Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TURAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Hyperthermia is not an independent predictor of greater mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage.
  Autorzy: Szczudlik Andrzej, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Strojny Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR702-CR707, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Our goal was to identify independent early predictors of 30-day mortality in patients with medically treated primary intracerebral hemorrhage (PICH), and to assess the prognostic significance of hyerpthermia in these cases. Material/Methods: We prospectively studied 152 patients wtih supratentorial PICH confirmed by CT on admission. We recorded gender, age, severity of neurological deficit on admission (Scandinavian Stroke Scale), level of consciousness at admission and one day later, and maximum body temperature for the first three days after onset. Hematoma size and midline shift were assessed by CT scans. Outcome was measured by either mortality or Barthel Index functional status 30 days after stroke. Results: 59 patietns (38.8 p.c.) died within 30 days. Patients who died had greater neurological deficit on admission and higher maximum temperature within the first 24 hours after admission, and were more likely to have impaired consciousness on admission and after 24 hours, as well as large hematoma and midline shift (p 0.05 for all differences). However, statistically only severity of neurological deficit was an independent predictor of 30-day mortality. The functional status of survivors who had hyperthermia was much worse than those who wer normothermic on Day 1. Conslusions: The severity of neurologcal deficit predicts greater 30-day mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage. Patients with hyperthermia on the first day of hospitalization have greater 30-day mortality and worse functional status 30 days after stroke, but increased body temperature is not an independent predictor of 30-day mortality after PICH.


  3/3

  Tytuł oryginału: Lipoproteina (a) u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym chorobą dużych i małych naczyń.
  Tytuł angielski: Lipoprotein (a) in stroke patients with large- and small vessel disease.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.877-880, tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaburzeń lipidowych jako czynnika ryzyka udaru mózgu pozostaje niepewne. Celem pracy było porównanie stężeń lipoproteiny (a) [lp(a)] u osób z udarem mózgu spowodowanym chorobą dużych naczyń oraz chorobą małych naczyń. Do badania włączono 71 osób po udarze mózgu (30 z chorobą dużych naczyń i 41 z chorobą małych naczyń) oraz 30 osób tworzących grupę kontrolną. Z badania wykluczono chorych z udarem o etiologii sercowo-zatorowej, rzadkiej lub niejasnej, chorych na cukrzycę, z przebytym zawałem serca, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby lub nerek, aloholizmem oraz leczonych statynami lub fibratami. Mierzono stężenie podstawowych frakcji lipidów. Stężenie lp(a) w surowicy mierzono metodą nefelometryczną. Nie stwierdzono różnic między badanymi grupami w zakresie średnich stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W grupie chorych z chorobą dużych naczyń w porównaniu z chorymi z chorobą małych naczyń jak i z osobami z grupy kontrolnej stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglicerydów. W grupie wszystkich badanych chorych po przebytym udarze mózgu w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglcerydów. Mediana stężenia lp(a) w surowicy była zbliżona we wszystkich badanych grupach i wynosiła 8,4 mg/dl w grupie wszystkich chorych z udarem, 10,85 mg/dl w grupie chorych z chorobą dużych naczyń, 7,7 mg/dl w ...

  Streszczenie angielskie: The significance of lipid abnormalities as the risk factor for stroke remains uncertain. The aim of this study was to compare the concentrations of lipoprotein (a) [lp(a)] in stroke patients with large and small vessel disease. We studied 71 patients being 3 to 12 months after ischemic stroke (including 30 subjects with large vessel disease and 41 subjects with small vessel disease) and 30 controls. We excluded patients with stroke of cardioembolic, rare or uncertain etiology, subjects with diabetes, with history of myocardial infarction, arrhytmia, valvular heart disease, hypoor hyperthyreoidism, hepatic or renal insufficiency, and treated with statins or fibrates. We assessed basal lipid fractions and nephelometrically measured the concentration of lp(a). The concentrations of total and LDL-cholesterol were similar in studied groups. Patients with large vessel disease had lower levels of HDL-cholesterol and higher levels of triglycerides than patients with small vessel disease and than controls. Median concentrations of lp(a) were similar in all studied groups (8.4 mg/dl in all stroke patients; 10.85 mg/dl in large vessel disease; 7.7 mg/dl in small vessel disease and 6.3 mg/dl in controls; p = n.s.). The percentage of subjects with increased lp(a) concentrations (i.e. 30 mg/dl) was greater in large vessel disease (36,7 pc) than in small vessel disease (12.2 p.c.; p 0.05) and in controls (10 p.c.; p 0.05). The concentrations of basal lipid fractions were ...

  stosując format: