Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WĄGROWSKA-KOSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze przy kwalifikowaniu do prowadzenia pojazdów silnikowych osób z padaczką w świetle własnych przypadków.
  Tytuł angielski: Diagnosis and certification of the ability of epileptic patients to drive motor vehicles based mostly on cases consulted by the authors.
  Autorzy: Sińczuk-Walczak Halina, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.413-415, bibliogr. 7 poz., sum. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Padaczka stanowi częsty problem diagnostyczny i orzeczniczy przy kwalifikowaniu do prowadzenia pojazdów silnikowych. Generalna zasada odmawiania prawa jazdy chorym na padaczkę wobec dostępu do nowoczesnego leczenia powinna ulec rewizji z zachowaniem jednak bezpieczeństwa publicznego i interesu jednostki. Celem pracy jest prześledzenie istniejących trudności diagnostyczno-orzeczniczych na przykładzie przypadków osób, u których rozpoznano padaczkę lub napady rzekomopadaczkowe. Omówiono diagnostykę i postępoanie orzecznicze w przypadkach osób z napadami padaczkowymi po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym, przypadek rozpoznanej padaczki, sugerujące omdlenia u pacjenta z wadą serca. Ponadto przeanalizowano przebieg choroby u pacjenta z drgawkami gorączkowymi w dzieciństwie i przypadek napadów psychogennych rzekomopadaczkowych. Powodem istniejących trudności jest brak rzetelnego wywiadu umożliwiającego wsteczną ocenę przebiegu klinicznego napadów padaczkowych, brak przeprowadzanych w odpowiednim okresie badań pomocniczych, zwłaszcza EEG, EKG, jak również błędy diagnostyczne związane z wcześniejszą oceną zaistniałęgo epizodu zwłaszcza dotyczące zbyt pochodne rozpoznania padaczki.


  3/5

  Tytuł oryginału: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi : procedury przeprowadzania badań profilaktycznych osób narażonych na wybrane czynniki chemiczne nieuwzględnione we "Wskazówkach metodycznych w sprawie badań profilaktycznych pracowników"
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Soćko Renata, Czerczak Sławomir
  Źródło: - Łodź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 94, [2] s. : tab., bibliogr. 60 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  4/5

  Tytuł oryginału: Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia
  Autorzy: Dudek Wojciech, Hanke Wojciech, Kieć-Świerczyńska Marta, Krakowiak Anna, Pałczyński Cezary, Walusiak Jolanta, Wągrowska-Koski Ewa, Wittczak Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Pałczyński Cezary (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera 2002, 213, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Kliniczna Medycyna Pracy
  Sygnatura GBL: 736,082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia


  5/5

  Tytuł oryginału: Zespoły bólowe kręgosłupa u kierowców pojazdów silnikowych : przyczyny : profilaktyka
  Autorzy: Wągrowska-Koski Ewa, Nowakowska Bożena, Wilanowski Robert, Malicki Cezary
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2002, 29 s. : il., bibliogr. 25 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: