Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: URAMOWSKA-ŻYTO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców.
Tytuł angielski: Impact of school children's nutrition education on the knowledge and nutrition behavior of their parents.
Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Uramowska-Żyto Barbara, Jarosz Agnieszka, Makarewicz-Wujec Magdalena
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.253-258, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badania nad efektywnością programu edukacji żywieniowej zrealizowanego w wybranych szkolach podstawowych w Warszawie. Analiza dotyczy wpływu tego programu na wiedzę i zachowania żywieniowe rodziców, które w nim uczestniczyły. Stwierdzono, że edukacja żywieniowa dzieci realizowana w szkołach, może być jedną z efektywnych metod edukacji żywieniowej ich rodziców.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stres, płeć i zachowania żywieniowe.
  Autorzy: Uramowska-Żyto Barbara
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.4-7
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: