Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: URBAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w pierwotnym inwazyjnym raku pochwy.
Tytuł angielski: Prognostic factors in the primary invasive vaginal carcinoma.
Autorzy: Kojs Zbigniew, Urbański Krzysztof, Fabisiak Wiesław, Reinfuss Marian
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.163-166, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1965-1988 w Oddziale Krakowskim Centrum Onkologii leczono pierwszorazowo napromienianiem 125 kobiet chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy. 5 lat bez objawów nowotworu przeżyło 53 tzn, 42,4 proc. pacjentek. W oparciu o analizę wielocechową metodą regresji Coxa wykazano, że niezależnymi czynnikami prognostycznymi w badanej grupie chorych były: wiek pacjentek, stopień zróżnicowania raka oraz zaawansowanie procesu nowotworowego wg FIGO.

  Streszczenie angielskie: In the period 1965-1988, 125 women with primary invasive vaginal carcinoma were treated with radiotherapy. 53 (42,4 p.c.) survived 5-year without evidence of disease. In the Cox multivariate analysis three variables were independently related to survival: age of the patients, grade of differentiation of tumor and the clinical stage of illness.


  2/6

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia depresji wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym zgłaszających się do lekarzy ginekologów.
  Tytuł angielski: Assessment of prevalence of depression in perimenopausal women attending gynecologists.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Szymański Wiesław, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.2-9, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie kobiety 2-krotnie częściej niż mężczyźni cierpią na depresje. Depresje w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane w gabinecie lekarzy pierwszego kontaktu. Okresem o szczególnym nasileniu stanów depresyjnych jest wiek okołomenopauzalny, kiedy kobiety często korzystają z porad lekarzy ginekologów. Celem przeprowadzonego badania była ocena rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentek w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszających się do lekarzy ginekologów oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji w gabinecie ginekologicznym. Badaniem objęto 2262 pacjentki w wieku 45-55 lat, które zgłosiły się po poradę do 120 lekarzy ginekologów z całego kraju. Pacjentki wypełniały skalę depresji Becka, a następnie ginekolog potwierdzał obecność objawów podstawowych epizodu depresyjnego przy pomocy kryteriów diagnostycznych ICD-10. Pacjentki, które uzyskały w skali Becka co najmniej 12 punktów, były kierowane na konsultację psychiatryczną w celu weryfikacji rozpoznania depresji. Lekarz psychiatra posługiwał się kwestionariuszem, opartym na inwentarzu MINI. Uzyskane wyniki sugerują, iż co trzecia pacjentka w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszająca się do lekarza ginekologa wykazuje zaburzenia nastroju, a sklasyfikowane zaburzenia depresyjne występują u 19,1 proc. pacjentek. Lekarze ginekolodzy mogą trafnie rozpoznawać i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies performed worldwide suggest that women suffer twice more frequently from depression than men. Primary care physicians only in a half of cases recognize depression. During perimenopausal period women especially often undergo depressive states and attend their gynecologists. The aim of the study was to evaluate the prevalence of depressive disorders in perimenopausal women reporting to gynecologists and to assess a possibility of screening and diagnosing depression in gynecological practice. The study entailed 2262 female patients of the age of 45-55 attending 120 gynecologists in Poland. Patients were first asked to fill in the Beck's Depression Inventory and next examined by their gynecologists to verify the presence of the basic symptoms of depressive episode according to ICD-10 diagnostic criteria. Patients who obtained 12 points or more in BDI total score were referred for a psychiatric consultation, including MINI questionnaire. The results suggest that one third of perimenopausal women attending their gynecologists suffer from a mood disorder and 19 p.c. of them undergo classified depressive disorders. Gynecologists in Poland can diagnose depression accurately and start pharmacological treatment of the disorder in a half of the patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  4/6

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów zgłaszających się do lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Prevalence of depressive disorders in primary care patients.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Latkowski Bożydar, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.187-197, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Większość osób cierpiących na depresję, które szukają pomocy medycznej, trafia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie, depresje występują u około 1/5 pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu, ale w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane. Jednocześnie uważa się, że nieleczenie współistniejących z chorobami somatycznymi zaburzeń depresyjnych wiąże się z pogorszeniem efektów leczenia chorób somatycznych i rokowania. Celem przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce badania była ocena częstości występowania depresji wśród pacjentów rodzinnych oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji przez lekarzy pierwszego kontaktu. Badaniem objęto 3027 pacjentów w wieku 18-65 lat zgłaszających się po poradę do 155 lekarzy rodzinnych z całego kraju. Występowanie i nasilenie objawów depresji oceniano za pomocą mało czasochłonnych, standardowych narzędzi przesiewowych (Skali Samooceny Depresji Becka i inwentarza MINI). Osoby, u których lekarze rodzinni stwierdzili depresję, korzystając z tych narzędzi, były dodaktowo konsultowane przez lekarza psychiatrę w celu potwierdzenia rozpoznania. Badanie zostało przeprowadzone w 2000 roku dzięki wsparciu organizacyjnemu i logistycznemu firmy Servier Polska. Wyniki badania sugerują, że stany depresyjne występują często wśród pacjentów lekarzy rodzinnych, którzy mogą właściwie rozpoznać depresję i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych. Zgłaszalność do psychiatry na poziomie 50 proc. skierowanych świadczy o obawie przed stygmatyzacją chorobą psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The majority of depressive persons who seek for medical help come to primary care physicians. Prevalence of depression disorders is estimated for 20 p.c. in this population of patients worldwide but depression is not recognised in about half of cases. The purpose of the study which was carried out for the first time in Poland was an assessment of frequency of depression among primary care patients as well as the possibility for both screen and diagnose the depression by primary care doctors. 3379 patients aged 18-65 coming to primary care units for visit to one of 155 physicians throughout Poland were enrolled. Patients filled out Beck Depression Inventory (BDI) and then were examined by a doctor who used ICD-10 criteria for depression and dysthymia upon MINI questionnaire. Those persons who scored 12 or more on BDI were referred to psychiatric consultation for verification of diagnosis of depression. The study was carried out in 2000 and supervised by Servier Poland. Results indicate that depressive disorders are frequent among primary care patients and that primary care physicians can diagnose depression and additionally treat it in at least half of cases.


  5/6

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna zmian stężenia CA 125 przed i po chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of Ca 125 concentration changes before and during first-line chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Kulpa Jan, Urbański Krzysztof, Tarapacz Jadwiga, Kojs Zbigniew, Wójcik Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.283-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia CA 125 przeprowadzono u 71 chorych na raka jajnika przed i w trakcie chemioterapii I rzutu. U każdej chorej dla oceny dynamiki zmian markera wyliczono współczynnik będący stosunkiem stężenia CA 125 po 6 cyklach chemioterapii do stężenia z okresu przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyjściowym poziomie markera, jego stężeniu po 6 cyklach chemioterapii oraz w wartościach wyliczonego współczynnika CA 125 6/CA 125 0 w zależności od wieku chorych i przeżycia 2-letniego. W grupie chorych bardziej zaawansowanych (III i IV wg FIGO) stwierdzono istotnie wyższe stężenia CA 125 przed chemioterapią oraz wartości współczynnika w porównaniu do chorych we wczesnych stadiach zaawansowania. Istotnie wyższe stężenia wyjściowe markera miały chore, u których nie uzyskano całkowitej remisji w wyniku leczenia I rzutu. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długość przeżycia całkowitego chorych pozostaje w istotnej zależności nie tylko względem parametrów klinicznych, ale również stężenia CA 125 z okresu przed i po 6 cyklach chemioterapii oraz poziomu współczynnika opisującego dynamikę zmian markera w trakcie leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że do niezależnych czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika, można zaliczyć oprócz stadium zaawansowania klinicznego również wyjściowe stężenie CA 125, a także układ: stężenie CA 125 przed i po 6 cyklach chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: CA 125 determinations were performed in a group of 71 patients with ovarian carcinoma before and during first-line chemotherapy. For evaluation of dynamics of CA 125 concentration changes for each patient was calculated as ratio of marker level after 6 course of chemotherapy to pretreatment concentration. There was a lack of significant differences in marker concentrations before treatment as well as after 6 courses of therapy and in values of calculated index CA 125 6/CA 125 0 in relation to age and survival of 2 years. In the group of advanced patients significantly higher level of CA 125 before chemotherapy and value of calculated index was found that in patients with early tages. Patients without remission after first-line chemotherapy had also significantly higher pretreatment level of marker. Univariate analysis confirmed that the total survival of patients was not only in relation to clinical parameters but also dependent on CA 125 level before and after chemotherapy, and index describing dynamics of marker level changes during treatment. Multivariate analysis revealed that independent prognostic factors in ovarian cancer patients are not only stage of disease but also pretreatment marker level and the complex of CA 125 concentrations before and after chemotherapy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności równoczasowej radioterapii i chemioterapii cisplatyną u chorych na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Preliminary assessment of the tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Klimek Małgorzata, Urbański Krzysztof, Kojs Zbigniew, Karolewski Kazimierz, Jakubowicz Jerzy, Pudełek Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.17-19, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Liczne badania ostatnich lat wskazują na to, że skojarzenie leczenia napromienianiem i chemioterapią zwiększa odsetek 3-letnich przeżyć chorych na raka szyjki macicy. Zastosowanie tych dwóch metod leczenia powoduje wzrost częstości występowania leukopenii i trombocytopenii, co może utrudniać przeprowdazenie zaplanowanego leczenia. W przedstawionej pracy oceniono tolerancję i skuteczność radiochemioterapii z udziałem cisplatyny podawanej raz w tygodniu w grupie 24 chorych na raka szyjki macicy. Uwzględniono rolę leczenia wspomagającego. 19 chorych (79,2 proc.) otrzymało zaplanowane leczenie. U 10 chorych (41,7 proc.) wystąpiła leukopenia stopnia drugiego lub trzeciego, u czterech chorych (16,7 proc.) anemia. Zaburzenia te, dzięki podaniu czynników wzrostu (10 chorych) i przetoczeniu krwi (2 chore) nie wpłynęło na przebieg radiochemioterapii. Wczesne reakcje popromienne o lekkim przebiego wystąpiły ogółem u 12 chorych. U 14 chorych (58,3 proc.) uzyskano całkowitą regresję, siedem z nich żyje rok bez objawów nowotworu. Średni czas obserwacji wynosił 8 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: Recently, a lot of studies have shown that chemoradiation improve 3 years survival in patients with cervical cancer. The combination of radiotherapy and chemotherapy increase the frequency of leucopenia and trombocytopenia and make planned treatment difficult. The tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin given once a week and with supportive treatment in the group of 24 patients with cervical cancer has been assessed. 19 patients (79.2 p.c.) received planned treatment. Ten patients (41.7 p.c.) had grade 2 or leucopenia, and four patients (16.7 p.c.) had anemia. They received growth factors (10 patients) and blood transfusion (2 patients). Early, mild postirradiation reaction occurred in 12 patients. Thanks to supportive treatment tolerance of chemoradiation was good. Complete remission occurred in 14 patients (58.3 p.c.), out of them seven live one year without signs of cancer. Median follow-up was 8 months.

  stosując format: