Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TUBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wodobrzusze jako wczesny objaw zajęcia jamy otrzewnej u pacjenta z idiopatycznym włóknieniem przestrzeni zaotrzewnowej.
Tytuł angielski: Ascites as an early sign of peritoneal involvement in a patient with idiopathic retroperitoneal fibrosis.
Autorzy: Dzielicki Józef, Tubek Iwona, Grzanka Piotr, Ciekalski Jacek, Tubek Sławomir
Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.60-61, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,279

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A rare case of a 47-year man with retroperitoneal fibrosis is presented. The disease have an untypical clinical picture. The major signs were hydronephrosis and ascites related to the involvement of the peritoneum into the disease process. Several imaging diagnostics examinations were performed, incl. US, CT and retrograde pyelography. The final diagnosis was made based on laparoscopy and histological examination of the specimens taken.


  2/2

  Tytuł oryginału: Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI).
  Tytuł angielski: Hallervorden-Spatz disease - case report of less typical MRI image.
  Autorzy: Biernawska Jolanta, Tubek Iwona, Konopka Marek, Tubek Sławomir, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.65-67, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Choroba Hallervordena-Spatza (ch. H-S) wsytępuje rzadko. W jej przebiegu dochodzi do zaburzeń metabolizmu żelaza, które gromadzi się głównie w gałkach bladych i części siatkowej istoty czarnej. Przyżyciowe rozpoznanie ch. H-S stało się możliwe dzięki rozwojowi metod neuroobrazowania. Cel: Przedstawienie przypadku ch. H-S o mniej typowym obrazie zmian w badaniu MRI. Materiał i metody: 16-letni chłopiec z narastającym od 9 lat osłabieniem ostrości wzroku i rozpoznanym przed 2 laty zespołem pozapiramidowo-piramidowym, bez zmian w CT mózgowia. W wieku 14 i 16 lat wykonano u niego 2 badania MRI głowy, przy stacjonarnym stanie neurologicznym. Wyniki: Stwierdzono ewolucję zmian w kolejnych badaniach MRI z początkowo niejednorodnym, a następnie intensywnym jednolitym obniżeniem sygnału gałek bladych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hallervorden-Spatz's disease (H-S d.) occurs rarely and it presents iron metabolism's disturbance, with iron's storage in globi pallidi and in reticular part of substantia nigra. Development of neuroimaging makes the intravital diagnosis of H-S d. possible. Aim: Case report of H-S d. with less typical NRM image. Patient and Methods: 16-years-old boy suffering for 9 years from progressive warsening of visnual acuity. Two years ago diagnosis of extrapyramido - pyramidal syndrome was made in him, with normal brain's CT result. At the age of 14 and 16 years two NRM examinations of head have been performed, while patient's neurological state remained stationary. Results: The evolution of NMR images was observed: initially heterogeneity, and then - intensive uniform decrease of signal of the globi pallidi.

  stosując format: