Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: USZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Plasmin/alpha2-antiplasmin complexes (PAP) in lung cancer patients: effects of radiotherapy.
Autorzy: Uszyński Mieczysław, Ziółkowska Ewa, Żekanowska Ewa, Uszyński Waldemar
Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (1) s.169-170, il., bibliogr. 2 poz.
Sygnatura GBL: 304,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Zespół antyfosfolipidowy w położnictwie - nowa wersja kryteriów, patomechanizm i profilaktyka.
  Tytuł angielski: Antiphospholipid syndrome in obstetrics - a new version of criteria, pathomechanism and the prophylaxis.
  Autorzy: Uszyński Mieczysław, Uszyński Waldemar
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.553-566, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonaliśmy przeglądu piśmiennictwa n.t. zespołu antyfosfolipidowego w położnictwie. W 1999 r. na konferencji typu konsensusowego zdecydowano o modyfikacji kryteriów tego zespołu: a) uściślono obydwa kryteria kliniczne, tj. znaczenie rozpoznawcze incydentów zakrzepicy i nawracającej utraty ciąży, b) zmodyfikowano lub zmieniono kryteria laboratoryjne. Za jedyne kryterium laboratoryjne uznano obecność w osoczu przeciwciał toczniowych i/lub przeciwciał antykardiolipinowych. Małopłytkowość - dotychczasowe kryterium laboratoryjne - nie stanowi już kryterium! Podkreślono, że tylko średnie i wysokie stężenie przeciwciał antykardiolpinowych jest wynikiem dodatnim, natomiast stężenie niskie (poniżej 5j GPL w 1 ml lub 3 j MPL w ml) jest wynikiem ujemnym. Rozpoznanie opiera się o conajmniej jedno kryterium kliniczne i jedno kryterium laboratoryjne. Zmiany patomorfologiczne w łożysku i naczyniach spiralnych macicy interpretuje się jako następstwo ataku przeciwciał antykardiolipinowych na trofoblast i śródbłonek naczyniowy, w których znajduje się antygen, tj. fosfolipidy, najprawdopodbniej w połączeniu kompleksowym z beta-2-glikoproteiną 1 (białko kofaktorowe osoczowe). Zaburzenia funkcji trofoblastu, m.in. zaburzneia hormonalne, zmiany patomorfologiczne w łożysku i naczyniach spiralnych oraz zaburzenia kliniczne stanowią, w tym świetle, ciąg skutków reakcji antygen - przeciwciało. Poprawę wyników opieki położniczej można uzyskać przy pomocy małych dawek kwasu acetylosalicylowego i heparyny, najlepiej heparyny drobnocząsteczkowej. Taką profilaktykę rozpoczyna się we wczesnym okresie ciąży i kontynuuje aż do porodu...

  Streszczenie angielskie: The paper surveys literature referring to criteria of the antiphospholipid syndrome in obstetrics as well as to the pathomechanism and prophylactic treatment. Criteria of that syndrome were modified in 1999. Generally accepted are two clinical criteria - thromboembolic complications and recurrent pregnancy loss, as well as two laboratory criteria - presence of lupus anticoagulant and/or anticardiolipin antibodies in the medium or high titer. Thrombocytopenia is no longer treated as a criterion. Diagnosis is formulated on the basis of at least one clinical and one laboratory criterion. It is assumed that obstetric complications are the result of immunological reaction of antiphospholipid antibodies with antigen located in trophoblast or vascular endothelium of the spiral arteries. The elimination of the activity of placental anticoagulant - annexin V - is the main mechanism of local thrombosis and infarctions in placenta. Improvement in the results of obstetrics care can be achieved through prophylactic treatment: from the beginning of pregnancy until delivery, acetylosalicylic acid (aspirin) is applied in low doses, i.e. 80 mg/24 and low molecular weight heparin in low-doses. It is recommended that for 6 weeks after delivery oral anticoagulants should be used in prophylactic doses in cases of primary syndrome, and in the secondary syndrome even constant antithrombotic prophylaxis is advised.


  3/4

  Tytuł oryginału: Tissue factor (TF) and tissue factor pathway inhibitor (TFPI) in the placenta and myometrium.
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Uszyński Waldemar, Żekanowska Ewa, Soszka Tomasz, Uszyński Mieczysław
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. 2002: 105 (1) s.15-19, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Placental abruption is mainly due to the rupture of the uterine spiral arteries, but adjacent tissues are also damaged and substances derived from distintegrated placenta and myometrium probably cause coagulation disturbances, such as hypofibrinogenemia and disseminated intravascular coagulation (DIC). Aim: To measure whether placenta and myometrium are significant sources of tissue factor (TF) and tissue pathway inhibitor (TFPI), the components of key role in the initiation of coagulation. Materials and methods: Strips of placenta and myometrium were obtained from 48 women delivered by cesarean section at term. TF and TFPI concentrations were measured by immunoenzymatic method (ELISA) in tissue homogenates. Main results: Concentration of TF in placenta and myometrium was 31 (25-37) and 7.4 (4.9 - 11.4) ng/mg of total protein, respectively. In the plasma of the same women, it was 0.004 ng/mg of total protein. TFPI concentration was 13 (10 - 17) ng/mg of total protein in placenta, 4.5 (3.1 - 7.3) ng/mg in myometrium, and 0.70 (0.50 - 0.80) ng/mg in blood plasma protein. Conclusion: The levels of TF in placenta and myometrium, over TF in blood plasma may be clinically significant in obstetrics, for instance, in the etiology of DIC in placental abruption. The concentration of TFPI - natural inhibitor of TF - seems to be too low to prevent initiation of coagulation.


  4/4

  Tytuł oryginału: Czynnik tkankowy (TF) i jego inhibitor (TEPI) w płynie owodniowym, mięśniu macicy i łożysku oraz osoczu kobiet rodzących : praca doktorska
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Uszyński Mieczysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny, Katedra i Zakład Patofizjologii w Bydgoszczy, Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Suwałkach
  Źródło: 2002, [4], 138 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: