Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WŁOCH
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Bliźnięta połączone jako problem medyczny i diagnostyczny. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Conjoined twins as a medical and diagnostic problem. Case report.
Autorzy: Kudła Marek, Kurkowska Małgorzata, Włoch Agata, Kossowski Piotr, Dobrosz Zuzanna, Sikora Jerzy
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.221-226, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/16

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/16

  Tytuł oryginału: Poród przedwczesny ukończony cięciem cesarskim.
  Tytuł angielski: Preterm delivery by caesarean section.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kellas Sylwia, Chromy Grzegorz, Włoch Stanisław, Nawrocki Michał, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.477-480, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/16

  Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 2: Medical staff as a criterion of contract evaluation.
  Autorzy: Grochowski Leszek, Włoch Krzysztof, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.698-702, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wartość kontraktu z Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRKCh) przypadającego na 1 etat lekarski i 1 etat pielęgniarski w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego - w czterech podstawowych oddziałach. Analiza wykorzystania istniejących zasobów kadrowych wykazała znaczne różnice w średniej wartości kontraktu na 1 etat lekarski, a także na 1 etat pielęgniarski w wybranych podstawowych oddziałach. Zaobserwowane różnice występują zarówno w oddziałach o tej samej specjalności, jak i między oddziałami o różnej specjalności tworzą tym samym różne warunki potencjalnej intensywności pracy w badanych jednostkach.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the value of the contract of the Lublin Regional Health Board per 1 physician's and 1 nurse's post in the hospitals of the Lublin region in four basic departments. According to the usage of existing staff resources, the evaluation revealed significant differences in the average contract value per 1 physician's and 1 nurse's post in the selected departments. The differences are observed in the departments of the same and of different specialties, therefore they create different conditions for potential intensity of work in the examined units.


  5/16

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w praktyce wiejskiej w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów SPZOZ.
  Tytuł angielski: Role of the countryside general practictioner i recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by patients of SPZOZ. P. 1: Characteristics of staff and patients resources in the outpatient health care in the Lublin voivodeship.
  Autorzy: Włoch Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.967-971, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono wśród lekarzy poradni ogólnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) województwa lubelskiego w 2001 roku. Zastosowano specjalnie do tego celu przygotowany kwestionariusz wywiadu, który został podzielony na cztery bloki tematyczne: charakteryzujący lekarzy objętych badaniem; opisujący pacjentów nadużywających alkoholu oraz przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu; dotyczący zmian zachodzących w systemie opieki nad nadużywającymi alkoholu w transformującym się systemie opieki zdrowotnej; charakteryzujący działalność lekarza, metody stosowanych w terapii i ich skuteczność. Celem I części badania było sprawdzenie, jakie jest przygotowanie lekarzy do pełnienia tego typu opieki oraz oparta na wypowiedziach lekarzy charakterystyka pacjentów nadużywających alkoholu. Badanie wykazało słabe przygotowanie lekarzy, a co za tym idzie, brak możliwości przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu przez podopiecznych. Charakterystyka pacjentów podana przez lekarzy jest stereotypowa i zgodna z obrazem kreowanym przez mass media.

  Streszczenie angielskie: The investigation of physicians of SPZOZ i the Lublin voivodeship was was carried out in 2001. A special interview technique was used. It was divided into four parts: concerning investigated physicians; describing patients abusing alcohol, reasons and circumstances of alcohol abuse; concerning changes in organization of medical care of the alcohol abusing patients; characterizing activity of physicians, therapies and their efficiency. The main aim of part I was to assess professional training of physicians for this kind of medical care as well as to characterize alcohol abusers on the basis of the physicians' opinions. The investigations showed insufficient medical training of physicians and as a result, poor recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by their patients. The characteristics of patients abusing alcohol given by the physicians are the same as those commonly presented by mass media.


  6/16

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w praktyce wiejskiej w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów SPZOZ.
  Tytuł angielski: Role of the countryside general practictioner in recognition of reasons and circumstances of alcohol abuse by patients of SPZOZ. P. 2: Functioning and optimal models of the medical care for alcohol abusing patients.
  Autorzy: Włoch Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.972-976, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 2001 roku przeprowadzono wśród lekarzy poradni ogólnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) województwa lubelskiego badanie za pomocą kwestionariusza wywiadu, dotyczące opieki nad pacjentami z problemem alkoholowym. Celem II części badania była analiza przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez podopiecznych lekarzy SPZOZ oraz zakres i jakość sprawowanej nad nimi opieki. U lekarzy rodzinnych odnotowano braki w zakresie rozeznania potrzeb oraz braki w jakości opieki nad pacjentami z problemem alkoholowym. Stwierdzono unikanie odpowiedzialności za pełnienie roli terapeuty w odniesieniu do wymienionej kategorii podopiecznych.

  Streszczenie angielskie: In 2001 the investigation of physicians in the Lublin Voivodship was carried out using the interview technique concerning the medical care of the alcohol abusing patients. The aim of the second part of investigations was the analysis of reasons and circumstances fo alcohol abuse by the patients of SPZOZ. It was stated that there were some serious gaps in the recognition of patients' needs by general practitioners as well as in the quality of medical care. Avoiding responsibility for the treatment of patients abusing alcohol was stated.


  7/16

  Tytuł oryginału: A study of thyroglobulin concentration in the thyroid and serum of patients with different thyroid disorders.
  Autorzy: Czarnywojtek Agata, Krysińska Iwona, Łącka Katarzyna, Stawny Bolesław, Rólski Michał, Jarząb Barbara, Włoch Jan, Gembicki Maciej
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.143-148, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Knowledge concerning the structure and quality of thyroglobulin (tg) has great significance for the better understanding of the pathogenesis of different thyroid diseases. The localization of the Tg gene and studies of its structure by molecular biological techniques make possible precise investigations of its expression. The aim of our study was to evaluate Tg content in the thyroids and Tg concentrations in the serum of 108 patients suffering from beenign or malignant thyroid disorders. The method of investigation was isolating total protein from thyroid tissues obtained during surgery and determining Tg content in the thyroid extracts and Tg concentrations in serum The Tg concentrations in serum and in thyroid protein extracts were evaluated by fluoroimmunometric assay. Statisctical analysis was carried out with the help of the computing programmes.


  8/16

  Tytuł oryginału: Rak gruczołowato-torbielowaty tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Adenoid cystic carcinoma - case report.
  Autorzy: Maciejewski Adam, Czarniecka Agnieszka, Włoch Jan, Lange Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.381-384, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej na raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy, pierwotnie mylnie rozpoznanego jako raka gruczołu tarczowego. Po wykonanym zabiegu operacyjnym (całkowita resekcja tarczycy, odcinkowa resekcja części podkrtaniowej tarczycy) badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego wykazało, iż zmiana pierwotna - rak gruczołowo-torbielowaty zlokalizowana była w obrębie tchawicy, a nie gruczołu tarczowego, natomiast punktowany guz prawego płata tarczycy okazał się być guzem przerzutowym tego raka. Histogenezę nowotworu potwierdzono badaniami histochemicznymi. Chora po uzupełniającej pooperacyjnej radioterapii pozostaje pod stałą kontrolą. Autorzy nie spotkali się w literaturze z opisem przerzutu ACC do gruczołu tarczowego, nie natrafili także na doniesienia, w których pierwszą manifestacją choroby, podobnie jak w przedstawionym przypadku, byłby guz gruczołu tarczowego.

  Streszczenie angielskie: A case of adenoid cystic carcinoma located in trachea, primarly wrongly recognized as a thyroid cancer is presented with an update of the literature. The patiet underwent surgicaly treatment (total thyroidectomy, and partial resection of trachea). Histopathological examination found trachea as a primar location of ACC and thyroid tumor as a metastatic one. Aftyer operation the patient underwent radiotherapy. Literature review found ACC of trochea as a very rare malignant tumour, and no such a case was presented in the past.


  9/16

  Tytuł oryginału: Rola lekarza poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia województwa lubelskiego w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów z problemem alkoholowym.
  Tytuł angielski: The role of physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin region in recognizing causes and circumstances of alcohol abuse among alcohol addicted patients. P. 1: Characteristics of resources, staff and opinions of primary health care physicians concerning patients abusing alcohol.
  Autorzy: Włoch Krzysztof, Wdowiak Leszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.215-221, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przygotowanie do pracy z pacjentami z problemami alkoholowymi kadr lekarskich poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia województwa lubelskiego. Omówiono również charakterystykę podopiecznych z problemami alkoholowymi.

  Streszczenie angielskie: In 1998, a survery was conducted amomg physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin Region concerning care of patients abusing alcohol. The objective of the Part I of the study was to determine the preparation of physicians for providing this type of care, and to characterise alcohol abusing patients based on the opinions of physicians. The study showed that the preparation of physicians was poor, and in consequence, there was a lack of possibilities to counteract alcohol abuse by their patients. The characteristics of alcohol addicted patients reported by physicians was a stereotype consistent with the image created by the mass media.


  10/16

  Tytuł oryginału: Differentiated thyroid cancer: from molecular biology to clinical practice.
  Autorzy: Jarząb Barbara, Włoch Jan, Lange Dariusz, Wiench Małgorzata, Gubała Elżbieta
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.17-20, bibliogr. 47 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południowe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two main histotypes of thyroid carcinoma - papillary carcinoma and follicular carcinoma - derive from the same cell type but exhibit different routes of molecular development. In papillary carcinoma, receptor kinase encoding protooncogenes RET or TRK play main role in the initiation of tumorigenesis. Their rearrangements have been found in circa 25 p.c. and 10 p.c. of tumors respectively. The initiating event in the remaning part of papillary cancers remains unknown. Some of RET negative cancers may develop towards anaplastic carcinoma, as RET rearrangements have never been observed in this type of cancer. Follicular carcinomas develop from follicular adenomas. RAS mutations are found in a substantial part of benign and malignant follicular tumors, more frequently in iodine-deficient areas. The molecular event criucial for the transition from adenoma to carcinoma remains a matter of debate. Recently a PAX8-PPARç1 rearranggement has been proposed to be essential for this step of tumorigenesis. Finally, loss of TP53 is a common feature of undifferentiated thyroid cancers, responsible for their aggressive phenotype. RET rearrangements are very frequent in thyroid cancers observed in contaminated areas of Belarus, Ukraine and Russia after Chernobyl fall out. It is not clear, whether they are molecular fingerprints of radiation or are signs of an early onset of cancer. The prognosis significance of RET-positivity is also unspecified. RET mutations have been reported with higgher frequency in more advanced cancer, on the other side, RET-positive cancers probably do not proceed towards undifferentiated carcinoma.


  11/16

  Tytuł oryginału: Surgical treatment of differentiated thyroid carcinoma in children.
  Autorzy: Włoch Jan, Handkiewicz-Junak Daria, Kukulska Aleksandra, Jarząb Barbara
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.45-50, il., bibliogr. 44 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: There is a considerable disagreement on differentiated thyroid cancer (DTC) treatment in children. In most centres standard treatment for DTC comprises total thyroidectomy, radioiodine treatment and TSH suppressive therapy. However, not all agree on such radical therapy due to the minor agressivity of differentiated thyroid cancer in children. The opponents question both the indications for total thyroidectomy and complementary radioiodine treatment. The aim of the present study is a retrospective analysis of treatment results in children treated or followed up in our centre. The study included 205 children with DTC (age 4 to 18) observed up to 27 years post initial treatment (median: 4 years). There were 48 children with follicular ca and 156 with papillary ca diagnosed. The median age at diagnosis was 14 years. The treatment comprised total thyroidectomy in 176 cases (86 p.c.), radioiodine therapy in 80 p.c. and TSH suppressive therapy with levothyroxine in all patients. The actuarial survival rate was 100 p.c. and recurrence rate 10,7 p.c. The 5 and 10 - year actuarial disease free survival was 76 p.c. and 74 p.c. respectively. The results were much poorer in children who were not primarily treated by a radical approach. It is to be concluded that total thyroidectomy and radioiodine treatment significantly improve recurrence free survival in children and should be routinely applied even in young children as the primary treatment of differentiated thyroid carcinoma.


  12/16

  Tytuł oryginału: Rola lekarza poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia woj. lubelskiego w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów z problemem alkoholowym.
  Tytuł angielski: The role of physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin region in recognizing causes and circumstances of alcohol abuse among alcohol-addicted patients. P. 2: Functioning model of care of patients abusing alcohol and the optimum model.
  Autorzy: Włoch Krzysztof, Wdowiak Leszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.313-318, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano opinię lekarzy p.o.z. na temat przyczyn sprzyjających nadużywaniu alkoholu oraz optymalnego modelu opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.

  Streszczenie angielskie: In 1998, a survey was conducted among physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin Region concerning care of patients abusing alcohol. The aim of Part II of the study was to analyse the reasons and cirucmstances of alcohol abuse by patients covered with care by commune health centre physicians, as well as the scope and quality of the care provided. Shortages with respect to the recognition of needs and the quality of care of alcohol abusing patients were noted among primary health care physicians. It was observed that they avoided taking responsibility for performing the role of a therapeutist with respect to the above-mentioned category of patients.


  13/16

  Tytuł oryginału: Ekspresja symportera sodowo-jodowego w patologiach tarczycy.
  Tytuł angielski: Sodium-iodide symporter expression in thyroid pathologies.
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Pastuszka Danuta, Łyczkowska Anna, Skubis Joanna, Lange Dariusz, Nikiel Barbara, Goraj-Zając Aleksandra, Włoch Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.63-70, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ekspresję symportera sodowo-jodowego (NIS) i jego lokalizację badano w tkankach pochodzących od pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka tarczycy i pacjentów z chorobą Graves-Basedowa. W badaniach użyto poliklonalne przeciwciała wyprodukowane przeciwko syntetycznemu peptydowi fragmentu C-końcowego ludzkiego NIS. Analizie poddano 30 zróżnicowanych raków tarczycy i 10 tarczyc od chorych z chorobą Graves-Basedowa. Białko NIS stwierdzono w tkance 20 raków tarczycy (66,7 proc.). W większości pozytywnych tkanek białko NIS było zlokalizowane cytoplazmatycznie. W 4 tkankach obserwowano lokalizację błonową białka NIS oraz w 5 przypadkach lokalizacje błonową i cytoplazmatyczną. We wszystkich badanych tkankach Graves-Basedowa obserwowano wysoką błonową ekspresję białka NiS. Otrzymane wyniki pokazują, że większość zróżnicowanych raków tarczycy zachowuje zdolność ekspresji białka NIS. Obserwowana w większości tkanek cytoplazmatyczna lokalizacja NIS sugeruje, że transformacja nowotworowa w niektórych rakach tarczycy może być odpowiedzialna za zmienioną translokację białka symportera w tyreocycie.

  Streszczenie angielskie: Expression and dsitribution of NIS and TPO proteins was analyzed in 30 samples of differentated thyroid carcinoma and in 10 tissues from Graves' patients by immunohistochemistry and Western blot, using site-directed antibodies, raised against peptide of the C-terminal region of hNIS. In our series of thyroid tumours, NIS protein was detected in 20 of cases (67 p.c.). In most of the samples, immunostaining of NIS protein was limited to the cytoplasmic compartment. Plasma membrane staining was observed in 4 cases, and, in 5 tissues, both membrane and cytoplasm were stained simultaneously. Balso-lateral membrane staining was observed in all Graves' tissues. The present results show that NIS protein is expressed in the majority of differentiated thyroid carcinomas. The intracellular NIS location suggests that malignant transformation interferes with the proper trafficking of NIS to plasma membrane in some differentiated thyroid tumours.


  14/16

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie patologii strukturalnych serca w okresie prenatalnym - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in recognizing structural pathology of the heart during the prenatal period.
  Autorzy: Włoch Agata, Rokicki Władysław, Krzystolik-Ładzińska Joanna, Włoch Stanisław, Sikora Jerzy, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.740-743, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byo przeanalizowanie wyników badań echokardiograficznych 28 płodów z patologią strukturalną serca kierowanych na badanie echokardiograficzne w okresie od stycznia 1996 do maja 2001. Zdiagnozowane w ośrodku referencyjnym anomalie strukturalne serca płodu stanowiły 2,1 proc. wszystkich badanych płodów (28/1319 przypadków). Wśród 28 patologii strukturalnych zdiagnozowano u 23 płodów wady serca, u 4 kardiomiopatie i u 1 guzy wewnątrzsercowe. W 5 przypadkach wadom serca płodu towarzyszyły zaburzenia rytmu, a w 2 przypadkach niewydolność krążenia (CHF). U 11 płodów z wadami serca stwierdzono dodatkowo anomalie pozasercowe. Osiem noworodków wymagało szybkiej interwencji zabiegowej po porodzie. Śmeirtelnosć w badanej grupie wynosiła 64 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to analyse the results of echocardiographic examinations of 28 fetuses with structural heart abnormalities referred for echocardiographic examination from January 1996 to May 2001 along with their follow-up. Feetal heart anomalies were diagnosed in 2.1 p.c. of all of the examined fetuses (28/1319). Among 28 cases of structural anomalies, there were 23 cases of heart defects, 4 cases of cardiomyopathy, and one case of intracardiac tumors. In 5 cases, heart defects were accompaneid by arrhythmias while in 2 cases, heart defects were accompanied by congestive heart failure. Extracardiac malformations coexisted with heart defects in 11 fetuses. Eight newborns were operated shortly after birth. THe mortality rate in the examined group was 64 p.c.


  15/16

  Tytuł oryginału: Leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant obciążonych w systemie natychmiastowym i wczesnym.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Włoch Stefan
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.15-17, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wyniki 4-letnich obserwacji pacjentów z własnego materiału klinicznego, u których przeprowadzili leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant z ich natychmiastowym lub wczesnym obciążeniem. Metodę tę wykorzystano w wybranych przypadkach braków zębowych częściowych w szczęce i w całkowitym bezzębiu żuchwy. Warunkiem zastosowania procedury obciążenia natychmiastowego i wczesnego było uzyskanie pozabiegowej stabilności pierwotnej wszczepu. Stosując wszczepy jednoczęściowe w systemie ich obciążenia natychmiastowego i wczesnego autorzy uzyskali wysoki odsetek wyników pozytywnych, który jest porównywalny z wynikami uzyskiwanymi przy stosowaniu wszczepów dwufazowych z odroczoną fazą zaopatrzenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of the four year clinical observation of their patients who have undergone implanto-prosthetic treatment in which one-piece OSTEOPLANT implants with an immediate or early reconstruction have been used. This method has been put into proctice in the chosen cases of semidentulous jaw or totally edentulous mandible. The original stability of the implant after the intervention was the condition necessary for introducing the procedure of immediate or early reconsruction. By using one-piece implants with immediate or early reconstruction the authors have obtained excellent results which are comparable with the results acquired in installing two-phase implants with the postponed phase of prosthetic reconstruction.


  16/16

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.

  stosując format: