Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: UŚCINOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego a zaparcia przewlekłe u dzieci starszych.
Tytuł angielski: Chronic constipation in older children is not caused by ige-mediated cow's milk allergy.
Autorzy: Jarocka-Cyrta Elżbieta, Uścinowicz Mirosława, Kaczmarski Maciej
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.257-260, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wykazano, że zaparcia stolca u niemowląt mogą być manifestacją IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego. Cel pracy: Celem rpacy była ocena udziału IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego. Cel pracy: Celem rpacy była ocena udziału IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego w patogenezie zaparć przewlekłych u starszych dzieci. Meotdy: Badaniami objęto 33 dzieci, średnia wieku 8,6 lat, w zakresie 7-17 lat, 14 dziewczynek i 19 chłopców, przyjętych do kliniki z powodu przewlekłych zaparć stolca. U badanych oznaczono stężenie IgE całkowitej, IgE specyficznej dla białek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim. Wyniki: U żadnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim były ujemne u wszystkich badanych dzieci. Wnioski: IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego nie odgrywa roli w patogenezie przewlekłych zaparć stolca u starszych dzieci.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola alergii na białka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlekłych bólów brzucha u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of cow's milk allergy in recurrent abdominal pain in children.
  Autorzy: Jarocka-Cyrta Elżbieta, Uścinowicz Mirosława, Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.261-264, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiły się doniesienia iż alergia pokarmowa może być jednym z czynników wywołujących nawracające bóle brzucha u dzieci. Cel: Celem pracy była ocena udziału alergii na białka mleka krowiego w patogenezie nawracających bólów brzucha u dzieci powyżej 7 r.ż. Metody: Badaniam objęto 87 dzieci, średnia wieku 11,9 lat, od 7 do 18 lat, przyjętych do kliniki z powodu nawracających bólów brzucha. U badanych oznaczono stężenie IgE całkowietj, IgE specyficznej dla białek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim, a następnie wykonano prowokację pokarmową z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Wyniki: IgE całkowite było podwyższone u 17 (19,5 proc.) badanych. U żadnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim były ujemne u wszystkich badanych dzieci. Prowokacja pokarmowa mlekiem wypadła dodatnio u 8 dzieci. Wnioski: IgE-niezależna alergia na białka mleka krowiego może być przyczyną nawracających bólów brzucha u dzieci starszych.


  3/3

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.

  stosując format: