Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TURSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: 1- methyl-4-phenylpyridinium and 3-nitropropionic acid diminish cortical synthesis of kynurenic acid via interference with kynurenine aminotransferases in rats.
Autorzy: Luchowski Piotr, Luchowska Elżbieta, Turski Waldemar A., Urbańska Ewa M.
Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (1) s.49-52, il., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 305,936

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to evaluate the effect of mitochondrial inhibitors, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) and 3-nitropropionic acid (3-NPA), on the brain production of endogenous glutamate antagonist, kynurenic acid (KYNA). MPP+ and 3-NPA dose-dependently impaired the synthesis of KYNA in rat cortical slices. Enzymatic studies revealed the MPP+ inhibits in a concentration-dependent manner the activity of kynurenine aminotransferase II (KAT II), but not the activity of kynurenine aminotransferase I (KAT I). 3-NPA impaired the activity of both enzymes, KAT I and KAT II. Thus, MPP+ - and 3-NPA-evoked neurotoxicity may be at least partially associated with the depletion of KYNA.


  2/5

  Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  3/5

  Tytuł oryginału: Rola enzymów w ślinie.
  Tytuł angielski: Role of enzymes in the saliva.
  Autorzy: Turski Wojciech, Split Wojciech
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.28-32, bibliogr. [36] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: W warunkach fizjologicznych w ślinie występują hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy i liazy. Wytwarzane są przez ślinianki i bakterie bytujące w jamie ustnej. Rola enzymów zależy od ich swoistego łączenia się z substratem i od oddziaływania produktów reakcji enzymatycznej. Enzymy w ślinie biorą udział we wstępnym trawieniu pokarmów, wpływają na rozwój mikroflory bakteryjnej i na homeostazę w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, odgrywają znaczącą rolę w regulacji pH w jamie ustnej. Biorą udział w reakcji mineralizacji i remineralizacji. Wpływają również na percepcję bólu i smaku w jamie ustnej. Nadal pozostaje nie ustalona rola wielu enzymów i miejsce ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: In the saliva of healthy subjects there are different hydrolases, oxidoreductases, transferases and lyases. They are produced by the salivary glands or by bacteria living in the oral cavity. The role of enzymes depends on their specific binding with the reaction substrate(s) and the kind and action of the reaction product(s). Enzymes of the saliva take part in the initial phase of digestion of blood, affect the growth of oral microflora and the homeostasis within the oral cavity. They take part in the formation of dental plaque and play an important role in the regulation of the oral pH. They also participate in the mineralization, demineralization and remineralization processes and in pain perception and taste. However, the role of some salivary enzymes, as well as their origin, has not been established until now.


  4/5

  Tytuł oryginału: Decreased level of kynurenic acid in cerebrospinal fluid of relapsing-onset multiple sclerosis patients.
  Autorzy: Rejdak Konrad, Bartosik-Psujek Halina, Dobosz Beata, Kocki Tomasz, Grieb Paweł, Giovannoni Gavin, Turski Waldemar A., Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 331 (1) s.63-65, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present study was undertaken to measure cerebrospinal fluid (CSF) levels of kynurenic acid (KYNA) in patients with relapsing-onset multiple sclerosis (MS) during remission or not progressing for at least 2 months. In these patients the levels of CSF KYNA were found to be significantly lower compared with subjects with non-inflammatory neurological diseases, as well as those with inflammatory disease (median interquartile range): 0,41 (0.3 - 0.5) pmol/ml, n = 26 vs. 0.67 (0.5 - 1.1), n = 23, P 0.01 and 1.7 (1.5 - 2.6), n = 16, P 0.001, respectively). These results provide further evidence of the alterations in the kynurenine pathway during remitting-onset MS.


  5/5

  Tytuł oryginału: Influence of several convulsants on the protective activity of a non-competitive AMPA/kainate antagonist, LY 300164, and lamotrigine against maximal electroshock in mice.
  Autorzy: Borowicz K. K., Świąder M., Zgrajka W., Sawulski C., Turski W. A., Czuczwar S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.859-869, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aminophyline (50-100 mg/kg) and strychnine (0.125-0.5 mg/kg) significantly raised the ED50 values of LY 300164 against maximal electroshock in mice, from 4 to 8 mg/kg (aminophylline 100 mg/kg) and from 3.6 to 11.5 mg/kg (strychnine 0.5 mg/kg). Also, aminophylline (25-50 mg/kg) and strychnine (O.125-0.25 mg/kg) increased the ED50 value of lamotrigine in this test, for instance from 5.5 to 8.0 mg/kg (aminophylline 50 mg/kg) and from 5.2 to 8.9 mg/kg (strychnine 0.25 mg/kg). Moreover, the ED50s values of aminophylline and strychnine for the reduction of the anticonvulsant effect of LY 300164 (7 mg/kg, the dose equal to its ED97 value against maximal electroshock) were 79.9 and 0.2 mg/kg, respectively. The respective ED50 values for the inhibition of the antiseizure action of lamotrigine were 40.9 and 0.2 mg/kg. Neither bicuculline nor picrotoxin affected the protective action of LY 300164 or lamotrigine. Strychnine significantly lowered the plasma concertrations of LY 300164 and this my point to a pharmacokinetic mechanism of the observed interaction. Aminophylline did not affect the plasma concentrations of the studied anticonvulsant drugs and strychnine - that of lamotrigine, so a pharmacokinetic interaction does not seem probable. The present results indicate that the potential of aminophylline and strychnine to attenuate the anticonvulsant activity of conventional antiepileptics is extended to LY 300164 and lamotrigine.

  stosując format: