Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Percutaneous coronary revascularisation preceded by pharmacotherapy in acute myocardial infarction. Early results and assessment of reperfusion of microcirculation.
Tytuł polski: Wspomagana farmakoterapią przezskórna rewaskularyzacja w świeżym zawale serca. Wczesne wyniki leczenia. Ocena reperfuzji mikrokrążenia.
Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Turek Paweł, Żmudka Krzysztof, Dubiel Jacek S.
Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.403-414, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja
  • kardiologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie angielskie: Background. Pre-treatment with thrombolytic agent and platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor followed by percutaneous coronary intervention (PCI) - the approach called facilitated PCI, may combine all the benefits of thrombolysis and PCI to achieve reperfusion in acute myocardial infarction (MI). Aim. To assess safety and efficacy of facilitated PCI in acute MI. Methods. The study group consisted of 34 patients (22 males, aged 18 - 75 years) with acute MI admitted within 12 hours from the onset of symptoms. All patients received intravenous bolus of 60 IU/kg of heparin, 15 mg of r-tPA (alteplase) and 0.25 mg/kg of abciximab, followed by continuous infusion of heparin (7 IU/kg/hour), alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0.125 ug/kg/min over 12 hours). Coronary angiography was performed immediately after admission shenever the catheterisation laboratory was availabel. Results. Twenty (59 p.c.) patients had inferior MI, 12 (35 p.c.) - anterior MI, and the remaining 2 (6 p.c.) lateral MI. The mean time from the initiation of thrombolytic therapy to coronary angiography was 55 ń 27 min. (range from 30 to 90 minutes). The TIMI grade 3 flow was present in 20 (59 p.c.) patients, TIMI grade 2 flow - in 4 (12 p.c.) patients, and TIMI grade 0 - 1 flow - in 10 (29 p.c.) patients. Thirty patients underwent PCI of the infarct-related artery, the remaining four with TIMI grade 3 flow were selected for conservative therapy. Direct stenting was performed in 20 patients in whom the distal part of a target vessel was visualised during the baseline coronary angiography (TIMI grade 3 or 2 flow)...


    2/6

    Tytuł oryginału: Efficiency of CT-angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms.
    Autorzy: Sąsiadek Marek, Kowalewski Krzysztof, Turek Tomasz, Hendrich Barbara, Podkowa Jacek, Maksymowicz Hanna
    Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.MT99-MT109, il., tab., bibliogr. 19 poz.
    Sygnatura GBL: 313,278

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia
  • neurologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie angielskie: CT-angiography is a non-invasive method, alternative to cerebral angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms. The aim of the study was the assessment of the efficiency of CT-angiography in a large material, which has been mostly verified with angiography ad/or surgery. CT-angiography was performed in 196 patients with intracranial bleeding. Seventy-three (73) patients underwent also cerebral angiography (CA), 121 were operated on, 74 of them solely on the basis of CT-angiography. A spiral CT scanning (2 mm slices, 1-1.5 pitch, 1 mm-gap reconstruction) combined with an injection of 120 mL of contrast medium (5 mL/sec) was used. Subsequently three-dimensional MIP reconstructions were received, supplemented in some cases with SSD, VRT and MPR. CT-angiography revealed 128 aneurysms in 106 patients, located mostly in anterior communicating, middle cerebral and internal carotid arteries. The size of most aneurysms was 6 - 10 mm, but nearly one-third of them did not exceed 5 mm. In the group of patients who underwent CA, there was only 1 false negative CT-angiography result, while in 7 patients CT- angiography allowed for the diagnosis of small aneurysms which were not clearly visible on CA. CT-anioggraphy was superior to CA in assessment of aneurysm morphology by 3 independent radiologists in 17 out of 22 cases. CT-angiography findings were confirmed during surgery in all 74 patients. CT-angiography is highly effective in the diagnosis of intracranial aneurysms and the evaluation of their morphology. In our opinion, in most cases, CT-angiography is precise enough to plan a surgical or endovascular procedure.


    3/6

    Tytuł oryginału: Odległe powikłania po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
    Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Turek Jakub, Malinowski Maciej, Leśniak Stanisław, Maszkowski Mariusz, Banaszek Jerzy
    Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
    Sygnatura GBL: 735,679

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • kardiologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    4/6

    Tytuł oryginału: Wpływ antybiotyków na strukturę tkanki osierdzia świni.
    Tytuł angielski: Effect of antibiotics on structure of porcine pericardium tissue.
    Autorzy: Turek Artur, Cwalina Beata, Pawlus-Łachecka Lucyna, Nożyński Jerzy
    Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.57-61, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
    Sygnatura GBL: 313,500

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • Świnie

    Streszczenie polskie: Badano zmiany struktury tkanek osierdzia świni: natywnych i modyfikowanych za pomocą kwasu taninowego (TA), pod wpływem roztworu antybiotyków, stosowanego do przechowywania implantów tkankowych. Stwierdzono, że antybiotyki powodowały zwiększenie stabilności biochemicznej i strukturalnej tkanek osierdzia - zarówno natywnej, jak i modyfikowanej za pomocą TA. Wzrost stabilności biochemicznej odzwierciedlał się w mniejszej ilości białek niskocząsteczkowych ekstrahowanych z tkanek poddanych działaniu antybiotyków. Wyniki te sugerują również, że antybiotyki mogą uczestniczyć w sieciowaniu tkanki osierdzia. Badania histologiczne wykazały stabilność struktury tkanek poddanych działaniu antybiotyków.

    Streszczenie angielskie: Investigated were changes in structure of porcine pericardium tissues: native and modified by means of tannic acid (TA), under the influence of antibiotics solution used for storage of tissue implants. It has been found that antibiotics caused increase in biochemical and structural stability of pericardium tissues - both native and modified by means of TA Growth in biochemical stability was reflected by smaller amounts of low-molecular proteins extracted from tissues treated with antibiotics. These results suggest also that antibiotics may participate in crosslinking of pericardium tissue. Histological investigations indicated stability of the tissues treated with antibiotics.


    5/6

    Tytuł oryginału: Stabilność biochemiczna tkanek osierdzia modyfikowanych aldehydem glutarowym lub mrówkowym.
    Tytuł angielski: Biochemical stability of pericardial tissues modified using glutaraldehyde or formaldehyde.
    Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Miśkowiec Małgorzata, Nawrat Zbigniew, Domal-Kwiatkowska Dorota
    Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.64-67, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
    Sygnatura GBL: 313,500

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • Świnie

    Streszczenie polskie: Porównywano stabilność biochemiczną tkanek osierdzia świni: natywnej i modyfikowanych za pomocą aldehydu glutarowego (GA) lub mrówkowego (FA). Analizowano profile elektroforetyczne białek uwalnianych z badanych tkanek, zarówno trawionych i nie poddawanych działaniu pankreatyny. Tkanki modyfikowane były bardziej odporne na trawienie enzymatyczne, niż tkanka natywna. Mała liczba prążków reprezentujących białka niskocząsteczkowe w ekstraktach uzyskanych z tkanek modyfikowanych świadczy o większej stabilności tych tkanek spowodowanej ich silniejszym usieciowaniem. Wydłużenie czasu modyfikacji powodowało zwiększenie efektu stabilizacji tkanek.

    Streszczenie angielskie: Biochemical stability of pericardial tissues native and modified using glutaraldehyde (GA) and formalaldehyde (FA) have been compared. The electrophoretic profiles of the proteins released from investigated tissues, both digested and untreated with pancreatin, have been studied. The modified tissues were more resistant to enzymatic digestion as compared with native one. A small number of lines representing low-molecular proteins in extracts obtained from the modified tissues point to these tissues higher stability due to their stronger crosslinking. Prolongation of modification time caused increase in the tissues stabilization effect.


    6/6

    Tytuł oryginału: Zmiany naprężenia w tkance osierdzia podczas jej modyfikacji kwasem taninowym.
    Tytuł angielski: Stress changes in pericardium tissue during its modification with tannic acid.
    Autorzy: Cwalina Beata, Turek Artur, Jastrzębska Maria, Fluder Aneta, Kostka Paweł
    Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.67-70, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
    Sygnatura GBL: 313,500

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • Świnie

    Streszczenie polskie: Badano zmiany naprężenia powstające w tkance osierdzia włóknistego świni podczas jej sieciowania za pomocą kwasu taninowego (TA). Równocześnie analizowano wpływ czasu modyfikacji na właściwości wytrzymałościowe biomateriału tkankowego. Stwierdzono, że proces modyfikacji tkanki osierdzia za pomocą TA przebiegał w trzech etapach, odzwierciedlonych przez zmiany wielkości naprężeń powstających w tkance. Wyniki sugerują, że naprężenia te mogą decydować o stabilności mechanicznej biomateriałów w warunkach mechanicznej biomateriałów w warunkach in vivo. Czas modyfikacji tkanek warunkuje otrzymanie biomateriału o określonych właściwościach wytrzymałościowych. Procedura badań wytrzymałościowych zastosowana w tej pracy może być przydatna w doborze substancji sieciującej, a także w optymalizacji warunków utrwalania tkanek osierdzia (czas, temperatura, stężenia odczynników).

    Streszczenie angielskie: Stress changes arising in fibrous pericardium tissue during its crosslinking by means of tannic acid (TA) have been investigated. The influence of modification time on mechanical properties of tissular biomaterial has been analyzed simultaneously. It has been found that the process of the pericardium tissue modification with TA took place in three stages, reflected by changes in quantity of stresses originated in tissue. The results suggest that these stresses may determine mechanical stability of biomaterials under in vivo conditions. Obtaining the biomaterial possessing specific mechanical properties is conditioned by the modification time. Procedure of mechanical investigations used in this work may be helpful for the crosslinking subtsance selection and also for optimization of the pericardial tissues-fixation circumstances (time, temperature, concentration of reagents).

    stosując format: