Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WŁODARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Wyniki działań prewencyjnych w cukrzycy typu 2 w modelu terapii uzdrowiskowej.
Tytuł angielski: Prevention of type 2 diabetes mellitus in a model of spa therapy.
Autorzy: Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Szczawińska Iwona, Włodarczyk Konrad
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.33-38, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie programów prewencji pierwotnej i wtórnej dla chorych na cukrzycę typu 2 w modelu uzdrowiskowym oraz wdrożenia ich do praktyki. Lecznictwo uzdrowiskowe dysponuje korzystnymi warunkami do prowadzenia profilaktyki i leczenia chorych na cukrzycę oraz pełnej realizacji programów edukacji zdrowotnej. Ustalono, że w kraju jest aktualnie 5 uzdrowisk przygotowanych do prowadzenia prewencji pierwotnej oraz cztery do prowadzenia prewencji wtórnej cukrzycy. W pierwszej więc kolejności, w tych uzdrowiskach powinien być wdrożony prawidłowo skonstruowany program prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy. Temu celowi ma służyć to opracowanie. Program prewencji cukrzycy typu 2 w modelu uzdrowiskowym obejmuje: leczenie dietetyczne, leczenie treningiem fizycznym, balneofizykoterapię, farmakoterapię oraz edukację zdrowotną. Poszczególne elementy programu prewencji cukrzycy zostały omówione w artykule. Opracowany przez nas program prewencji cukrzycy wdrożono do praktyki i podjęto działania zmierzające do jego oceny biorąc pod uwagę parametry kliniczne i biochemiczne. W ciągu 24-dniowego prowadzenia programu prewencji pierwotnej u chorych na cukrzycę uzyskano przeciętnie 5-10 kg utraty masy ciała u otyłych różnego stopnia, co stanowiło 6-15 proc. masy wyjściowej. Program ten okazał się tym bardziej skuteczny, że straty masy ciała następowały kosztem tylko masy tłuszczowej, natomiast masa mięśniowa całkowicie została zachowana. W wyniku zastosowania leczenia wg ...

  Streszczenie angielskie: The goals of our study were to establish and implement spa-base primary and secondary programs for type 2 diabetes melitus patients. Health resorts provide good conditions for treatment of diabetics and implementation health education programs. In our country there are five health resorts, which are well prepared to provide primary prevention and four ready to ofter secondary prevention. Thus in these nine health well constructed type 2 diabetes mellitus prevention programs should be first implemented. The health resort-based type 2 diabetes mellitus prevention program includes diet therapy, physical training, balneophysiotherapy, drug therapy, and health education. The program was constructed and implemeted, and date collected for evaluation. In the course of the 24-day prevention program we observed the average weight loss of 5-10 kg in patients varying obesity, which was 6-15 p.c. of the primary body mass. The advantage of the method was body fat mass reduction, while muscle mass was preserved. The treatment significantly reduced of metabolic risk factors for type 2 diabetes mellitus and arteriosclerosis such a total blood cholesterol level., LDL cholesterol, blood glucose level, and blood fibrinogen level. Balneophysiotherapy increased blood supply in the lower extremities (secondary prevention of ischemia due to diabetic macroangiopathy). Our long term experience and the present study show that both primary and secondary type 2 diabetes mellitus prevention ...


  2/16

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej z wykorzystaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.
  Tytuł angielski: Results of conservative treatment of crural ulceration in patients with diabetic foot syndrom after oxygen-ozone mixture application.
  Autorzy: Ponikowska Irena, Mackiewicz Zygmunt, Chojnowski Jacek, Jundziłł Wiesław, Kasiński Tomasz, Włodarczyk Konrad
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie owrzodzeń w zsespole stopy cukrzycowej jest trudne, kosztowne i przy tym mało zadawalające. Podjęto leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy z zastosowaniem własnego programu leczniczego obejmującego zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badaniami objęto 42 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy, a nastepnie skierowanych do naszej kliniki. Program leczniczy obejmował stosowanie mieszanki tlenowo-ozonowej metodą wewnętrzną i zewnętrzną, ćwiczen fizycznych w odciążeniu, pielęgnację stopy, edukację zdrowotną oraz prawidłowe leczenie cukrzycy. Wyniki leczenia określono biorąc pod uwagę ocenę owrzodzeń w skali punktowej, stan wyrównania cukrzycy, zmianę w lipidogramie. Leczenie trwało u większości chorych 24 dni. Bezpośrednio po wypisaniu z kliniki uzyskano pełne wygojenie owrzodzenia u 21 proc., ale w ciągu 6 miesięcy kontroli ambulatoryjnej u dalszych 21 proc. nastąpiło wygojenie owrzodzenia (łącznie 42,8 proc.). Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniu lipidów we krwi. Średnio poziom glikemii dobowej w ciągu całego okresu leczniczego wynosił 147,8 mg/dl. Wyniki nasze oceniamy jako zadawalające. Będą one podstawą do modyfikacji naszego programu leczniczego zmierzającego do zwiększenia efektywności leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz weryfikacji wskazań do leczenia zachowawczego z zastosowaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.

  Streszczenie angielskie: Treatment of ulcerations in diabetic foot syndrome patients is very dificult, expensive and not satisfactory. Treatment of ulcerations in diabetics was conducted in the Clinic of Balneology and Metabolic Diseases, using own ozone-oxygene application procedure. Examination and treatment was carried out in 42 patients who were treated at first in the General and Vascular Surgery Clinic of our University, and then were referred to our Clinic. Programme of treatment contained oxygen-ozone mixture procedures using extermal and internal application. Physical training in bed, foot care, diabetic education and good control of diabetes were also applied. Results of the treatment were determined by estimation of the ulceration using a point scale, also metabolic control of diabetes and fluctuations in lipidogram were determined. Period of treatment lasted in most of the patients 24 days. Just after the treatment ful healing of the ulcerations was obtained in 21 p.c. patients, but after 6 months of the ambulatory control, healing was observed in next 21 p.c. patients (42.8 p.c. in total). We did not observed any significant changes in lipidemia. The mean level of 24 hour glycemia for all period of treatment was 148.8 mb/ld. The results of the treatment were satisfactory. Our experience will be used for the preparation of a more effective programme of treatment of the diabetic foot ulceration and its prevention.


  3/16

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - zaburzenia ekspresji genów w cewie nerwowej indukowane arsenem : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Włodarczyk Bogdan; Państwowy Instytut Weterynaryjny Zakład Farmakologii i Toksykologii w Puławach
  Źródło: - Puławy, PIW 2002, 95 s. : il., tab., bibliogr. 224 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • zwierzęta
 • myszy


  4/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kleju skórnego w zaopatrywaniu ran po zabiegach laparoskopowych.
  Tytuł angielski: Application of skin glue in wound repair after laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Włodarczyk Bogumił, Krekora Michał, Lewy Jarosław, Oszukowski Przemysław, Wilczyński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.567-570, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności miejscowego kleju do skóry - Dermabond w zaopatrywaniu ran po zabiegach laparoskopowych. Oceniano miejscowe reakcje tkankowe, sposób gojenia, efekt kosmetyczny. Autorzy sugerują wysoką przydatność preparatu Dermabond w przytrzymywaniu zbliżonych brzegów ran oraz prawidłowym gojeniu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulenss of skin glue - Dermabond in wound repair after laparoscopy intervention. It is a new adhesive with the physical properties that differ from other cyanoacrylate adhesives and give a significantly greater tensile strength. It was proved to have similar cosmetic results in the repair of lacerations and incisions when compared with those closed with monofilament sutures. Octylcyanoacrylate tissue adhesive has been approved for clinical use by the Health Protection Branch of Health Canada and has been approved for clincial trials by the U.S. Food and Drug Administration. The study was conducted on thirty women with use of skin glue in wound closure after laparoscopy. Thirty-five patietns served as controls whose skin was closed with a monofilament suture by standard sterile techniques. We estimated local tissue reaction, way of lealing and cosmetic results. There was no difference in healing found in this study between the two examined groups. The only significant correlation outcome measures was in a very good cosmetic effect in the group where skin glue (p = 0.0231) was applied. The authors suggesthigh usefulness of Dermabond glue in good wound closure and correct healing.


  5/16

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  6/16

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  7/16

  Tytuł oryginału: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych - badanie PENT.
  Tytuł angielski: The epidemiologic study estimating the prevalence of arterial hypertension in adult population in Poland - PENT study. P. 1: The characteristics of the prevalence and control of the arterial hypertension.
  Autorzy: Polakowska Maria, Piotrowski Walerian, Włodarczyk Piotr, Broda Grażyna, Rywik Stefan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.157-166, tab., bibliogr.33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe. Rzadko występuje ono jako choroba izolowana, dlatego ważna jest ocena ryzyka ogólnego i odpowiednie postępowanie w celu jego obniżenia, a nie tylko sama redukcja wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy jest ocena częstości nadciśnienia i kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce. Materiał i metody. Jest to wieloośrodkowe badanie przesiewowe, przeprowadzone w przychodniach na terenie całego kraju. Wylosowano 430 lekarzy pierwszego kontaktu - każdy z nich miał włączyć do badania 100 kolejnych dorosłych pacjentów, którzy odwiedzili jego gabinet, niezależnie od powodu wizyty. Badanie obejmowało trzy wizyty. Podczas pierwszej lekarz wypełniał kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i chorób ukłądu krążenia oraz dokonywał 5 pomiarów ciśnienia tętniczego (4 w pozycji siedzącej i 1 w pozycji stojącej). Pacjenci, u których średnia z pomiarów trzeciego i czwartego w pozycji siedzącej pozowała w granicach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe - SBP ň 140 mm Hg i /lub ciśnienie rozkurczowe - DBP ň 90 mm Hg), otrzymywali wskazówki dotyczące zmiany trybu życia i leczenia. U pacjentów, u których po raz pierwszy stwierdzono podwyższone wartości ciśneinia tętniczego, nie wdrażano leczenia aż do czasu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w czasie 2 kolejnych wizyt. Wizyta druga i trzecia dotyczyła osób, u których do tej pory nie rozpoznano nadciśniena tętniczego, a odnotowane wartości ciśnienia wynosiły: SBP ň 140 mm HG i/lub DBP ň 90 mm Hg...


  8/16

  Tytuł oryginału: Projekt Leonardo da Vinci. Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: The Leonardo da Vinci Project "Improved employment for public health graduates".
  Autorzy: Czupryna Antoni, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.147-148
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  9/16

  Tytuł oryginału: Instytucjonalna infrastruktura zdrowia publicznego. Kryteria identyfikacji jednostek organizacyjnych.
  Tytuł angielski: Institutional infrastructure of public health. Identification criteria of organizational units.
  Autorzy: Włodarczyk Cezary
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.182-188, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Celem opracowania było wskazanie potencjalnych pracodwców, którzy byliby zainteresowani zatrudnieniem absolwentów magisterskiego kierunku "zdrowie publiczne". Wprowadzono często spotykane w literaturze pojęcie "infrastruktura (instytucjonalna) zdrowia publicznego" która jest traktowana jako organizacyjne narzedzie realizowania jego misji, zadań i funkcji. Każda instytucja wchodząca w jej zakres jest potencjalnym pracodawcą dla absolwentów zdrowia publicznego. Zastosowano kryteriia pozwalające ustalić przebieg granicy między infrastrukturą zdrowia publicznego i innymi instytucjami: definicje, w których ustala się misję zdrowia publicznego, specyfikację problemów zdrowia publicznego, funkcje zdrowia publicznego, etyczne aspekty zdrowia publicznego, zadanie realizowane przez profesjonalistów z zakresu zdrowia publicznego. Przeprowadzona analiza potwierdziła adekwatność i skuteczność zastosowanych kryteriów, dzięki którym identyfikować można instytucje, które mogłyby być zaliczone do infrastruktury zdrowia publicznego.


  10/16

  Tytuł oryginału: Enzymatyczny układ antyoksydacyjny u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy zarostowej i makroangiopatii cukrzycowej poddanych balneoterapii.
  Tytuł angielski: Enzymatic antioxidants in patients with chronic ischaemia of lower extremities treated by balneotherapy.
  Autorzy: Włodarczyk Konrad, Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Oczachowska Sylwia
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.44-51, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Balneoterapia jest metodą leczniczą stosowaną z dobrym skutkiem od wielu stuleci. Istnieje powszechny sąd, że nie powoduje ona skutków ubocznych. Celem tej pracy jest zbadanie, czy stosowanie balneoterapii u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych nie wywołuje stresu oksydacyjnego. Badaniami objęto 32 pacjentów z objawami niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy (12 osób) i cukrzycy (20). Zastosowano następujące zabiegi balneologiczne: kąpiele kwasowęglowe i kąpiel wirową kończyn dolnych. Oznaczano 3 enzymy należącę do układu antyoksydacyjnego, tj. dysmutazę (SOD), katalazę (CAT), peroksydazę glutationową (GSH Px) i marker peroksydacji lipidów malonylodialdehyd (MDA) reagujący z kwasem tiokarbituranowym. Badadnia wykonano u każdego pacjenta trzykrotnie, tj. przed rozpoczęciem leczenia, godzinę po pierwszym zabiegu oraz 24 godz. po ostatnim z 10 zabiegów. Przed leczeniem i po jego zakończeniu oznaczono ponadto stężenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji. Dokonano pomiaru ciśnienia na ramieniu i kostce, obliczono wskaźnik ukrwienia kończyn kostka/ramię oraz określono dystans chromania przestankowego dwoma metodami. Po zastosowaniu serii zabiegów balneologicznych nie stwierdzono zmian aktywności SOD, CAT i GSH Px oraz stężenia MDAk i MDAo. Stwierdzono natomiast pewne tendencje do poprawy profilu lipidowego oraz angiologicznych parametrów czynnościowych. Na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące wnioski: 1. Standardowa balneoterapia nie powoduje statystycznie istotnych zmian ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine if balneotherapy used in the treatment of atherosclerotic patients causes oxidative stress. The second aim was evaluation of balneotherapy as a method of treatment. The examination was performed in a group of 32 patients with chronic ischaemia of lower extremities. This group contained: - 12 non diabetic-patients with atherosclerotic disease of lower extremities (aO); - 20 patients with vascular complications of diabetes mellitus - macroangiopathy of lower extremities (MD). The control group consisted of 32 healthy volunteers. The examinations were performed only once time in the control group. Groups AO and MD were treated with balneotherapy. The following were measured: superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and marker of lipid peroxidatione malodialdehyde in plasma and erythrocytes. The measurements were performed three times: before, during and after the treatment. The levels of total lipids, triglycerides. The claudication distance and the ankle/arm pressure rate were determined too. On the basis of the obtained results we draw the following conclusions: - balneotherapy doesn't cause any significant changes in the activity of antioxidative enzymes such as SOD, CAT, GSH-Px in patients with chronic ischaemia of lower extremities; - balneotherapy doesn't cause oxidative stress because enzymatic oxidants and MDA didn't change; - balenotherapy doesn't cause site effects.


  11/16

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia otyłości ogromnego i średniego stopnia w warunkach leczenia uzdrowiskowego.
  Tytuł angielski: The efficacy of spa treatment of extreme and medium stage obesity.
  Autorzy: Chojnowski Jacek, Włodarczyk Konrad, Kwiatkowska Barbara
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.69-81, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość z powodu rozpowszechnienia oraz zagrożeń z niej wynikających stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnej opieki zdrowotnej. Przede wszystkim pacjenci z otyłością ogromną, zagrażają życiu, wymagają szczególnie intensywnego leczenia. Celem naszych badań była ocena wyników leczenia chorych z otyłością ogromnego i średniego stopnia w czasie krótkoterminowej terapii w warunkach uzdrowiskowych. Badaniami objęto 177 chorych, w tym 134 z otyłością ogromną - BMI ň 40 kg/mý (grupa A) i 43 z otyłością średniego stopnia - BMI od 30 do 35 kg/mý (grupa B). Grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku, odpowiednio w grupach A i B średnia wynosiła 52,8 ń 9,7 lat i 56,1 ń 9,8 lat. Średnia masa ciała natomiast odpowiednio: 124,5 ń 18,5 kg i 88,7 ń 10,2 kg, a średnie BMI: 45,7 ń 5,4 kg/mý. w grupie A odsetek otyłości wisceralnej był większy niż w grupie B, a czas trwania otyłości o 6 lat dłuższy. Liczba osób chorych na cukrzycę była podobna i wynosiła odpowiednio w grupach A i B 62 proc. i 60 proc. u chorych oceniono zmiany: masy ciała, BMI, parametrów lipidowych, fibrynogenu, glikemi oraz ciśnienia pod wpływem krótkoterminowego leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Utrata średniej masy ciała była prawie dwukrotnie większa w grupie A niż w grupie B i wynosiła odpowiednio 8,4 kg i 4,7 kg. BMI natomiast obniżyło się w grupie A z 45,7 kg/mý do 42,6 kg/mý, a w grupie B z 32,5 kg/mý do 30,8 kg/mý. W obu grupach doszło do istotnej poprawy parametrów lipidowych - ...

  Streszczenie angielskie: Obesity due to its high incidence and entailing life-threatening illnesses constitutes one of the greatest challengers for contemporary healthcare. Particularly patients with extreme obesity should be treated in the most intensive manner. Therefore the aim of our study was to assess the effectiveness of a short-term spa treatment in reduction of body mass of obese individuals. The whole study comprised 177 patients, among them 134 (group A) and 42 (group B) suffering from the extreme and medium obesity, respectively. There were no significant age differences between the 2 groups. The average body weight equalled to 52,8 ń 9,7 and 56,1 ń 9,8 and average BMI 45,7 ń 5,4 and 32,5 ń 1,5. Group A was featured with the higher percentage of visceral obesity and 6-year longer duration period in comparison to group B. The percentage of individuals sufferinng from diabetes was similar in both groups (62 p.c. and 60 p.c. respectively). The following parameters were evaluated during weight reduction: body mass alternation, BMI, blood lipids concentration, fibrinogen level, glicaemia and blood pressure. Body mass loss in group A nearly doubled this accomplished in group B and reached 8,4 and 4,7 respectively. BMI was decreeased in group A from 45,7 to 42,6 and in group B from 32,5 to 30,8. In both groups a beneficial shift in lipidograms were obtained: decerase of total cholesterol, LDL and TG. However, HDL cholesterol level did not alter significantly in either of groups. The ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
  Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  13/16

  Tytuł oryginału: Poznawcza ocena stresu a wybrane obszary psychologicznego funkcjonowania chorych po zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Włodarczyk Dorota, Wrześniewski Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Psychologii Medycznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 149 k., [45] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 136-148, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20412

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  14/16

  Tytuł oryginału: Co to jest plazmid?
  Tytuł angielski: What is a plasmid?
  Autorzy: Włodarczyk Mirosława
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (3) s.231-240, il., bibliogr. [20] poz.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: The paper constitutes a general intrduction to the biology and application of bacterial plasmids. The current definition of a plasmid is given as well as historical bacground of the discovery of plasmids and early plasmid research. Plasmid structure and size range are preswented. The rules recommended for proper plasmid naming and classification are given. The methods of plasmid identification in bacterial cells and its isolation in the from of purified DNA preparations are summarized, followed by the scheme of a typical procedure for plasmid characterization.


  15/16

  Tytuł oryginału: Różnorodność cech fenotypowych bakterii kodowanych przez plazmidy.
  Tytuł angielski: Diversity of plasmid encoded bacterial phenotyp traits.
  Autorzy: Włodarczyk Mirosława
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (3) s.241-254, il., tab., bibliogr. [31] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Preceded by general information on the type of genes existing as obligatory or facultative "modules" in plasmid genomes, the range of bacterial phenotypic functions depending on plasmid located genes is reviewed. The plasmid encoded functions are divided into several commonly distinguished functional groups. Representatives of the individual groups are characterized in more detil except for those dealt with in separate articles of this issue. Special attention is given to the plasmid-encoded mechanisms of bacterial resistance to heavy metal ions (mercury, cadmium, zinc and cobalt) as well as to plasmid-dependent pathways of the degradation of natural and man-made toxic substances. The phenomenon of plasmid dependent bacteriocinogeny is presented. Also several examples of the role plasmidis in the relationship of bacteria with eukaryotic organisms are given. The last subject covered concerns the plasmid-encoded functions involved in the pathogenticity of bacteria to humans as well as the role of rhizobial plasmidis in symbiotic relations with nitrogen fixing plants. A secretion presenting a general description of the role of plasmidis in conjugational horizontal gene transfer is also included.


  16/16

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie : raporty CASE
  Autorzy: Golinowska Stanisława, Czepulis-Rutkowska Zofia, Sitek Michał, Sowa Agnieszka, Sowada Christoph, Włodarczyk Cezary
  Źródło: - Warszawa, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa 2002, 308 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-306, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: