Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TURK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Immune reconstitution after haematopoietic cell transplantation in children: immunophenotype analysis with regard to factors affecting the speed of recovery.
Autorzy: Kalwak Krzysztof, Gorczyńska Ewa, Toporski Jacek, Turkiewicz Dominik, Słociak Małgorzata, Ussowicz Marek, Latos-Grażyńska Elżbieta, Król Marzena, Bogusławska-Jaworska Janina, Chybicka Alicja
Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.74-89, il., tab., bibliogr. s. 87-89
Sygnatura GBL: 303,964

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Immune reconstitution was studied prospectively in 66 children who underwent 77 haematopoietic cell transplantations (HCT): 46 autologous HCTs in 39 patients and 31 allogeneic HCTs in 27 patients. We studied the dynamic analysis of immune recovery with regard to potential factors affecting its speed, including age, type of HCT, diagnosis, graft-versus-host disease (GvHD) and cytomegalovirus (CMV) infection reactivation. Absolute counts of different lymphocyte subsets and immunoglobulin serum levels were determined in peripheral blood of patients on d -7 and +16, and then at various intervals up to 24 months post transplant. Common patterns of immune recovery after both allogeneic and autologous HCT were identified: (I) CD4+CD45RO+ peripheral T-cell expansion on d +16; (II) inverted CD4+:CD8+ ratio from D+30 onwards; (III) rapid natural killer (NK) cell (CD16 ń CD56+) count normalization. We observed prolonged T-cell lymphopenia (CD3+, CD3+CD4+, CD4+CD45RA+) until 24 months after autologous HCT, whereas in the allogeneic setting CD3+CD4+ cells, including naive CD45RA+ cells, returned to normal values at 9 months post transplant. Age 10 years and coexistence of GvHD and CMV reactivation were associated with a substantial delay in T- (CD4+, including CD45RA+) and B-cell recovery after allogeneic HCT. Multidrug GvHD prophylaxis resulted in impaired T-(CD4+, CD4+CD45RA+) and B-cell reconstitution only in the early phase after allogeneic HCT (up to 4 months). Our results demonstrated that T-cell recovery was severely impaired in children after autologous HCT...


  2/7

  Tytuł oryginału: Allogeniczna translantacja szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Tytuł angielski: Allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia - an experience of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
  Autorzy: Wachowiak J[acek], Boruczkowski D., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Malicki J., Gorczyńska E., Kałwak K., Kosicka G., Leda M., Pieczonka A., Słociak M., Stryczyńska G., Styczyński J[an], Toporski J., Turkiewicz D., Wójcik B., Zaucha-Prazmo A.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.23-27, il., bibliogr. 25 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1989-2001 allogeniczną transplantację szpiku (allo-BMT) przeprowadzono u 54 dzieci z ALL, w tym u 21 z grupy bardz wysokiego ryzyka (VHR-ALL) w I remisji i u 33 w II remisji. Stwierdzono, że allo-BMT u dzieci z VHR-ALL w I CR jest skuteczną i na ogół bezpieczną procedurą terapeutyczną, natomiast u dzieci z ALL w II CR nadal zbyt często dochodzi do kolejnej wznowy białaczki, zwłaszcza jeśli w przygotowaniu do zabiegu zastosowano mieloablacyjną terapię z busulfanem bez napromieniania całego ciała.

  Streszczenie angielskie: Between 1989-2001 fifty four children with ALL underwent allogeneic bone marrow transplantation (allo-BMT), among them 21 patients with very high risk (VHR-ALL) were transplanted in I CR and 33 in II CR. In children with VHR-ALL in I CR both busulfan- and fractionated total body irradiation-based preparative regimens demonstrated satisfactory anti-leukemic effect. On the contrary, the post-transplant relapse is still too much frequent event in children transplanted for ALL in II CR, especially when busulfan-based preparative regimen was used.


  3/7

  Tytuł oryginału: Intravascular plug formation induced by poly-APS is the principal mechanism of the toxin's lethality in rats/rat tissues.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Sarc Lucija, Rozman Janez, Turk Tom, Sepcic Kristina, Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.106-108, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Toxic water solubale polymeric 3-alkylpyridinum salts isolated from the sponge Raniera sarai strongly inhibited AChE in vitro. In vivo, experimental animals died due to plugs formed in microcirculation. The mechanism of this plug formation is unknown. In vitro, the toxin did not affect the coagulation rate, but the rate of platelet aggregation was accelerated in a dose-dependent manner. The hemolytic activity of poly-APS was diminishe by the addition of serum proteins in a dose-dependent manner. These results support the conclusion that non-specific bainding to proteins is the underlying mechanism of the lethality of poly APS.


  4/7

  Tytuł oryginału: Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy.
  Tytuł angielski: Prevalence of intestinal nematodes in dogs from Warsaw region.
  Autorzy: Turkowicz Monika, Cielecka Danuta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.407-411, il., tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Investigation of prevalence of intestinal parasites in dogs have been conducted in order to protect human and animal health. The aim of the study was to estabilish species composition of intestinal parasites and to evaluate their prevalence in dogs from the shelter in Józefów situated on north from Warsaw. Additionally, urban dogs from Warsaw and village dogs from areas near the shelter, were examined. The prevalence of nematodes was: 62.3 p.c. in dogs from shelter, 37.5 p.c. in village dogs and 18.8 p.c. in urban dogs. In homeless dogs, the most common parasite was Uncinaria stenocephala, then Trichuris vulpis and Toxascaris leonina. In village dogs only eggs of U. stenocephala were detected; in urban dogs Toxocara canis and U. stenocephala were found.


  5/7

  Tytuł oryginału: Występowanie rzęsistka policzkowego Trichomonas tenax w jamie ustnej pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
  Tytuł angielski: Occurence of Trichomonas tenax in the oral cavity of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Grytner-Zięcina Barbara, Jaworski Janusz, Cielecka Danuta, Gierczak Anna, Turkowicz Monika
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.141-145, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami dotyczącymi częstości zarażenia T. tenax objęto 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego, leczonych lekami immunosupresyjnymi i immunomodulującymi z powodu reumtoidalnego zapalenia stawów. Nie stwierdzono istotnych różnic w zarażeniu w porównaniu z osobami zdrowymi. U jednego pacjenta wykryto zarażenie zwierzęcym gatunkiem rzęsistka Tetratrichomonas canistomae. Wskazuje to na możliwość opanowywania organizmu człowieka, w warunkach immunosupresji, przez nowe dla niego pasożyty, które zwykle bywają bardziej patogenne.

  Streszczenie angielskie: Presented study assessed the prevalence of Trichomonas tenax in oral cavity of 50 patients with rheumatoid arthritis. The results show no difference in prevalence of T. tenax in examined patients in comparison with control group. In one patient, who received steroid treatment for two years, Tetratrichomonas canistomae until now noted only in dog, was detected. The above results confirm the possibility of appearence of a new parasite-host system to arise in conditions of immunosuppression through new species of parasites, which frequently may be seriously pathogenic.


  6/7

  Tytuł oryginału: Sarkoidoza otrzewnej - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Peritoneal sarcoidosis - case report and literature review.
  Autorzy: Saruc Murat, Ayhan Semin, Turkel Nurten, Aydede Hasan, Can Mine, Yceyar Hakan
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.164-168, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Sarkoidoza jest to rozsiana ziarnica, umiejscowiona zazwyczaj w śródpiersiu i płucach. Obserwuje się również zmiany chorobowe umiejscowione poza klatką piersiową, w ośrodkowym układzie nerwowym, oczach i skórze. Opis przypadku: 62-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu rozległych bólów brzucha o nieznanej etiologii. Badanie histologiczne wyciętych węzłów chłonnych wykazało reakcję ziarniczą i chorej przepisano leczenie przeciwgruźlicze. Nie przyniosło ono żadnych korzyści. Chora wciąż uskarżała się na bóle w nadbrzuszu i traciła na wadze. W badaniach chorej zastosowaliśmy badania endoskopowe, kolonoskopię i badania obrazowe, ultrasonografię, ultrasonografię Dopplera, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Badania te wykazały obecność masy w przestrzeni zaotrzewnowej. Ocena pobranych endoskopowo wycinków tkanki ujawniła obecność ziarniniaków w śluzówce żołądka. Chorą poddano powtórnej laparatomii, w czsie której pobrano wycinki otrzewnej i węzłów chłonnych. Badanie histopatologiczne tych materiałów wykazało reakcję ziarniczą z obecnością ciałek Schaumana i ciałek gwiaździstych, lecz bez martwicy serowatej, co sugerowało rozpoznanie sarkoidozy otrzewnej. Tomografia komputerowa płuc wykazała sarkoidozę płuc stopnia 1, jednakże nie stwierdzono zmian chorobowych w innych narządach. Zastosowano leczenie prednisonem (40 mg/dziennie) i azatropiną (100 mg/dziennie). Leczenie to w trzecim miesiącu redukowano stopniowo do samego prednisonu 10 mg/dziennie po ustąpieniu zmian z otrzewnej i węzłów chłonnych jamy brzusznej oraz ustąpieniu objawów. Od czasu...


  7/7

  Tytuł oryginału: Acute intermittent porphyria with acute pancreatitis and liver dysfunction.
  Autorzy: Saruc Murat, Turkel Nurten, Yuceyar Hakan, Ayhan Semin, Demir Mehmet Akif, Can Mine
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.234-238, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: We reported a case with acute intermittent porphyria who demonstrated acute pancreatitis and liver dysfunction. Case report: A 44-year-old white male with type II diabetes mellitus presented with colicky right upper quadrant and epigastric pain, nausea and vomiting during last two days. Two weeks prior to these complaints, he had and upper respiratory tract infection and used some drugs including terfenadine and co-trimoxazole. Physical examination revealed that he was mentally confused and he had jaundice. Abdominal examination revealed diffuse tenderness. Clinical, laboratory findings, liver histology, pancreas cytology and CT scan showed the presence of acute pancreatitis, mild liver failure and pleural effusion. His urine color was pink-purple and got darker in urine collection bag. Porphyrin studien revealed markedly elevated urine porphobilinogen, aminolevulinic acid, coproporphyrin, and uroporphyrin which suggested the diagnosis of acute intermittent porphyria. All these studies established the diagnosis of acute intermittent porphyria causing acute pancreatitis, mild hepatic failure pleural effusion and neurological signs. The patient was kept at rest and treated with total parenteral nutrition without allowing oral food intake. Large amount of glucose given by central venous route. A broad spectrum antibiotic was administered. Liver function, as well as clinical and laboratory finding of pancreatitis improved after two weeks of hospitalization. He has now been on follow-up for 6 months and he has not had any complaints. Conclusion: When a clinician...

  stosując format: