Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: UCIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń spirometrycznych w trzech regionach województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Occurrence of the spirometric abnormalities in three regions of the Pomeranian Voivodeship with different levels of environmental threats - preliminary results.
Autorzy: Judin Aleksy, Ucińska Romana, Wysocka-Nowak Ewa, Klicki Grzegorz, Moczkowska Grażyna, Dobrzycka Anna, Cynowska Bogumiła, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.39-45, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,479

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku zewnętrznym jest postrzegane jako czynnik ryzyka rozwoju POChP. Celem pracy było wykazanie wpływu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego na występowanie zaburzeń wentylacyjnych u wybranej grupy pacjentów w 3 regionach woj. pomorskiego zróżnicowanych pod względem zagrożeń środowiskowych. W masowym badaniu spirometrycznym udział wzięło 2357 osób. Wyniki pracy wskazują na negatywny wpływ stopnia uprzemysłowienia na poziom parametrów spirometrycznych.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wczesne rozpoznawanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w populacji Trójmiasta : porównanie dwóch metod naboru badanych : praca doktorska
  Autorzy: Ucińska Romana, Słomiński J[an] M[arek] (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [1], 77 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20354

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Gruźlica języka.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the tongue.
  Autorzy: Ucińska Romana, Siemińska Alicja, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.113-116, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Gruźlica języka jest sporadycznie opisywana w literaturze i prawie zawsze jej wystąpienie jest związane z gruźlicą innych narządów szczególnie gruźlicą płuc. W Polsce gruźlica pozapłucna rozpoznawana jest rzadziej w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Nie wiadomo na jakiej drodze dochodzi do wysiewu prątków do błony śluzowej języka, ale współistnienie z gruźlicą o innej lokalizacji sugeruje drogę krwiopochodną, możliwe jest również zakażenie języka przez odkrztuszaną wydzielinę oskrzelową, zwłaszcza w miejscach o uszkodzonej śluzówce, zdarzające się wyjatkowo, ze względu na naturalne zabezpieczenie przez grubą błonę śluzową języka oraz ochronne działanie śliny. Opis przypadku: 34-letnia kobieta z toczniem runieniowatym układowym, leczona przewlekle glikokortykosteroidami zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu kolejnego zaostrzenia choroby podstawowej. Jedyną dolegliwością na jaką uskarżała się chora był niewielki ból języka, na którym znajdowały się niewielkie owrzodzenia z towarzyszącym powiększeniem podżuchwowych węzłów chłonnych. Pacjentka została skierowana do szpitala rejonowego z podejrzeniem choroby nowotworowej. Chora nie zgłaszała objawów ze strony układu oddechowego. Kilkakrotnie pobierano wycinki z języka i ostatecznie w badaniu histopatologicznym ujawniono obecność gruźliczopodobnych ziarniniaków. Przy przyjęciu do Kliniki chora była niedożywiona, sprawiająca wrażenie przewlekle chorej. Ból języka nasilił się, w wyniku jego powiększenia wystąpiły zaburzenia mowy. Przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, wykonane w trakcie hospitalizacji, ujawniło obecność rozsiewu prosówkowego w obu płucach. ...

  stosując format: