Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĘDRYCHOWSKA-SZULC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego aparatem quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łukiem językowym - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The treatment of unilateral posterior cross-bite using a quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch - a preliminary report.
Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.186-190, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie zgryzu krzyżowego bocznego u 3 z 8 pacjentów leczonych za pomocą indywidualnie wykonanego aparatu quadhelix z asymetrycznymi ramionami i łuku językowego. Łuk językowy zastosowano celem zapobiegania jednoczesnemu poszerzaniu się łuku dolnego poprzez kontakty zgryzowe. W każdym z omawianych przypadków uzyskano prawidłowe zachodzenie zębów bocznych i symetryczny kształt łuków zębowych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the treatment of posterior cross bite in 3 out of 8 patients treated with an individually made quadhelix appliance with asymmetric arms and lingual arch. The lingual arch was used in order to prevent lower arch expansion through occlusal contacts. Proper intercuspation of the posterior teeth and a symmetric shape of the dental arches were achieved in each of the cases presented.


  2/2

  Tytuł oryginału: Leczenie zgryzu krzyżowego w zakresie kła łukiem podniebiennym z przedłużonymi ramionami bocznymi.
  Tytuł angielski: Treatment of crossbite involving the canines using a palatal arch with elongated sidearms.
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Wędrychowska-Szulc Barbara, Jabłońska Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.50-51, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przebieg leczenia 3 pacjentek ze zgryzem krzyżowym w zakresie kła. Zastosowano łuk podniebienny z przedłużonymi ramionami bocznymi. W każdym przypadku uzyskano korektę zgryzu krzyżowego.

  stosując format: