Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TYLOCH
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ferdynand Tyloch (1929-2002).
Autorzy: Tyloch Janusz
Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.81-82, il.
Sygnatura GBL: 313,626

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Tyloch
 • Ferdynand 1929-2002

  Streszczenie polskie: Profesor wprowadził nowe, nie stosowane dotąd, w klinice metody operacyjne: radykalne, przezbrzuszne usunięcie nerki oraz radykalne usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu za pomocą wstawki z jelita cienkiego lub z wytworzeniem zastępczego pecherza jelitowego sposobem Pagano. Kwiaty jego osiągnięć kwitną nadal.


  2/5

  Tytuł oryginału: Środowisko szkolne oraz rodzice wobec uzależnień wśród młodzieży.
  Autorzy: Muszlik Marta, Tyloch Ferdynand
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.20-23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Narkomania - zagrożenie zdrowia młodzieży.
  Autorzy: Muszalik Marta, Tyloch Ferdynand
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (8) s.8-9, 12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • stomatologia
 • pediatria


  4/5

  Tytuł oryginału: Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu - porównanie dokładności kilkunastu sposobów pomiaru.
  Tytuł angielski: The usefulness of ultrasound examination in measurementes of the urine bladder volume and the voided urine - the comparison of the preciseness of some USG examination methods.
  Autorzy: Tyloch Janusz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.86-91, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność i porównano dokładność kilkunastu sposobów pomiaru pojemności pęcherza moczowego i zalegania moczu, za pomocą USG. Wykonano analizę wariancyjną współczynnika korelacji między pomiarem rzeczywistej ilości moczu w pęcherzu moczowym a pomiarem ultrasonograficznym, wykrzystującym różne metody obliczeń opisane przez 18 autorów. Najmniejsze błędy pomiarów stwierdzono w metodach, które wykorzystywały do obliczeń pola powierzchni przekroju pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: A few ultrasound examination emthods in measurement of the voided urine and the voded urine and the capacity of the bladder were estimated and their preciseness was compared. The variational analysis of the correlation coafficient between the actual volume of the voided urine and the USG result was made using many methods of calculating which were described by 18 authors. The smalles measurement errors were observed in methods that used fields of the surfaces of the bladder urine section.


  5/5

  Tytuł oryginału: Przezskórna przetoka nerkowa powikłana ropnym zapaleniem otrzewnej.
  Tytuł angielski: Percutaneous nephrostomy complicated with purulent peritonitis.
  Autorzy: Tyloch Janusz, Wolski Zbigniew, Siekiera Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.65-67, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą z kamicą i roponerczem górnego kielicha lewej nerki, u której w następstwie nieprawidłowego wytworzenia przetoki nerkowej wystąpiło ropne zapalenie otrzewnej. Przetokę nerkową wykonano pod kontrolą ultrasongorafii metodą nakłucia przezskórnego górnego kielicha, a kanał przetoki przebiegał przez jamę otrzewnową. Zmiana ułożenia cewnika spowodowała przedostanie się treści ropnej z nerki do jamy otrzewnowej i konieczność leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: One patient is presented with renal calculosis and pyonephrosis of the upper calyx of the left kidney. Purulent peritonitis occurred due to incorrect nephrostomy which was performed under ultrasound control via a percutaneous puncture of the upper calyx, the nephrostomic channel passing through the peritoneal cavity. Dislocation of the nephrostomic catheter led to the passage of purulent contents from the kidney to the peritoneal cavity which required a surgical procedure.

  stosując format: