Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUTAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Early and long-term care in the prosthetic treatment of patients with diabetes mellitus - a review of the literature.
Autorzy: Ziółkowska Joanna, Frączak Bogumiła, Tutak Marcin
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.195-200, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną i społeczną. Choruje na nią od 2 do 7 proc. społeczeństwa. Stanowi ona poważny problem w praktyce ogólnolekarskiej i stomatologicznej. W pracy przedstawiono typy cukrzycy, jej objawy ogólne oraz nieswoiste związane z jamą ustną. Praca przedstawia zasady kwalifikacji i rehabilitacji protetycznej pacjentów chorych na cukrzycę ze szczególnym wskazaniem na jednorodne, dodziąsłowe uzupełnienie stałe i protezy szkieletowe. Zwrócono także uwagę na okresową opiekę po zakończeniu postępowania protetycznego. Warunkiem powodzenia leczenia jest również ścisła współpraca pacjenta oraz właściwa higiena jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus has become a civilization - related and social illnes. From 2 to 7 p.c. of the population suffer from this disease. It is a serious problem in the dental and medical practice. The types of diabetes, its systemic symptoms and non-specific symptoms related to the cavity have been described in this paper. The paper presents the principles of the qualification and prosthetic rehabilitation of patients suffering from diabetes mellitus with special consideration being given to homogeneous crowns with their margin placed at the gingival margin, and metal-farmed partial dentures. Particular attention has been paid to periodic care after this completion of prosthetic treatment. Close patient cooperation and proper oral hygiene are the prerequisites for success.


  2/2

  Tytuł oryginału: Mechanizmy molekularne w odontogenezie i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms in odontogenesis and their application in tissue engineering.
  Autorzy: Tutak Marcin, Drukała Justyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.352-358, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie piśmiennictwa przedstawiają obecny stan wiedzy na poziomie molekularnym w zakresie odontogenezy. Przedstawiono wpływ czynników wzrostu oraz morfogenetycznych kości (FGFs, TGFs, BMPs, IGF-1) na ekspresje genów związanych z rozwojem zębów. Opisano mechanizmy doprowadzające do różnicowania komórek mezenchymy w odontoblasty, a także rolę białek zębino-specyficznych (DPP, DSP) w procesach mineralizacji. W pracy omówiono znaczenie potencjalnych komórek macierzystych obecnych w miazdze zęba i ich ewentualne wykorzystanie w odtworzeniu struktur zęba.

  stosując format: