Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĘGŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych.
Tytuł angielski: Bilateral medial temporomandibular joint disc displacement.
Autorzy: Kleinrok Maria, Węgłowska Anna, Janczarek Marzena
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.76-84, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przemieszczenia krążków ssż w płaszczyźnie czołowej są wciąż jeszcze niedostatecznie zbadane. Z tego powodu przeprowadzono badania kliniczne i metodą MR u 15 chorych, u których w obrazie MR rozpoznano obustronne przyśrodkowe przemieszczenie krążków ssż. U 5 chorych objawy umiejscowione były w obrębie twarzy, głowy, szyi i karku. W pozostałych 10 przypadkach zanotowano dodatkowo odległe obustronne objawy w obrębie pasa barkowego, kręgosłupa i kończyn. Pozwoliło to na wstępne rozpoznanie zespołu fibromialgii w tych przypadkach. Krążek ssż był powiększony w całości w 11 (56,7 proc.), a jego część przyśrodkowa była pogrubiała w 6 (20 proc.) spośród 30 badanych ssż. Głowy żuchwy były przemieszczone bocznie w 22 (73,3 proc., a szpara stawowa była poszerzona w 11 (36,6 proc.) stawach w płaszczyźnie czołowej. Powierzchnia przyśrodkowa i (lub) górna głów żuchwy była spłaszczona w 17 (56,7 proc.) ssż. Wskazuje to na istnienie zależności pomiędzy położeniem i zniekształceniem krążka ssż a przemieszczeniem głowy żuchwy w płaszczyźnie czołowej w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Powierzchnie przyśrodkowe i (lub) górne głów żuchwy były spłaszczone w 17 (56,7 proc.) ssż. Badania kontrolne przeprowadzone u 13 chorych wykazały ustąpienie bólu po leczeniu u 5 spośród nich, u 5 uzyskano poprawę, a a w 3 przypadkach leczenie było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: TMJ discs displacements in the frontial plane are still not yet sufficiently explored. For this reason clinical and MR investigations in 15 patients in whom a bilateral medial TMJ disc displacement on MR imagings was diagnosed in the intercuspal position, were carried out. In 5 patients symptoms were localized within the face, head, cervix and neck. In the remaining 10 cases bilateral symptoms within the humoral girdle, vertebral column and limbs were noted in addition. It allowed to diagnose preliminary a fibromyalgia syndrome in these cases. The entire disc was enlarged in 11 (36,7 p.c.) and the medial part of the discs was thickened in 6 (20 p.c.) of the investigated 30 TMJs. The condyles were displaced laterally in 22 (73,3 p.c.) and the intraarticular space was widened in 11 (36,6 p.c.) joints in the frontal plane. It indicates that there is a correlation between the position and shape of the TMJ disc and of condylar displacement in the frontal plane in the intercuspal position. The medial and (or) upper surface of the condyles was flatened in 17 (56,7 p.c.) TMJs. Follow up investigations carried out in 13 patients have shown effective treatment of pain in 5 of them, in 5 cases an improvement was achieved and in 3 patients treatment was ineffective. In the evaluation of MR immagings of the TMJs in the frontal plane not only the position and shape of the disc but also the position and flattening of the condyles should be considered.


  2/2

  Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne i laboratoryjne grzybicy paznokci u biorców przeszczepów nerek : praca doktorska
  Autorzy: Węgłowska Jolanta, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 189 k. : il., tab., bibliogr. 201 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: