Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: UCHMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Thoracoventropagus (zroślaki piersiowo-brzuszne). Opis przypadku.
Tytuł angielski: Thoracoventropagus: case presentation.
Autorzy: Mościcka Agata, Uchman Jolanta, Mościcki Adam, Gadzinowski Janusz, Chmielnicka-Kopaczyk Maria
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.460-465, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Częstość występowania zroślaków wynosi 1:50000 do 1:100000 żywych urodzeń. Istnieje wiele teorii tłumaczących genezę nie rozdzielenia bliźniąt. Według jednej z nich zroślaki są wynikiem podziału zygoty po 13 dniu po koncepcji. Autorzy przedstawiają przypadek zroślaków piersiowo-brzusznych: postępowanie prenatalne i neonatologiczne w aspekcie współistniejących nieprawidłowości. Omówiono także genezę wady oraz najczęściej występujące typy zroślaków.

  Streszczenie angielskie: Conjoined twinning is a rare event ocurring once in every 50,000 to 100,000 live births as a result of incomplete fission of the embryonic disc before the 3rd week of pregnancy. Conjoined twins are classified according to the area of union, the most common site being the chest and the upper abdomen. We report the case of thoracoventropagus diagnosed prenatally and on the postnatal course. Other types of conjointed twins with regard to coexisting anomalies, management and prognosis are discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej
  Autorzy: Uchman Grzegorz, Hermann Tadeusz W.
  Wydanie: - Wyd. 2 rozszerz. i popr
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2002, 118 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,093


  3/6

  Tytuł oryginału: Częstość występowania Ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Ureaplasma urealyticum infections in women delivering at University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Uchman Jolanta, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz G[rzegorz] H., Wysocki Jacek, Gadzinowski Janusz, Szumała-Kąkol Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.34-37, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia Ureaplasma urealyticum są od kilku lat przedmiotem zainteresowań ginekologów, położników i neonataologów, gdyż prowadzić mogą do niepłodności, poronienia, porodu przedwczesnego lub obumarcia płodu. Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz częstości zakażenia Ureaplasma urealyticum kobiet rodzących poniżej 30 t.c. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu AM w Poznaniu. U wszystkich rodzących w dniu porodu pobierano wymaz z pochwy w kierunku Ureaplasma urealyticum. Identyfikację U. urealyticum wykonywano przy użyciu testu Mycoplasma IST (bioMerieux). Analizowano następujące dane: wiek matki, stan cywilny, wykształcenie, warunki materialne, palenie papierosów w okresie ciąży, ilość ciąż, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, obciążony wywiad położniczy (przynajmniej 1 poronienie, poród przedwczesnylub poród martwego płodu). Ze względu na wstępną fazę badań nie wykonano anlizy statystycznej. W grupie badanych kobiet u 20 (50 proc.) w wymazie z pochwy potwierdzono obecność Ureaplasma urealyticum. Spośród kobiet z dodatnim posiewem z pochwy w kierunku U. urealyticum dominowały osoby 21 r.ż. (7 vs 0 w grupie kobiet z posiewewm ujemnym), z niskim wykształceniem (14 vs 6), stanu wolnego (7 vs 2), palące papierosy w okresie ciąży (6 vs 1), pierwiastki (13 vs 8). U 14 (66 proc.) kobiet z dodatnim posiewem z pochwy doszło do porodu 30 t.c., u 7 (50 proc.) z nich obserwowano przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Wnioski: grupę ryzyka wystąpienia zakażneia ureaplasma urealyticum stanowią osoby 21 r.ż.,...

  Streszczenie angielskie: In last few years Ureaplasma urealtycium infections became more interesting for neonatologists and obstetricians because they may cause infertility, preterm labour or stillbirths. The aim of the study was to estimate risk factors and the incicdence of Ureaplasmal ifnection in the women delivering at the University Hospital in Poznań. In the study group Ureaplasma urealyticum was isolated in 20 (50 p.c.) women in vaginal swab. In the group of patietns with positive genital culture dominated women younger 21 (7 vs. 0 in the group with negative swab), low educated (14 vs. 6), smoking cigarettes during pregnancy (6 vs. 1), primigravidae (13 vs. 8). In this group 66 p.c. women delivered before 30 weeks of gestation vs. 55 p.c. in the group with negative culture and preterm rupture of membranes was observed in 7 (50 p.c.) cases vs. 6 (55 p.c.).


  4/6

  Tytuł oryginału: Noworodek matki chorej na cukrzycę - analiza powikłań okresu noworodkowego w okresie 10 lat na bazie doświadczeń Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Newborn of diabetic mother - neonatal complications in the last 10 years in the University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Sobczak Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono retrospektywną analizę najszęstszych powikłań okresu noworodkowego występujących u noworodków matek chorych na cukrzycę. Oceniono 450 noworodków, z czego 109 dzieci urodzonych było w latach 1989 - 1991, a 341 noworodków - w latach 1998-1999. Znaczący wzrost liczby noworodków matek chorych na cukrzycę obserwowany w okresie ostatniego dziesięciolecia wiązano z regionalizacją opieki perinatalnej, realizowaną w województwie wielkopolskim od połowy lat dziewięćdziesiątych. W okresie noworodkowym stwierdzono istotne zmniejszenie częstości występowania ciężkich postaci zespołu zaburzeń oddychania, kardiomiopatii przerostowej, hipoglikemii i policytemii. W analizowanym okresie czasu liczba noworodków z wadami uległa obniżeniu, a śmiertelność z tego powodu została zredukowana do zera.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena częstości zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na terenie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Frequency assessment of HPV infection of uterine cervix amongst perimenopausal women in region of Wielkopolska.
  Autorzy: Ziętkowiak Wojmir, Zimna Katarzyna, Sroka Łukasz, Uchman Paweł, Sajdak Stefan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.939-944, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie częstości występowania zakażeń szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkeigo u kobiet w okresie okołomenopauzalnym na tereni Wielkopolski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy o wysokim potencjale onkogennym - HPV16 i HPV18. Obecność wirusowego DNA na szyjce macicy jest częsta u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i waha się w przedziale od 26,1 do 48,5 proc. Zakażeniea wirusem brodawczaka ludzkiego szyjki macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym są częstsze niż w grupie kobiet po menopauzie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Human papillomavirus (HPV) is one of the main causes of cervical neoplasia. There is now consistent evidence that Human papillomavirus (HPV) has a causal role in the etiology of cervical cancer and that sexual habits and reproductive/hormonal factors are associated with the risk of invaisve cervical cancer. In our investigation we estimated the frequency of HPV infection in uterine cervix in women gatheres in perimenopausal and postmenopausal groups. Materials and methods: We screened 90 women in western Poland to obtain cytological smears, and tested all smears for 33 types of HPV with a polymerase chain reaction-based system. All women were classified according to age into three groups. Results: HPV infections peaked in the group of 45 to 49 year old (48,5 p.c. using universal starters) and decreased in 56 year or olders (26,1 p.c. using universal starters) with predominantly non-cancer-associated types of HPV and uncharacterized HPV types. Conclusions: We confirm the decline of HPV infection with age, but note increased prevalence after menopause, which could be related to a second peak of HSILs, an observation that warrants further investigation. At least 80 p.c. of HPVs involved in cervical carcinogenesis in this population have been characterized. Polyvalent vaccines including the main cancer-associated HPV types may be able to prevent most cases of cervical disease in this region.


  6/6

  Tytuł oryginału: Isolated vein of Galen aneurysmal malformation (VGAM) in a neonate.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Małecki Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.58-60, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present a case of the 35-weeks female newborn with critically severe form of cardiovascular insufficiency coexisting with disseminated intravascular coagulation syndrome due to postnataly diagnosed aneurysm of a vein of Galen. Two-dimensional color power Doppler was critical in postnatal diagnosis of anomaly. The rupture of VGAM became a cause of death of a patient at 48 hours of life without any changes for an interventional therapy. Autopsy exam confirmed the diagnosis of rupture of VGAM with periventricular leukomalacia, cortex infraction and atrophy. No other congenital defects were recognized.

  stosując format: