Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WÓJCICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Kompedium ziołolecznictwa
Autorzy: Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy, Łoniewski Igor
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner [2002], 435, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 355-369, 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/13

  Tytuł oryginału: Adrenalektomia wideoskopowa - pięcioletnie doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Videoscopic adrenalectomy - five years experience.
  Autorzy: Lubikowski Jerzy, Kowalczyk Marek, Pynka Sławomir, Umiński Marek, Syrenicz Anhelli, Molęda Piotr, Mikołajczyk Katarzyna, Wójcicki Maciej, Zeair Samir
  Opracowanie edytorskie: Stanek Aleksander (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.335-344, bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 6 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy uzyskanych przez autorów w ciącu pięciu lat. Materiał i metodyka. W okresie od sierpia 1995 do grudnia 2000 r. wykonano na naszym oddziale 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy u 61 chorych (średni wiek chorych 49 lat). Wskazaniem do operacji był: zespół Cushinga (n = 12), zespół Conna (n = 11), guz chromochłonny (n = 4), guzy hormonalnie nieczynne - incydentaloma (n = 32) oraz torbiel nadnercza (n = 1). Wielkość guzów wahała się od 1,5 do 13 cm. Wszyscy chorzy byli operowani w znieczuleniu ogólnym oraz ułożeniu na boku przeciwległym do usuwanego guza. Dostęp przezbrzuszny wykorzystano u 6, a pozaotrzewnowy u 54 chorych. Wyniki. Średni czas operacji wynosił 130 min (od 70 do 370 min). Utrata krwi w wyniku przeprowadzonych zabiegów wynosiła średnio 90 ml. Średni okres hospitalizacji wynosił 2,6 dnia (od 2 do 7 dni). Istotne wahania ciśnienia tętniczego krwi stwierdzono tylko podczas operacji guzów chromochłonnych. Chorzy operowani metodą laparoskopową nie wymagali podawania po zabiegu narkotycznych leków przeciwbólowych. U czterech chorych wykonano konwersję, której powodem było krwawienie śródoperacyjne lub trudności w wypreparowaniu guza. Nie stwierdzono istotnych powikłań pooperacyjnych. Wnioski. 1. Laparoskopowa operacja guzów nadnerczy powinna być zabiegiem z wyboru w większości patologii tego narządu. 2. Zabieg pozwala skrócić czas hospitalizacji, rekonwalescencji i zminimalizować ból pooperacyjny. 3. Chorzy przed zabiegiem powinni być dokładnie zdiagnozowani w oddziale endokrynologicznym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present the one-centre experience following performence of over 60 laparoscopic adrenalectomies during past five years. Material and method. During the period: August 1995 - December 2000, 61 laparoscopic adrenalectomies were performed on 60 patients at our hospital. All underwent diagnostic at the Pomeranian Medical Academy, Department of Endocrinology. Mean patient age was 49 years. Indications for surgery included: Cushing syndrome (n = 12), Conn syndrome (n = 11), pheochromocytoma (n = 4), adrenal gland cyst (n = 1) and hormonal mute tumors (n = 32). Tumor size ranged between 1.5 and 13 cm. The transperitoneal approach was used in 6 and retroperitoneal in 54 patients. All procedures were performed by two surgeons experienced in laparoscopic and wideoscopic techniques, as well as familar with open adrenal surgery. Results. The average duration of the procedure amounted to 130 min (ranging between 70 - 370 min). Median blood loss during surgery was 90 ml. Average postoperative hospitalization amounted to 2.6 days. Conversion to open adrenalectomy was performed in four cases due to bleeding and problems with gland preparation. There were no postoperative complications. Conclusions. Videoscopic adrenalectomy is the surgery of choice in case of suprarenal gland pathologies. It enables small surgical trauma and shortens hospitalization and convalescence.


  3/13

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  4/13

  Tytuł oryginału: Tissue insulin sensitivity measurements in men. Quality factors and performance determinants for successful clamp experiments. Desing and development of the TISS system and its clinical verifications.
  Autorzy: Wójcicki Jan M., Ładyżyński Piotr, Foltyński Piotr, Mikulicz Hubert, Blachowicz Jacek
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (2/3) s.129-144, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Insulin sensitivity (IS) is one of the important diagnostic parameters used in treatments of diabetes, hypertension and other diseases as well as during evaluation of new drug therapies. Euglycaemic glucose clamp is the most accurate method of the IS measurement. Effectiveness of this procedure depends on accuracy of the tissue glucose utilization measurements (GU) and proper realization of the insulin infusion. Application of the accurate glucose control algorithm, sampling site, sampling frequency, duration of the procedure are also very important factors. Possible technical realization includes manual, semi-automatic and automatic modes. Recently the computerized semi-automatic system realizing this type of measurement has been designed and developed in the IBBE PAS. A developed system consist of control unit, infusion unit, glycaemia measurement unit and printer. Endogenous glucose secretion is suppressed by insulin infusion, which is determined according to individual patients parameters. The newest version of the measurement procedure allows to realize euglycaemic or normoglycaemic clamp studies. TISS system is inexpensive and easily operated by one person from middle medical staff. Till now GU measurements using TISS system were performed on over 200 patients in 4 Polish clincial centers. Developed and clinically tested TISS system seems to provide satisfying quality of the GU measurement in men.


  5/13

  Tytuł oryginału: Lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis.
  Autorzy: Wójcicki Jerzy, Kozłowski Kosma, Droździk Marek, Wójcicki Maciej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.321-324, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study wa to evaluate lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis. The study was carried out in 30 cirrhotic patients classified according to the Child-Pugh's score to subgroups A (n=11), B (n=12) and C (n=7), and 14 helalthy volunteers. Lidocaine was administered intravenously, at a dose of 1 mg/kg, and blood samples for lidocaine and monoethylglycinexylidide (MEGX) assays were collected for up to 6 h. Decreased elimination half-live for lidocaine as well as reduced formation rate of MEGX was found in cirrhotic patients. Lidocaine metabolising capacity of the liver was irrespective of etiology of cirrhosis. It was also found that evaluation of elimination half-life of lidocaine is more closely related to the Child-Pugh's staging of liver dysfunction than 15-minute MEGX concentration.


  6/13

  Tytuł oryginału: Clinical features, treatment and genetic background of Treacher Collins syndrome.
  Autorzy: Marszałek Bożena, Wójcicki Piotr, Kobus Kazimierz, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.223-233, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treacher Collins syndrome (TCS) is an autosomal dominant disorder of craniofacial development. The major features of the disease include midface hypoplasia, micrognathia, microtia, conductive hearing loss and cleft palate. Current procedures of surgical treatment of TCS are discussed and novel findings concerning the genetic backgroung of TCS are described. The TCS locus has been mapped to chromosome 5q31.3-32. The TCOFI gene contains 26 exons and encodes a 1411 amino acid protein named treacle. In the TCOFI gene 51 mutations have been identified. Most of these mutations are insertions or deletions, which result in an introduction of a premature terminantion codon into the reading frame. Mutational spectra support the hypothesis that TCS results from haploinsufficiency of treacle.


  7/13

  Tytuł oryginału: Wzajemne oddziaływanie fluoru i cynku po wielokrotnym podawaniu drogą przewodu pokarmowego u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek-Mochol Małgorzata, Wójcicki Jerzy (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  8/13

  Tytuł oryginału: Transmittance coefficients for high flux hemodialyzers
  Autorzy: Gałach Magda, Ciechanowska Anna, Sabalińska Stanisława, Waniewski Jacek, Wójcicki Jan M., Weryński Andrzej
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.49-56, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  9/13

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem przeszczepów ST i kotwiczeniem RIGIDFIX i INTRAFIX
  Autorzy: Wójcicki Piotr, Kaczmarczyk Jacek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.232-234, bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  10/13

  Tytuł oryginału: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia - analiza odległych wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Osteotomies of the maxilla in cleft lip and palate - an analysis of long-term results of treatment.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Wójcicki Piotr, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.523-532, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Szpitalu Chirurgii Plastycznej w okresie od 1976 do 2001 r. wykonano 107 osteotomii szczęki u pacjentów z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Do oceny późnych wyników zakwalifikowano wyłącznie 37 chorych z jednostronnym rozszczepem i pełną dokumentacją, u których wykonano badania retrospektywne oparte na pomiarze cefalogramów oraz analizie ortodontycznych modeli diagnostycznych. W efekcie dokonanych badań stwierdzono, że wyniki cefalometrycznych części czaszki potwierdziły wadę szczęki - kąt SNA 73ř - kwalifikację do jej osteotomii. Pomimo tendencji do cofania, wysunięta w wyniku operacji szczęka utrzymała swoje doprzednie ustawienie nawet po upływie 5-10 lat. Nie stwierdzono istotnych różnic w położeniu szczęki w miarę upływu czasu, a chorzy u których stosowano osteosyntezę płytkową mieli istotnie bardziej wysunietą szczękę niż ci, u których stosowano osteosyntezę szwami metalowymi.

  Streszczenie angielskie: Between 1976 and 2001, at the Hospital of Plastic Surgery in Polanica Zdrój, 107 Le Fort I osteotomies were performed in patients with clefts of the lip and palate. On the basis of cephalograms and dental models, the long-term evaluation of outcomes was analysed in 37 patients with unilateral clefts, who had complete documentation. The study showed that results of cephalometric evaluation of the facial skull confirmed a defect of the maxilla (SNA 73ř), and the apropriate qualification maxillary osteotomy. In spite of a tendency for the maxilla, which had been protruded as a result of the surgical procedure, to regress, it maintained its protruded position after even 5-10 years. No significant differences were found in the position of the maxilla with time, and patients in whom maxillary segments had been fixed with mini-plates had a significantly more protruded maxilla than those in whom metal sutures had been used.


  11/13

  Tytuł oryginału: 50-lecie działalności klinik chirurgicznych "na Przybyszewskiego" [w Poznaniu]
  Autorzy: Drews Michał, Wójcicki Kazimierz, Wasilkowski Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.63-70, il., bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  12/13

  Tytuł oryginału: Monitorowanie glikemii.
  Autorzy: Krzymień Janusz, Wójcicki Jan Maria
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.6-9, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Pomiary glikemii są bardzo ważnym elementem kontroli metabolicznej cukrzycy pozwalając pacjentom na podejmowanie decyzji terapeutycznych, mogących wpłynąć na zmianę stylu życia, reagować na wszelkie zaistniałe dodatkowe stuacje życiowe mające bezpośredni wpływ na przebieg choroby.


  13/13

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Wójcicki Piotr
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.382-392, bibliogr. 73 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: