Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: TRZOS
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Myocardial ischemia and autonomic activity in dippers and non-dippers with coronary artery disease: assessment of normotensive and hypertensive patients.
Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Drożdż Jarosław, Bednarkiewicz Zbigniew, Krzemińska-Pakuła Maria
Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.133-142, il., tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 305,693

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the relations between the circadian variations of blood pressure (BP) and the pattern of ischemia and autonomic activity in normotensive and hypertensive patients with coronary artery disease (CAD). Patients and methods: On the basis of the results of ambulatory BP monitoring, 115 patients with stable CAD were divided into Group 1 (with arterial hypertension) and Group 2 (normotensives). Groups were subdivided into dippers and non-dippers. Holter monitoring was performed to assess the occurrence and circadian pattern of ischemic episodes. Time domain and frequency domain HRV analyses were performed to evaluate the autonomic activity. Results: The total number of ischemic episodes was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had a greater number of silent episodes and a different circadian pattern of ischemia with more night episodes. Among the time-domain HRV parametres, only SDNN was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had lower pNN50 and rMSSD - the parameters expressing parasympathetic activity. Differences between diurnal and nocturnal results of spectral HRV analysis were observed in dipper patients only. They presented an elevation of HF power and a decline of LF power at night. All differences between dippers and non-dippers were of similar significance in both hypertensives and normotensives. Conclusions: A lack of a nocturnal fall in BP is present in normotensive and hypertensive patients with CAD. Non-dippers with CAD had silent and nightime ischemia more often. They also had an abnormal pattern of autonomic activity with higher sympathetic and lower parasympathetic modulation.


  2/11

  Tytuł oryginału: Co nowego w technikach holterowskich? Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Kościelisko, 7-9.03.2002 r.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.191-192 - 4 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii Holterowskiej i Nieinwazyjnej oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kościelisko 07-09.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  3/11

  Tytuł oryginału: Rola leków blokujących płytkowe receptory GP IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych
  Autorzy: Bednarkiewicz Zbigniew, Trzos Ewa
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.41-60, tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Medycyna ratunkowa w wypadkach masowych i katastrofach.
  Tytuł angielski: Emergency medicine in mass casualty incidents and disasters.
  Autorzy: Trzos Arkadiusz, Tusiński Marcin
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.143-149, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono główne zagadnienia z organizacji pomocy medycznej w czasie wypadków masowych i katastrof. Przedstawiono taktykę działań medycznych uwzględniającą segregację medyczną, leczenie na miejscu zdarzenia, zasady ewakuacji do szpitali oraz rolę Koordynatora Medycznych Działań Ratowniczych jako osoby kierującej medyczną stroną akcji ratunkowej. Przedstawiono system wstępnej segregacji ofiar opracowanych na podstawie START (simple triage and rapid treatment) oraz możliwość zastosowania go w polskim ratownictwie. Ukazano problemy medyczne, z którymi mogą spotkać się ratownicy na miejscu katastrofy. Zwrócono uwagę na znaczenie organizacji działań ratowniczych i koordynacji z innymi służbami ratowniczymi, zwłaszcza z Państwową Strażą Pożarną. Ukazano rolę i zadania nowotworzonych Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR).


  5/11

  Tytuł oryginału: Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.
  Autorzy: Trzos Arkadiusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.80-86, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce, podobnie jak w innych krajach, coraz częściej organizowane są imprezy gromadzące dużą liczbę osób. Jednak jak do tej pory nie zostały opracowane wytyczne dla osób przygotowujących plany czy dla zespołów medycznych działających podczas imprez masowych. W związku z tym w artykule podjęto próbę omówienia wybranych zagadnień związanych z tym tematem. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność opracowywania planów zabezpieczeń w wariantach rutynowym i specjalnym, przewidzianym na czas katastrof. Przedstawiono sposób organizacji personelu medycznego w miejscu odbywającej się imprezy i jego reorganizację w przypadku wystąpienia katastrofy. Opierając się na doświadczeniach zachodnich przedstawiono wypadkowość i najczęstszy charakter interwencji medycznych podejmowanych podczas ich trwania. Omówiono również rolę i zadania patroli w tłumie, punktów medycznych, zespołów transportowych i szpitala polowego.


  6/11

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka zawału serca u młodych osób.
  Tytuł angielski: Risk factors of acute myocardial infarction at young age.
  Autorzy: Dobrowolska Emilia, Trzos Ewa, Plewka Michał
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.79-81, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje sie zwiększenie częstości zawałów serca u osób poniżej 45 roku życia. Podstawowymi czynnikami ryzyka wśaród mlodych są palenie tytoniu, hiperlipidemia, otyłość oraz dodatni wywiad rodzinny. W przeciwieństwie do starszych pacjentów u około połowy takich osób stwierdza sie zmiany dotyczące tylko jednego naczynia wieńcowego. W około 20 proc. przypadków przyczyna zawału jest inna niż miażdżyca.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction at young age accounts for 6 to 10 p.c. of all myocardial infarction. In this age group important risk factors include a family history of myocardial infarction, smoking, obesity. Unlike older patients approximately half of young patient have single-vessel coronary disease and in up to 20 p.c. the cause is not related to atherosclerosis.


  7/11

  Tytuł oryginału: Funkcjonowanie oddziału ratunkowego w obliczu zagrożenia ze strony substancji niebezpiecznych.
  Autorzy: Trzos Arkadiusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.115-120, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Streszczenie polskie: Szpitalne oddziały ratunkowe muszą być przygotowane na przyjęcie, dokumentację i leczenie skażonych ofiar. Postępowanie takie musi uwzgledniać konieczność minimalizacji ryzyka dla personelu medycznego, jak i innych pacjentów. W artykule omówiono plan reagowania, zasady ochrony personelu medycznego i oddziału, segregację medyczną, dokumentację i współpracę z innymi podmiotami odpowiedzilanymi za ratownictwo.

  Streszczenie angielskie: Emergency Departments must to be prepared to receive, decontaminate and tract contaminated patients. These processes must be conducted so as to minimize the risk to the staff and other patients. This article describes response plan, staff and facility protection, patient decontamination, trige and coordination with external emergency response and public health agencies.


  8/11

  Tytuł oryginału: Regulacja pracy serca i układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Regulatory mechanisms of the cardiovascular system.
  Autorzy: Żebrowski Michał R., Dębiec Radosław, Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.113-115, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapotrzebowanie ustroju na krew podlega dokładnej regulacji dzięki współdziałaniu mechanizmów kontrolujących zarówno pracę serca, jak i stan napięcia mięśniowego naczyń poprzez synergiczne działanie układu nerwowego i endokrynnego. Serce unerwione jest bezpośrednio przez obie części autonomicznego układu nerwowego (AUS). Niniejsza praca przedstawia mechanizmy regulatorowe pracy serca i niektóre ich konsekwencje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular variability in heart rate and blood pressure depends on nervous as well as hormonal regulation. The autonomic nervous system (ANS) dynamically controls the response of the body to a range of external and interal stimuli, providing physiological stability in the individual. This article presents short review of this regulator mechanisms and some of their clinical implications.


  9/11

  Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w diagnostyce omdleń.
  Tytuł angielski: Noninvasive electrocardiography in the diagnosis of syncope.
  Autorzy: Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata, Żebrowski Michał R., Tymiński Maciej, Bednarkiewicz Zbigniew
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.117-119, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omdlenia stanowią istotny problem diagnostyczny. Monitorowanie EKG metodą Holtera jest przydatne w diagnostyce omdleń, jednak rzadko wystarcza do określenia etiologii. Dlatego zaleca się stosowanie diagnostyki sekwencyjne: 1. Wnikliwie zebrany wywiad pozwala na rozpoznanie przyczyny omdlenia nawet u 60 proc. chorych. 2. Następnie należy przeprowadzić badanie fizykalne i wykonać EKG; 3. U osób z chorobą ograniczną serca zalecanym badaniem jest nonitorowanie metodą Holtera. Arytmie rejestrowane w czasie badania można podzielić na dwie grupy: 1. Z wysokim prawdopodobieństwem arytmogennej przyczyny utrat przytomności (pauza 3s, blok p-k IIř typu II, tachyarytmia 180/min); 2. Z podejrzeniem arytmicznej przyczyny omdlenia.

  Streszczenie angielskie: In the diagnosis of syncope main point of view is directed on the history and standard ECG. Ambulatory monitoring of ECG is diagnostic method in patients with high risk for arrythmogenic incidence. The duration of monitoring is sometimes longer than 24-hours. In patients with palpitations cardiac event recorders yield more disgnoses and are more effective.


  10/11

  Tytuł oryginału: Elementy teurgiczne w nazewnictwie roślin leczniczych.
  Tytuł angielski: Teurgical elements in the names of medicinal plants.
  Autorzy: Trzos Piotr, Ekiert Leszek J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (24) s.1146-1150, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza

  Streszczenie angielskie: Miraculous power has been ascribed to the plants from oldest days. Therefore the names of gods and heros were attributed to the plants. The same habit was cultivated in Christianity, but the names of christian saints were asribed to the plants instead of the gods and heros. The names of some medicinal plants were often devoted to a saint patron because of the day when the plant should be picked up.


  11/11

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Assessment of QT-dispersion during exercise test as a useful diagnostic tool in detection of restenosis after coronary angioplasty.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Rechciński Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Opierając się na doniesieniach o wpływie niedokrwienia mięśnia sercowego na dyspersję QT (QTd), postanowiono sprawdzić, czy poszerzenie interpretacji próby wysiłkowej o ocenę QTd poprawi przydatność tego badania w przewidywaniu restenozy po angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Do badania włączono 76 pacjentów po zabiegu PTCA z powodu jednonaczyniowej choroby wieńcowej. W 30 dniu po zabiegu wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej. Analizowano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem testu oraz na szczycie wysiłku, oceniając zmiany odcinka ST, odstępu QT oraz QTd. Pacjentów obserwowano przez 6-mcy ; w przypadku podejrzenia nawrotu zwężenia wykonywano kontrolną koronarografię. Wyniki: Angiograficznie potwierdzoną restenozę rozpoznano u 17 chorych. Nie różnili się oni pod względem standardowo ocenianych parametrów próby wysiłkowej od pacjentów z dobrym odległym efektem PTCA. Natomiast na szczycie wysiłku istotny wzrost wartości QTd obserwowano tylko w grupie z restenozą (z 48 ń 11 ms do 78 ń 14 ms vs. z 42 ń 14 ms do 50 ń 12 ms u chorych bez restenozy). Czułość powysiłkowych zmian QTd w przewidywaniu restenozy w badanej grupie oceniono na 76 proc., zaś swoistość - na 71 proc. Wartość prognostyczna wyniku dodatniego oceny QTd wynosiła 43 proc., a wyniku ujemnego - 91 proc. Wnioski: Ocena wysiłkowych zmian QTd podnosi wartość diagnostyczną próby wysiłkowej w rozponzniu restenozy po PTCA w przypadku jednonaczyniowej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Exercise test is an important diagnostic tool in patients after PTCA. However, its sensitivity in detection of restenosis is rather poor. Since recent studies have confirmed the influence of ischemia on QT-dispersion (QTd), we hypotesized that assessment of exercise-induced QTd changes could improve the accuracy of exercise test in prediction of restenosis. Material and methods: The study group consisted of 76 patients in whom PTCA was done because of one-vessel coronary artery disease. One month following PTCA treadmill exercise test was performed. 12-lead electrocardograms were recorded before the test and at peak exercise. ST-segment, QT-interval and QTd were assessed. During 6 month follow-up period coronary angiography was performed in patients suspected of restenosis. Results: Angiographically documeneted restenosis was found in 17 patients. They had similar exercise capacity and ST-segment changes like those without restenosis. However, significant increase of QTd was observed at peak exercise only in group with restenosis (from 48 ń 11 ms to 78 ń 14 ms vs. from 42 ń 14 ms to 50 ń 12 ms in patients without restenosis). Exercise induced QT changes allowed to predict restenosis with sensitivity 76 p.c. and specifity 71 p.c. Positive predictive value was 43 p.c. whereas negative predictive value - 91 p.c. Conclusions: Assessment of QTd could improve diagnostic accuracy of exercise test in prediction of restenosis after PTCA in patients with one-vessel coronary artery disease.

  stosując format: