Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Allelic distribution of complement components BF, C4A, C4B, and C3 in Psoriasis vulgaris.
Autorzy: Cisło Maria, Hałasa Jolanta, Wąsik Feliks, Nockowski Piotr, Prussak Magdalena, Mańczak Maria, Kuśnierczyk Piotr
Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (3) s.145-149, tab., bibliogr. 58 poz.
Sygnatura GBL: 312,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Psoriasis vulgaris is a multifactorial disease; the strongest association was established with the HLA complex. The actual disease-predisposing gene(s) has not been identified yet, but several genes from this region were examined in addition to HLA-C and -B. However, HLA-linked complement component polymorphic genes were not extensively studied. Therefore, we typed 67 psoriatic patients for alleles of the HLA-linked complement components BF, C4A and C4B. Alleles of C3, encoded on another chromosome, were established in parallel as a negative control. Frequencies in patients were compared with thise in unrelated healthy controls, 100 individuals for C4A and C4B, 890 for BF and 4719 for C3. We found no association of BF alleles with disease, similarly to C3. Among C4 alleles, C4B*3 was present in 13,4 p.c. of patients as compared with 1 p.c. of controls (OR, 15.36; 95 p.c. CI, 1.897 - 124.42; P = 0.0009), and C4A*6 was present in 19.4 p.c. of patients versus 7 p.c. of controls (OR, 3.20; 95 p.c. CI, 1.202 - 8.508; P = 0.0155). The high frequency of C4B*3 in psoriatics has not been described so far. These results suggest a contribution of C4 genes themselves or a closely linked gene to the susceptibility to psoriasis.


  2/22

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor CD30 w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Serum levels of soluble CD30 in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Baran Eugeniusz, Noworolska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.41-47, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach własnych wykazano, że u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) w okresie zaostrzenia schorzenia (n = 42) poziom rozpuszczalnego receptora CD30 (sCD30) w surowicy krwi jest znamiennie podwyższony w porównaniu do osób zdrowych (n = 41) (mediana 29,25 U/ml w grupie chorych i 5,3 U/ml w grupie kontrolnej; p 0,001) i wykazuje istotną statystycznie dodatnią korelację z nasileniem choroby ocenianym metodą SCORAD (r = 0,52; p = 0,0004). W okresie remisji (n = 27) obserwowano znaczący spadek poziomu receptora, przy czym jego stężenie pozostawało w dalszym ciągu istotne statystycznie podwyższone w stosunku do grupy kontrolnej (mediana 26 U/ml w grupie chorych i 5,3 w grupie kontrolnej; p 0,001). Poziom sCD30 oznaczono w surowicy osób chorych i zdrowych metodą immunoenzymatyczną ELISA (DAKO A/S, Glostup, Dania). W świetle uzyskanych wyników oznaczenie poziomu sCD30 w surowicy chorych na AZS może być przydatne w diagnostyce i monitorowaniu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: In our study, serum level of soluble receptor CD30 (sCD30) in patients with active atopic dermatitis (AD) (n = 42) was significantly higher in respects to normal donors (n = 41) (median 29,25 U/ml in patients with AD and 5,3 U/ml in normal donors; p 0,001) and positive correlation between serum level of sCD30 and clinical score evaluated by SCORAD method was found. During remission of the disease (n = 27) level of sCD30 was significantly lower but still considerably higher in comparison with healthy controls. Serum levels of sCD30 was measured with commercially available ELISA kit (DAKO'A/S, Glostup, Denmark), according to the manufacturer's instruction. Our results seem to confirm the usefulness of sCD30 examination as a diagnostic tool and additional serological marker of disease activity in patients with AD.


  3/22

  Tytuł oryginału: Propozycja kształcenia edukatorów cukrzycy.
  Tytuł angielski: The proposed procedure of the formation of diabetes educators.
  Autorzy: Czyżyk Artur, Szybiński Zbigniew, Torzecka Wiesława, Tracz Mariusz, Wąsikowa Renata
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.1-3, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/22

  Tytuł oryginału: T type 1/type 2 subsets balance in B-cell chronic lymphocytic leukemia - the three-color flow cytometry analysis.
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna, Roliński Jacek, Wąsik Ewa
  Źródło: Leuk. Res. 2002: 26 (7) s.657-660, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The impairments in immune cell functions as well as changes in cytokine network are the cause of malignant cell accumulation and secondary immune deficiencies in B-cell chronic limphocytic leukemia (B-CLL). To broaden the knowledge of immune system in B-CLL we tried to evaluate the Th1/Th2 and Tc2 balance in B-CLL patients in comparison with healthy individuals and changes of this pattern during disease progression. The three-color flow cytometry technique was used to analyze IL-4 and IFNç expression in peripheral blood CD3+CD4+ and CD3+CD8+ cells. The results indicate the dominance of T type 1 cells and T-cell-mediated immunity in B-CLL patients that is however shifted towards T type 2 during disease progression.


  5/22

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne w przebiegu wybranych zaburzeń funkcji gruczołów wewnętrznego wydzielania u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Skin lesions in the course of selected endocrinological diseases in children and adolescents.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Cisło Maria, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.126-131, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki opisują zmiany skórne obserwowane w wybranych endokrynopatiach u dzieci i młodzieży. Do zaburzeń funkcji gruczołów wewnętrznego wydzielania, w których najczęściej stwierdza się zmiany skórne zaliczono dysfunkcję tarczycy, nadnerczy, zaburzenie funkcji gonad u dzieci oraz cukrzycę typu 1. Autorki przedstawiły szczegółowy opis objawów skórnych w stanach nadczynności i niedoczynności tarczycy, podkreślając, że najczęściej spotykanym zaburzeniem związanym z nadczynnością tego gruczołu u dzieci i młodzieży jest choroba Gravesa-Basedowa. Podały również opis zmian skórnych stwierdzanych w przebiegu zaburzeń funkcji nadnerczy szczególnie w przypadku wrodzonego przerostu kory nadnerczy. Wyszczególniły również zmiany, jakie w obrębie skóry mogą wystąpić w cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: The authors presented skin lesions which may be observed in selected endocrinopathies in children and adolescents. Functional disturbances of endocrine glands in which skin lesions may develop are dysfunction of the adrenals, gonads in case of children, thyroid diseases and diabetes type 1. The authors presented also a detailed description of skin symptoms observed in hyperthyrosis and hypothyrosis. They emphasised that the most common form of hyperthyrosis in children and adolescents is Graves disease. Also broadly dermatological lesions which may develop in diabetes type they described.


  6/22

  Tytuł oryginału: Notalgia paresthetica - rzadka forma zlokalizowanego świądu.
  Tytuł angielski: Notalgia paresthetica - a rare form of localized pruritus.
  Autorzy: Szepietowski Jacek, Wąsik Grażyna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.215-217, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Notalgia parasthetica jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 51-letniego mężczyzny z typowymi klinicznymi objawami notalgia parasthetica. U pacjenta stwierdzono owalne, jednostronne dobrze odgraniczone od otoczenia ognisko zlokalizowanego świądu umiejscowione tuż pod łopatką. Pierwsze objawy pojawiły się 5 miesięcy przed badaniem. Nasilenie świądu było umiarkowane (50-60 proc. skali VAS). Rozpoznanie postawiono na podstawie typowego obrazu i przebiegu klinicznego schorzenia. W leczeniu zalecono krem zawierajacy 2,5 proc. lidokainę i 2,5 proc. prilokainę. Omówiono ponadto aspekty patogenetyczne oraz możliwości terpeutyczne notalgia paresthetica.

  Streszczenie angielskie: Notalgia parasthetica is a rare condition. A case of 51-year-old male patient with typical clinical manifestation of notalgia paresthetica is described. The patient presented with an oval, unilateral, well-demarcated patch of localized subscapular pruritus. First symptoms appeared 5 months before the examination. Pruritus was not very severe (50-60 p.c. the VAS scale). The diagnosis was based on classical clinical picture and course. A cream containing 2.5 p.c. lidocaine and 2.5 p.c. prilocaine was prescribed. Moreover pathogenetical aspects, as well as treatment modalities of notalgia parasthetica are discussed.


  7/22

  Tytuł oryginału: Apoptosis and pH of blasts in acute childhood leukemia.
  Autorzy: Malinowska Iwona, Stelmaszczyk-Emmel Anna, Wąsik Maria, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR441-CR447, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to determine whether spontaneous and post-initial therapy apoptosis indexes (AI) and the intracellular pH of blasts have prognostic value in the treatment of children with acute leukemia. Blasts from 38 children with acute leukemia (31 with ALL and 7 with AML) were tested for apoptotic index (Annexin V) and intracellular pH (SNARF). Of the ALL patients, 9 were low risk, 7 medium risk, and 15 high risk. Among the AML patients, 1 was low risk and 6 were high risk. Follow-up ranged from 6 to 120 weeks (median 60 weeks). The maen spontaneous AI was 19 ń 16 p.c. The pH of leukemic blasts before treatment varied between 6.6 and 7.9 (mean 7.2 ń 0.5). For patients 10 years old, the markers for good prognosis were a WBC count below 50 x 10**3/ćl, good response to prednisone therapy at day 8, and remission at or before day 33. Univariate analysis showed that pH 7 had favorable prognostic significance. Overall, the probability of EFS for patients with pH 7 was 1.0, as opposed to 0.49 for those with pH 7 (p = 0.049, n = 36). The probability of EFS for patients with AI below the median was not significantly different from those with AI above the median (0.4 vs 1.0, NS). The assessment of intracellular pH in blasts may be an important prognosticator for ALL patients. Children with low spontaneous ALL or high pH of leukemic blasts appear to have an unfavorable prognosis.


  8/22

  Tytuł oryginału: Współistnienie grzybicy skóry gładkiej z zapaleniem atopowym skóry.
  Tytuł angielski: Coexistence of tinea glabre and atopic dermatitis.
  Autorzy: Plomer-Niezgoda Ewa, Hryncewicz-Gwóźdź Anita, Maj Joanna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Walów Bronisława
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.151-155, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 65-letniej pacjentki obciążonej wywiadem alergicznym i pojawiającymi się od około 20 lat zmianami wypryskowymi na dłoniach oraz incydentami pokrzywki ostrej. 6 lat temu pojawiły się zmiany o charakterze rumieniowo-złuszczającym z obecnością grudek i nadżerek zlokalizowanych na skórze pośladków, szerzące sie obwodowo. Dodatkowo obserwowano zmiany wypryskowe na skórze pleców i kończyn górnych. Pacjentka leczona była wcześniej ogólnie lekami przeciwhistaminowymi i miejascowo preparatami steroidowymi. Po wykonaniu badania mikologicznego bezpośredniego i założeniu hodowli, stwierdzono grzybicę skóry pośladków współistniejące ze zmianami wypryskowymi na plecach i ramionach. Dodatkowo u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom IgE w surowicy. Włączono leki przeciwgrzybicze, początkowo flukonazol przez 2 tygodnie, a później terbinafinę przez 4 tygodnie. Terapia flukonazolem przynisoła pogorszenie zmian skórnych, prawdopodobnie związane to było z alergią na ten lek. Dopiero po włączeniu terbinafiny zmiany skórne ustąpiły.


  9/22

  Tytuł oryginału: Codon 219 in Creutzfeld-Jakob disease in Poland.
  Autorzy: Bratosiewicz-Wąsik Jolanta, Wąsik Tomasz J., Liberski Paweł P.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (3) s.149-151, il., bibliogr. s. 151
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Prion diseases are a group of etiologically heterogenous diseases. In addition to familial cases linked to mutations of PRNP open reading frame they include also cases of unknown etiology. One of the susceptibility factors to sporadic as well as iatrogenic prion diseases are PRNP polymorphisms. In the present study, we analyzed sequences of the PRNP gene codon 219 of 16 Polish CJD cases and we found heterozygous GAG to GAT changes on the sense strand and only wild type sequences on an antisense strand. The RFLP technique was used to verify this divergence and only wild type sequences were revealed.


  10/22

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne po długotrwałym leczeniu hydroksymocznikem.
  Tytuł angielski: Cutaneous adverse effects of long-term hydroxyurea therapy.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Cisło Maria, Szepietowski Jacek, Maj Joanna, Plommer-Niezgoda Ewa, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.371-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hydroksymocznik jest cytostatykiem dobrze tolerowanym, stosowanym przede wszystkim w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Powikłania skórne typowe dla tego leku, takie jak owrzodzenia kończyn dolnych, zmiany przypominające dermatomyositis występują dość rzadko, głównie przy długoterminowej terapii. W pracy przedstawiono przypadki trzech pacjentów leczonych przewlekle hydroksymocznikiem z powodu schorzeń mieloproliferacyjnych, u których występowały zarówno owrzodzenia podudzi i stóp, jak i zmiany rumieniowo-zanikowe na rękach, imitujące zapalenie skórno-mięśniowe. Dodatkowo u jednego z chorych na skórze głowy obecne były ogniska rogowacenia słonecznego i rak kolczystokomórkowy. Artykuł ten zwraca uwagę na konieczność obserwacji dermatologicznej u chorych przewlekle leczonych hydroksymocznikiem.


  11/22

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/22

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty noworodków u chłopca z wrodzoną wadą serca (przetrwałym otworem owalnym).
  Tytuł angielski: Lupus erythematosus neonatorum in a boy with congenital heart defect (persistent foramen ovale).
  Autorzy: Wąsik Grażyna, Pałuchowska Katarzyna, Płonka Jacek, Szepietowski Jacek
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.110, 112-114, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Toczeń rumieniowaty noworodków jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono 10-tygodniowego chłopca, u którego rumieniowo-obrączkowate zmiany skórne pojawiły się po pierwszej ekspozycji na słońce. Oprócz zmian skórnych zlokalizowanych na twarzy i tułowiu stwierdzono niedokrwistość, leukopenię, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych oraz miernego stopnia przeciek przez przetrwały otwór owalny. Nie obserwowano zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego. W surowicy dziecka i matki wykazano obecność przeciwciał Ro/SS-A i La/SS-B. Zmiany skórne i badania laboratoryjne uległy normalizacji w trakcie 6 mies.

  Streszczenie angielskie: Neonatal lupus erythomatosus is a rare disease. A 10-week-old male patient is presented in whom after the first sun exposure erythematous, annular skin lesions appeared. They were located mostly on the face and trunk. Anaemia, leukopenia, elevated activity of transaminases and patient foramen ovale were aonfirmed. Congenital heart block wa not observed. The Ro/SS-A and Ro/SS-B antibodies were present in child's and mother's serum. Within 6 months all cutaneous lesions as well as laboratorial abnormalities disappeared spontaneously.


  13/22

  Tytuł oryginału: Krótki zarys działalności Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego.
  Autorzy: Wąsikowa Renata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.11-12 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu


  14/22

  Tytuł oryginału: Dziecko matki chorującej na cukrzycę.
  Autorzy: Wąsikowa Renata, Noczyńska Anna, Skalska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.26-28, sum. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 rozwija się u osób z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Ujawnia się w następstwie procesu autoimmunologicznego prowadzącego do zniszczenia komórek beta układu wysepkowego trzustki. Stwierdzono, że cukrzyca typu 1 występuje częściej wśród członków rodzin pacjentów dotkniętych tą chorobą. Uważa się, że układ antygenów HLA jest odpowiedzialny za predyspozycję do cukrzycy typu 1. Określono już część haplotypów w obrębie tego układu, znajdujących sie głównie w regionach DQ i DR genów klasy II. Cukrzyca u matki wiąże się z następującymi zagrożeniami dla jej dziecka: 1) ryzykiem dziedziczenia markerów genetycznych predysponujących do cukrzycy, 2) częstszego występowania wad rozwojowych i zaburzeń okołoporodowych. Wnioski: 1) cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca rozpoznana w ciąży są czynnikami ryzyka częstszego występowania wad rozwojowych, 2) powikłania cukrzycy stwierdzane u matki z przewlekle niewyrównaną cukrzycą podwyższają to ryzyko, 3) planowanie ciąży, optymalne wyrównanie metaboliczne w ciągu całej choroby matki, szczególnie przed i w przebiegu ciąży obniżają ryzyko występowania zaburzen okołoporodowych i wad rozwojowych u dziecka.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitusa type 1 is a disease, which develop in individuals with a genetic predisposition to it. Clinical symptoms are the consequence of an autoimmunological process and the destruction of betacells of the pancreatic islands. It was shown that diabetes type 1 is observed more treatment in family members of patients with this disease. It is supposed that the antigen HLA system is responsible for the predisposition to diabetes type 1. Appreciated is now a part of the haplotypes of this which system, are located mainly in the region DQ and DR genes of class II. Diabetes in the mother is connected with following risk factors for her child 1) the risk of heredity of genetical markers which predispose to diabetes, 2) a more frequent development of congenital anomalies and perinatal disturbances. Conclusion: 1) Diabetes typ 1 and diabetes diagnosed during the pregnancy are risk factors of a more frequent of congenital anomalies. 2) Diabetic complications observed in mother with a chronic bad metabolic control of the disease increased this risk. 3) A planed gravidity, an optimal metabolic control during the whole time of diabetes, particulary before and during the gravidity decreased the risk of perinatal disturbances and congenital defects in her child.


  15/22

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.


  16/22

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych i ich zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej i terapii.
  Tytuł angielski: Monoclonal antibodies and their application in diagnostics and therapy.
  Autorzy: Wąsik Maria, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Popko Katarzyna
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.26-31, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper reminds of study that led to receiving of monoclonal antibodies. Methods for creating of chimeric, humonised and fully human monoclonal antibodies are reviewed. Opportunities of their use in laboratory and clinical medicine are also shortly described.


  17/22

  Tytuł oryginału: Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
  Tytuł angielski: Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. P. 3: Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
  Autorzy: Rupniewska Zofia Monika, Wąsik-Szczepanek Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.169-179, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Delecja długich ramion chromosomu 11 w prążkach 11q22.3-q23.1 są jednymi z najczęstszych aberracji chromosomowych w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej (PBL-B). Aberracja ta wiąże się z rozległym powiększaniem węzłów chłonnych i gorszym przeżyciem, zwłaszcza w grupie młodszych chorych powyżej 55 r. życia. Najmniejszy segment delecji zawiera gen zmutowany w ataksja-teleangiektazja (Gen ATM). W podgrupie chorych z PBL-B i delecją 11q ATM może działać jako gen supresji transformacji nowotworowej, chociaż także inne geny mogą mieć znaczenie. Niedawno Wolf i wsp. zaproponowali nowego kandydata na gen supresji nowotworowej. Gen ten został wyizolowany z najmniejszego delecyjnego regionu w 13q14.3. Nazwano go genem związanym z nowotworami B-komórkowymi o wielu typach składania RNA (gen BCMS). Jest to duży gen złożony co najmniej z 50 eksonów i zajmujący przestrzeń ok. 560 kb DNA genomu.

  Streszczenie angielskie: Deletion in chromosomal bands 11q22.3-q23.1 is one of the most common chromosome aberration in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-Cll). It is associated with extensive lymph node involvement and poor survival particularly in the group of younger patients under 55 years. The minimal consensus deletion comprises a segment which contains the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. The ATM gene may act as a tumor suppressor gene in the subset of cases with 11q deletions, but other genes may be also involved. Recently Wolf et. al. proposeda new candidate for the tumor supressor gene isolated from the minimally delected region in chromosomal band 13q14.3. This gene, designated B-cell neoplasiaassociated gene with multiple splicing (BCMS) is composed of at least 50 exonus spanning ň 560 kb of genomic DNA.


  18/22

  Tytuł oryginału: Diabetologia dziecięca.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.121-125, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/22

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  20/22

  Tytuł oryginału: Blipm-1: białko regulujące końcowe dojrzewanie limfocytów B i granulocytów-monocytów.
  Tytuł angielski: Blimp-1: regulator of terminal differentiation B lymphocytes and myeloid cells.
  Autorzy: Rupniewska Zofia M., Wąsik-Szczepanek Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.293-299, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Chociaż w końcowym okresie różnicowania komórek B w komórki plazmatyczne wydzialjące przeciwciała występują kompleksowe zmiany w ekspresji wielu genów, tylko jeden czynnik transkrypcji - Blimp-1 (ang. B-lymphocyte induced maturation protein-1) został określony jako król regulacji (ang. "master regulator"). Przemawiają za tym następujące dane: po pierwsze - ekspresja Blimp-1 jest wystarcająca dla wywołania różnicowania linii mysiego chłoniaka B-komórkowego in vitro; po drugie - in vivo ekspresja Blimp-1 zależy od stopnia dojrzałości komórki B. Niedawno wykazano, że Blimp-1 jest także konieczny dla terminalnego różnicowania granulocytów-monocytów, co sugeruje że Blimp-1 może również odgrywać rolę w końcowym okresie różnicowania wielu linii komórkwoych. Blimp-1 jest białkeim palca cynkowego 100 kDa., które działa jako represor transkrypcji proto-onkogenu c-myc i CIITA (ang. MHC class II transactivator). Jednakże Lin i wsp. sugerują że regulacja innych genów docelowych poza c-myc i CIITA jest również niezbędna podczas programu terminalnego różnicowania kierowanego przez Blimp-1. BLIMP-1 u człowieka może być kandydatem na gen supresji nowotworowej, (a zwłaszcza supresji transformacji komórki B w komórki chłoniakowe) który leży w 6q21-q22.1.

  Streszczenie angielskie: Although terminal differentiation of B cells into antibody-secreting plasma cells involves complex changes in the expression of many genes, a single trancription factor, Blimp-1 (B lymphocyte-induced maturation protein-1), has been identified as a "master regulator" of this process. Expression of Blimp-1 is sufficient to trigger terminal differentition of murine B cell lymphoma line in vitro, and the developmental stage-specific expression of Blimp-1 in B cells in vivo is consstent with its role as a "master regulator" of terminal B cell differentitation. Recently Blimp-1 has also been shown to be required for terminal differentiation of myeloid cells, suggesting the possibility that it may play role in terminal differentiation of many cell lineages. Blimp-1 is a 100 kDa zinc finger-containing protein that function as transcriptional repressor of the c-myc proto-onocgene and the MCH class II transactivator (CIITA). However Lin et al. suggest that regulation of other target genes in addition to c-myc and CIITA is required during the Blimp-1 program of terminal differentiation. BLIMP-1 may be a candidate tumor suppressor gene residing on 6q21-q22.1; in particular it could be a strong candidate for the B cell non-Hodgkin lymphomas suppresor gene.


  21/22

  Tytuł oryginału: Clonal distribution of trisomy 12 and 13q14, TP53 deletions in chronic lymphocytic leukaemia.
  Autorzy: Koczkodaj Dorota, Wąsik-Szczepanek Ewa, Filip Agata, Kubiatowski Tomasz, Grabek-Gawłowicz Małgorzata, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.39-44, tab., bibliogr. 26 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common leukemia in adults, little is known about the molecular abnormalities underlying it and their prognostic significance. We used fluorescence in situ hybridization (FISH) to evaluate the occurrence of 13q14 deletions, trisomy 12 and deletions in 17p13 in chronic lymphocytic leukemia.


  22/22

  Tytuł oryginału: Pacjenci z cukrzycą typu 1 leczeni osobistymi pompami insulinowymi. Ocena efektu leczenia oraz komfortu życia.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.54, 56-58, 60-61, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągły podskórny wlew insuliny realizowany przy pomocy osobistej pompy insulinowej CSII (continuous subcutaneous insulin infusion) naśladuje w sposób najbardziej fizjologiczny rytm wydzielania insuliny przez zdrową trzystkę. Celem artykułu jest ocena stopnia wyrównania cukrzycy insuliną podaną w stałym wlewie przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Po przeszkoleniu 64 pacjentów (29 chłopców i 35 dziewczynek) w wieku 3-24 lat (średnia wieku 13,2 lat) chorujących na cukrzycę od 0,3 do 19 lat (średnio 8,3 lat) podłączono pompę insulinową. Średnia długość leczenia pompą wynosiła 19 mies. (6-66 mies.). Przed podłączeniem pompy, a następnie co 3 mies. wszystkim pacjentom oznaczano HbA1c. Poziom glukozy pacjenci badali glukometrami Glucotrend oraz Precision QID. W trakcie leczenia pompą osobistą stwierdzono istotne statystycznie obniżenie się poziomu HbA1c (p=0,00001) oraz zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę (0,00003) w porównaniu z danymi przed leczeniem. Wnioski: 1) pompa insulinowa pozwala na optymalny sposób leczenia cukrzycy typy 1; 2) pompa insulinowa stwarza możliwość dowolnego planowania posiłków w ciągu doby; 3) monitorowanie podstawowego wlewu insuliny przyczynia się do normalizacji poziomów glukozy w porze brzasku.

  stosując format: