Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WŁODAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
Autorzy: Włodarek Dariusz, Pakszys Waldemar, Rutkowska Bożena, Kozłowski Wojciech, Macek Katarzyna, Zieliński Tomasz
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.119-122, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori jest pałeczką Gram-ujemną wywołującą chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Rozpatrywana jest także jej rola w patogenezie innych schorzeń przewodu pokarmowego i niektórych narządów poza tym układem. Głównym rezerwuarem bakterii są ludzie, a na częstość zakażenia duży wpływ mają warunki socjo-ekonomiczne społeczeństwa. Helicobacter pylori uszkadza błonę śluzową żołądka i dwunastnicy za pomocą wielu wytwarzanych związków biologicznie czynnych, jak również pobudzanie układu immunologicznego gospodarza. Ostatnio dostrzega się związek zakażenia H. pylori z rozwojem idiopatycznej postaci choroby Parkinsona, chociaż dokładny mechanizm nie jest dokładnie poznany. Diagnostyka zakażenia H. pylori jest coraz łatwiejsza i obejmuje metody inwazyjne i nieinwazyjne. Najmniej uciążliwe dla chorych jest badanie serologiczne oraz urazowy test oddechowy. Osoby zakażone powinny być leczone zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Roboczej dotyczącej zakażenia Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii. Poza farmakoterapią nadal wskazane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest postępowanie dietetyczne.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative organism that causes chronic gastric and duodenal ulcer disease. It is also possible that HP is responsible for other diseases of gastrointestinal tube and some other organs outside this system. People are the main reservoir for this bacteria. Socio-economical conditions of the society have considerable influence on the icidence of infections. HP products many biologically active compounds and induces immunological system response causing damage to mucous membrane of the stomach and duodendum. It has been noted recently that there is a possible relation between HP infection and development of idiopatic Parkinson's disease. The exact mechanism is not known yet. The diagnosis of HP infection is becoming easier and involves invasive and non-invasive methods. Serological examination and urea breath test is least stressing for the patients. Infected people should be treated according to the instructions of Polish the Working Group on Helicobacter pylori, called by the National Consultant's Team on Gastroenterology. Besides pharmacotherapy the appropriate diet is still advisable in the treatment of chronic gastric and duodenal ulcer disease.

  stosując format: