Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WŁODARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 1 dodr
  Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,104

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  3/8

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T - dwusygnałowy model kaskady aktywacyjnej.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of T cell activation - two-signal model of activation cascade.
  Autorzy: Włodarska-Polińska Iwona, Frydecka Irena
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.205-212, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Streszczenie polskie: Aktywacja limfocytu jest punktem zapoczątkowującym odpowiedź odpornościową. Aktywacja limfocytu wymaga dwóch różnych sygnałów. Pierwszy powstaje w wyniku interakcji receptora limfocytu T TCR (T cell receptor) ze swoistym antygenem w kompleksie z cząsteczką MHC na powierzchni komórki prezentującej antygen. Jeśli limfocyt dziewiczy, który rozpoznał antygen nie otrzyma drugiego sygnału pochodzącego z cząsteczek kostymulujących, nie tylko nie zostanie zaktywowany, ale wejdzie w stan anergii, czyli traci zdolność aktywacji, nawet jeśli otrzyma wystarczający dla limfocytu dziewiczego sygnał kostymulujący. Najsilniejszy sygnał kostymulujący w komórce T powstaje w wyniku interakcj antygenu CD28 na komórce T z jego ligandem B7 obecnym na komórce prezentującej antygen. W artykule omówiono molekularne mechanizmy kaskady szlaku sygnałowego kompleksu TCR/CD3 i CD28 limfocytów T.

  Streszczenie angielskie: T-cell activation is a key point initiating immune response. The lymphocyte activation requires two different signals. First one is delivered by interaction between T cell receptor (TCR) with MHC: Ag on antigen presenting cell (APC). If naive lymphocyte after antigen recognition does not receive second signal from costimulatory molecules, it is not activated, but comes into a state of anergy. It means that lymphocyte loses its activation capacity in the future, even if it receives appropriate costimulatory signal. The strongest costimulatory signal in T cell is induced by interaction of CD28 antigen on T cell with its ligand B7 on APC. In this review we describe molecular mechanisms of TCR/CD3 and CD28 signalling cascades in T cell.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism. P. 1.
  Autorzy: Włodarska Maria, Gawor Zenon
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.45-52, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zator tętnicy płucnej stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań zakrzepicy żył głębokich. Jest on szczególną chorobą serca znacznie częściej występującą, niż jest rozpoznawana. W pracy dokonano charakterystyki postaci klinicznych zatoru tętnicy płucnej, etiopatogenezy, historii naturalnej i rokowania. Opisano także metody diagnostyczne i sposoby leczenia. Całość zagadnienia przedstawiono w dwóch częściach.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the study views on etiology, pathogenesis, clinical symptoms, natural history and diagnostic methods in pulmonary embolism have been presented while in the second part current outlook on therapeutic management of particular of pulmonary embolism.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism. P. 2.
  Autorzy: Włodarska Maria, Gawor Zenon
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.53-61, bibliogr. 12., poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pierwszej części artykułu przedstawiono poglądy na temat etiologii, patogenezy, objawów klinicznych, historii naturalnej oraz metod diagnostycznych zatorowości płucnej. W części drugiej zawarto aktualne poglądy na temat postępowania leczniczego poszczególnych postaci zatorowości płucnej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the study views on etiology, pathogenesis, clinical symptoms, natural history and diagnostic methods in pulmonary embolism have been presented while in the second part current outlook on therapeutic management of particular forms of pulmonary embolism.


  6/8

  Tytuł oryginału: Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej.
  Tytuł angielski: Case history of the patient after sternum and ribs fracture complicated with constrictive pericarditis in a remote follow-up.
  Autorzy: Lusawa Tomasz, Wójcik Anna, Różański Jacek, Ginda Krzysztof, Włodarska Elżbieta K., Siudalska Hanna, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.169-173, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letneigo pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę lecznia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Constrictive pericarditis in rarely seen nowadays. We reported a cae of 42-year-old patients who was referred to our department in order to establish indication for cardiovascular management. About six month ago he was injured in a car accident. Subsequently he developed constrictive pericarditis caused by direct damage of pericardium by bone parts. Due to severe clinical manifestation of the disease he was operated on with peeling off the thick and calcified pericardium. He was free from the constrictive pericarditis symptoms just after surgery and remains stable in 5 month follow-up.


  7/8

  Tytuł oryginału: Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego.
  Tytuł angielski: Cardiac toxicity of cancer therapy.
  Autorzy: Łacko Aleksandra, Włodarska Iwona, Zymliński Robert, Mazur Grzegorz, Wróbel Tomasz, Gisterek Iwona
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.79-85, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przeciwstawienie danych z piśmiennictwa, dotyczących mechanizmów uszkodzenia układu krążenia przez leki cytostatyczne oraz napromienianie, badań diagnostycznych oceniających wczesne i późne zaburzenia pracy serca oraz metod zapobiegania ich wystąpieniu. Toksyczne uszkodzenie mięśnia sercowego, będące wynikiem leczenia przeciwnowotworowego, może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, ograniczać dawki leków cytostatycznych i czas trwania leczenia przeciwnowotworowego, a także znacząco obniżać jakość życia. Rozwój nowych strategii zmierzających do przeciwdziałania występowaniu kardiotoksyczności ma istotne znaczenie kliniczne. Wiele leków cytostatycznych związanych jest z ryzykiem powstania ostrych lub przewlekłych powikłań ze strony układu krążenia. Wśród leków o największym ryzyku kardiotoksycznością są antracykliny. Cytostatyki tej grupy indukują kardiomiopatię zależną od dawki łącznej i ograniczają dawkę całkowitą. Częstość występowania powikłań kardiologicznych można zmniejszyć przez właściwy dobór chorych (uwzględniając czynniki ryzyka), monitorowanie przebiegu leczenia i wczesne reagowanie na objawy kardiotoksyczności, modyfikację schematu podawania, stosowanie mniej kardiotoksycznych analogów doksorubicyny oraz stosowanie farmakologicznego zapobiegania. Stosowanie w codziennej praktyce deksrazoksanu pozostaje postępowaniem kontrowersyjnym. Ryzyko kardiotoksyczności może być także związane z radioterapią, choć stosowanie nowoczesnych technik ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is to review (based on the literature data) the mechanism of chemotherapy- and radiation-induced cardiac toxicity, diagnostic procedures and methods of reducing this toxicity. Cardiac toxicity associated with chemotherapy and radiotherapy may be life threating, can limit the dose and duration of the treatment and certainly adversely affect short-term and long-term quality of life. A development of new strategies for reduced and prophylaxis of cardiac toxicyty has great clinical impact. Chemotherapeutic agents may cause acute myocardial injury or chronic compications (eg. congesive heart failure). Among cardiotoxic agents anthracyclines cause most serious cumulative, dose-limiting and dose-related cardiomyopathy. Most of them are subclinical changes, however studies demonstrate that symptomatic congestive heart failure in 6-10 p.c. of adults who received a cumulative, bolus doses of 550 mg/mý. The frequency of cardiomyopathy may be reduced by modifying the schedule of administration, patients selection considering risk factors, careful cardiac monitoring during chemotherapy, using less toxic doxorubicin analogues and liposomal formulation. The use of pharmacological protection with dexrazoxane remains controversial. A substantial risk of cardiotoxicity may be associated with radiotherapy of the chest and mediastinum. Moreover, radiotherapy may have an additive affect to chemotherapy-induced toxicity. However, with the use of modern treatment ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Ekspresja białek szlaków sygnałowych CD3zeta i CD28 limfocytów T krwi obwodowej u chorych na raka szyjki macicy : praca doktorska
  Autorzy: Włodarska-Polińska Iwona, Frydecka Irena (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 52 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20422

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: