Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WÓJCIK
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/63

Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia wybranej populacji wiejskiej w aspekcie środowiskowego narażenia na ołów.
Tytuł angielski: Assessment of health state in the selected population of rural environment in the aspect of environmental exposure to lead.
Autorzy: Wójcik Alicja, Wezgraj Wiktor, Niedzielski Artur, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.977-982, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania wśród wybranej populacji ze środowiska wiejskiego. Oceniono stan zdrowia w aspekcie środowiskowego narażenia na ołów. Analizując uzyskane wyniki badań, wykazano większą zachorowalność wśród populacji żeńskiej w porównaiu z populacją męską, największą w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia. Dominującą grupą schorzeń były choroby układu krążenia, w tym choroba nadciśnieniowa i choroba wieńcowa następnie dermatozy, choroby układu kostno-stawowego. Wartości poziomu kwasu delta-aminolewulinowego były w granicach obowiązujących norm i nie wykazano zagrożenia toksykologicznego badanej populacji.

  Streszczenie angielskie: The research was conducted in the selected population of rural environment. Health state was assessed in the aspect of environmental exposure to lead. While analyzing obtained research results, the higher incidence of the disease was revealed among female population in comparison with male population and it was the highest in the age group above 60 years of age. The predominationg group was the diseases of the circulatory system including chronic hypertensive disease and coronary heart disease, then dermatoses and the diseases of the osteo-articular system The values of delta-aminolaevulinic acid were within the range of vlid standards and no toxic risk of the investigated population was revealed.


  2/63

  Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
  Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
  Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,700


  3/63

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  4/63

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty.
  Tytuł angielski: Hemolytic anemia after repair of tetralogy of Fallot many years ago.
  Autorzy: Wójcik Anna, Jakubowska Ewa, Siudalska Hanna, Różański Jacek, Kuśmierczyk Mariusz, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.81-85, il., tab., bibliogr. 85 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek niedokrwistości hemolitycznej u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty. Hemoliza była spowodowana resztkowym przeciekiem lewo-prawym w obrębie łaty zamykającej ubytek przegrody międzykomorowej oraz istotnym zwężeniem podzastawkowym aorty. Skuteczne leczenie operacyjne spowodowało całkowite ustąpienie hemolizy po kilku dniach.

  Streszczenie angielskie: We report the case of 26-year-old patient with hemolitic anemia who underwent a repair of tetralogy of Fallot in childchood. The hemolysis was caused by mechanical damage of the erythrocytes due to vigorous flow through the residual ventricular septal defect and severely obstructed left ventricular outflow tract. Subsequent surgical correction stopped hemolysis within few days. During next 3 month follow-up reccurence of hemolytic anemia was not detected.


  5/63

  Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka modularna PSO w materiale własnym.
  Tytuł angielski: PSO modular hip endoprothesis - personal experiences.
  Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Bożek Marek, Wójcik Bogdan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.19-24, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reimplantacja protezy stawu biodrowego, szczególnie ze współistniejacą destrukcją kostną wokół trzpienia endoprotezy, powodującą całkowitą utratę właściwości mechanicznych tej części stawu, to jeden z poważniejszych problemów w dzisiejszej ortopedii. W okresie od maja 1998 roku do sierpnia 2000 roku w Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej wykonano dziewięć relloplastyk rekonstrukcyjnych stawu biodrowego sposobem PSO firmy Biomet. W czterech przypadkach przyczyną ich zastosowania było obluzowanie pierwotnej endoprotezy z masywnym uszkodzenziem kości wokół jej trzpienia. U trzech chorych endoprotezę PSO zastosowano w następstwie obluzowania drugiej endoprotezdy. U dwóch pacjentów endoprotezę zastosowano po destabilizacji złamania przezkrętarzowego, któremu towrzyszyła znaczna destrukcja głowy i okolicy podkrętarzowej kości udowej. W ocenie czynnościowej posłużono się skalą Merle d'Aubiigne'a. Przed zabiegiem operacyjnym uzyskano średnio 8 punktów, w 6 miesięcy po zabiegu - 10 punktów, uzyskując przede wszystkim ustąpienie dolegliwosci bólowych. U dwóch chorych wystąpiło zwichnięcie protezy - u jednej w 15 dobie, a u drugiej - 6 miesięcy po operacji. Naszym zdaniem endoptotezoplasatyka PSO jest godna polecenia u chorych z dużym uszkodzeniem kości udowej po pierwotnych lub wtórnych endoprotezoplastykach oraz w nie wygojonych złamaniach okolicy krętarzowej.

  Streszczenie angielskie: Hip prosthesis reimplantation, particularly with concomitatnt bone destructions around the stem, leading to a total loss of mechanical properties of the joint, is a major concern of modern orthopedic. Between may 1998 and august 2000 nine reimplantation procedures were performed in our Department. All were performed with the uase of the Biomet PSO system. In four cases reimplantation was performed because of aseptic loosening of the prosthesis, with massive bone destruction around the stem. In there cases surgery was necessary because of loosening of reimplanted prothesis. In two cases PSO prosthesis was used because of intertrochanteric fracture instability concomitant with massive femoral head and intertrochanetic bone destruction. Functional assessment was based on the Merle d'Aubigne classification. On 6 points were attented before surgery and 10 points - 6 months post-up, the difference resulting from a decrease of pain. Luxation of the prosthesis was noted in two cases one 15 days after surgery and the other one 6 months postup. In our opinion use of PSO endoprosthesis is a very valuable method of treating cases with bone destruction of the femour following loosening of hip prosthesis.


  6/63

  Tytuł oryginału: Nowe wskazania lecznicze Sambucus nigra L.
  Tytuł angielski: New therapeutic indications of Sambucus nigra.
  Autorzy: Wójcik Joanna
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (4) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/63

  Tytuł oryginału: Celekoksyb - wybiórczy inhibitor cykloosksygenazy-2.
  Tytuł angielski: Celecoxib - specific cyclooxygenase-2 inhibitor.
  Autorzy: Wójcik-Jawień Maria, Sikora Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.343-351, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Physico-chemical, pharmacological and biopharmaceutical properties, as well as indications, contraindication, adverse reactions and interactions of celecoxib, the first COX-2 specific inhibitor, were described in detalis.


  8/63

  Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  9/63

  Tytuł oryginału: Relation between the age of specimen and the shrinkage of brain frozen sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Wójcik S., Spodnik J[anusz] H., Spodnik E., Kowiański P[rzemysław, Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.115-116, il., bibliogr. 13 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of age of the animal upon the real thickness of the frozen sections. The study was performed on 19 rabbit brains. The thickness of the frozen sections regardless of their staining is age-dependent. The relation is proportional during the period from 7 to 180 postnatal day and characterizes both immunohistochemical as well as cresyl violet-stained sections; moreover, changes of the section thickness proceed parallely. It is suggeted that especially for some stereological parameters all required procedures should be standardized to achieve comparable and unbiasedly itnerprtable results.


  10/63

  Tytuł oryginału: Effects of the combination of a proteasome inhibitor (PSI) and an inhibitor of ubiquitin-ligases (Leu-Ala) on the ultrastructure of human leukemic U937 cells.
  Autorzy: Biały Ł. P., Ziemba H[alina], Pleban E., Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.135-136, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have used the dipeptide Leu-Ala in an attempt to prevent the formation of ubiquitin-protein conjugates in U937 cells by inhibition of cellular E3 enzymes (ubiquitin ligases). Proteasome inhibitors induce the formation of perinuclear of ubiquitinated proteins and proteasomes (aggresomes) in the area of the proteolytic center of the cell. Leu-Ala did not prevent the formation of those aggregates under the action of PSI (peptidyl aldehyde, selective inhibitor of the chyotrypsin-like activity of teh proteasome), however it induced an accumulation of lipid droplets in treated cells, suggesting a previously unknown involvement of Leu-Ala in lipid metabolism. We conclude, that either Leu-Ala is not able to completely inhibit the cellular E3 enzymes or some of those enzymes are insensitive to this dipeptide, allowing therefore the build-up of ubiquitin-conjugates in the proteolytic centre of the cell.


  11/63

  Tytuł oryginału: Proteasome localization and ultrastructure of spermatozoa from patients with varicocele - immunoelectron microscopic study.
  Autorzy: Ziemba H[alina], Biały Ł. P., Frącki S[tanisław], Bablok L[eszek], Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.169-170, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of proteasomes in spermatozoa from patients with varicocele-associated sterility was studied by means of immunolabeling with the MPC21 monoclonal antibody detecting the C3 subunit of the 20S proteasome. The reaction was visualized for electron microscopy using the secondary Nano-Gold-coupled antibody with Gold-Enhancement in pre-embeding technique. We found that semen samples from varicocele patients contained a large amount of abnormal spermatozoa characterized by the presence of dispersed chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets) as well as spermatids at various stages of spermiogenesis. In normal spermatozoa, the immunolabeling was found in the acrosome, postacrosomal regions, nuclear vacuoles, in the neck and in the middle-piece as well as in the residual bodies, while chromatin remained unlabeled. In varicocele spermatozoa, the immunolabeling was also associated with chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets). In contrast to normal, mature spermatozoa, the chromatin of the cells at earlier stages of spermiogenesis was strongly immunolabeled. The association of proteasomes with sperm chromatin and large residual bodies can be the sign of abnormality and distrubances in spermatogenesis associated wtih varicoc\ele.


  12/63

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej.
  Tytuł angielski: Efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in oral surgery.
  Autorzy: Wójcik Sylwia, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.47-50, tab., bibliogr. s. 50, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano skuteczność znieczuleń przy zastosowaniu preparatów Ubistesin i Ubistesin forte do znieczulenia tkanek jamy ustnej podczas małych zabiegów chirurgicznych. Obserwacje obejmują 50 dorosłych pacjentów, u których wykonano zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Uzyskane wyniki wykazały dobry efekt znieczulenia uzyskiwany za pomocą obu wymienionych preparatów dobrze tolerowanych przez pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The efficacy of Ubistesin and Ubistesin forte used for local anaesthesia in minor oral surgery is evaluated. The surgical procedures were performed in 50 adult patients. Good anaesthetic results were obtained with both drugs. Further more, both were well tolerated by the patients.


  13/63

  Tytuł oryginału: Left ventricular true aneurysm without coronary artery occlusion - a case study.
  Tytuł polski: Tętniak prawdziwy lewej komory serca bez zmian w naczyniach wieńcowych - opis przypadku.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Wójcik Sławomir, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.190-192, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniak prawdziwy lewej komory serca jest zdefiniowany jako wyodrębniona struktura w obrębie lewej komory serca, w której mięsień serca został zastąpiony tkanką włóknistą, z typową dyskinezą w czasie skurczu. Pełnościenny zawał serca z zamknięciem tętnicy zstępującej przedniej jest najczęstszą przyczyną powstania tętniaka prawdziwego lewej komory serca. Opis przypadku: 51 letni mężczyzna po zawale ściany dolno-bocznej przed 6 laty, został przyjęty w październiku 2001 roku do oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Rejonowym z powodu epizodu zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór w przebiegu powtórnego zawału ściany dolno-bocznej. Po opuszczeniu szpitala pacjent nie powrócił do pracy, odczuwał zmęczenie i duszność przy wysiłku. Wykonana rok później koronarografia (wcześniej chory nie wyrażał zgody na diagnostykę inwazyjną) ujawniła preawidłowy obraz naczyń wieńcowych z recesywną prawą tętnicą wieńcową. Lewa tętnica wieńcowa była szeroka z prawidłowym przepływem kontrastu. W wentrykulografii stwierdzono duży dyskinetyczny tętniak prawdziwy lewej komory serca w okolicy koniuszka wypełniony przyścienną skrzepliną. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 30 proc. Chory został zakwalifikowany do aneurysmectomii. Śródoperacyjnie stwierdzono duży tętniak (8 cm) okolicy oniuszka, z którego usunięto świeżą skrzeplinę o wadze 9 g. Wykonano aneurysectomię metodą Stoneye'a. W badaniu histopatologicznym wycinka ściany tętniaka stwierdzono typowe włóknienie bez ...

  Streszczenie angielskie: Background: Left ventricular true aneurysm is described as distinct area of the left ventricular wall with systolic dyskinesia where typical myocardial structure is replaced with fibrous tissue. Transmural infarction following occlusion of left anterior descending coronary artery is the most common cause of formation of the left ventricular aneurysm. Case report: A 51-year old white male, with the history of inferolateral wall myocardial infaction 6 years ago was admitted to the emergency department at the local hospital last year because of sudden cardiac arrest due to ventricullar fibrillation in the course of inferolated myocardial infarction. Later on the patient did not come back to work, felt very weak and had dyspnea on mild exertion. Coronary angiogram performed one year later (the patient refused coronary angiography examination at the time of myocardial infarction) showed normal coronary arteries with a recessive right coronary artery. The left coronary artery was wide with normal contrast flow. Ventriculography showed large, true dyskinetic aneurysm with mural thrombus in the apical segment of the left ventricular wall. Left ventricular ejection fraction was 30 p.c. Patient was qualified for the aneurysmectomy. A large dyskinetic aneurysm (8 cm) of the apical and anterolateral segment of the left ventricular wall was detected intraoperatively. A fresh thrombus weighing 9 g was evacuated from the inside of the aneurysm. Stoney's aneurysmectomy was ...


  14/63

  Tytuł oryginału: Krwawienie śródczaszkowe jako następstwo nierozpoznanego nadciśnienia tętniczego w przebiegu dysplazji nerki u 10-miesięcznego chłopca.
  Tytuł angielski: Endocranial bleeding as a result of not diagnosed arterial hypertension in ren dysplasia in ten months old boy.
  Autorzy: Wójcik-Skierucha ELżbieta, Zajączkowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.429-430, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nadciśńienie tętnicze rzadko powoduje u niemowląt krwawienie śródczaszkowe. Opisano przypadek 10-miesięcznego chłopca, który w wyniku nierozpoznanego wcześniej nadciśnienia doznał krwawienia śródczaszkowego. Przyczyną nadciśnienia tętniczego okazała się dysplazja nerki. Brak nawyku mierzenia niemowlętom ciśnienia krwi grozi ujawnianiem się nadciśnienia tętniczego w fazie występowania zagrażających życiu powikłań.

  Streszczenie angielskie: The arterial hypertesnion in infants rarely results in endocranial bleeding. We present the case of 10 months old boy with endocranial bleeding caused by arterial hypertension, which was not diagnosed earlier. The ren dysplasia was the reason of the hypertenison. The lack of habit to measure the blood pressure in infants may have consequences in diagnosing the hypertension at the stage when death danger complications appear.


  15/63

  Tytuł oryginału: Etiologia i przebieg kliniczny posocznicy bakteryjnej u noworodków donoszonych.
  Tytuł angielski: The etiology and clinical course of bacterial septicemia in full-term neonates.
  Autorzy: Godula-Stuglik Urszula, Behrendt Jakub, Mikusz Grażyna, Stojewska Małgorzata, Kuhny Dorota, Szirer Grażyna, Wójcik Sławomir
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.91-97, il., tab., biblliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Analiza czasu zachorowania, etiologii, obrazu klinicznego, zaburzeń biochemicznych i hematologicznych oraz wyników leczenia noworodków donoszonych z posocznicą w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu w latach 1997-9. Materiał: Badaniami objęto 129 noworodków z posocznicą, w tym 77 z wczesną i 52 z późną. Wyniki: Dominującymi bakteriami (76 proc. przyp.) izolowanymi z krwi były gronkowce, w tym Staph. epidermidis (44 proc.). Gram ujemną etiologię stwierdzono w 19 proc. przyp. Wszystkie szczepy gronkowcowe były wrażliwe na vankomycynę i teikoplaminę, a ponad 80 proc. na rifampicynę. Klebsiella w 100 proc. wykazywała wrażliwość na carbapenemy, w 80 proc. na chinolony i 50 proc. na aminoglikozydy. Do najczęstszych objawów klinicznych należały: zapalenie płuc (75 proc.), zaburzenia jelitowe (41 proc.), powiększenie wątroby z żółtaczką (39 proc.), wstrząs (25 proc.) i zakażenie układu moczowego (25 proc.). Kwasica metaboliczna wystąpiła w 53 proc. przyp., wzrost CRP w 78 proc. przyp. i wzrost liczby krwinek białych 25,0 G/l w 47 proc. przyp., a małopłytkowość w 30 proc. przyp. posocznic. Śmiertelność wynosiła 9.3 proc. Wnioski: 1. Gronkowce koagulazo-ujemne, metycylinooporne dominują w etiologii posocznic u noworodków donoszonych, zarówno u wyleczonych, jak i u zmarłych w przebiegu zakażenia. 2. Bakterie gram ujemne dominują w etiologii późnych posocznic. 3. Niedotlenienie okołoporodowe i wrodzone wady rozwojowe pogarszają rokowanie u noworodków donoszonych z posocznicą.

  Streszczenie angielskie: Aim: Analysis of onset, etiology, clinical signs, biochemical and hematological disorders and results of treatment of full-term septic neonates in Neonatal Pathology Cinic in Zabrze within 1997-9 years. Material: The study population consisted of 129 septic neonates, 77 with early-onset and 52 with late-onset. Results: The main bacteria (76 p.c.) isolated from the blood were Staphylococcal srains, among them Staph. Epidermidis (44 p.c.). Gram-negative etiology in 19 p.c. of cases was confirmed. All Staphylococcal strains were sensitive to vacomycine and teicoplanin, more than 80 p.c. to rifampicine. Klebsiella strains were sensitive to carbapenems in 100 p.c. of cases, to chinolone in 80 p.c. and to aminoglycosides in 50 p.c. Most often were noted such clincal manifestations as: pneumonia (75 p.c.), gastrointestinal disorders (41 p.c.), hepatomegaly and jaundice (39 p.c.), shock (25 proc.) and urinary tract infection (25 p.c.). Metaboic acidosis in 53 p.c., increase of CRP concentration in 78 p.c., leukocytosis 25.0 G/l in 47 p.c., and thrombocytopenia in 30 p.c. of cases were observed. Mortlaity rate was 9.3 p.c. Conclusions: 1) Coagulase-negative staphylococci dominate in etiology of septicemia, both in dead and cured full-term neonates. 2). Gram-negative bacteria dominate in etiology of late-onset septicemia in full-term neonates. 3) Birth asphyxia and congenital defects are bad prognosis factors in full-term septic neonates.


  16/63

  Tytuł oryginału: Allogeniczna translantacja szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Tytuł angielski: Allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia - an experience of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
  Autorzy: Wachowiak J[acek], Boruczkowski D., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Malicki J., Gorczyńska E., Kałwak K., Kosicka G., Leda M., Pieczonka A., Słociak M., Stryczyńska G., Styczyński J[an], Toporski J., Turkiewicz D., Wójcik B., Zaucha-Prazmo A.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.23-27, il., bibliogr. 25 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1989-2001 allogeniczną transplantację szpiku (allo-BMT) przeprowadzono u 54 dzieci z ALL, w tym u 21 z grupy bardz wysokiego ryzyka (VHR-ALL) w I remisji i u 33 w II remisji. Stwierdzono, że allo-BMT u dzieci z VHR-ALL w I CR jest skuteczną i na ogół bezpieczną procedurą terapeutyczną, natomiast u dzieci z ALL w II CR nadal zbyt często dochodzi do kolejnej wznowy białaczki, zwłaszcza jeśli w przygotowaniu do zabiegu zastosowano mieloablacyjną terapię z busulfanem bez napromieniania całego ciała.

  Streszczenie angielskie: Between 1989-2001 fifty four children with ALL underwent allogeneic bone marrow transplantation (allo-BMT), among them 21 patients with very high risk (VHR-ALL) were transplanted in I CR and 33 in II CR. In children with VHR-ALL in I CR both busulfan- and fractionated total body irradiation-based preparative regimens demonstrated satisfactory anti-leukemic effect. On the contrary, the post-transplant relapse is still too much frequent event in children transplanted for ALL in II CR, especially when busulfan-based preparative regimen was used.


  17/63

  Tytuł oryginału: Utrudnione wyrzynanie się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Difficult eruption of mandibular third molars. On the basis of the author's own observations.
  Autorzy: Nowak Ewa, Wójcik Sylwia, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.62-64, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zasad postępowania leczniczego w przypadkach utrudnionego wyrzynania się trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Material badań stanowiła dokumentacja 150 wybranych pacjentów z częściowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w żuchwie, których leczono ambulatoryjnie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach w latach 1999-2001. U wszystkich pacjentów z objawami ostrego stanu zapalnego wdrażano początkowo leczenie zachowawcze. Niepomyślne rokowanie co do możliwości wyrzynania się częściowo zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy ustalano na podstawie obrazu klinicznego i radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim oft the study was to determine the principles of clinical procedure in cases of complications in the eruption of mandibular third molars. The material for the study was documentation for 150 patients chosen at random who had partially erupted third mollars in the mandible and who were treated as outpatients at the Institute of Oral Surgery, Bytom beloning to the Silesian Medical School in Katowice during the years 1999-2001. In all of the patients with symptoms of acute inflammation conservative treatment was initiated. Poor prognosis as to possibilities of eruption of partly retained mandibular third molars was determined on the basis of the clinical and radiological picture.


  18/63

  Tytuł oryginału: Ifosfamide and vinorelbine with G-CSF support-chemotherapy protocol is effective in relapse of Hodgkin's disease.
  Tytuł polski: Ifosfamid i vinorelbina z czynnikiem wzrostu G-CSF - schemat skuteczny w leczeniu chorych ze wznową chłoniaka Hodgkina.
  Autorzy: Lemieszek Andrzej, Wójcik Elżbieta, Załuski Jerzy, Forszczyńska Małgorzata, Kotlińska-Lemieszek Aleksandra
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.208-211, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności i toksyczności ratunkowego schematu chemioterapii, składającej się z ifosfamidu i vinorelbiny, u pacjentów z ziarnicą złośliwą. Schemat ten został przedstawiony przez V. Bonfante i wsp. z Narodowego Instytutu Nowotworów w Mediolanie, na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w 1997 r. Materiał i metoda. Badaniem objęto 15 pacjentów, którzy charakteryzowali się co najmniej II stopniem zaawansowania procesu ziarniczego, w większości ze wczesną wznową. U większości pacjentów stwierdzono umiejscowienie poza węzłowe i w 10 przypadkach chorzy byli po przynajmniej trzech rzutaach leczenia cytostatykami. Schemat leczenia: ifosfamid 3 g/mý/dobę w 8 godzinnym wlewie przez 4 dni; uromitexan 3 g/mý/dobę w 3 dawkach podzielonych przez 4 dni; vinorelbina 25 mg/mý 1. i 5. dnia; czynnik wzrostu G-CSF profilaktycznei w dawce standardowej of 8. do 14. dnia cyklu; kursy powtarzane co 21 dni. Rezultaty. W wyniku zastosowania powyższego schematu chemioterpii u 6 chorych uzyskano całkowitą remisję, u dalszych 6 chorych - częściową remisję, u 2 - stabilizację procesu, a u 1 - progresję. W grupie pacjentów z całkowitą remisją w 3 przypadkach wykonano przeszczep autologicznych komórek macierzystych z krwi obwodowej. Toksyczność leczenia można ocenić jako średnią. Najczęściej występowały niedokrwistość, neurotoksyczność, wymioty, neutropenia i małopłytkowość. Wyniki, uzyskane w tak wyselekcjonowanej grupie chorych, można uznać za dobre.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to evaluate the efficacy and toxicity of a salvage chemotherapy protocol of ifosfamide and vinorelbine in patients with Hodgkin's disease. The protocol had been originally propose dby V. Bonfante et al. of Instituto Nazionale Tumori of Milan at the sesssion of American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 1997. Material and method. The study group consisted of 15 patients with, at least, stage II of Hodgkin's disease, most of them with early relapse. The majority of patients had exatranodal involvement and 10 patients had at least three regimens of chemotherapy before. Treatment protocol. Ifosfamide 3 g/mý/day in an 8-hour intravenous infusion for 4 days; uromitexan 3 g/mý in 3 divided doses for 4 days; vinorelbine 25 mg/mý on day 1 and day 5; G-CSF support in a standard dose from day 8 to day 14 of the cycle; chemotherapy cycles were repeated every 21 days. Results. The outlined protocol yelded complete remission in 6 patients, partial remission in 6 patients, stabilisation of the disease process in 2 patients and disease progression in 1 patient. In the complete remission group 3 pateints had autologous stem cell transplantation. Treatment toxicity was considered average. The most common side effects included anaemia, neurotxicity), vomiting, neutropenia and thrombocytopenia. The results of the treatment protocol applied in the pre-selected group of patients may be considered good.


  19/63

  Tytuł oryginału: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets of hip prosthesis.
  Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Wójcik Bogdan, Niedźwiedzki Łukasz, Dec Juliusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.137-142, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych wyników realloplastyki cementowych panewek stawu biodrowego. Ocenie poddano 67 chorych (53 kobiety i 14 mężczyzn) w wieku od 47 do 78 lat (średnia 72 lata), u których wykonano 68 operacji z powodu aseptycznego obluzowania panewki. Stwierdzono, że odpowiednio wczesne podjęcie decyzji leczenia operacyjnego może uchronić chorego przed rozległym i ryzykownym zabiegiem operacyjnym oraz poprawić wyniki końcowe. W przypadkach masywnych ubytków panewki miednicy, dobre wczesne wyniki przynosi zastosowanie przeszczepów kostnych z użyciem dodatkowych pierścieni i siatek wzmacniających strukturę panewki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess early results of revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets. A group of 67 patietns (53 females and 14 males) age ranging from 47 to 78 years (average: 72 years) who underwent revision arthroplasty because of aseptic loosening of cemented sockets. Early surgical treatment can spare the patient from a risky procedure and lead to better end results. In cases with massive bone destruction of the pelvis good results can be achieved by using bone grafts and anti-protrusion cages.


  20/63

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  21/63

  Tytuł oryginału: Metoda Wedera w leczeniu ropniaka opłucnej po pneumonektomii.
  Tytuł angielski: Pleural empyema treatment by means of Weder's method following pneumonectomy.
  Autorzy: Wójcik Janusz, Grodzki Tomasz, Alchimowicz Jacek
  Opracowanie edytorskie: Mlekodaj Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.621-631, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena nowej metody chirurgicznego leczenia przewlekłego ropniaka opłucnej po pneumonektomii, umożliwiającej wyleczenie bez potrzeby torakomioplastyki, z zachowaniem symetrii klatki piersiowej. Materiał i metodyka. Leczeniem objęto 15 chorych z powikłaniami pod postacią ropniaka po pneumonektomii w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca. Metoda polega na trzykrotnym otwarciu komory poresekcyjnej i usunięciu błony ropotwórczej. Dwa pierwsze otwarcia kończy wysetonowanie jamy opłucnej antyseptycznymi serwetami z sytuacyjnym zamknięciem klatki piersowej. W ostatnim etapie wypełnia się jamę opłucnej roztworem antybiotyków i szczelnie ją zamyka. Wyniki. Doraźne wyleczenie uzyskano u 14 (86,7 proc.) chorych. Przebieg pooperacyjny u tych chorych był prawidłowy. Nawrót choroby zaobserwowano u 2 chorych. W całej grupie nie zanotowano zgonów w okresie poopearcyjnym ani też zgonów odległych z powodu progresji nowotworowej. Okres obserwacji po przeprowadzonym leczeniu wynosi 7 - 71 miesięcy. Wnioski. Metoda Wedera jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia ropniaków opłucnej po pneumonektomii, szczególnie przydatnym u chorych bez przetoki oskrzelowej. Można ją stosować niezależnie od sposobu dojścia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Evaluation of Weder's method of treatment of pleural empyema following pneumonectomy. Material and methods. The study group comprised 15 patients with morbidity due to surgical treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). The method consists in a three stage opening of the postresection cavity and the elimination of pyogenic membrane. The first two openings were terminated by pleural cavity cleaning by means of towels soaked in betadine. The final stage consisted in pleural cavity filling with selected antibiotics, followed by thorax closure. Results. Complete recovery was noted in 13 (86.7 p.c.) patients. Two patients demonstrated complication recurrence. There were no hospital deaths nor distant mortality due to disease progression. The observation period following pneumonectomy ranged between 7 - 71 months. Conclusions. Weder's method is safe and effective in the teratment of pleural empyemas following penumonectomy. This method is especially helpful in patients with pleural cavity inflammation without an active bronchial stump fistula.


  22/63

  Tytuł oryginału: Rzadki typ przecieku na poziomie przedsionków.
  Tytuł angielski: Anroofed coronary sinus - a rare congenital anomaly.
  Autorzy: Szymański Piotr, Wójcik Anna Weronika, Jakubowska Ewa, Klisiewicz Anna, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.564-565, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  23/63

  Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna ocena koncentratów zup typu instant.
  Tytuł angielski: Microbilogical assessment of instant soup powders.
  Autorzy: Wójcik-Stopczyńska Barbara, Falkowski Joachim, Jakubowska Barbara
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.149-156, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania mikrobiologiczne 37 koncentratów zup instant typu "gorący kubek", dostępnych w sieci handlowej, pochodzących od czterech krajowych producentów. W badanych koncentratach nie występowały bakterie chorobotwórcze, a jakość mikrobiologiczna większości z nich była zgodna z wymaganiami określonymi w normie. Odnotowano różnice w zanieczuszczeniu mikrobiologicznym koncentratów różnych producentów.

  Streszczenie angielskie: The microbiological conditions of instant soup powders purchased in retail network has been assessed. The study included 37 instant soups (8 types) manufactured by four Polish companies. The microbiological quality of a majority of soup powders fulfilled the requirements of the standard. No pathogenic bacteria (Salmonella, E. coli and Staphylococcus aureus) were detected, nor were ther any spores of sulphitereducing anaerobic bacteria found. However, some samples of powders, mainly from one manufacturer, did have an excessive total number of bacteria ( 10**5 cfu/g) and a reduced (down to 0,01g) level of coliform count. Aerobic bacteria occurring in powders, were of vegetative and spore forms and exhibited the activity of amylo-, lipo-and proteolytic exoenzymes. The quantity of moulds did not exceed 100 cfu/g a majority of samples. They were mainly represented by Penicillium sp., Aspergillus sp., Alternaria sp. and Cladosporium sp.


  24/63

  Tytuł oryginału: Effects of porcine galanin, galanin(1-15)NH2 and its new analogues on glucose-induced insulin secretion.
  Autorzy: Ruczyński Jarosław, Cybal Magdalena, Wójcikowski Czesław, Rekowski Piotr
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Porcine galanin (pGAL), its 15-amino-acid-residue fragment and five new analogues modified in positions 4, 6 or 14 were tested for their effects on glucose-induced insulin secretion from isolated rat pancreatic islets of Langerhans. In vitro insulin secretion was studied during static incubation. All peptides were tested at two concentrations: 100 nM and 1 ćM. The insulin level in the presence of 10 mM of glucose was a reference for all experiments. Our studies have shown that porcine galanin and its fragment GAL(1-15)NH2 at all concentrations tested inhibit glucose-induced insulin secretion. However, the modifications of the amino acod sequence of galanin caused changes in the interaction of GAL with its receptors, consequently yielding peptides that showed reverse activity as compared to pGAL or GAL(1-15)NH2. Finally, we have found three analogues: [Cit14]GAL(1-15)-NH2, [Hse6]GAL(1-15)NH2 and [Cle4]GAL(1-15)NH2, which were able to stimulate glucose-induced insulin secretion and also antagonized inhibitory effect of pGAL. Other two galanin analogues: [D-Leu4]GAL(1-15)NH2 and [des-Leu4]GAL(1-15)NH2 showed a rather weak agonistic activity. Our observations suggest that positions: 4, 6 and 14 in the amino acid sequence of galanin may play an important role in the high-affinity binding of GAL to its receptors and biological action in perfused rat pancreas.


  25/63

  Tytuł oryginału: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wójcik Adam, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.230-236, il., bibliogr. 8 poz. sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej. Omówiono zasady leczenia zaostrzeń w domu pacjenta, na izbie przyjęć, oddziale szpitalnym oraz oddziale intensywnej opieki medycznej. Zwrócono uwagę na sposoby monitorowania zaostrzeń, dawkowanie i sposób podawania leków oraz zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: In this article the principles of home and hospital - based management of exacerbation's of bronchial asthma are presented. The attention was paid to the monitoring of exacerbation, drug therapy and the management of life threatening cases.


  26/63

  Tytuł oryginału: Napromienianie połowy ciała (HBI) w paliatywnym leczeniu mnogich przerzutów nowotworowych - obecne poglądy.
  Tytuł angielski: Half body irradiation (HBI) in palliative treatment of multiple cancer metastases - contemporary evaluation.
  Autorzy: Wójcik Magdalena, Ząbek Magdalena, Rzeźnik Daniel, Skóra Tomasz, Sas-Korczyńska Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.395-399, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności napromieniania połowy ciała (HBI) w porównaniu z alternatywnymi metodami paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. HBI jest skuteczną i bezpieczną techniką postępowania paliatywnego, po której szybko uzyskuje się zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych. Współczynnik zmniejszenia dolegliwości bólowych waha się od 67 do 84 proc., z czego całkowite zniesienie bólu obserwuje się u 20 - 73 proc. chorych. U 80 proc. chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych obserwuje się w ciągu 7 dni po FBI, z czego u 25 - 70 proc. chorych efekt ten jest obserwowany w ciągu pierwszych 24 - 48 godz. po zastosowanym leczeniu. Średni czas trwania pozytywnego efektu paliatywnego wynosi 3 - 5 mies. HBI stosowane jest jako jednorazowe napromienianie (SD-HBI) lub w sposób frakcjonowany (F-HBI). Frakcjonowane HBI umożliwia podanie wyższej dawki całkowitej przy zmniejszeniu ryzyka powikłań. W FBI z kolei stosowanie jednorazowego HBI wymaga krótszej hospitalizacji i pozwala na szybkie uzyskanie pozytywnego efektu paliatywnego. Badania nad wpływem czynników zwiększających skuteczność HBI: mizonidazolu, nikotynamidu, hemopoetycznych czynników wzrostu nie wykazały ich jednoznacznej efektywności, a wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych. HBI jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. Pozwala hamować progresję przerzutów, powoduje zmniejszenie liczby ognisk nowotworu, poprawia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to evaluate the efficacy of HBI as a method of palliative treatment of multiple cancer metastases and compare it with other alternate methods of radiotherapy. The sources of the analysis are articles available in Medline base. HBI is an efficient and safe method of palliative treatment which has the potential to improve completely or partially pain response. The overall response rate of HBI was 67 - 94 p.c. with a 20 - 73 p.c. complete response rate. The pain decrease is observed in 25 - 70 p.c. patients during the first 24 - 48 hours after HBI, and had been performed in 7-day time in 80 p.c. patients. HBI is applied as one-single dose (SD) or fractionation scheme (F-HBI). The fractionation HBI gives a chance to apply higher total dose while a decrease in the risk of adverse effects. However, one-single dose HBI recquires shorter hospitalization and enchances earlier positive paliative effects. Other from of HBI therapy is combination of HBI and local radiotherapy (LFI) which increases efficacy of these treatments alone. Such combination allows to decrease the risk of pain progression and the pain free survival is longer. Some studies comparing efficacy of HBI with therapies providing additional factors that had been expected to improve efficacy of radiotherapy (misonidasole, nicotinamide), or decreased complications (G-CSF, GM-GSF) were also considered in this review. However, they do not directly indicate the prevall of such combinations ...


  27/63

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  28/63

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation of parvalbumin- and calbindin-containing neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Klejbor Ilona, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.89-96, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the parvalbumin- ad calbindin-containing cells in the hippocampus was conducted on 30 rat brains of various postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30, P60 and P180. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and parvalbumin (PV) or calbindin (CB) were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that the pattern of cholinergic innervation of calbindin- and parvalbumin-immunoreactive hippocampal neurones shows some differences. During development as well as in the adult species cholinergic terminals preferentially innervate CB-containing neurones, while cholinergic terminals on PV-containing cells were observed rarely. Cholinergic endings on the CB-ir neurones are localised both on their somata and dendrities, whereas on PV-ir cells they form synaptic contact predominantly with processes. In spite of the unquestionable cholinergic influence particularly on CB-ir cells, the number of cholinergic endings suggests that this input seems not to be crucial for the activity of the studied cell populations.


  29/63

  Tytuł oryginału: Modulation by cationic amphiphilic drugs of serine base-exchange, phospholipase D and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells.
  Autorzy: Bobeszko Marta, Czajkowski Rafał, Wójcik Magdalena, Sabała Paweł, Lei Lingsheng, Nalepa Irena, Barańska Jolanta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.483-493, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We aimed to assess the effect of three drugs belonging to amphiphilic cations, imipramine, amitriptyline and propranolol, on lipid synthesis and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells. Antidepressants, imipramine and amitriptyline, had a stimulatory effect on [14C]serine incorporation into phosphatidylserine. Similar effect was induced by propranolol, antidysrhythmic drug and an antagonist of á-adrenergic receptor, but not by isoproterenol, a selective agonist of this receptor. Stimulation of serine base-exchange activity by amphiphilic cations occured at concentration as low as 5 - 25 ćM that may be reached during clinical treatment. At much higher concentration (250 ćM), those drugs also stimulated phospholipase D-mediated synthesis of [14C]phosphatidylethanol and blocked phorbol ester-induced, protein kinase C-dependent phospholipase D activity. The latter effect already occurred at low (25 ćM) concentration of drugs. We have also shown that treatment of the cells with amphiphilic cations (1 mM) produced only a weak incrase in the intracellular Ca2+ concentration and did not affect Ca2+ release from the intracellular stores evoked by nucleotide receptor agonists, ATP and ADP. In contrast, this treatment strongly diminished an unspecific leak of Ca2+ from the endoplasmic reticulum caused by thapsigarin and ionomycin. Mianserin, which is not cationic amphiphilic drug, did not affect phosphatidylserine synthesis and phospholipase D activity and produced heterogenous and chaotic Ca2+ responses. Our results suggest that imipramine, amitriptyline and propranolol may modulate lipid synthesis and intracellular calcium signaling independently of theis action on membrane receptors, most probably by modification of the physicochemical properties of cell membranes.


  30/63

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  31/63

  Tytuł oryginału: Acute renal failure in patients with rhabdomyolysis.
  Autorzy: Sułowicz Władysław, Walatek Bogusław, Sydor Antoni, Ochmański Władysław, Miłkowski Andrzej, Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka, Szumilak Dorota, Kraśniak Andrzej, Łonak Hanna, Wójcikiewcz Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR24-CR27, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Rhabdomyolysis is a relatively rare, not alwayd diagnosed causes of acute renal failue (ARF). This fact motivated us to present the results of ARF treatment in the course of this polyetiological clinical syndrome. Material/Methods: The analysis was performed on 84 patients (6 F, 78 M) ranging in age from 18 to 82 years (mean 46.5), in whom rhabdomyolysis was diagnosed based on clinical manifestation and laboratory test results (CPK, GTP, GOT, LDH). Results: The most frequent cause of rhabdomyolysis was alcoholic intoxication (41 patients), often accompanied by hypothermia (15 patients) or trauma (30 patients) isoalted trauma was found in 30 patients, epileptic seizure in 5, and physical exercise in 1 case. In 17 patients, besides alkohol consumption, trauma or epileptic seizure, the use of tranquilizers, anticonvulsants, or narcotic drugs was additonally noted. 78 patients developed ARF requiring dialysis therapy; 49 patients recovered, 5 required maintenance dialysis, and 30 died. Conclusions: During the initial phase of ARF in the course of rhabdomyolysis dynamic increases in serum urea and creatinine were observed, as well as a tendency to hyperkalemia. The treatment results and mortality rate in our study group were primarily influenced by the patients' general condition at admisssion, as well as the extent of organ damage caused by the primary etiological factor. Favorable treatment results were obtained especially in those patients who were hospitalized in a nephrological center, while the worst outcomes were noted in those patients dialyzed in intensive care units, most with multiple trauma.


  32/63

  Tytuł oryginału: Carcinoembryonic antigen, squamous cell carcinoma antigen, CYFRA 2I-I, and neuron-specific enolase in squamous cell lung cancer patients.
  Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Reinfuss Marian, Kołodziejski Leszek
  Źródło: Clin. Chem. 2002: 48 (11) s.1931-1937, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Carcinoembryonic antigen (CEA), squamous cell carcinoma antigen (SCC-Ag), and CYFRA 21-1 are the most useful markers for non-small cell lung cancer (NSCLC), but neuron-specific enolase (NSE) is a tumor marker of choice for SCLC. The determination of NSE in NSCLC could allow selection of patients with neuroendocrine features. NSCLC patients whose tumors have neuroendocrine properties may be more responsive to chemotherapy; however, these tumors have been reported to be more aggressive. Tumor markers are not suitable for diagnosis; their principal applications are in monitoring of therapy and prognosis. Methods: Tumor markers were measured in 200 untreated patients with squamous cell lung cancer (SQC) and a reference group (n = 220; 124 healthy persons and 96 patients with nonmalignant lung disease). CEA and SCC-Ag were measured by microparticle enzyme immunoassays on Abbott AxSYM and IMx analyzers. CYFRA 21-1 and NSE were measured by electrochemiluminescence immunoassays on the Roche Elecsys 2010. Results: CEA, SCC-Ag, CYFRA 21-1, and NSE were increased above the cutoffs in 26 p.c., 32 p.c., 67 p.c. and 28 p.c. of tested patients, respectively. The area under the ROC curve for CYFRA 21-1 was higher than those for CEA, SCC-Ag, and NSE (SQC vs controls). CYFRA 21-1 and CEA were significantly higher in advanced SQC than in early stages of disease (P 0.0001 and P 0.0004, respectively). In multivariate analysis of survival, CYFRA 21-1 was an independent but nonspecific prognostic factor in the operable group of SQC patients, whereas NSE was an independent...


  33/63

  Tytuł oryginału: Inhibition and possible induction of rat CYP2D after short- and long-term treatment with antidepressants.
  Autorzy: Daniel Władysława A., Haduch A., Wójcikowski J.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (11) s.1545-1552, il., tab., bibliogr. [45] poz.
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the influence of tricyclic (imipramine, amitriptyline, clomipramine, despiramine), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs: fluoxetine, sertraline) and novel antidepressant drugs (mitrazapine, nefazodone) on the activity of CYP2D, measured as a rate of ethylmorphine )-deethylation. the reaction was studied in control liver microsomes in the presence of the antidepressants, as well as in microsomes of rats treated intraperitoneally for one day or two weeks (twice a day) with pharmacological doses of the drugs (imipramine, amitriptyline, clomipramine, nefazodone 10 mg kg**-1 i.p.; desipramine, fluoxetine, sertaline 5 mg kg**-1 i.p.; mitrazapine 3 mg kg**-1 i.p.), in the absence of the antiderpressants in-vitro. Antidepressants decreased the activity of the rat CYP2D by competitive inhibition of the emzyme, the potency of their inhibitory effect being as follows: clomipramine(Ki = 14 ćm) sertraline ÷ fluoxetine (Ki = 17 and 16 ćm, respectively) imipramine ÷ amitripine (Ki = 26 and 25 ćm, respectively) desipramine (Ki = 44 ćm) nefazodone (Ki = 55 ćm) mirtazapine (Ki = 107 ćm). A oneday treatment with antidepressants caused a significant decrease in the CYP2D activity after imipramine, fluoxetine and sertraline. After prolonged administration of antidepressants, the decreased CYP2D activity produced by imipramine, fluoxetine and sertraline was still maintained. Moreover, amitriptyline and nefazodone significantly decreased, while mirtazapine increased the activity of the enzyme...


  34/63

  Tytuł oryginału: Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after coronary artery by-pass grafting.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Stążka Janusz, Wójcik Maciej, Krawczyk Elżbieta, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.131-146, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Korzystne wyniki leczenia niewydolności serca za pomocą stałej jednoczesnej stymulacji obu jego komór sugerują możliwość uzyskania poprawy parametrów hemodynamicznych również u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, u których w celu czasowej stymulacji serca zwykle implantuje się parę elektrod na przedniej ścianie prawej komory. Potencjalne możliwości stymulacji dwukomorowej skłoniły autorów do zmiany sposobu implantacji komorowych elektrod nasierdziowych: jedną z elektrod komorowych umieszczono na przedniej ścianie prawej komory, a drugą - na ścianie lewej komory. Cel pracy: Ocena warunków technicznych nasierdziowej stymulacji komór i stymulacji dwukomorowej oraz zbadanie wpływu różnych typów komorowej stymulacji epikardialnej na wartości podstawowych parameterów elektrofizjologicznych i hemodynamicznych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych. Materiał i metody: U 21 pacjentów w wieku 51 - 68 lat (średnia 62,0 lat), w czasie ś ednio 3,2 doby po zabiegu zbadano parametry sterowania i stymulacji komór w różnych konfiguracjach połączeń elektrod. U 6 spośród nich dodatkowo oceniono zmiany rzutu serca oraz wartości ciśnień systemowych podczas różnych sposobów stymulacji. Wyniki: Badania wykazały, że warunki stymulacji i sterowania uzyskiwane z elektrody do czasowej stymulacji serca umieszczonej na lewej komorze nie są istotnie gorsze od analogicznych uzyskiwanych z elektrody prawokomorowej, choć sama implantacja jest nieco bardziej kłopotliwa. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Favourable effects of permanent simultaneous pacing both of ventricles in patients with congestive heart failure suggested possibility of improvement of hemodynamic parameters in patients after cardiosurgery if classic epicardial right ventricualr pacing is replaced with biventricular pacing. It inclined us to place additional (second) ventricular epidardial lead in paraseptal apical region of left ventricle. The aim of the study was evaluation pacing and sensing conditions during temporary right ventricle, left ventricle and both of ventricles pacing using different lead configurations. The second goal of the study was examination and comparison of values of QRS duration and hemodynamic parameters during sinus rhythm and temporary cardiac pacing with different modes in patients after cardiosurgery. Material and methods: In 21 patients aged 51 - 68 years (mean 62 years) during average 3.2 days afte CABG, epicardial ventricular pacing and sensing conditions were tested using different modes and leads configurations; in 6 patients caridac output and arterial pressures were examined during sinus rhythm, atrial pacing adn compared ventricular pacing modes. Results: Left ventricular pacing conditions were comparable to right ventricular ones but location of epicardial left ventricular lead was slightly more terrible. Effective biventricular pacing was possible in most of patients. Due to realitively high pacing threshold during monoventricular pacing (3-4 ...


  35/63

  Tytuł oryginału: Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej.
  Tytuł angielski: Case history of the patient after sternum and ribs fracture complicated with constrictive pericarditis in a remote follow-up.
  Autorzy: Lusawa Tomasz, Wójcik Anna, Różański Jacek, Ginda Krzysztof, Włodarska Elżbieta K., Siudalska Hanna, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.169-173, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letneigo pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę lecznia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Constrictive pericarditis in rarely seen nowadays. We reported a cae of 42-year-old patients who was referred to our department in order to establish indication for cardiovascular management. About six month ago he was injured in a car accident. Subsequently he developed constrictive pericarditis caused by direct damage of pericardium by bone parts. Due to severe clinical manifestation of the disease he was operated on with peeling off the thick and calcified pericardium. He was free from the constrictive pericarditis symptoms just after surgery and remains stable in 5 month follow-up.


  36/63

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation and calretinin-immunoreactive neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.7-14, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the hippocampal calretinin-containing cells was conducted on 28 rat brains of postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30 and P60. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and calretinin were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that during development as well as in adult species calretinin-containing neurones in teh rat hippocampus form sparse synaptic contact with VAChT-ir terminals. It seems probable that cholinergic innervation is not crucial for the functioning of CR-ir cells - probably they remain under the greater influence of a system other than the cholinergic system.


  37/63

  Tytuł oryginału: Perazine as a potent inhibitor of human CYP1A2 but not CYP3A4.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Pichard-Garcia Lydiane, Maurel Patrick, Daniel Władysława A.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.407-410, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The effects of perazine on the activities of CYP1A2 and CYP3A4 in a primary culture of human hepatocytes of one patient were studied in vitro. The CYPs activities were assessed by measuring the rate of acetanilide 4-hydroxylation (CYP1A2) and cyclosporine A oxidation (CYP3A4) after treatment with TCDD (a CYP1A subfamily inducer) or rifampicin (mainly a CYP3A4 inducer). The amounts of the metabolities formed in hepatocytes were assayed in the extracellular medium using the HPLC method. TCDD and rifampicin induced the formation of 4-hydroxyacetanilide and cyclosporine A metabolities (monohydroxycyclosporine A, dihydroxycyclosporine A, N-desmethylcyclosporine A), respectively. The formation of 4-hydroxyacetanilide was strongly inhibited by three different concentrations of perazine (10, 25 and 50 ćM) reaching 8,3 and 2 p.c. of the control value, respectively. In the case of CYP3A4 activity, no such an effect of perazine was observed. Perazine showed only a week inhibition of the activity of cyclosporine A oxidase (to 96-86 p.c. of the control value). The obtained results suggest a strong inhibitory effect of perazine on human CYP1A2 activity with predicted Ki value similar to those of the known for CYP1A2 inhibitors, such as furafylline and fluvoxamine.


  38/63

  Tytuł oryginału: Podobieństwa i różnice w rozwoju przedmurza i zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika w badaniach stereologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Sławomir, Moryś Janusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anatomii, Zakład Anatomii i Neurobiologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 204 s. : il., bibliogr. 237 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • in vitro


  39/63

  Tytuł oryginału: Aktywność fosforylazy tymidynowej oraz neoangiogeneza w raku jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Bieńkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 80 k. : tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20174

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  40/63

  Tytuł oryginału: Związek wysokości monitorowanego ambulatoryjnie ciśnienia tętniczego krwi z insulinemią i glikemią na czczo u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi w wieku przedmenopauzalnym.
  Tytuł angielski: The association between ambulatory blood pressure and fasting insulin and glucose plasma levels in normotensive premenopausal women.
  Autorzy: Płoszyński Andrzej, Sobiczewski Wojciech, Kusiak Elżbieta, Curyłło Bartosz, Koprowski Andrzej, Fijałkowski Marcin, Wójcikowski Czesław, Mielnik Jerzy, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.35-43, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone stężenia glukozy i insuliny w osoczu krwi są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Niewiele jest doniesień na temat związku insulinemii i glikemii na czczo z ciśnieniem tętniczym krwi u kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w wieku przedmenopauzalnym. Celem pracy była ocena wpływu stężenia insuliny i glukozy na czczo na profil dobowy ciśnienia tętniczego u kobiet z prawidłowym ciśnieneim w wieku przedmenopauzalnym. Materiał i metody. Badanie wykonano w grupie 88 kobiet (średni wiek 46 ń 4 lata) bez nadciśnienia tętniczego w wywiadzie, wśród których były 22 kobiety zdrowe, 33 pacjentki z zespołem policystycznych jajników, a 33 wykazywały zaburzenia sekresji estrogenów. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego (SBP i DBP). Wyniki. Wykazano istotną korelację między stężeniem insuliny na czczo a średnim dobowym skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętniczym. Współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,41, p 0,001 i r = 0,33, p 0,002. Glikemia na czczo znamiennie korelowała ze średnim ciśnieniem skurczowym (r = 0,28, p 0,001). Nie było istotnego związku glikemii z ciśnieniem rozkurczowym. Stężenie insuliny na czczo było statystycznie znamiennie związane zarówno z ciśnieniem skurczowym w ciągu dnia i w nocy (współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,36, p 0,001 i r = 0,42, p 0,001), jak i ze średnim ciśnieniem rozkurczowym w cią u dnia i w nocy (odpowiednio: r = 0,28, p 0,01 i r = 0,32, p 0,002)...


  41/63

  Tytuł oryginału: 6 lat cholecystektomii laparoskopowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie
  Autorzy: Kortylewski Tadeusz, Gołąb Jan, Wójcik Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.176-179, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/63

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Adamczyk Teresa, Wójcik Krystyna, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.413-422, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady, epidemiologię, obraz kliniczny oraz zasady profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży.


  43/63

  Tytuł oryginału: Udział izoenzymów cytochromu P-450 (CYP) w metabolizmie neuroleptyków pochodnych fenotiazyny u człowieka.
  Tytuł angielski: Contribution of cytochrome P-450 (CYP) isoenzymes to the metabolism of phenothiazine neuroleptics in humans.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Daniel Władysława
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.125-127, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  44/63

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność antracyklin i innych leków przeciwnowotworowych. Diagnostyka i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Anthracycline - induced cardiotoxicity and other anticancer drugs. Diagnosis and prevention.
  Autorzy: Karczmarek-Borowska Bożenna, Ładna Ewa, Wójcik Jarosław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.167-177, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie leczenia chemicznego w chorobach nowotworowych może wiązać się z wieloma niepżądanymi działaniami. Ważnym powikłaniem jest wpływ leków przeciwnowotworowych na mięsień sercowy. Celem naszego opracowania jest przegląd najczęściej stosowanych cytostatyków, po których może wystąpić niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, diagnostyka tych zmian oraz próba zapobiegania pojawieniu się kardiotoksyczności.


  45/63

  Tytuł oryginału: Effect of static handgrip on plasma adrenomedullin concentration in patients with heart failure and in healthy subjects.
  Autorzy: Krzemiński K., Kruk B., Wójcik-Ziółkowska E., Kozera J., Cybulski G., Nazar K[rystyna]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.199-210, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Adrenomedullin (ADM) release is enhanced in pheochromocytoma, chronic heart failure (HF), hypertension and renal diseases. This study was designed to test the hypothesis that ADM secretion increases also in response to acute stimuli, such as static effort and to compare plasma ADM response to this stimulus in patients with chronic HF and healthy persons. Eight male HF patients (II/III class NYHA) and eight healthy subjects (C) performed two 3-min bouts of static handgrip at 30 p.c. of maximal voluntary contraction, alternately with each hand without any break between the bouts. At the end of both exercise bouts and in 5 min of the recovery period, plasma ADM and catecholamines were determined. In adition, heart rate, blood pressure, and stroke volume (SV) were measured. The baseline plasma ADM and noradrenaline levels were higher, whilst plasma adrenaline and SV were lower in HF patients than in C group. The 1 st exercise bout caused an increase in plasma ADM from 3.32 ń 0.57 to 4.98 ń 0.59 pmol 1-1 (p 0.01) in C and from 6.88 ń 0.58 to 7.80 ń 0.43 pmolú1-1 (p 0.02) in HF patients. The 2nd exercise bout did not produce further elevation in plasma ADM and during recovery the hormone concentration declined to pre-exercise or lower values. There were no differences between groups in exercise-induced increases in plasma ADM. Plasma ADM correleated with SV (r=-0.419) and with noradrenaline concentrations (r = 0.427) . It is concluded that static exercise causes the short-lasting in plasma ADM conccentration which is similar in healthy subjects and in patients with mild heart failure.


  46/63

  Tytuł oryginału: Nadkomorowe tachyarytmie : częsta przyczyna krótkotrwałych hospitalizacji
  Autorzy: Wójcik Maciej, Ruciński Piotr
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.219-224, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  47/63

  Tytuł oryginału: Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR for human papillomavirus detection in cervical cytology.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss J., Wójcikowski C.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.253-260, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: Persistent genital infection with a "high oncogenic risk" type of human papillomavirus (HPV) is considered to be essential for development of most cervical carcinomas. Therefore, HPV DNA detection in cervical cells could be helpful in prevention and treatment of cervical cancer. Materials and methods: We describe here a simple method for qualitative estimation of the quantity of HPV DNA in cervical smears using polymerase chain reaction (PCR) with internal standard (IS). The assay uses a homologous internal standard (IS), a plasmid containing a modified fragment of E6 HPV16 sequence that is co-amplified with the wild-type target sequence in the same vial and with the same pair of primers. Results: The co-amplification reaction generates two fragments of different size that can be clearly distinguished by gel electrophoresis without a need of restriction enzyme digestion. Conclusions: This method minimises the variability of the efficiency of the PCR technique. Application of these qualitative PCRs is useful for clinical follow-up and could be helpful for elucidating the pathogenic roles of HPV in cervical cancer.


  48/63

  Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna otoczenia stawu biodrowego w obrazach MR.
  Tytuł angielski: Clinical anatomy in the vicinity of the hip joint in magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz Sz., Kluczewska Ewa, Kaleta Marek, Wójcik Krzysztof, Kluczewska-Zygan Katarzyna, Konopka Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.667-672, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Analizie poddano obrazy uzyskane w badaniu MR miednicy u 24 pacjentów kierowanych do badania narządów miednicy małej, u których w badaniu MR nie stwierdzono patologii w zakresie stawów biodrowych. Wyniki i wnioski. W oparciu o znajomość anatomii opisowej i topograficznej otoczenia stawu biodrowego zidentyfikowano na uzyskanych obrazach głównie struktury kostne stawu biodrowego oraz otaczające go mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy. Zaproponowano kliniczny podział mięśni otaczających staw biodrowy.

  Streszczenie angielskie: Background. MRIs were obtained from 24 patients with suspicion of small pelvis pathology, with no indication of hip joint pathology. Results and conclusions. Based on the normal descriptive and topographical anatomy of the hip joint and its vivinity, the authors identified onthe MRIs the main bony, muscular, vascular and nervous structures comprising and surrounding the hip joint. A clinical division of the muscles surrounding the hip joint is proposed.


  49/63

  Tytuł oryginału: Czas laktacji jako wskaźnik kliniczny w zespołach klimakterycznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Renata, Klimek Rudolf (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Endokrynologii i Płodności w Krakowie
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20427

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  50/63

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  51/63

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie tętniaków i przetok zatok Valsalvy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of Valsalva sinus aneurysms and fistulas.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Kapelak Bogusław, Wójcik Sławomir, Piątek Jacek, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.957-961, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniaki i przetoki zatok Valsalvy (TZV; PZV) są rzadką wadą serca i stanowią jedynie kilka procent wad lewego ujścia tętniczego. Etiologia TZV i PZV może być wrodzona lub nabyta. Materiał i metoda: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji w latach 1978-2002 operowano 40 chorych (27 M; 13 K) z powodu anomalii zatok Valsalvy, co stanowiło 1 proc. wszystkich operacji w krążeniu pozaustrojowym. U 18 chorych rozpoznano tętniak (TZV), a u 22 chorych przetokę (PZV). Etiologię zapalną potwierdzono u 22 chorych. Anomalia dotyczyła głównie prawej bezwieńcowej zatoki Valsalvy - 75 proc. PZV penetrowały u 20 chorych do prawego serca. Wśród wad towarzyszących najczęściej występowała niedomykalność zastawki aortalnej. W przypadku 80 proc. chorych z TZW zastosowano allogenny wszczep, natomiast u 70 proc. chorych z PZV wykonano zeszycie szwami materacowymi na podkładkach. Wady towarzyszące korygowano jednoczasowo. U 9 chorych wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną. Wyniki: W badanej grupie chorych stwierdzono 2 zgony wczesne i trzy odległe. Reoperacji (z dobrym wynikiem) wymagało 4 chorych. Po operacji w końcowym okresie obserwacji 1 chory z TZV znajdował się w III klasie NYHA a pozostali pacjenci I/II klasie NYHA (p 0,001). Obiektywna ocena chorych okazała się zgodna z oceną subiektywną. Po operacji 24 chorych (70 proc.) prowadzi życie w pełni normalne. W badaniach echokardiograficznych potwierdzono skuteczność zastosowanych technik operacyjnych. Wnioski: 1. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Valsalva sinus aneurysms and fistulas (ASV; FSV) are rare aortic pathologies and present in only a few percent of patients with aorta and/or left arterial orifice disease. Etiology of ASV and FVS is congenital and acquired. Materials and methods: 40 patients (pts) were operated on in the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology from 1978 to 2002 due to pathology of Valsalva sinus ( 1 p.c.) of all operations in ECC). 18 pts were diagnosed with Valsalva sinus aneurysm and 22 with its fistula. Inflammatory etiology was confirmed in 22 pts (5 p.c.). Most common pathology was localized in the right and/or coronary lacking Valsalva sinus (30 pts - 75 p.c.). FSV penetrated into the right atrium or ventricle in 20 pts (91 p.c.). Among accompanying pathologies aortic valve insufficiency was most frequently found. In 80 p.c. of pts with ASV aortic allografts were implanted. In 70 p.c. of pts with FSV, fistula was sutured with interrupted pledgeted mattress sutures. Accompanying anomalies were corrected simultaneously. Mechanical aortic valve was implanted in 9 pts. Results: 2 pts died in the early postoperative period and 3 in the follow up. Reoperation (with good results) was performed in 4 pts. At discharege all pts were in NYHA I/II except 1 pt in NYHA III. Objective estiamtion of patient's cardiopulmonary sufficiency did not differ from the subjective one. 24 pts performed normal life activities after operation. The echocardiography ...


  52/63

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  53/63

  Tytuł oryginału: Taste perception of cigarette smokers.
  Tytuł polski: Percepcja smakowa u palaczy tytoniu.
  Autorzy: Gromysz-Kałkowska Kazimiera, Wójcik Kazimiera, Szubartowska Ewa, Unkiewicz-Winiarczyk Aneta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.143-154, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  54/63

  Tytuł oryginału: Thioridazine-fluoxetine interaction at the level of the distribution process in vivo.
  Autorzy: Wójcikowski Jacek, Daniel Władysława A.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.647-654, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aimed of the present study was to investigate the effect of the distribution interaction between thioridazine and fluoxetine in vivo. Experiments were carried out on male Wistar rats. Animals received thioridazine and fluoxetine separately or jointly, at a dose of 10 mg/kg ip. Concentrations of thioridazine and its metabolites and fluoxetine in the plasma and tissues were measured at 1 h after administration of the drugs (HPLC). Effects of distribution interactions were estimated on the basis of the calculated tissue/plasma and lysosome-poor/lysosome-rich tissue concentration ratios, considering the heart and muscles as lysosome-poor tissues and the lungs, liver and kidneys as lysosome-rich ones. Fluoxetine diminished the tissue/plasma concentration ratio of thioridazine for the lungs, but elevated this ratio for the muscles and heart. On the other hand, thioridazine elevated the brain/plasma and heart/plasma concentration ratios of fluoxetine. Consequently, the thioridazine lysosome-poor/lysosome-rich tissue concentration ratios significantly increased in the presence of fluoxetine. At the same time, thioridazine raised (or showed such a tendency) the heart/lysosome-rich tissue concentration ratios of fluoxetine not changing significantly the muscles/lysosome-rich tissue concentration ratios of the antidepressant. The presented results provide evidence that the distribution interactions between thioridazine and fluoxetine observed in vitro occur also in vivo, leading to a shift of the drugs from organs rich in lysosomes to those poor in these organella, in particular....


  55/63

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  56/63

  Tytuł oryginału: Zastosowanie łanćuchowej reakcji polimerazy - PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.
  Tytuł angielski: The application of polymerase chain reaction - PCR to diagnosis of human papillomavirus - HPV infection.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.53-60, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność DNA wirusów HPV stwierdza się w rakach szyjki macicy w około 70-99 proc. przypadków. Celem pracy było opracowanie prostej metody detekcji DNA HPV w celu klinicznego jej zastosowania. DNA uzyskano z wymazów z kanału szyjki macicy od 107 pacjentek. Materiał izolowano metodą kolumienkową. Średnio około 80 ng DNA genomowego (matrycowego) wykorzystywano do przeprowadzenia pojedynczej reakcji PCR. Każdy matrycowy DNA podlegał amplifikacji z udziałem dwóch par primerów w osobnych probówkach reakcyjnych. Pierwsza para primerów pU-1M/pU-2R pozwalała na identyfikację wirusów zaliczanych do grupy wysokiego i średniego ryzyka onkologicznego: HPV16, 18, 31, 33, 39, 52b i 58. Sekwencja tej pary primerów odpowiadała w około 75-95 proc. sekwencji genu E6 (pU-1M) i E7 (pU-2R) tych wirusów. Druga para primerów pU-31B/pU-2R umożliwiła natomiast identyfikację DNA HPV zaliczanych do grupy niskiego ryzyka onkologicznego: HPV6 i 11. Detekcję zamplifikowanych produktów PCR, odpowiednio dla pary pU-1M/pU-2R i pU-31B/pU-2R - 230bp-270bp i 228bp, przeprowadzono w 10 proc. żelach poliakrylamidowych, barwionych metodą srebrową. W przypadku wyniku pozytywnego, określano typ wirusa, przeprowadzając analizę restrykcyjną uzyskanych produktów - PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). Wśród 107 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy, DNA wirusów HPV należących do grupy średniego i wysokiego ryzyka onkologicznego wykrytyo u 75 pacjentek (70,1 proc.). U 32 pacjentek (29,9 proc. nie wykazano obecności DNA wirusowego badanych typów w analizowanym materiale.

  Streszczenie angielskie: It is well known that the human papillomavirus is involved in cancerogenesis. The prevalence of HPV in cervical cancers is estimated to 70-99 p.c. cases. The aim of our work was to prepare the simple method of HPV DNA detected for clinical use. DNA for the research was obtained from cervical smears of 107 histopatologically confirmed cervical carcinoma patients. It was isolated with column procedure. In this study, any PCR reaction was performwed with 80 ng DNA at last. Any template DNA sample was amplified in two separate tubes using two different primers. 75-90 p.c. complementarity of pU-1M/pU-2R primers to gene E6 (pU-1M) and E7 (pU-2R) sequence of HPV enables identification of medium and high oncogenic. HPV types: 16, 18, 31, 33, 39, 52b, 58. Low oncogenic HPV types: 6, 11 are detected using pU-31B/pU-2R primers. Amplified PCR products, with pU-1M/pU-2R and pU-31B/pU-2R primers, 230-270bp respectively, were consequently detected in 10 p.c. polyacrylamide gels and silver stained. Confirmation of HPV/DNA presence resulted in PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) analysis to identify the type of the virus. In 107 cervical carcinoma patients, DNA of medium and high oncogenic HPV was detected in 75 cases (70.1 p.c.). Presence of many mentioned above HPV types were not confirmed in 32 patients (29.9 p.c.). This method is easy to do and very intensive. It allows to receive the result within one day.


  57/63

  Tytuł oryginału: Antygen karcinoembrionalny (CEA) - porównanie metod oznaczeń MEIA i TRACE.
  Tytuł angielski: Carcinoembryonic antigen (CEA) - comparison of two methods of determinations (MEIA vs TRACE).
  Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Tarapacz Jadwiga
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.129-136, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania dwóch metod oznaczania stężenia antygenu karcinoembrionalnego (CEA) w surowicy krwi. Jedna z nich należała do grupy metod heterogennych powszechnie stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Druga natomiast metoda opierała się o technikę homogenią. Uzyskane wyniki wykazały wysoką zgodność za wyjątkiem zakresu niskich stężeń CEA (poniżej 3 ng/ml). Może to być związane z różną czułością diagnostyczną porównywanych metod.

  Streszczenie angielskie: There was performed comparison of two methods of carcinoembryonic antigen concentration determinations in serum. One of them belongs to heterogenic methods group while next was representative of homogenic technics. THe results obtained both methods were very similar, except low CE A concentrations range (below 3,0 ng/ml). It may be connected with differences in analytical sensitivity of both methods.


  58/63

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna zmian stężenia CA 125 przed i po chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of Ca 125 concentration changes before and during first-line chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Kulpa Jan, Urbański Krzysztof, Tarapacz Jadwiga, Kojs Zbigniew, Wójcik Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.283-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia CA 125 przeprowadzono u 71 chorych na raka jajnika przed i w trakcie chemioterapii I rzutu. U każdej chorej dla oceny dynamiki zmian markera wyliczono współczynnik będący stosunkiem stężenia CA 125 po 6 cyklach chemioterapii do stężenia z okresu przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyjściowym poziomie markera, jego stężeniu po 6 cyklach chemioterapii oraz w wartościach wyliczonego współczynnika CA 125 6/CA 125 0 w zależności od wieku chorych i przeżycia 2-letniego. W grupie chorych bardziej zaawansowanych (III i IV wg FIGO) stwierdzono istotnie wyższe stężenia CA 125 przed chemioterapią oraz wartości współczynnika w porównaniu do chorych we wczesnych stadiach zaawansowania. Istotnie wyższe stężenia wyjściowe markera miały chore, u których nie uzyskano całkowitej remisji w wyniku leczenia I rzutu. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długość przeżycia całkowitego chorych pozostaje w istotnej zależności nie tylko względem parametrów klinicznych, ale również stężenia CA 125 z okresu przed i po 6 cyklach chemioterapii oraz poziomu współczynnika opisującego dynamikę zmian markera w trakcie leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że do niezależnych czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika, można zaliczyć oprócz stadium zaawansowania klinicznego również wyjściowe stężenie CA 125, a także układ: stężenie CA 125 przed i po 6 cyklach chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: CA 125 determinations were performed in a group of 71 patients with ovarian carcinoma before and during first-line chemotherapy. For evaluation of dynamics of CA 125 concentration changes for each patient was calculated as ratio of marker level after 6 course of chemotherapy to pretreatment concentration. There was a lack of significant differences in marker concentrations before treatment as well as after 6 courses of therapy and in values of calculated index CA 125 6/CA 125 0 in relation to age and survival of 2 years. In the group of advanced patients significantly higher level of CA 125 before chemotherapy and value of calculated index was found that in patients with early tages. Patients without remission after first-line chemotherapy had also significantly higher pretreatment level of marker. Univariate analysis confirmed that the total survival of patients was not only in relation to clinical parameters but also dependent on CA 125 level before and after chemotherapy, and index describing dynamics of marker level changes during treatment. Multivariate analysis revealed that independent prognostic factors in ovarian cancer patients are not only stage of disease but also pretreatment marker level and the complex of CA 125 concentrations before and after chemotherapy.


  59/63

  Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia wybranej populacji dorosłych z uwzględnieniem środowiskowego narażenia na ołów
  Autorzy: Wójcik Alicja, Niedzielski Artur, Wezgraj Wiktor, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.279-285, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  60/63

  Tytuł oryginału: Analiza chorób układu krążenia wybranej populacji dorosłych ze środowiska wiejskiego w aspekcie uwarunkowań środowiskowych
  Autorzy: Wójcik Alicja, Wezgraj Wiktor, Niedzielski Artur, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.323-330, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/63

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  62/63

  Tytuł oryginału: Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci.
  Tytuł angielski: Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. P. 1: Pathogenesis, clinical features and diagnosis.
  Autorzy: Wróbel Grażyna, Wójcik Dorota
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.317-322, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP) u dzieci jest najczęściej schorzeniem łagodnym i samoograniczającym się. W 10 proc. - 20 proc. przypadków choroba ma charakter przewlekły. Istnieje wiele klinicznych i laboratoryjnch danych potwierdzających immunologiczny patomechanizm ITP. W pracy omówiono zagadnienia związane z diagnostyką, obrazem klinicznym i ogólną strategią leczenia ITP.

  Streszczenie angielskie: Idiopathic thrombocytopenic pupura in children is usually a self-limited benign disease. Ten to 20 p.c. of children develop chronic ITP. There are many clinical and laboratory evidence for an immuno-pathogenetic mechanism of ITP. The issues regarding initial investigations, clincial manifestations and overall treatment options of ITP are below discussed.


  63/63

  Tytuł oryginału: Is the lung cancer among the hereditary malignancies?
  Autorzy: Krawczyk Paweł, Michnar Marek, Kieszko Robert, Król Anna, Wójcik Magdalena, Chocholska Sylwia, Milanowski Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.151-157, il., bibliogr. 17 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cancer familial agregation (CFA) reflects an inherited predisposition to the development of the benign and malignant tumours. In the classification, the most frequent are the hereditary breast, ovarian and colerated cancers, while the hereditary lung cancer (HLC) is not fully defined as a disorders of a genetic ground. The research involved a group of 92 patients suffering from the lung cancer and one of 80 subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as a control. Information from the questionnaire was used for drawing the genealogies considering the incidence of different types of cancers in the particular family. 19.55 p.c. families fulfilled criteria of CFA and 3.25 p.c. - of HLC in the lung cancer patients group. In contrast with the first group, only 3.75 p.c. families fulfilled the criteria of CFA and 1.25 p.c. families - of HLC in COPD patients group. The patients with lung cancer had greater overall risk of this cancer than the patients with COPD providing that the neoplams appeared in the first-degree relatives (OR=3.09, P=0.037). The crude odds ratio of lung cancer individuals having one family member with lung cancer was 2.25 in comparison with COPD subjects (P=0.05). On the basis of the results above, it can be assumed that the lung cancer may belong to the hereditary malignancies.

  stosując format: