Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYSZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Spółka krzak i niezłe pieniądze.
Autorzy: Tyszka Janusz
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.122
Sygnatura GBL: 313,531

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/6

  Tytuł oryginału: Kolega niekoleżeński.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.253 - Dot. wystawiania zaświadczeń w prywatnych gabinetach lekarskich.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Gruca - wynalazca.
  Tytuł angielski: Gruca the inventor.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.516-523, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Gruca
 • Adam 1893-1983


  4/6

  Tytuł oryginału: Strony prawno-medyczne.
  Autorzy: Tyszka Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.526
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  5/6

  Tytuł oryginału: Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej
  Autorzy: Kwarecki Jacek, Hussein Bassam, Syrówka Piotr, Tyszka Janusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.122-125, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Effect of fibrates on the branched-chain ŕ-ketoacid dehydrogenase complex in rat liver.
  Tytuł polski: Wpływ fibratów na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych ŕ-ketokwasów w wątrobie szczura.
  Autorzy: Knapik-Czajka Małgorzata, Cyganek Izabela, Tyszka-Czochara Małgorzata, Francik Renata, Jaśkiewicz Jerzy
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.191-198, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych fibratów na aktywność kompleksu dehydrogenazy rozgałęzionych ŕ-ketokwasów (BCKDH), kluczowego enzymu katabolizmu rozgałęzionych aminokwasów w wątrobie szczurów. Badano także wpływ fibratów na aktywność kinazy BCKDH, enzymu regulatorowego kompleksu BCKDH. Badania przeprowadzono na szczurach Wistar (samcach), które żywiono przez okres 14 dni paszą standardową (20 proc. białka) lub niskobiałkową (8 proc. białka - grupa kontrolna) bez dodatku fibratów bądź niskobiałkową z dodatkiem klofibratu, bezafibratu i fenofibratu w stężeniu 0,5 proc. W homogenatach wątroby oznaczano spektrofotometrycznie aktywność całkowitą oraz aktualną kompleksu BCKDH oraz aktywność kinazy BCKDH. Na ich podstawie obliczono stan aktywności kompleksu BCKDH. U zwierząt żywionych paszą standardową oraz niskobiałkową stwierdzono porównywalny przyrost masy ciała. U szczurów karmionych paszą z klofibratem i bezafibratem wykazano brak przyrostu masy ciała, zaś karmionych paszą z fenofibratem spadek masy ciała. Bezwzględna masa wątroby zwierząt żywionych paszą z dodatkiem klofibratu i bezafibratu była większa, zaś u szczurów karmionych paszą z dodatkiem fenofibratu nie różniła się w stosunku do grupy kontrolnej. Aktywność aktualna, całkowita oraz stan aktywności kompleksu BCKDH były znamiennie niższe, natomiast aktywność kinazy BCKDH była wyższa u szczurów karmionych paszą niskobiałkową w stosunku do grupy otrzymującej paszę standardową. Dodatek fibratów do paszy niskobiałkowej spowodował wzrost aktywności aktualnej, całkowitej i stanu aktywności BCKDH oraz spadek...

  Streszczenie angielskie: This study investigated the effect of fibrates on branched-chain ŕ-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDH) and BCKDH kinase activities in rat liver. Wistar male rats were fed ad libitum for 14 days low-protein chow (8 p.c. protein) with 0,5 p.c. of selected fibrates: clofibrate, bezafibrate and fenofibrate. BCKDH complex enzymes were determined spectrophotometrically in extracts of freeze-clamped liver. Addition of fibrates to low-protein chow caused an increase in both actual and total activities of BCKDH complex as well as in activity state of BCKDH. On the contrary BCKDH kinase activity was diminished. Our results prove that fibrates impair physiological regulation of BCKDH complex activity, thereby disturbing branched-chain aminoacids catabolism.

  stosując format: