Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUSZKIEWICZ-MISZTAL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Udział infekcji w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Tytuł angielski: Infection involvement in the etiopathogenesis of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis.
Autorzy: Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Opoka-Winiarska Violetta, Postępski Jacek, Korobowicz Agnieszka
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.293-298, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzisiaj wiemy już na pewno, że zarówno reumatoidalne zapalenie stawów, jak i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów są chorobami o charakterze autoimmunologicznym i do ich wystapienia oprócz predyspozycji genetycznej niezbędny jest czynnik środowiskowy. Aby mogła wystapić reakcja typu autoimmunologicznego musi być przełamany stan autotolerancji. W procesie tym mogą brać udział różne drobnoustroje o odmiennych mechanizmach działania. Mimo iż tylko w nielicznych jednostkach chorobowych wykazano związek przyczynowy między infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi a chorobami stawów, to w chwili obecnej nie można wykluczyć pewnej roli tych patogenów, także w chorobach reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: Research confirms that both rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis are autoimmune diseases whose causes include genetic predisposition and a necessary environmental factors. For an autoimmune reaction to occur, the threshold of self-tolerance must be broken. Various microorganism of different mechanisms of activity partake in the process. Althought a causal relationship between bacterial or viral infection and arthtitis has been confirmed only in some cases, it is possible that in the pathogenesis of rheumatic diseases infections factors play a more significant role.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego a astma oskrzelowa.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Bręborowicz Anna, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 79 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki środowiskowe oraz "styl życia" w większym stopniu niż czynniki genetyczne (naturalne mutacje są bardzo rzadkie) są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania (prewalencji) chorób alergicznych i astmy oskrzelowej (astma, AO) w ostatnich 20 latach. Pośród czynników środowiskowych istotną rolę w rozwoju AO odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Problem związków miedzy zakażeniami, w tym szczególnie zakażeniami nawrotowymi układu oddechowego a AO i chorobami alergicznymi jset od wielu lat bardzo szeroko badany i dyskutowany. W oparciu o współczesne piśmiennictwo przedstawiono powiązania miedzy wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych a AO. Analiza związków między infekcją a AO łączy się również z zagadnieniem zależności między infekcją a atopią, co wynika z faktu częstego współistnienia astmy i atopii. Stąd też opracowanie niniejsze zawiera również wybrane informacje na tematy nie do końca poznanych związków.

  stosując format: