Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Problem based learning jako alternatywna forma nauczania studentów. Doświadczenia w nauczaniu medycznych działań ratunkowych studentów IV roku poznańskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: Problem Based Learning - the alternative form of teaching students. Teaching quality care students of fourth year Medical University of Poznań - our experiences.
Autorzy: Podlewski Roland, Turowska-Kóska Anna, Grześkowiak Małgorzata, Żaba Zbigniew
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.55-57, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono teoretyczne podstawy nauczania problemowego. Opisano próbę nauczania studentów IV roku Wydziału Lekarskiego zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nową metodą dydaktyczną.

  Streszczenie angielskie: Theoretical backgrounds of the problem based learning were presented. An attempt of medical students training in ALS using the new method was described.


  2/4

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników szkolenia metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie pierwszej pomocy na poziomie lekarskim studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Training in first aid - a comparison of problem based learning and programmed teaching results in a group of 4th course medical students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Turowska-Kóska Anna, Podlewski Roland, Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.101-104, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy porównania wyników szkolenia studentów metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badaniem objęto studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności wykazały lepsze wyniki nauczania metodą problemową.

  Streszczenie angielskie: The study compares a qualified first aid training results of students either with problem based learning method or programmed teaching method. The study was conducted in a group of fourth course medical students on University of Medical Sciences in Poznań. The knowledge and skill tests revealed better results of the students taught with problem-based learning method.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wariant genetyczny w locus TH01 w populacji Polski Południowej.
  Tytuł angielski: Genetic variation at STR-TH01 locus in the South Polish population.
  Autorzy: Opolska-Bogusz Barbara, Sanak Marek, Turowska Bożena
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.99-101, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano genetyczny wariant TH01 10.3, który został wykazany przy użyciu do amplifikacji DNA zestawu Amp FISTAR SGM Plus i zidentyfikowany przy zastosowaniu elektroforezy płytowej na automatycznym sekwenatorze ABI Prism 377 oraz programu komputerowego ABI Prism Genotyper 2.5.


  4/4

  Tytuł oryginału: The effects of radioiodine therapy on peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with Graves' disease. Preliminary report.
  Autorzy: Turowska Magdalena D., Turowski Dariusz, Wysocka Jolanta, Rogowski Franciszek
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Treatment of Graves' disease patients with radioactive iodide (131I) is becoming the standard therapy in an increasing group of cases but can induce alterations in immune response, like increasing levels of thyroid autoantibodies, and, in part, exacerbation of ophthalmopathy. The aim of this study was to assess the changes in peripheral blood (PB) lymphocyte subpopulations after 131I treatment of patients with Graves' disease. Material and methods: The study was carried out in a group of 30 patients with Graves' disease (23 f; 7 m) 49.5 ń 10.0 years of age, 26 with different subjective ocular signs like gritty sensation, increased lacrimation, orbital pain, and exophthalmos. PB lymphocyte subsets were analysed by cytofluorometry, serum concentration of TSH and fT4 were evaluated before and 6 weeks after radioiodine treatment. Results: After 131I treatment a signficant increase in CD3+, CD4+, CD3+HLA-DR+ and a decrease in CD19+ percentages of lymphocyte subsets were found in comparison with the initial evaluation. No significant changes in percentage of CD8+ and NK (CD3-CD16+ CD56+) cells were observed during this study. A significant increase in TSH and a slight decrease in fT4 concentration took place in the 6th week after 131I appliation. The patients without subjective improvement of ocular signs during the therapy initially had a percentage of CD3+, CD8+ lymphocytes which was signficantly lower compared with those with regression of ocular signs observed after 131I treatment. Conclusions: The changes in PB lymphocyte caused by 131I treatment of Graves' disease confirm the involvement of acquired cellular immunity after radiation damage of the thyroid gland...

  stosując format: