Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TULIMOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza kliniczna oraz wyniki leczenia chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną.
Tytuł angielski: The clinical analysis and results of treatment of the patients with gestational trophoblastic disease.
Autorzy: Pietrzak Kazimierz, Drabik Mariola, Ziółkowska-Seta Iza, Bidziński Mariusz, Tulimowski Jacek
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.390-395, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W latach 1977-1995, 1259 chorych z ciążową chorobą trofoblastyczną było obsewowanych w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spośród tej grupy chorych 281 wymagało leczenia. Rozkład leczonych chorych wg stopni klinicznego zaawansowania: I - 202 (72,1 proc.), II z niskimi czynnikami ryzyka - 17 (6,1 proc.), II z wysokimi czynnikami ryzyka - 4 (1,4 proc.), III z niskimi czynnikami ryzyka - 22 (7,9 proc.), III z wysokimi czynnikami ryzyka - 26 (9,3 proc.) IV - 9 (3,2 proc.). Rozkład chorych wg postaci histopatologicznych: zaśniad groniasty (mola hydatidosa) - 148 (52,7 proc.), zaśniad groniasty inwazyjny (mola hydatidosa invasiva) 34 (12,1 proc.), rak kosmówki (chorioncarcinoma) 93 (33,1 proc.), bez rozpoznania histopatologicznego 6 (2,1 proc.). Rozkład chorych wg poprzedzającej ciąży: zaśniad groniasty - 166 (59,1 proc.), poronienie samoistne - 47 (16,7 proc.), ciąża ektopowa - 9 (3,2 proc.), poród o czasie 59 (21 proc.). Spośród 281 chorych leczonych chemicznie, 79 było leczonych chirurgicznie. Z grupy leczonych chorych 267 (95 proc.) żyje bez objawów choroby, 11 (3,9 proc.) zmarło, 1 (0,4 proc. żyje z objawami choroby, 2 (0,7 proc. stracono z obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this work was to establish the dependence between the results of treatment and clinical stage and prognostic factors of the patients with gestational trophoblastic disease. Material and methods: The retrospective analysis of 1259 patients with Gestational Trophoblastic Disease (GTD) observed in years of 1977-1995 in the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer and Institute of Oncology in Warsaw, Poland was made. Out of them 281 had recomendation for treatment. The mean age of the examined women was 34.5 years and treated patients 38,0 years. The clinical structure of the treated patients according to clinical stages: I - 202 (72.1 p.c.), II low risk - 17 (6.1 p.c.), II high risk - 4 (1.4 p.c.), III low risk - 22 (7.9 p.c.), III high risk - 26 (9.3 p.c.), IV - 9 (3.2 p.c.) The clinical structure of the treated patients by histopathological type: hydatidiform mole 148 (52.7 p.c.), invasive mole 34 (12.1 p.c.) choriocarcinoma 93 (33.1), without histopathological diagnosis 5 (2.1 p.c.). The distribution of the treated patients by antecedent pregnancy: hydatidiform mole 166 (59.1 p.c.), spontaneus abortion 47 (16.7 p.c.), ectopic pregnancy 9 (3.2 p.c.) term delivery 59 (21 p.c.). Results: Among 281 patients who received chemotherapy 79 of them underwent surgery. In the group of 281 treated patients, 267 (95 p.c.) are alive without the signs of disease, 11 (3.9 p.c.) died, 1 (0.4 p.c.) is alive with the symptoms of disease, 2 (0.7 p.c.) were lost of observation. Conclusions: 1. Among the observed patients with GTD 23 p.c. needed treatment. 2. The most common...


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola badania USG TV w monitorowaniu leczenia chorych na raka szyjki macicy poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Lindner Bogusław, Tulimowski Jacek, Panek Grzegorz, Jońska Joanna, Bidziński Mariusz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem kolorowego Dopplera dla oceny zmian w unaczynieniu raka szyjki macicy po radioterapii. Badaniem objęto 90 chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem na obszar miednicy w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2000-2001. U wszystkich chorych wykonywano badanie USG sondą dopochwową z wykorzystaniem kolorowego Dopplera przed i po radioterapii. Wskaźnik oporu RI w szyjce macicy przed napromienianiem u 62 proc. chorych wynosił poniżej 0,42, u 38 proc. powyżej tej wartości. Po radioterapii wskaźnik RI u 50 proc. chorych nie uległ zmianie, u 33 proc. wzrósł u 17 proc. chorych uległ obniżeniu. W przymaciczach wzrost wskaźnika RI stwierdzono u 71 proc. chorych i korespondował on z regresją nacieku nowotworowego. Stwierdzono, że częściej, jednak nieznamiennie, wzrost wskaźnika RI występował w grupie chorych z małym naciekiem nowotworowym zarówno w szyjce macicy, jak i w przymaciczach. W pilotażowej grupie chorych potwierdzono przydatność USG dopochwowego z zastosowaniem kolorowego Dopplera w monitorowaniu leczenia napromienianiem chorych na raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Aim: to analyse the usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy. Material and method: 90 patients with carcinoma of the uterine cervix treated with radiotherapy in Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer in Warsaw during the period: 1999-2001. In all of these patients transvaginal USG with colour Doppler before and after radiotherapy was performed. Cervical index of resistance RI before radiotherapy was below 0.42 in 62 p.c. of patients and in 38 p.c. of cases was over this value. In 50 p.c. of patients the index did not change, in 33 p.c. of cases has grown up, and in 17 p.c. went down. The resistance index in parametrial tissue in the final test was higher than in the beginning test in 71 p.c. of patients and correspondet with the tumour regression. It was confirmed, that more often, but not significantly, the growing up resistance index value was observed as well for small volume of the tumour in the cervix as in the parametrial tissues. Conclusion: in pilot group of cervical cancer patients the usefulness of transvaginal USG imaging with colour Doppler for monitoring of cervical cancer patients treatment with radiotherapy was confirmed.

  stosując format: