Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WŁODARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Physical and mathematical model of human hip joint load.
Autorzy: Włodarski Jerzy, Szmigiel Andrzej, Żołtyński Krystian, Kaczmarek Jan
Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.95-102, il., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 306,224

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Analysing human gait cyclogram and reactions of the foundation, kinematics and dynamics of loads realised on a test stand were tried to be brought closer to real object. To reconstruct hip joint load digram, basic loads resulting from physiology of movement were isolated. Physical model conditioned on gait cyclogram is designed to describe physical load of human hip joint and may be presented in the form of characteristic "double peak". Mathematical model of human hip joint load approximates with good accuracy time serious of five harmonics. This model has been adapted for the realisation of the design for a test stand - human hip joint simulator enabling to perform static and dynamic testing of an artificial hip joint.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie białek morfogenetycznych kości (BMP) w leczeniu ubytków kości. Aplikacja kliniczna w stomatologii i ortopedii - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The application of bone morphogenetic proteins (BMPs) in the treatment of bone defects. Clinical application in dentistry and orthopaedics - a literature review.
  Autorzy: Włodarski Paweł K., Galus Ryszard, Brodzikowska Aniela, Włodarski Krzysztof H.
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.110-114, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rekombinowane ludzkie białka BMP-2 i BMP-7 znalazły już praktyczne zastosowanie w leczeniu niegojących się złamań kości i chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki u ludzi. Ogromna liczba doświadczeń na zwierzętach, wskazująca na korzystny efekt rhBMP w leczeniu ubytków przyzębia (odtwarzanie kości wyrostków zębodołowych, pobudzanie cementogenezy oraz odtwarzanie więzadła zębodołowego wraz z włóknami Sharpey'a), przy braku efektów ubocznych, są dobrym prognostykiem na rychłe wprowadzenie rhBMP do leczenia ubytków przyzębia u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Recombinant human (rh) BMP-2 and BMP-7 have already found a clinical application in the treatment of non union bone fractures and reconstructive surgery of the facial bones in human. The ample evidence of the beneficial effect of rh-BMP-2 in the treatment of periodontal defects in animals (regeneration of alveolar bone, cementogenesis, regeneration of the periodontal ligament and Sharpey's fibres), together with a lack adverse effects, makes a good prognosis for the use of this novel method for periodontal regeneration in humans in nearest future.


  3/4

  Tytuł oryginału: Osteogenic properties of various HeLa cell lines and the BMP family genes expression.
  Autorzy: Kochanowska I. E., Włodarski K., Wojtowicz A., Niemira K., Ostrowski K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.58-62, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossicles were included in thigh muscles of immunosuppressed mice by implantation of suspension of several HeLa cell lines. These ossicles are the object of our research on osteoporosis. It was found that various HeLa cell lines differ in their potential to induce osteogenesis. In the previous paper we demonstrated the involvemen of bone morphogenetic proteins (BMP-4 and BMP-6) secreted by HeLa cells in this phenomenon. In the present paper we try to find out the reason of the heterogeneity of various cell lines regarding the differences in their osteoinductive potencies. By the use of semiquantitative RT-PCR the differences in mRNA expression for several isoforms of BMP proteins in examined HeLa cell lines were found. The presence or absence of some of the BMP isoforms seems to be correlated with the quantity of heterotopically induced mineralised tissues. This was measured by weighting the deposited mineral after digestion of soft tissues surrounding the induced ossicles. This finding is supporting the thesis on high and uncontrolled heterogeneity of various HeLa cell lines used all over the world.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena wytrzymałościowa połączeń: kość-cement-implant.
  Tytuł angielski: Strength evaluation of the bone-cement-implant.
  Autorzy: Włodarski Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.118-119, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy na podstawie badań modelowych oceniano wytrzymałość połączenia kość-cement-implant. Na podstawie zdjęć rentgenowskich oceniano miejsce inicjacji pęknięcia połączenia kość-cement-implant i jego propagację w kolejnych cyklach obciążenia.

  Streszczenie angielskie: In the paper the strength of bone-cement-implant joint has been evaluated on the basis of model testing. X-ray photography has been used to asses the place of fracture initiation in bone-cement-implant joint and further its propagation in the next cycles of system loading.

  stosując format: