Unexpected eosinophilic mycoarditis in a young woman with rapidly progressive dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Bilińska Maria, Grzybowski Jacek, Przyłuski Jakub, Michalak Ewa, Walczak Ewa, Wagner Teresa, Rużyłło Witold
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.295-297, ml., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present the case of 23-year-old woman with good living conditions, one year history of ventricular arrhythmia and 6 months history of decreased exercise tolerance, who was found to have dilated cardiomyopathy after aborted sudden death. Endomyocardial biopsy did not show specific findings. Within 3 months she develooped profound bradycardia requiring pacemaker implantation and refractory heart failure, treated with heart transplantation. Intense eosinophilic myocarditis was found in the explanted heart. Retrospective analysis of the patient's blood count revealed mild eosinophilia (eosinophil count: 0.86 x 109/1) on one examination only. Following heart transplantation the patient had persistent eisinophilia (eosinophil count: 0.62 x 109/1). Although there was no proven parasitic infestation, based on positive family history of Enterobius vermicularis infestation she was treated with broad-spectrum antiparasitic agent: albendazole and her eosinophil count returned to normal values. This case shows that active eosinophilic myocarditis may present clinically as progressive dilated cardiomyopathy with severe involvement of conduction system. Massive myocardial tissue eosinophilia occurred in the setting of mild and transient blood eosinophilia. Favourable outcome following antiparasitic treatment suggests a potential parasitic infestation as a cause of the disease.


  10/16

  Tytuł oryginału: Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Dentin hypersensitivity - new achievements in treatment.
  Autorzy: Wagner Leopold, Niewiadomski Krzysztof
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.8-11, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: The goal of the treatment of dentin hypersensitivity is to reduce it or to eliminate it completelly. System desensitzer is a new agent for the treatment of dentin hypersensitivity, especially after cavity preparation and after preparation of tooth surfaces before cementation of prosthetic crowns. It possible that its application to the root surface may provide a biocompatible surface for the deposition of a new cementum layer and new periodontal fibres during periodontal regeneration therapy.


  11/16

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji: "Ostatnie osiągnięcia w stomatologii odtwórczej".
  Tytuł angielski: Report from the conference "Recent achievements in restorative dentistry".
  Autorzy: Wagner Leopold
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.58-59, il. - Konferencja pt. Ostatnie osiągnięcia w stomatologii odtwórczej Konstanz 30.09-01.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  12/16

  Tytuł oryginału: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej - "Program Integracji Osób Niepełnosprawnych ze Społeczeństwem Piotrkowa Trybunalskiego"
  Autorzy: Kawczyńska Lidia, Wagner Jolanta, Drozdek Danuta
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.97-102 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  13/16

  Tytuł oryginału: Kompleksowa diagnostyka radiologiczna kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym w niedyskowych zespołach bólu korzeniowego : praca doktorska
  Autorzy: Wagner Ryszard, Bogusławska Romana (promot.).; Szpital Wojewódzki Zakład Diagnostyki Obrazowej w Łomży, [Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie]
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 105 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20162

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/16

  Tytuł oryginału: Miopatie z zaburzeniami agregacji desminy - problem diagnostyczny i patogenetyczny.
  Tytuł angielski: Myopathies with abnormal desmin accumulation - the diagnostic and pathogenetic problem.
  Autorzy: Wagner Teresa, Bilińska Zofia T., Walczak Ewa
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.165-175, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa agregacja desminy wykrywana za pomocą badania immunohistochemicznego mięśnia szkieletowego lub mięśnia serca (tzw. plus proteinopatia) jest cechą charakterystyczną desminopatii. Może być sprawą pierwotną, genetycznie uwarunkowaną lub sporadyczną, a także występować wtórnie do zaburzeń dotyczących innych białek sarkomeru. Wczesne rozpoznanie tej jednostki, dającej kliniczny obraz różnie nasilonej miopatii obwodowej, często także kardiomiopatii restrykcyjnej, a czasem rozstrzeniowej, jest o tyle istotne, że pozwala na przygotowanie chorego do przeszczepu serca. W pracy przedstawiono także poznane aspekty zaburzeń genetycznych w tej jednostce chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Abnormal aggregates of desmin - intermediate filaments protein detected by immunohistochemistry of muscle specimens is the basic morphological feature of desminopathy (desmin - related myopathy). Some observations indicate, that abnormal desmin aggregates are present primarily as the result of the defect in desmin coding gene or secondary as the phenomenon accompanying different proteinopathies related to other sarcomere proteins. Early diagnosis of desminopathy with clinical signs of peripheral myopathy and restrictive or dilated cardiomyopathy is very important for life saving of patients (sufficient time for heart transplantation). Some aspects of genetic basis of this disorder are also present.


  15/16

  Tytuł oryginału: Pollen calendar.
  Tytuł polski: Kalendarz pyleń.
  Autorzy: Buczyłko K., Wagner A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.90-97, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kalendarz pyleń stanowi bardzo użyteczne narzędzie w alergologii. Przedstawiono niektóre praktyczne aspekty, zgodnie aktualnymi danymi, z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych regionach świata.

  Streszczenie angielskie: Pollen calendar is the very usefull tool in allergology. Some practical aspects have been presented according to actual data and to situation in the world regions.


  16/16

  Tytuł oryginału: Simultaneous virtual representation of both vascular and neural tissue within the subarachnoid space of the basal cistern - technical note.
  Autorzy: Freudenstein Dirk, Wagner Alexandra, Grvit ™zlem, Bartz Dirk, Duffner Frank
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT153-MT158, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The representation of different anatomical structures requires varying imaging modalities and protocols. By mental composition of single-slice images, a three-dimensional (3D) impression can be achieved. However, this presupposes an outstanding imagination and is subject to inaccuracies. The use of an interactive and multi-modal planning system which represents different data sets in one single virtual environment holds promise to facilitate and improve neurosurgical decision-making. The authors report the clinical application of a self-developed virtual planning system in a case of trigeminal neuralgia due to an ectatic basilar artery. Material/Methods: We modified our virtual planning system (VIVENDI), to achieve a virtual representation of the basal cistern illustrating both vascular and neuronal information. After conducting several experiments to determine an appropriate scanning protocol, we matched the data achieved by magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance angiography (MRA). Results: The system provides the vascular topography combined with information on the anatomical structure of the subarachnoid space. To illustrate the clinical usefulness of this planning approach, the authors present a case of trigeminal neuralgia caused by an ectatic basilar artery. Pre-operatively, the virtual representation returned accurate information on the anatomical configuration of the cerebellopontine angle and the course of the ectatic vessel. This information was confirmed during surgery...

  stosując format: