Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄSIKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Propozycja kształcenia edukatorów cukrzycy.
Tytuł angielski: The proposed procedure of the formation of diabetes educators.
Autorzy: Czyżyk Artur, Szybiński Zbigniew, Torzecka Wiesława, Tracz Mariusz, Wąsikowa Renata
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.1-3, bibliogr. 8 poz.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/5

  Tytuł oryginału: Krótki zarys działalności Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego.
  Autorzy: Wąsikowa Renata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.11-12 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  3/5

  Tytuł oryginału: Dziecko matki chorującej na cukrzycę.
  Autorzy: Wąsikowa Renata, Noczyńska Anna, Skalska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.26-28, sum. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 rozwija się u osób z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Ujawnia się w następstwie procesu autoimmunologicznego prowadzącego do zniszczenia komórek beta układu wysepkowego trzustki. Stwierdzono, że cukrzyca typu 1 występuje częściej wśród członków rodzin pacjentów dotkniętych tą chorobą. Uważa się, że układ antygenów HLA jest odpowiedzialny za predyspozycję do cukrzycy typu 1. Określono już część haplotypów w obrębie tego układu, znajdujących sie głównie w regionach DQ i DR genów klasy II. Cukrzyca u matki wiąże się z następującymi zagrożeniami dla jej dziecka: 1) ryzykiem dziedziczenia markerów genetycznych predysponujących do cukrzycy, 2) częstszego występowania wad rozwojowych i zaburzeń okołoporodowych. Wnioski: 1) cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca rozpoznana w ciąży są czynnikami ryzyka częstszego występowania wad rozwojowych, 2) powikłania cukrzycy stwierdzane u matki z przewlekle niewyrównaną cukrzycą podwyższają to ryzyko, 3) planowanie ciąży, optymalne wyrównanie metaboliczne w ciągu całej choroby matki, szczególnie przed i w przebiegu ciąży obniżają ryzyko występowania zaburzen okołoporodowych i wad rozwojowych u dziecka.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitusa type 1 is a disease, which develop in individuals with a genetic predisposition to it. Clinical symptoms are the consequence of an autoimmunological process and the destruction of betacells of the pancreatic islands. It was shown that diabetes type 1 is observed more treatment in family members of patients with this disease. It is supposed that the antigen HLA system is responsible for the predisposition to diabetes type 1. Appreciated is now a part of the haplotypes of this which system, are located mainly in the region DQ and DR genes of class II. Diabetes in the mother is connected with following risk factors for her child 1) the risk of heredity of genetical markers which predispose to diabetes, 2) a more frequent development of congenital anomalies and perinatal disturbances. Conclusion: 1) Diabetes typ 1 and diabetes diagnosed during the pregnancy are risk factors of a more frequent of congenital anomalies. 2) Diabetic complications observed in mother with a chronic bad metabolic control of the disease increased this risk. 3) A planed gravidity, an optimal metabolic control during the whole time of diabetes, particulary before and during the gravidity decreased the risk of perinatal disturbances and congenital defects in her child.


  4/5

  Tytuł oryginału: Diabetologia dziecięca.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.121-125, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Pacjenci z cukrzycą typu 1 leczeni osobistymi pompami insulinowymi. Ocena efektu leczenia oraz komfortu życia.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.54, 56-58, 60-61, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągły podskórny wlew insuliny realizowany przy pomocy osobistej pompy insulinowej CSII (continuous subcutaneous insulin infusion) naśladuje w sposób najbardziej fizjologiczny rytm wydzielania insuliny przez zdrową trzystkę. Celem artykułu jest ocena stopnia wyrównania cukrzycy insuliną podaną w stałym wlewie przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Po przeszkoleniu 64 pacjentów (29 chłopców i 35 dziewczynek) w wieku 3-24 lat (średnia wieku 13,2 lat) chorujących na cukrzycę od 0,3 do 19 lat (średnio 8,3 lat) podłączono pompę insulinową. Średnia długość leczenia pompą wynosiła 19 mies. (6-66 mies.). Przed podłączeniem pompy, a następnie co 3 mies. wszystkim pacjentom oznaczano HbA1c. Poziom glukozy pacjenci badali glukometrami Glucotrend oraz Precision QID. W trakcie leczenia pompą osobistą stwierdzono istotne statystycznie obniżenie się poziomu HbA1c (p=0,00001) oraz zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę (0,00003) w porównaniu z danymi przed leczeniem. Wnioski: 1) pompa insulinowa pozwala na optymalny sposób leczenia cukrzycy typy 1; 2) pompa insulinowa stwarza możliwość dowolnego planowania posiłków w ciągu doby; 3) monitorowanie podstawowego wlewu insuliny przyczynia się do normalizacji poziomów glukozy w porze brzasku.

  stosując format: