Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAŚKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Pierwotna gruźlica kości żuchwy - problem diagnostyczno-terapeutyczny - opis przypadku.
Tytuł angielski: Primary tuberculosis of the mandibular bone - a diagnostic and therapeutic problem - case report.
Autorzy: Waśkowska Jadwiga, Koszowski Rafał
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.53-56, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek pierwotnej gruźlicy kości zlokalizowanej w trzonie żuchwy. Podkreślono wciąż aktualny problem znaczenia włąściwego rozpoznania oraz odpowiedniego leczenia chirurgicznego i farmakologicznego tego schorzenia. U opisanej chorej, w wyniku zaniechania leczenia przeciwprątkowego przy pierwszym pojawieniu się ogniska gruźliczego w żuchwie, po 7 latach wystąpiły objawy nawrotu schorzenia i konieczność ponownego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented a case of primary bone tuberculosis located in the body of the mandible. The importance of early diagnosis of this condition and its appropriate surgical and pharmacological treatment is stressed. In the patient described, antituberculotic treatment had been neglacted at the time that the tuberculotic focus was first discovered in the mandible. As a result, after 7 years, symptoms of recurrence occurred, and another course of treatment was necessary.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wyspiak trzustki - trudności w uwidocznieniu guzka.
  Tytuł angielski: Insulinoma of the pancreas - difficulties with imaging.
  Autorzy: Owecki Maciej, Waśko Ryszard, Horst-Sikorska Wanda, Drews Michał, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.983-986, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 29-letniego pacjenta, u którego pomimo braku cech gruczolaka trzustki w USG i TK dokonano interwencji chirurgicznej i usunięto gruczolak typu insulinoma. Wyspiaka rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego (triadą Whipple'a) potwierdzonego dodatnim wynikiem próby głodowej, którą zakończono z powodu objawów neuroglikopenii po 11,5 godzinach przy wartości glikemii 2,0 mmol/l (36 mg/dl) i insulinemii 11,0 ćU/ml. Zabieg chirurgiczny polagał na laparotomii, podczas której palpacyjnie i ultrasonograficznie zlokalizowano guzek w głowie trzustki. Zmianę o średnicy 12 mm wyłuszczono. W badaniu histopatologicznym rozpoznano łagodny gruczolak typu insulinoma. Po operacji pacjent bez dolegliwości, z prawidłowymi poziomami glikemii został wypisany do domu. Przypadek ten potwierdza dużą przydatność śródoperacyjnego USG i badania palpacyjnego podczas zabiegu w poszukiwaniu guza trzustki typu insulinoma.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena wyników zastosowania kriochirurgii w niektórych schorzeniach jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Preliminary evaluation of cryosurgery in the treatment of certain oral diseases.
  Autorzy: Waśkowska Jadwiga
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.308-312, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zabiegi kriochirurgiczne mają na celu spowodowanie miejscowej martwicy i bezkrwawe oddzielenie się tkanki zmienionej chorobowo na zamierzonym obszarze. Celem pracy było przedstawienie wyników stosowania krioaplikacji w leczeniu nadmiernego rogowacenia błony śluzowej jamy ustnej, naczyniaków warg i języka oraz neuralgii nerwu trójdzielnego.

  stosując format: