Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAŃKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Jak skutecznie leczyć chorego z nadciśnieniem tętniczym i nadmierną aktywnością układu współczulnego?
Tytuł angielski: How to treat effectively hypertensive patient with overactivity of sympathetic system?
Autorzy: Wańkowicz Zofia
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/17

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Warszawsko-Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego za lata 1995-2001.
  Tytuł angielski: Report on the activities of Warsaw-Łódź Brench of Polish Society of Nephrology in years 1995-2001.
  Autorzy: Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.393-396
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne


  3/17

  Tytuł oryginału: Jatrogenne zapalenie otrzewnej.
  Tytuł angielski: Iatrogenic peritonitis.
  Autorzy: Majdan Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.84-87, tab., bibliogr. 40 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jatrogenne zapalenia otrzewnej są niezamierzonymi powikłaniami procedur terapeutycznych, bądź diagnostycznych wykonywanych u chorych leczonych przewlekłą dializą otrzewnową. W pracy przeanalizowano przyczyny jatrogennych zapaleń otrzewnej oraz przedstawiono propozycję zapobiegania tym powikłaniom.

  Streszczenie angielskie: Iatrogenic peritonitis is a group of unfavorable side effects of diagnostic or therapeutic procedures performed in patients on chronic peritoneal dialysis. In our paper we analysed the causes, as well as different methods of prophylaxis to prevent iatrogenic peritonitis.


  4/17

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  5/17

  Tytuł oryginału: Badania moczu w chorobach nerek: strategia niedoceniana w praktyce klinicznej.
  Tytuł angielski: Urinalysis in renal diseases: strategy not appreciated enough in clinical practice.
  Autorzy: Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.361-367, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem opracowania jest krytyczna analiza przydatności klinicznej w nefrologii tradycyjnych i nowych strategii badania moczu, zaproponowanych w piśmiennictwie. Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom oznaczania białka cewkowego oraz enzymurii.


  6/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej do oceny przetok tętniczo-żylnych w hemodializach. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Preliminary report.
  Autorzy: Wierzbicki Przemysław, Zagrodzka Magdalena, Prokopiuk Monika, Kade Grzegorz, Maruszyński Marek, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.368-372, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niewydolność przetoki tętniczo-żylnej (NPTŻ) ciągle pozostaje piętą Achillesa przewlekłego programu hemodializ (HD). Z tego powodu potrzebne są wczesne, potencjalnie nieinwazyjne metody diagnostyczne i następowa korekcja chirurgiczna. W tym celu zastosowano angiografię metodą spiralnej tomografii komputerowej (ASTH) u 19 chorych z popdejrzeniem NPTŻ (10 mężczyzn i 9 kobiet w wieku śr. 58,6 ń 14,6 lat, leczonych hemodializami śr. przez 34,4 ń 29,3 miesiące). ASTK była wykonywana z zastosowaniem stacji roboczej Marconi MX8000 i obejmowała calą PTŻ. Środek cieniujący lomeron 350 (3 ml/s) w objętości 100 ml podawany był przy użyciu strzykawki automatycznej do żyły przeciwległej kończyny górnej. Czas opóźnienia określono za pomocą programu Bolus Time Delay. Rekonstrukcji obrazów TK dokonywano za pomocą technik MIP (ang. maximum intensity projections), 4D-Angio i VE (ang. virtual endoscopy). Obrazy MIP przedstawiają zakontrastowane naczynia i inne tkanki o dużej gęstości, włączając zwapnienia. VE pozwala na niewinwazyjną stymulację procedur endoskopowych i interaktywną nawigację wewnątrz naczynia. Ogółem wykonano 24 ASTK. Stwierdzono prawidłowy obraz PTŻ u 5 chorych. U pozostałych 14 stwierdzono: zwężenie PTŻ w miejscu połączenia tętniczo-żylnego lub w dalszej części żyły odprowadzającej w 6 badaniach, poszerzenia żylne w 7 badaniach, ostrą lub przewlekłą zakrzepicę żylną w 9 badaniach, w tym 2 całkowitą okluzję PTŻ. W 2 przypadkach stwierdzono obecność tętniaka rzekomego PTŻ. W 7 badaniach stwierdzono więcej niż jedną patologię w obrębie PTŻ...


  7/17

  Tytuł oryginału: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Olszowska Anna, Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dawki rekombinowanej erytropoetyny (rHuEPO) niezbędnej do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi u chorych przewlekle hemodializowanych z różnym stężeniem parathormanu (iPTH) we krwi. Badaniem objęto 25 chorych ze stabilnym stężeniem iPTH przez okres co najmniej 6 miesięcy (śr. wiek 58 ń 15,6 lat, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn, hemodializowanych od 1 do 126 miesięcy). Chorych podzielono na 3 grupy: grupa I - 7 chorych z iPTH 100 pg/mI; grupa II - 12 chorych z iPTH 100 - 300pg/ml oraz grupa III - 6 chorych z iPTH 300 pg/ml. We wszystkich grupach uzyskano podobną adekwatność hemodializy, mierzoną wartością Kt/V. U wszystkich chorych co miesiąc oznaczano: Ca, P, wskaźnik Ca x P, HCT, HGB, Fe, wysycenie transferyny (TSAT) oraz dawkę tygodniową erytropoetyny. Z obserwacji wykluczono chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami nowotworowymi oraz chorych po przetoczeniu krwi. U chorych z iPTH 300 pg/ml stwierdzono znamiennie większą dawkę erytropoetyny niezbędną do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi w stosunku do grupy chorych z iPTH 100-300 pg/ml. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w odniesieniu do pozostałych bnadanych parametrów z wyjątkiem znamiennie wyższego stężenia wapnia w grupie z iPTH 300 pg/ml. Wykazano, że jedynie u chorych z iPTH 300 pg/ml konieczne jest stosowanie wyższych dawek rHuEPO celem osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi.


  8/17

  Tytuł oryginału: Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych.
  Tytuł angielski: Mood and illness - related stress in dialysed patients.
  Autorzy: Laudański Krzysztof, Nowak Zbigniew, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.376-379, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie nastroju i oceny stresu związanego z chorobą u chorych hemodializowanych (HD) i leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO). Osoby badane proszono o wypełnienie Kwestionariusza oceny sytuacji (wersja A i B), Kwestionariusza aprobaty społecznej i Kwestionariusza samopoczucia. Ogółem zbadano 26 chorych hemodializowanych (9 kobiet, 17 mężczyzn) i 28 leczonych CADO (11 kobiet, 17 mężczyzn). Grupa kontrolna składała się z 48 zdrowych (22 kobiet, 26 mężczyzn), dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia do grupy chorych. Osoby z tej grupy proszono o ustosunkowanie się do sytuacji ostrej choroby infekcyjnej. Nie stwierdzono różnic w predyspozycji do oceny sytuacji stresowej jako zagrożenie, strata, wyzwanie między trzema badanymi grupami. Chorzy dializowani oceniają swoją chorobę głównie jako zagrożenie w porównaniu ze zdrowymi (p 0,01). Dodatkowo chorzy hemodializowani postrzegają swoją chorobę i stres z nią związany jako stratę w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,05). U chorych HD i CADFO stwierdzono wyższe natężenie emocji zmieszanie/zakłopotanie w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Chorzy HD mieli również wyższe natężenie emocji znużenia/inercji w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,01). Dodatkowo u chorych HD wartości znużenia i inercji korelowały wysoko z postrzeganiem swojej choroby jako zagrożenia i straty (r = 0.89; p , 0,01). Wyniki badań wskazują, że z psychologicznego punktu widzenia CADO jest korzystniejszą metodą leczenia, ponieważ u choruych leczonych tą metodą stwierdza się korzystniejszy nastrój i lepszą ocenę stresu związanego z chorobą.


  9/17

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other atherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Autorzy: Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Kade Grzegorz, Dudko Sławomir, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że zakażenia wirusowe lub bakteryjne mogą wpływać na szybkość rozwoju miażdżycy. Jednym z takich czynników ma być zakażenie Chlamydia pneumaniae, która wywołuje stany zapalne układu oddechowego. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał przeciwko Ch. pneumoniae (PPChP) oraz ich związku z biochemicznymi i klinicznymi wykładnikami miażdżycy, w tym choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (ChNMS), u chorych przewlekle hemodializowanych. Grupę badaną stanowiło 38 chorych, 234 mężczyzn i 14 kobiet (śr. wieku 63,3 ń 14,5 lat) leczonych hemodializami średnio przez 30,9 ń 26,1 miesięcy. Oceniano występowanie przebytego zakażenia Ch. pneumoniae na podstawie stężenia PPChP określanego w SIMPLE INDEX w klasie IgA i IgG. Dodatkowo u badanych określano stężenie cholesterolu całkowitego, CRP, iPTH. Obecność przeciwciał przeciwko Ch. pneumaniae wskazującą na przebyte zakażenie stwierdzono u 28 chorych (74 p.c.). Grupę badanych podzielono na grupę: A - z serologicznymi cechami przebytego zakażenia Ch. pneumoniae (n = 28 chorych) i B - bez serologicznych cech zakażenia Ch. pneumoniae (n = 10 chorych). Nie stwiertdzono znamiennych statystycznie różnic wartości bezwzględnych analizowanych danych. Przeprowadzona analiza korelacji miedzy PPChP a badanymi czynnikami ryzyka nie wykazała zależności statystycznie znamiennych. Wstępne wyniki naszych badań wydają się nie potwierdzać prognostycznej wartości występowania PPChP jako czynnika ryzyka miażdżycy u chorych hemodializowanych.


  10/17

  Tytuł oryginału: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: The mathematical analysis of possibilities of automated peritoneal dialysis optimization.
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Waniewski Jacek, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.384-388, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie teoretycznych możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej (ADO). Dokonano matematycznej analizy wpływu modyfikacji liczby wymian w sesji oraz charakteru transportu przezotrzewnowego na efektywność i adekwatność nocnej przerywanej dializy otrzewnowej (NPDO). Badaniem objęto 20 chorych. Szybkość transpoprtu przezotrzewnowego mocznika wyrażoną współczynnikiem SMTR (ang. solute mass transport rate) obliczono ze wzoru: SMTR= delta(CdVd)delta t, gdzie: delta(CdVd) - zmiana masy mocznika w płynie dializacyjnym w czasie delta(Cd - stężenie mocznika w dializacie, Vd - objętość wewnątrzotrzewnowa płynu dializacyjnego). Vd oceniano na podstawie rozcieńczenia znacznika objętości (RISA). na podstawie wartości SMTR określono efektywność dializy wyrażoną całkowitą ilością wydializowanego mocznika oraz jej adekwatność wyrażoną współczynnikiem Kt/V. Wartości wymienionych parametrów obliczono dla różnych schematów NPDO (4-9 wymian podczas 8-godzinnej sesji). Stwierdzono, iż skracanie czasu wymian z równoczesnym zwiększaniem ich liczby powoduje wzrost efektywności i adekwatności dializy. Jednak wzrost ten nie jest proporcjonalny do zwiększenia objętości płynu dializacyjnego i nie zapewnia osiągnięcia optimum dializy ani zalecanego poziomu adekwatności nawet w sesji składającej się z 9 wymian. Nie stwierdzono znamiennych różnic wartości Kt/V dla podgrup chorych o różnym charakterze transpoprtu przezotrzewnowego określonego testem równoważenia otrzewnowego (PET). Możliwość osiągnięcia wartości Kt/V najbliższych zalecanym wykazano jedynie w popdgrupie szybkich transporterów...


  11/17

  Tytuł oryginału: Porównanie transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Comparison of transperitoneal transport of solutes and water during continuous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acidis solutions. Preliminary report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Waniewski Jacek, Weryński Andrzej, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.389-392, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest ocena transportu otrzewnowego wody i cząsteczek podczas wymiany dializacyjnej wykonywanej przy użyciu obecnie stosowanego 1,1 proc. płynu aminokwasowego w odniesieniu do 1,36 proc. płynu glukozowego. Badania objęły 20 stabilnych klinicznie chorych leczonych CADO 50,5 ń 27,6 miesięcy. Na popdstawie pobranmych podczas 4-godzinnej wymiany CADO próbek krwi i dializatu obliczono objętość wewnątrzotrzewnową dializatu oraz współczynnik transportu dyfuzyjnego masy (Kbd) dla : glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu i białka całkowitego. Większą objętość wewnątrzotrzewnową uzyskano stosując płyn aminokwasowy. Wartości Kbd dla badanych częsteczek były większe podczas stosowania płynu aminokwasowego, przy czym znamiennie statystycznie różnice uzyskano dla glukozy i sodu. W podsumowaniu wykazano różnice transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody między badanymi płynami sugerujące większą przydatność płyny aminokwasowego w uzyskiwaniu adekwatnej ultrafiltracji.


  12/17

  Tytuł oryginału: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej - czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego?
  Tytuł angielski: Empirical therapy of peritonitis in peritoneal dialysis patients - is it reasonable to use a new therapeutic schedule?
  Autorzy: Baczyński Daniel, Antosiewicz Stefan, Pietrzak Bożena, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.396-398, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 200 r. Ad Hoc Advisory Committee on Peritonitis Management zalecił stosowanie nowego schematu terapii empirycznej dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO) u chorych z zachowaną resztkową czynnością nerek (RCzN). Schemat ten obejmuje cefalosporynę I i III generacji. Zgodnie z tymi zaleceniami dotychczasowy stary schemat obejmujący cefalosporynę I generacji i aminoglikozyd może być stosowany jedynie u chorych, u których dobowa diureza nie przekracza 100 ml. Celem pracy była retrospektywna ocena skuteczności oraz kosztow "starego" i "nowego" schematu leczenia empirycznego DZO. Analizowane przypadki DZO podzielono na 2 grupy. Grupę 1 stanowiły 22 epiozody DZO u 13 chorych leczonych wg starego schematu, u których diureza resztkowa nie przekraczała 100 ml/dobe. Grupę 2 stanowiło 6 epizodow DZO u 4 chorych z zachowaną RCzN, leczonych według nowego schematu. Efektywność leczenia wg starego schematu wyniosła 64 proc., zaś według nowego schematu - 33 proc. Przeciętny koszt 14-dniowego leczenia wg starego i nowego schematu wyniósł odpowiednio: 67,1 i 247,3 Euro. W badanej populacji stwierdzono zatem znacznie mniejszą skuteczność oraz wyższy koszt nowego schematu empirycznej antybiotykoterapii DZO niż schematu starego. Wyniki pracy dowodzą potrzeby pogłębionej oceny przydatności nowego schematu empirycznego leczenia DZO.


  13/17

  Tytuł oryginału: Tętniak rzekomy przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Pseudoaneurysm of arteriovenous fistula for haemodialysis - case report.
  Autorzy: Kade Grzegorz, Zagrodzka Magda, Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Dziekiewicz Mirosław, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.399-402, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przydatność spiralnej tomografii komputerowej w diagnosrtyce tętniaka rzekomego w obrębie przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ na podstawie dwóch przypadków klinicznych.


  14/17

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzny nerkowy wskaźnik oporu jako marker skuteczności leczenia hipotensyjnego u chorych hemodializowanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic renal resistive index in monitoring efficacy of hypertensive therapy in haemodialysed patients - case report.
  Autorzy: Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.403-405, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Na przykładzie 29-letniego, hemodializowanego mężczyzny ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, opornym na wielolekowe leczenie hipotensyjne, przedstawiamy przydatność ultrasonograficznej oceny nerkowego wskaźnika oporu w monitorowaniu skuteczności leczenia hipotensyjnego.


  15/17

  Tytuł oryginału: Angiografia metodą spiralnej tomografii komputerowej - zalety i ograniczenia w nefrologii i dializoterapii.
  Tytuł angielski: Spiral computed tomography angiography - advantages and limitations in nephrology and dialysotherapy.
  Autorzy: Zagrodzka Magdalena, Twarkowski Paweł, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.437-440, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem doniesienia jest przegląd klasycznych i nowoczesnych technik obrazowania przydatnych w diagnostyce i monitorowaniu chorób naczyniowo-miąższowych nerek i zmian ogniskowych jak rownież przedtransplantacyjnej oceny nerki od żywego dawcy. Szczególną uwagę zwrócono na zalety spiralnej tomografii komputerowej.


  16/17

  Tytuł oryginału: Pierwszy Światowy Kongres Nefrologiczny, San Francisco, 13-17 października 2001 r.
  Tytuł angielski: First World Congress of Nephrology, San Francisco, October 13-17, 2001.
  Autorzy: Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.441-442, sum. - 1 Światowy Kongres Nefrologiczny San Francisco 13-17.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W sprawozdaniu omówiono postępy w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek ze szczególnym odniesieniem do przewlekłej dializy otrzewnowej.


  17/17

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.

  stosując format: